BÀI GIẢNG tổ CHỨC và QUẢN lý tài LIỆU điện tử

đề cương bài giảng tổ chức quản tài liệu điện tử

đề cương bài giảng tổ chức và quản lý tài liệu điện tử
... Dmitry Kazan “Vài ý kiến công nghệ luồng thông tin thông qua tài liệu, Computerra, 24-25 № năm 1998 Chính sách quản tài liệu điện tử Cơ quan UNDP, Hướng dẫn quản tài liệu điện tử tiểu bang ... trị thực kiểm soát tri thức tài liệu lưu trữ điện tử môi trường điện tử, xác định giá trị tài liệu phải tiến hành từ giai đoạn đầu vòng đời tài liệu, thường trước tài liệu tạo lập 07/03/14 TS Nguyễn ... Nội dung Tài liệu lưu trữ thời đại điện tử - Những khái niệm Các khuynh hướng tổ chức lưu trữ TLĐT Các vấn đề pháp hệ thống luật pháp Các chiến lược Những tác động lưu trữ Tài liệu môi trường...
 • 26
 • 151
 • 0

đề cương bài giảng 2 tổ chức quản tài liệu điện tử

đề cương bài giảng 2 tổ chức và quản lý tài liệu điện tử
... 24 -25 , 1998 - Dmitry Kazan “Vài ý kiến công nghệ luồng thông tin thông qua tài liệu, Computerra, 24 -25 № năm 1998 Chính sách quản tài liệu điện tử c Cơ quan UNDP, Hướng dẫn quản tài liệu ... thức tài liệu lưu trữ điện tử môi trường điện tử, xác định giá trị tài liệu phải tiến hành từ giai đoạn đầu vòng đời tài liệu, thường trước tài liệu tạo lập 4.4 Bảo quản tiếp cận khai thác tài liệu ... pháp sách 5 .2 Những tác động tổ chức 5 .2. 1 Sứ mạng/quyền hạn nhiệm vụ 5 .2. 2 Các chế sách 5 .2. 3 Các chức hoạt động 5 .2. 4 Nguồn nhân lực 5 .2. 5 Thông tin tuyên truyền/quan hệ công chúng 5 .2. 6 Quản...
 • 77
 • 219
 • 0

Bài giảng Tổ chức Quản con dấu - GV Đặng Như Hảo

Bài giảng Tổ chức và Quản lý con dấu - GV Đặng Như Hảo
... 62-CP quản sử dụng dấu ban hành năm 1993 - Nghị định 110/2004/NĐ-CP Công tác văn thư dành mục để quy định vấn đề QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CON DẤU Con dấu sử dụng quan nhà nước, tổ chức ... Đáp: Con dấu thể vị trí pháp khẳng định giá trị pháp văn bản, giấy tờ CQ, TC chức danh nhà nước 2 Mục đích quản dấu - Con dấu có vai trò quan trọng việc ban hành văn - Dấu đóng vào VB ... Hỏi: Theo bạn, có loại dấu? Đáp án: 02 loại dấu - Con dấu có hình quốc huy - Con dấu hình quốc huy (dấu thường) Con dấu có hình quốc huy Các CQ, TC chức danh nhà nước sau dùng dấu có hình quốc huy:...
 • 61
 • 318
 • 2

Bài giảng tổ chức quản nguồn nhân lực TS trịnh văn tùng

Bài giảng tổ chức và quản lý nguồn nhân lực  TS trịnh văn tùng
... cho tổ chức/ doanh nghiệp xét tổng thể mặt khác yêu cầu tầm quan trọng chất lượng, xem nhân tố cạnh tranh, biến đổi thị trường sản phẩm truyền thống So sánh quản nhân quản nguồn nhân lực ... Ba giai đoạn hay ba thời kì QLNNL  1) Quản trị nhân  2) Quản nhân phương pháp tiếp cận xã hội - kĩ thuật nhân  3) Quản nguồn nhân lực Quản trị nhân      Người làm công ăn lương ... nguồn nhân lực Các nhân tố Quản nhân Quản nguồn nhân lực Kế hoạch hóa Thời hạn ngắn, phản ứng Thời hạn dài, chiến lược Hình thức ứng xử Phục tùng Tìm kiếm tận tâm cam kết cá nhân Hệ thống kiểm...
 • 42
 • 259
 • 0

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC QUẢN NHÀ TRƯỜNG

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
... IM CA QUN Lí a Quản phân chia CTQL KTQL; b Quản liên quan tới việc trao đổi thông tin; c Quản có khả thích nghi; d Quản vừa khoa học, vừa nghề, vừa nghệ thuật; e Quản gắn với quyền ... thm quyn" Tuyển dụng, quản nhà giáo, cán bộ, nhân viên; tham gia vào trình điều động quan quản nhà nớc có thẩm quyền nhà giáo, cán bộ, nhân viên; Tuyển sinh quản ngời học; 34 2.1 Nhim ... QUT: Quản trình tác động có ý thức NG hợp quy luật CTQL tới KTQL nhằm đạt tới mục tiêu xác định Hình Mô hình quản với thành tố: CCQL CTQL KTQL M PPQL 12 Định nghĩa quản (1) Quản trình...
 • 65
 • 1,204
 • 5

Bài giảng tổ chức quản đào tạo trong học chế tín chỉ TS trần hữu hoan

Bài giảng tổ chức và quản lý đào tạo trong học chế tín chỉ TS trần hữu hoan
... tiêu học tập đề ra” • Những thành phần chương trình giáo dục là: – Nhu cầu đào tạo – Mục đích, mục tiêu đào tạo – Nội dung đào tạo – Phương thức đào tạo – Các hình thức tổ chức hoạt động đào tạo ... tổ hợp MH cần tích lũy cho học/ văn Tổ chức theo lớp môn học/ học kỳ (15/16 tuần giảng dạy) Tín tín Khái niệm tín (Credit), TC (Credit hour) Ưu điểm nhược điểm hệ thống TC Điều kiện áp dụng vào ... giáo chức, cán quản ĐT, cố vấn học tập vững chuyên môn tinh thông nghiệp vụ Hệ thống văn pháp qui đào tạo phù hợp với nguyên tắc học chế TC; Xây dựng sở hạ tầng, hệ thống thông tin quản (MIS);...
 • 44
 • 69
 • 0

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TỔ CHỨC QUẢN BẢO ĐẢM VẬT TẠI BAN QUẢN DACCTĐMB

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ BẢO ĐẢM VẬT TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DACCTĐMB
... là: - Tổ chức quản công tác cung ứng vật thiết bị nước nước nhập cho công trình điện quản sử dụng bảo quản vật thiết bị có hiệu - Tổ chức quản vấn công tác xuất nhập vật cho ... CHÍNH(P3) PHÒNG VẬT TƯ(P4) KHO PTBPCN KINH TẾ II NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ MẶT KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI BAN QLDACCTĐ Với chức thay mặt chủ đầu tổ chức đấu thầu ... PT BAN KỸ THUẬT PHÒNG KỸ THUẬT (P5) Nhìn chung, trình độ quản nghiệp vụ cán ban cao PHÒNG TỔNG HỢP.(P1) Sơ đồ tổ chức quản Ban QLDACCTĐ PHÒNG KẾ HOẠCH (P2) TRƯỞNG BANCHỦNHIỆM PHÒNG VẬT TƯ...
 • 21
 • 172
 • 0

ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC QUẢN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN pot

ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN pot
... cần quản thực tế - Phân tích, tổng hợp thông tin để đưa mô hình tổng quát, đưa sơ đồ liên quan thiết kế hệ thống tổ chức quản danh bạ điện thoại hoàn chỉnh - Tiến hành chọn ngôn ngữ lập trình, ... liệu đất nước đất nước - Quản danh bạ Người dùng Nhập, sửa, xoa tt danh bạ Q/L danh bạ Dữ liệu danh mục Danh mục Dữ liệu danh bạ Danh bạ - Quản tìm kiếm Người dùng Kết TK Thông tin TK(Tên) ... giải pháp hữu hiệu Bởi lẽ: xây dựng chương trình quản danh bạ điện thoại máy tính có nhiều ưu điểm khắc phục nhược điểm việc quản danh bạ điện thoại nhân giấy tờ như: • Dễ dàng thay đổi...
 • 29
 • 241
 • 0

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: Quy trình tổ chức quản tại kho nguyên phụ liệu của Khu V Tổng Công Ty Nhà Bè

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: Quy trình tổ chức và quản lý tại kho nguyên phụ liệu của Khu V Tổng Công Ty Nhà Bè
... đặc tính hoá IV TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU CỦA CÔNG TY KHU V- TỔNG CÔNG TY NHÀ BÈ Thực trạng công tác quản kho nguyên phụ liệu KHU V- TỔNG CÔNG TY NHÀ BÈ a Khái ... nội quy kho hàng nội quy phòng cháy chữa cháy 50 V CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC V QUẢN LÝ KHO NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI CÔNG TY KHU V- TỔNG CÔNG TY NHÀ BÈ  Thủ kho cần có phân công ... bảo v , v sinh, bốc xếp 17 Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức khu V Giới thiệu chung a Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Hình 1.2 : Tổng Công Ty May Nhà  Tên doanh nghiệp phát hành: Tổng công ty may Nhà...
 • 53
 • 104
 • 0

DE8_Chương trình tổ chức quản danh bạ điện thoại cá nhân.doc

DE8_Chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân.doc
... bạ Người dùng Nhập, sửa, xoa tt danh bạ Q/L danh bạ Dữ liệu danh mục Danh mục Dữ liệu danh bạ Danh bạ Project: chương trình tổ chức quản danh bạ điện thoại nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 ... người dùng tra lại danh sách có danh bạ lấy thông tin họ cần V Xây dựng sơ đồ, phân tích đầu vào, đầu ràng buộc toàn vẹn Project: chương trình tổ chức quản danh bạ điện thoại nhân Ngày bắt ... thông tin Người dùng Tìm kiếm/TK Kết tìm kiếm Quản Danh Bạ ĐT Dữ liệu Thông tin lưu trữ Project: chương trình tổ chức quản danh bạ điện thoại nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc:...
 • 30
 • 768
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tổ chức và quản lý sản xuấtbài giảng tổ chức và quản lý bệnh việnbài giảng tổ chức và quản lý thi côngcông tác tổ chức và quản lý tại bảo việt nhân thọ hưng yên giai đoạn 1998 2003chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhânmột số nhận xét và các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài liệu điện tử hiện hành tại văn phòng trung ương đảngxây dựng đề án quản lý tài liệu điện tử và triển khai thực hiện đề án khi được duyệtđẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về việc áp dụng iso vào ngành lưu trữ nói chung và iso 15489 vào công tác quản lý tài liệu điện tử nói riêngquản lý tài liệu điện tửhệ thống quản lý tài liệu điện tửphương pháp quản lý tài liệu điện tửquy trình quản lý tài liệu điện tửphần mềm quản lý tài liệu điện tửcẩm nang quản lý tài liệu điện tửmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài liệu điện tử hiện hành tại văn phòng trung ương đảngNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tối ưu hoá quá trình sản xuất axit photphoric (PA) trong công nghiệp sản xuất phân bón DAPIelts Speaking Mat Clark (2007)đồ án tốt nghiệp ly hợp xe tảiĐiều kiện bán hàng (terms of sale) structure of incoterms 2010, main differences incoterms 2000 vs 2010, group e, f, c, d cách thức lựa chọn các điều kiện INCOTERMSTìm hiểu hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên ô tôNghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Lysine clonixinate vs naproxen sodium for the acute treatment of migraine a double blind, randomized, crossover studyNanotechnology applications for clean waterSolubility enhancement of hydrophobic drugs using synergistically interacting cyclodextrins and cosolventFood industries manualGiới thiệu về ILWIS và bộ dữ liệu Yên BáiĐáp án thi học kì môn Hoá sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánKý thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏngĐỀ CƯƠNG môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMPHÂN TÍCH sự KHÁC NHAU GIỮA ĐƯỜNG lối xây DỰNG văn hóa TRƯỚC đổi mới và SAU đổi mới của ĐẢNG TABai thu hoach nghi quyet TW4 khoa XIIĐỀ HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN KHTNKHXH LỚP 8Đề cương chi tiết môn học Quá trình thiết bị môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập