BÀI GIẢNG cơ học kết cấu đất

BÀI GIẢNG HỌC KẾT CẤU (Phần đầu)

BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Phần đầu)
... 1 KHÁI NIỆM MÔN HỌC  Định nghiã: học kết cấu (CHKC) môn khoa học Lý thuyết – Thực nghiệm trình bày phương pháp tính toán kết cấu độ bền, độ cứng độ ổn định nguyên nhân ... tuổi thọ, độ tin cậy) MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)  Vị trí môn học: Quá trình thiết kế công trình bao gồm: CHKC & chuyên môn CHKC Chuyên môn Sơ đồ kết cấu Tính nội lực Tính tiết diện Khâu khó ... lún, chế tạo không xác MỞ ĐẦU KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)  Phương pháp nghiên cứu: Lý thuyết – Thực nghiệm: LT  Lý thuyết (LT): dự báo khả làm việc kết cấu LT  Thực nghiệm (TN): phát tính chất vật...
 • 40
 • 369
 • 6

Tài liệu BÀI GIẢNG HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7 doc

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU CHƯƠNG 7 doc
... 7. 1 Ý TƯỞNG Kết hợp phương pháp lực phương pháp chuyển vị để giảm ẩn số → đơn giản hoá toán Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: Phương pháp lực: ... Phương pháp hỗn hơp: ẩn số q L L L Chương 7: Phương pháp hỗn hợp L 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: qL2 L 4EJ L M2 Z1=1 HCB M1 r11 4EJ L o MP 2EJ L L & r21 qL X2=1 4EJ L Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 8EJ L3 r11 ... qL 280 EJ 70 Biểu đồ: o M P = M Z1 + M X + M P Chương 7: Phương pháp hỗn hợp 7. 2 THÍ DỤ MINH HOẠ: qL qL2 140 qL2 140 qL2 140 MP qL2 140 Chương 7: Phương pháp hỗn hợp ...
 • 6
 • 532
 • 12

Tài liệu BÀI GIẢNG HỌC KẾT CẤU (Chương 1) doc

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Chương 1) doc
... VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) Hệ ghép (tt)  Về cấu tạo: gồm hệ phụ  Chính : BBH có khả chịu lực bỏ kết cấu bên cạnh  Phụ : BH khả chịu lực bỏ qua kết cấu bên cạnh Dầm tĩnh định nhiều ... PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) Hệ đơn giản (tt)  Hệ khớp   Nội lực: M, Q, N; Lực dọc nén: dùng vật liệu dòn Phản lực: có lực xô nên kết cấu móng bất lợi Chương 2: Xác định ... HỆ KẾT CẤU(TT) Hệ liên hợp (Xem sách) Liên hợp dạng kết cấu khác dầm – vòm, dầm – dây xích, dàn – vòm … Chương 2: Xác định nội lực tải trọng bất động 2.1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT...
 • 50
 • 1,035
 • 8

Tài liệu BÀI GIẢNG HỌC KẾT CẤU (Chương 3) docx

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Chương 3) docx
... (2 ,3) III II I (1,2) “Mk” (0 ,3) → ∞ O Chương 3: Xác định nội lực tải trọng di động 24 3.4 ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ GHÉP (TT)  Chú ý:  Thí dụ: L (0,1) K (0,2) (2 ,3) III II I (1,2) “Mk” (0 ,3) → ... (0 ,3) → ∞ O Phương pháp động vẽ đah: • khớp tương hỗ miếng cứng hệ BH thẳng hàng: (1,2) + (2 ,3) = (1 ,3) • Tung độ ứng với khớp nối với đất (không có chuyển vị đứng) Chương 3: Xác định nội lực tải ... VỊ TRÍ BẤT LỢI Đoàn tải trọng tiêu chuẩn vị trị bất lợi  Là đoàn tải trọng dùng để thiết kế kết cấu, tuân theo qui phạm tải trọng, khoảng cách …  Vị trí bất lợi vị trí đoàn tải trọng gây cực...
 • 49
 • 399
 • 3

Tài liệu BÀI GIẢNG HỌC KẾT CẤU (Chương 1) docx

Tài liệu BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU (Chương 1) docx
... tạo hình học hệ phẳng 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học hệ phẳng 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học hệ phẳng 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học hệ phẳng ... liên kết dùng hệ thành số liên kết tương đương A K C B Chương 1: Cấu tạo hình học hệ phẳng = A K K1 B C 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu tạo hình học hệ phẳng 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT Chương 1: Cấu ... khái niệm BTD dùng để k/s cấu tạo hình học Chương 1: Cấu tạo hình học hệ phẳng 1.2 CÁC LOẠI LIÊN KẾT (TT) Liên kết đơn giản  Liên kết thanh: có khớp đầu Tương đương liên kết Tính chất: khử bậc...
 • 25
 • 619
 • 5

bài giảng học kết cấu chương 2 xác định nội lực do tải trọng bất động

bài giảng cơ học kết cấu chương 2 xác định nội lực do tải trọng bất động
... HỆ KẾT CẤU Hệ đơn giản  Hệ dầm: Chương 2: Xác định nội lực tải trọng bất động 2. 1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU Hệ đơn giản  Hệ dầm: Chương 2: Xác định nội lực tải trọng bất động ... CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) Hệ liên hợp Chương 2: Xác định nội lực tải trọng bất động 18 2. 1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) Hệ liên hợp Chương 2: Xác định nội lực tải trọng bất ... CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) Hệ có mắt truyền lực Chương 2: Xác định nội lực tải trọng bất động 22 2. 1 PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỊU LỰC CỦA HỆ KẾT CẤU(TT) Hệ có mắt truyền lực Chương 2: Xác định nội...
 • 50
 • 1,161
 • 1

Bài giảng học kết cấu potx

Bài giảng Cơ học kết cấu potx
... dựng lm s tớnh Giáo viên Đồng Minh Khánh Tổ môn sở KT - sở CN Bi ging C hc kt cu H Cao ng Kết cấu thực Sơ đồ công trình - Sơ đồ tính Kết cấu thực Sơ đồ công trình Sơ đồ tính 2, Cỏc gi thit ... trng tỏc dng cựng nm mt mt phng Cỏc loi h phng: + Dm + Dn Giáo viên Đồng Minh Khánh Tổ môn sở KT - sở CN Bi ging C hc kt cu H Cao ng + Vũm + Khung + H liờn hp Dầm b, H Khung Dàn Hệ liên ... Phõn loi theo kh nng thay i hỡnh dng hỡnh hc + H bin hỡnh Giáo viên Đồng Minh Khánh Tổ môn sở KT - sở CN Bi ging C hc kt cu H Cao ng + H bin hỡnh tc thi + H bt bin hỡnh II CC NGUYấN NHN...
 • 80
 • 254
 • 2

Bài giảng học kết cấu II Nguyễn Văn Ba

Bài giảng cơ học kết cấu II Nguyễn Văn Ba
... học kết cấu II – Đã nẵng 2007 Lều Thọ Trình – Bài tập học kết cấu tập II – Hệ siêu tĩnh – NXB Khoa học kỹ thuật – Hà nội 2006 Lý Trường Thành, Lều Mộc Lan, Hoàng Đình Trí – học kết cấu ... CƠ HỌC KẾT CẤU II Thời lượng: Bao gồm: ĐVHT (45 tiết) - Lý thuyết: 30 tiết - Bài tập, thảo luận: 13 tiết - Kiểm tra: tiết Đánh giá: - Kiểm tra - Bài tập chương - Bài tập lớn - Thảo ... không dự kiểm tra nhận điểm 0) Bài thi: Đề thi lấy từ ngân hàng câu hỏi môn Tài liệu tham khảo Lều Thọ Trình – học kết cấu tập II – Hệ siêu tĩnh – NXB Khoa học kỹ thuật – Hà nội 2006 Khoa...
 • 169
 • 1,180
 • 5

Bài giảng học kết cấu I Nguyễn Văn Ba

Bài giảng cơ học kết cấu I Nguyễn Văn Ba
... - Liên kết lo i (liên kết khớp): A A + Khử hai bậc tự B B + Có hai thành phần phản lực qua khớp + Liên kết khớp tương đương v i hai liên kết (g i liên kết giả) K A B - Liên kết lo i (liên kết ... Phân tích cấu tạo hình học hệ phẳng 14 1.1 Kh i niệm hệ nghiên cứu học kết cấu - Miếng cứng Quy ước biểu diễn miếng cứng Nhiều miếng cứng liên kết v i thành hệ học - Hệ bất biến hình - Hệ biến hình ... PHÂN BỔ TH I GIAN Th i lượng: Tín (45 tiết) Bao gồm: - Lý thuyết: 27 tiết - B i tập, thảo luận: 16 tiết - Kiểm tra: tiết Đánh giá: - B i tập chương - B i tập lớn - Kiểm tra - Thảo luận - i m chuyên...
 • 153
 • 232
 • 0

Bài giảng học kết cấu

Bài giảng cơ học kết cấu
... NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC Một công trình xây dựng gồm nhiều cấu kiện liên kết lại với chịu lực gọi kết cấu học kết cấu môn khoa học thực nghiệm trình bày phương pháp tính toán kết cấu độ bền, độ ... Ngoài học kết cấu nghiên cứu dạng kết cấu hợp lý nhằm tiết kiệm vật liệu xây dựng Môn học kết cấu cung cấp cho kỹ sư thiết kế kiến thức cần thiết để xác định nội lực chuyển vị kết cấu, từ ... độ bền, độ cứng độ ổn định cấu kiện riêng biệt, trái lại học kết cấu nghiên cứu toàn công trình gồm nhiều cấu kiện liên kết lại với Nhiệm vụ chủ yếu học kết cấu xác định nội lực chuyển...
 • 237
 • 932
 • 0

BÀI GIẢNG HỌC KẾT CẤU 1

BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU 1
... NA NA 4P 2P 2P - Tách mắt 10 : 3P N4 10 2 N9 10 2P o Y X N4 NA-4 HA=2P VA=4P 2P N9 VA=3P 3P 10 10 N9 -10 2P 10 N4 -10 P (I) 15 B 16 3P 2P (I) NB -11 10 11 12 a N16 -11 N16 -12 a A HA=2P VA=4P a a SV: ... chương trình học kết cấu Nz=0 o Đoạn IB: cần tiết diện: 17 qa2 , 12 11 qa a 17 qa VA= A 2qa I M=2qa2 C B E F = 17 qa a 2qa 17 qa2 11 qa 12 5qa Qy=tg = a Nz=0 o Đoạn BC: cần tiết diện: 11 qa 11 qa MB= ... cho hệ dàn ba khớp H 2 .11 phương pháp tách mắt P 14 B 15 B 16 13 15 16 3P HB=-2P a 3P 10 11 11 12 a 5 6 VB=3P a 12 A HA=2P 2 VA=4P a a C HC=P VC=3P a a HC=P C VC=3P Hình 2 .11 SV: Nguyễn Bách Khoa...
 • 54
 • 118
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giai toan bang may tinh casioLuận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.Bi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtleader market 2 inter downBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHSKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹThuyết trình về cảm biến ÁP Suấtbí kíp ôn thi đại họcSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSquản lí bộ nhớ trong window
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập