MÔN học THÔNG TIN DI ĐỘNG

Đề cương môn học thông tin di động pps

Đề cương môn học thông tin di động pps
... TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: THÔNG TIN DI ĐỘNG Mã môn học: Số tín chỉ: Tiêu chuẩn Mục tiêu học phần Nội dung học phần Những yêu cầu khác Tiêu chí đánh giá i) Thể đặc điểm yêu cầu riêng môn học, ... chung phát triển hệ thống thông tin di động, cấu trúc chung tổ chức phân lớp hệ thống thông tin di động - Chương 2: Trình bày phương pháp đa truy nhập vô tuyến thông tin di động đặc biệt phương pháp ... liệu liên quan đến môn học) : Các phương pháp giảng dạy học tập môn học Thuyết trình kết hợp thảo luận theo nhóm Chính sách môn học yêu cầu khác giảng viên Các yêu cầu kỳ vọng môn học: Yêu cầu cách...
 • 6
 • 258
 • 0

thiết kế môn học thông tin di động

thiết kế môn học thông tin di động
... cuối di động mà việc di chuyển ngƣời sử dụng ngẫu nhiên phạm vi di chuyển tƣơng đối rộng Trong hệ thống thông tin di động, tìm hiểu hệ thống thông tin di động GSM 2G vì: xuất hệ thống thông tin di ... 32 Nhóm Thiết kế môn học GVHD: Thầy Ngô Thế Anh CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin di động GSM 2G Hệ thống thông tin di động: đƣợc hiểu hệ thống thông tin cung cấp ... phƣơng pháp phân chia tần số mạng thông tin di động GSM 2G Chƣơng 3: Bài toán thiết kế mạng thông tin di động GSM 2G Chƣơng nội dung thiết kế, thực việc tính toán thiết kế mạng địa hình thực tế đảm...
 • 36
 • 107
 • 0

Thiết kế môn học thông tin di động

Thiết kế môn học thông tin di động
... TKMH: Thông tin di động GVHD: TS Ngô Thế Anh NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC Môn học: Thông tin di động Giáo viên giảng dạy: TS Ngô Thế Anh Nội dung: Một nhà cung cấp dịch vụ di động 2G GSM A ... phương án hiệu nhất, kinh tế lựa chọn Thông qua giảng môn thông tin di động giúp đỡ tận tình thầy NGÔ THẾ ANH Chúng em - nhóm thực thiết kế môn học: thông tin di động Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu ... số thiết kế nhóm cho sau: Nhóm Page TKMH: Thông tin di động GVHD: TS Ngô Thế Anh Yêu Cầu Thiết Kế Môn Học Của Nhóm 5: Một nhà cung cấp dịch vụ di động 2G GSM 1800 muốn phủ sóng cho khu vực có di n...
 • 24
 • 70
 • 1

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-MÔN HỌC THÔNG TIN DI ĐỘNG

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-MÔN HỌC THÔNG TIN DI ĐỘNG
... 09 K55 5/17/15 Thông tin di động Các thành viên nhóm Họ tên: Vũ Văn Hải MSSV: 20101487 Lớp: ĐT – VT 01 K55 5/17/15 Thông tin di động Tìm hiểu công nghệ LTE 5/17/15 Thông tin di động Giới thiệu ... thực mô đặc tính giao di n vô tuyến LTE GNU radio 5/17/15 Thông tin di động Các thành viên nhóm Họ tên: Lý Văn Bằng MSSV: 20112723 Lớp: ĐT – TT 10 K56 5/17/15 Thông tin di động Các thành viên nhóm ... bắc Mỹ Do LTE dự kiến trở thành tiêu chuẩn điện thoại di động toàn cầu thực Thông tin di động 11 Kiến trúc mạng LTE 5/17/15 Thông tin di động 12 Mục tiêu LTE - 5/17/15 Tăng dung lượng tốc độ...
 • 29
 • 213
 • 0

Đồ án môn học HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS

Đồ án môn học HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS
... dung chương đồ án nghiên cứu tổng quan hệ thống thông tin di động UMTS, phổ tần số, cấu trúc giao di n hệ thống 3G - UMTS Dựa sở cấu trúc hệ thống tìm hiểu loại dịch vụ hệ thống 3G - UMTS Có bốn ... vụ di động - Dịch vụ viễn thông - Dịch vụ Internet Dịch vụ di động bao gồm dịch vụ di động dịch vụ thông tin định vị Chi tiết dịch vụ di động bao gồm di động đầu cuối, di động cá nhân di động ... định vị thông tin di động 2.3.1 Dịch vụ thông tin dựa vị trí ( Location based information services) Thông tin xác định dựa vị trí mọt ứng dụng phương pháp định vị dùng cho thông tin di động 37...
 • 57
 • 116
 • 0

Slide giải pháp nâng cao thị phần của nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng vinaphone đối với nhóm khách hàng sinh viên đại học huế

Slide giải pháp nâng cao thị phần của nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng vinaphone đối với nhóm khách hàng sinh viên đại học huế
... hài lòng nhóm khách hàng sinh viên Đại học Huế nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng Vinaphone - Đối tượng khảo sát: Những khách hàng sinh viên Đại học Huế sử dụng dịch vụ nhà mạng Vinaphone ... nhiều đại lý phân phối Vinaphone thực tất cam kết khách hàng F3 Uy tín nhà mạng Vinaphone thông tin đến khách hàng cách xác Vinaphone thông tin đến khách hàng cách kịp thời Vinaphone mạng di động ... thiết H0 Giải pháp Giải pháp cho nhân tố Đảm bảo - Thể hình ảnh gần gũi, thân thiện sinh viên thông qua hoạt động giao lưu, tài trợ - Nâng cao lòng tin khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng thông...
 • 39
 • 230
 • 0

Giải pháp nâng cao thị phần của nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng vinaphone đối với nhóm khách hàng sinh viên đại học huế

Giải pháp nâng cao thị phần của nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng vinaphone đối với nhóm khách hàng sinh viên đại học huế
... thị phần Vinaphone nhóm khách hàng sinh viên Đại học Huế, em định chọn đề tài Giải pháp nâng cao thị phần nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng Vinaphone nhóm khách hàng sinh viên Đại học ... mãn sinh viên Đại học Huế chất lượng dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng Vinaphone 40 2.3.2.3 Xác định mức độ hài lòng sinh viên Đại học Huế chất lượng dịch vụ nhà cung cấp ... lòng sinh viên Đại học Huế nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng Vinaphone Từ đề xuất giải pháp nâng cao số lượng thuê bao sử dụng mạng điện thoại di động Vinaphone sinh viên Đại học Huế 2.2...
 • 25
 • 232
 • 1

Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động GSM luận văn tốt nghiệp đại học

Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động GSM luận văn tốt nghiệp đại học
... Chương I Tổng quan hệ thống thông tin di động Chương II Hệ thống thông tin di động GSM Chương III Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động GSM Qua đồ án tốt nghiệp em xin gửi ... chuẩn hóa hệ thống thông tin di động hệ II với tên gọi IMT – 2000 1.3.3 Hệ thống thông tin di động hệ III Hệ thống thông tin di động hệ III hệ thống thông tin dịch vụ di động truyền thông cá nhân ... MNT900: Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu sử dụng băng tần 900 MHz - NMT: Hệ thống NNT phát triển Hệ thống thông tin di động hệ tiện lợi, dung lượng thấp Các hệ thống thông tin di động hệ I sử...
 • 79
 • 282
 • 0

Lộ trình triển khai nâng cấp hệ thống thông tin di động mobifone lên công nghệ 3g luận văn tốt nghiệp đại học

Lộ trình triển khai nâng cấp hệ thống thông tin di động mobifone lên công nghệ 3g luận văn tốt nghiệp đại học
... phát triển từ hệ thống thông tin di động GSM lên 3G tất yếu xảy Đề tài Lộ trình triển khai nâng cấp hệ thống thông tin di động MobiFone lên công nghệ 3G với mục đích đề xuất lộ trình triển khai ... vực thông tin Cùng với phát triển kỹ thuật đại đổi công nghệ, thông tin di động ngày đổi theo chiều hướng tích cực Xu hướng triển khai từ hệ thống thông tin di động hệ hai lên hệ thống thông tin ... Hệ thống thông tin di động 2G - GSM 2.3.1.3 Hệ thống thông tin di động 2.5G……………………… 2.3.1.4 Hệ thống thông tin di động 3G – UMTS……………… 2.3.2 Lộ trình phát triển từ hệ thống cdma One hệ...
 • 71
 • 221
 • 0

Luận văn nghiên cứu ứng dụng công nghệ WCDMA trong thông tin di động luận văn tốt nghiệp đại học

Luận văn nghiên cứu ứng dụng công nghệ WCDMA trong thông tin di động luận văn tốt nghiệp đại học
... cầu thông tin di động, việc nghiên cứu triển khai mạng thông tin di động CDMA điều tất yếu Xuất phát từ suy nghĩ nên em định chọn đề tài: " Công nghệ CDMA ứng dụng công nghệ CDMA thông tin di động" ... Chương I Tổng quan mạng thông tin di động công nghệ CDMA Chương III Kỹ thuật trải phổ Chương III Ứng dụng thông tin di động thông tin di động Trong trình làm đồ án tốt nghiệp, em cố gắng nhiều ... thông tin công nghệ CDMA trở thành mục tiêu hướng tới lĩnh vực thông tin di động giới Hiện nay, mạng thông tin di động Việt Nam sử dụng công nghệ GSM, nhiên tương lai mạng thông tin không đáp ứng...
 • 87
 • 343
 • 1

Nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin di động sử dụng công nghệ OFDMCDMA luận văn tốt nghiệp đại học

Nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin di động sử dụng công nghệ OFDMCDMA luận văn tốt nghiệp đại học
... giao sử dụng để cải thiện hiệu suất băng tần hệ thống SS Trong hệ thống thông tin di động CDMA người sử dụng phần tử tập hàm trực giao để trải phổ Khi đó, hiệu suất sử dụng băng tần hệ thống ... Với nhu cầu thông tin ngày lớn, số lượng khách hàng sử dụng thông tin di động ngày tăng, mạng thông tin di động mở rộng ngày nhanh.Vì vậy, tăng dung lượng cho hệ thống thông tin di động vấn đề ... đề cần thiết Xuất phát từ thực tế em chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp Nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin di động sử dụng công nghệ OFDM/CDMA” Cấu trúc đồ án gồm chương: Chương 1: Kỹ thuật...
 • 84
 • 145
 • 0

Tổng quan về mạng thông tin di động 3g WCDMA luận văn tốt nghiệp đại học

Tổng quan về mạng thông tin di động 3g  WCDMA luận văn tốt nghiệp đại học
... MỞ ĐẦU .13 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G …………15 1.1 Quá trình phát triển hệ thống thông tin di động 3G 15 1.2 Hệ thống thông tin di động hệ 3G 21 1.2.1 Tiêu chuẩn ... viên thực Hồ Việt Anh 15 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G 1.1 Quá trình phát triển hệ thống thông tin di động 3G Ngày nay, thông tin liên lạc đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội loài ... lên 3G xu hướng tất yếu Việt Nam, nhà di động mạng GSM” (Theo báo điện tử VietNamNet) Xuất phát từ định hướng mà em chọn đề tài nghiên cứu 3G Đề tài Tổng quan mạng thông tin di động 3G - WCDMA ...
 • 20
 • 532
 • 3

Trải phổ và đa truy nhập trong hệ thống thông tin di động luận văn tốt nghiệp đại học

Trải phổ và đa truy nhập trong hệ thống thông tin di động luận văn tốt nghiệp đại học
... biệt với hệ thống thông tin di động băng hẹp nay, hệ thống thông tin di động hệ thứ gọi hệ thống thông tin di độn băng rộng, Từ năm 2001, hệ thống IMT – 2000 sử dụng công nghệ đa truy nhập phân ... truy nhập ứng dụng thông tin di động em chọn đề tài “ Trải phổ đa truy nhập hệ thống thông tin di động làm đồ án tốt nghiệp Hiện GMS công nghệ di động hệ thứ WCDMA hai hệ thống ứng dụng rộng ... hoạt Hình 1.4 Khái niệm hệ thống CDMA • Ưu điểm hệ thống thông tin di động thứ 2: Hệ thống thông tin di động hệ thứ hai đời nhằm giải hạn chế hệ thống thông tin di động hệ thứ Do sử dụng kỹ thuật...
 • 84
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 bài giảng học phần thông tin di động ts đào huy duthông tin di độngmạng thông tin di động gsmmạng thông tin di độngmạng thông tin di động gsmhệ thống thông tin di độngthông tin di độngnâng cấp thông tin di độngbài tập thông tin di độngđề thi thông tin di độngphát triển dịch vụ thông tin di độngphủ sóng thông tin di độnghệ thống tin di độngan ninh thông tin di độngthông tin di động gsmhu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGGiới thiệu về thương mại điện tử và trang web LAZADAĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngtổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nộiĐồ án Lập dự án công trình cầuAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)Báo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọcLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập