phong trào xô viết nghệ tĩnh

Công tác tuyên truyền trong phong trào Viết Nghệ Tĩnh

Công tác tuyên truyền trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
... nh ng h Ngh Tĩnh ó ngu n ng viên to l n i v i phong trào cách m ng Ngh Tĩnh Nhân dân Ngh Tĩnh th y c s “chia l a” v i nên v ng tin v ng, v cách m ng Cơng tác tun truy n c a phong trào ng phát ... c m t phong trào cách m ng r ng nh cao thành l p quy n Xơ Vi t Tĩnh Tuy b kh ng b song thành qu mà i u mà ng dành c qua cao trào ch khơng xố b n i Cao trào 1930 – 1931 bư c i nghĩa quy t trào ... c a ng 03/02 /1930, /c Nguy n Phong S c c c ph trách x u Trung kỳ kiêm tr c ti p ch o phong trào Ngh An T ó s ng Ngh Tĩnh phát tri n m nh vi c c n thi t c a cơng tác giáo d c truy n th ng c a...
 • 13
 • 577
 • 0

Phong trào Viết Nghệ Tĩnh

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
... sách bàn bạc công việc chung Thảo luận nhóm - Nêu kết ý nghĩa phong trào viết Nghệ - Tĩnh 3 ý nghĩa phong trào Viết Nghệ Tĩnh: - Chứng tỏ tinh thần dũng cảm,khả làm cách mạng dân lao động ... chơi: / sai Ngày kỉ niệm Viết Nghệ Tĩnh ngày 12 Phong trào Viết Nghệ Tĩnh diễn vào năm 1930 1931 Đ Đ Ngày 12-9-1930: Hàng vạn công nhân huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ búa ... nguyên S thứ thuế vô lí Đến cuối năm 1931 phong trào viết bị dập tắt S Ngày nay, đến Nghệ An ta nhìn thấy nghĩa trang 12 - Đ 10 Phong trào Viết Nghệ Tĩnh chứng tỏ tinh Đ thần dũng cảm, khả...
 • 18
 • 566
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử:phong trào Viết Nghệ Tĩnh ppt

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử:phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ppt
... ruộngnội dung ảnh chia năm 1930-1931 Ý nghĩa phong trào viết Nghệ- Tĩnh  Phong trào viết có ý nghĩa lịch sử nào? Ý nghĩa phong trào viết Nghệ- Tĩnh Chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả lãnh đạo ... phong trào Xo viết Nghệ- Tĩnh  Cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 diễn nào?  HS đọc sgk: “Ngày 12-9-1930………người bị thương”  Ngày 12-91930, Nghệ - Tĩnh diễn kiện gì? Phong trào viết Nghệ - Tĩnh ... Do chủ trì?  Nêu ý nghĩ lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Bản đồ Hành Việt Nam  Lịch sử Lịch sử: viết Nghệ - Tĩnh Tinh thần cách mạng nhân dân Nghệ - Tĩnh năm 1930-1931 (tiêu...
 • 20
 • 493
 • 1

ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC KỲ HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO VIẾT NGHỆ TĨNH (19301931)

ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG BẮC KỲ HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH (19301931)
... sánh với phong trào đấu tranh nông dân Trung Kỳ Nam Kỳ So với đấu tranh nông dân Trung Kỳ Nam Kỳ thời kỳ này, phong trào nông dân Bắc Kỳ có số lượng quy mô nhỏ Trong Bắc Kỳ, phong trào đấu tranh ... phát động phong trào đấu tranh hưởng ứng đấu tranh công nông Nghệ Tĩnh nông dân Tiền Hải Phong trào đấu tranh bắt đầu lan rộng hầu hết tỉnh khác đồng Bắc Kỳ Tiêu biểu có đấu tranh nông dân huyện ... với phong trào Viết Nghệ Tĩnh phần phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2 Đặc điểm phong trào nông dân ĐBBK thời kỳ 1930-1931 Qua thực tiễn phong trào đấu...
 • 4
 • 184
 • 0

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CAO TRÀO VIẾT NGHỆ TĨNH 1930 - 1931

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CAO TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 1930 - 1931
... KHOA LỊCH SỬ ĐỀ BÀI : HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CAO TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 1930 - 1931 .1 ... động phong trào cách mạng rộng lớn dẫn đến đỉnh cao thành lập quyền Viết hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh Tuy bị khủng bố song thành mà Đảng dành qua cao trào điều mà địch không xoá bỏ Cao trào 1930 ... HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NGHỆ TĨNH TRONG CAO TRÀO 1930 1931 Cơ cấu tổ chức Đảng ta xác định vai trò quan trọng công tác tuyên truyền nên thành lập án nghị TW toàn thể Hội nghị lần (03 / 1931) đề...
 • 15
 • 576
 • 0

Phong trào viết Nhẹ Tinh

Phong trào xô viết Nhẹ Tinh
... 2. /Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao viết Nghệ-Tĩnh: -Dưới lãnh đạo thống Đảng phong trào đấu tranh lan rộng toàn quốc -Phong trào nổ mạnh mẽ Nghệ Tĩnh: + Tháng 9/1930 phong trào ... mạng phục hồi: Em giới thiệu phong trào viết Nghệ Tĩnh đồ nhận xét Tiết 23: Phong trào cách mạng năm 1930-1935 Dặn dò: - Học bài, nắm kiến thức phong trào viết Nghệ-Tĩnh - Chuẩn bị mới: ... tế giới (1929-1933): 2. /Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao viết Nghệ-Tĩnh: 3./Lực lượng cách mạng phục hồi: Tình hình cách mạng nước ta sau phong trào viết Nghệ Tĩnh - Khi địch...
 • 21
 • 214
 • 0

Cao trào viết nghệ tĩnh 75 năm nhìn lại (1930 2005)

Cao trào xô viết nghệ tĩnh  75 năm nhìn lại (1930  2005)
... chọn đề tài: Cao trào viết Nghệ Tĩnh - 75 năm nhìn lại làm khoá luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đối với lịch sử dân tộc ta nhân dân Việt Nam, cao trào viết Nghệ Tĩnh thực trang ... tài cao trào viết Nghệ Tĩnh có sức lôi mạnh mẽ quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề tài Đối tợng nghiên cứu đề tài cao trào viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 sau 75 năm nhìn lại ... đoạn đỉnh cao 2.4 Viết Nghệ Tĩnh đặc điểm Chơng 3: ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thất bại học kinh 22 22 27 35 61 nghiệm cao trào Viết Nghệ Tĩnh 3.1 ý nghĩa lịch sử Viết Nghệ Tĩnh 3.2...
 • 96
 • 436
 • 1

Thanh chương trong cao trào viết nghệ tĩnh 1930 1931

Thanh chương trong cao trào xô viết nghệ tĩnh 1930  1931
... nêu mạnh dạn chọn đề tài: "Thanh Chơng cao trào viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931" làm công trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Cao trào viết Nghệ - Tĩnh kiện lịch sử vĩ đại Vì ... Chơng cao trào viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931 2.1 Nguyên nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân Thanh Chơng năm 1930 - 1931 Bất kỳ cách mạng nổ có nguyên nhân Cao trào cách mạng 1930 ... lên tiếng ủng hộ viết Nghệ - Tĩnh Từ phong trào đấu tranh nhân dân toàn huyện Thanh Chơng đỉnh cao viết Nghệ - Tĩnh, để xứng đáng ngày mở đầu truyền thống viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống...
 • 63
 • 461
 • 3

Thanh Chương trong cao trào Viết Nghệ Tĩnh pot

Thanh Chương trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh pot
... đấu tất tạo tiền đề để nhân dân Thanh Chương đạt tới Cao trào viết Nghệ Tĩnh Thanh Chương xứng đáng với tôn vinh lịch sử viết Nghệ Tĩnh đỉnh cao phong trào cách mạng toàn quốc năm 19301931, ... bốc cao tạo nên sức mạnh để quần chúng vùng lên, dậy, công liên tục viết Nghệ Tĩnh điểm xuất phát phong trào cách mạng Đảng lãnh đạo Thanh Chương lại đỉnh cao phong trào viết Nghệ Tĩnh ... chuyển có ý nghĩa lịch sử quần chúng công nông Phong trào viết Nghệ Tĩnh trở thành cao trào mà đỉnh cao huyện Thanh Chương Ngày 1-5-1930, Thanh Chương nổ biểu tình đồng thời với biểu tình công...
 • 8
 • 174
 • 0

Hoạt động tuyên truyền trong cao trào Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931

Hoạt động tuyên truyền trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931
... cho hoạt động báo chí Đảng Nghệ Tĩnh trở nên phong phú mang nhiều sắc thái Ngọn lửa Xơ Viết Nghệ Tĩnh nổ số báo “Người lao khổ” Xứ uỷ Trung kỳ mắt Tên tuổi tờ báo gắn với cao trào 1930 1931 ... tài liệu truyền đơn, báo chí xứ uỷ, tỉnh uỷ, sở in lại truyền đơn, nghị trung ương kêu gọi tỉnh ủng hộ Nghệ Tĩnh đỏ Đó nguồn động viên to lớn phong trào cách mạng Nghệ Tĩnh Nhân dân Nghệ Tĩnh thấy ... cao trào điều mà địch khơng xố bỏ Cao trào 1930 1931 bước có ý nghĩa định tiến trình cách mạng nước ta sau Đảng ta cao trào Nghệ Tĩnh tiến hành cơng tác tun truyền cách hiệu quả, đạt thành tựu...
 • 13
 • 37
 • 0

Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao ViếtNghệ Tĩnh pdf

Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết – Nghệ Tĩnh pdf
... chúng cách mạng tích cực đấu tranh chống thủ đoạn đàn áp, lừa bịp địch, lực lượng không cân sức, phong trào Nghệ - Tĩnh xuống Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Viết Nghệ- Tĩnh tồn ... Hà Nam, Kiến An Cao trào cách mạng Đảng Cộng sản chủ trương phát động kéo dài năm, diễn 25 tỉnh thành khắp ba miền đất nước đạt tới đỉnh điểm đất Nghệ Tĩnh Nghệ Tĩnh, phong trào đấu tranh bùng ... Cao trào cách mạng đời quyền Viết kết tinh sức mạnh to lớn khối liên minh công nông giai cấp công nhân lãnh đạn, "đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt lực cách mạng nhân dân lao động Việt Nam Phong...
 • 11
 • 249
 • 0

tiểu luận Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong phong trào cách mạng và Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)

tiểu luận Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong phong trào cách mạng và Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)
... đoàn kết giai cấp, điều hoà mối quan hệ quyền lợi giai cấp dân téc Giải mối quan hệ vấn đề dân téc với vấn đề giai cấp cẩm nang thần kỳ để giải toàn vấn đề giải phóng với tư tưởng tự giải phóng, ... tạo quan điểm sáng tạo Mác Ănghen, Lênin mối quan hệ vấn đề dân téc giai cấp áp dụng thành công vào cách mạng Việt Nam Sáng tạo quan điểm Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân téc vấn đề giai cấp ... lập dân téc hoàn cảnh Việt Nam Giải mối quan hệ vấn đề dân téc vấn đề giai cấp sáng tạo tuyệt vời Người Trên sở nghiên cứu sâu sắc vấn đề dân téc vấn đề giai cấp, Người đặt vấn đề dân téc lên vấn...
 • 16
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả phong trào xô viết nghệ tĩnhý nghĩa của phong trào xô viết nghệ tĩnhvì sao có phong trào xô viết nghệ tĩnhphim phong trào xô viết nghệ tĩnhnguyên nhân phong trào xô viết nghệ tĩnhý nghĩa phong trào xô viết nghệ tĩnhphong trào xô viết nghệ tĩnh ở đô lươngtại sao phong trào xô viết nghệ tĩnh thất bạidiễn biến phong trào xô viết nghệ tĩnhtóm tắt diễn biến phong trào xô viết nghệ tĩnhphim tư liệu về phong trào xô viết nghệ tĩnhhình ảnh về phong trào xô viết nghệ tĩnhkhẩu hiệu nào được nêu ra trong phong trào xô viết nghệ tĩnhhồn của phong trào xô viết nghệ tĩnh nguyễn phong sắcthủ lĩnh của phong trào xô viết nghệ tĩnh nguyễn phong sắcGiao an hoa 9 cả nămNGHIÊN cứu THIẾT kế các MẠCH lọc TƯƠNG tựHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHọc mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàngHợp đồng mua bán nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt NamMột số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiMột số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng lao động và vai trò của giáo dục phổ thôngNâng cao dung lượng hệ thống CDMA bằng phương pháp điều khiển mù trong dàn anten thích nghiNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiNăng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Đánh giá diễn biến môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn và đề xuất các biện pháp quản lýPhân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và HuếSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập