Điều tra bệnh virus lùn sọc đen tại huyện Tiền Hải – Thái Bình trên cây lúa

Luận văn điều tra bệnh virus,lùn sọc đen (southern rice black streaked dwarrf viruuss, srbsdv) tại huyện tiền hải thái bình trên lúa năm 2010 và khả năng lan truyền virus

Luận văn điều tra bệnh virus,lùn sọc đen (southern rice black streaked dwarrf viruuss, srbsdv) tại huyện tiền hải thái bình trên lúa năm 2010 và khả năng lan truyền virus
... Virus, Rice Bunchy Stunt Virus , Rice Dwarf Virus ,Rice Gall Dwarf Virus, Rice Giallume Virus, Rice Grassy Stunt Virus ,Rice Hoja Blanca Virus, Rice Necrosis Mosaic Virus ,Rice Ragged Stunt Virus, ... Virus, Rice Stripe Necrosis Virus, Rice Stripe Virus Rice Transitory Yellowing Virus (Rice yellow stunt virus) Rice Tungro Bacilliform &Rice Tungro Spherical Viruses Southern rice blackstreaked ... (Reverse Transcriptional – Polymerase Chain Reaction) RBSDV Rice black- streaked dawrf virus SRBSDV Southem rice black- streaked dawrf virus RBSDV2 Rice black- streaked dawrf virus RRSV Rice ragged...
 • 108
 • 387
 • 1

nghiên cứu khả năng truyền bệnh virus lùn sọc đen phương nam srbsdv (southern rice black streaked dwarf virus) của rầy lưng trắng sogatell furcifera horvath

nghiên cứu khả năng truyền bệnh virus lùn sọc đen phương nam srbsdv (southern rice black streaked dwarf virus) của rầy lưng trắng sogatell furcifera horvath
... tiến hành thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả truyền bệnh virus lùn sọc đen phương nam SRBSDV (Southern Rice Black Streaked Dwarf Virus) rầy lưng trắng Sogatella furcifera Horvath áp dụng ... gọi virus này: Southern rice black- streaked dwarf virus (SRBSDV) [40] a) Những nghiên cứu Rice black streaked dwarf virus (RBSDV) Tên khoa học virus lùn sọc đen Rice black streaked dwarf virus ... 4.7 49 Khả truyền bệnh virus Lùn sọc đen phương Nam rầy lưng trắng từ lúa sang ngô 4.6 46 Khả truyền virus LSĐPN rầy lưng trắng vào giai đoạn mẫn cảm lúa 4.5 45 Khả truyền virus LSĐPN rầy non...
 • 93
 • 130
 • 0

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại 4 xã ở huyện tiền hải, thái bình năm 2015

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại 4 xã ở huyện tiền hải, thái bình năm 2015
... cứu Thực trạng chất lượng sống số yếu tố liên quan người cao tuổi huyện Tiền Hải, Thái Bình năm 2015 thực Mục tiêu nghiên cứu 1) Mô tả thực trạng chất lượng sống người cao tuổi huyện Tiền ... Mô tả thực trạng chất lượng sống người cao tuổi huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 2) Xác định số yếu tố liên quan đến chất lượng sống người cao tuổi huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình TỔNG QUAN ... ……………….…………………………………… 74 Phần A: Báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ HUYỆN TIỀN HẢI, THÁI BÌNH NĂM 2015 Lê Bích Ngọc...
 • 81
 • 234
 • 1

các giải pháp nâng cao hiệu quả thu thuế tại chi cục thuế huyện tiền hải - thái bình

các giải pháp nâng cao hiệu quả thu thuế tại chi cục thuế huyện tiền hải - thái bình
... CHI CỤC THU HUYỆN TIỀN HẢI – THÁI BÌNH 85 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC THU THUẾ TẠI CHI CỤC THU HUYỆN TIỀN HẢI 85 iii 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THU HUYỆN TIỀN ... phí, cụ thể : - Thu doanh thu - Thu hàng hoá - Thu lợi tức - Thu xuất khẩu, nhập - Thu nông nghiệp - Thu tài nguyên - Thu nhà, đất - Thu thu nhập dân cƣ - Thu vốn Và số thu mang tính ... :Thực trạng thu thuế huyện Tiền Hải Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế địa bàn huyện Tiền Hải CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ 1.1 KHÁI...
 • 110
 • 153
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên quan điểm tài nguyên môi trường tại vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải huyện Tiền Hải - Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên quan điểm tài nguyên môi trường tại vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải huyện Tiền Hải - Thái Bình
... Vit Nam du lịch thiên nhiên DU LịCH DU LCH H TR BO TN V PHT TRIN CNG NG Định nghĩa Du lịch sinh thái du lịch du lịch - c giáo dục quản lý môi tr-ờng bền vững Hỡnh 2: S cu trỳc du lch sinh thỏi ... v DL XY DNGNI DUNG PHT TRIN DU LCH SINH THI CNG NG TI VNG M KHU BTTN TIN HI - THI BèNH Hỡnh S cỏc bc nghiờn cu 1.2 C s lý lun v du lch sinh thỏi v du lch sinh thỏi cng ng trờn quan im ti nguyờn ... 1.2.1 C s lý lun v du lch sinh thỏi Cỏc khỏi nim v du lch sinh thỏi Du lch sinh thỏi c nhiu ngi l s kt hp ca hai t Du lch v Sinh Thỏi, nhng thc nu hiu nh vy thỡ quỏ n gin v du lch sinh thỏi Sau õy...
 • 113
 • 453
 • 3

XỬ lý rác THẢI SINH HOẠT của NGƯỜI dân BẰNG CHẾ PHẨM SINH học tại 3 xã , HUYỆN TIẾN hải, THÁI BÌNH

XỬ lý rác THẢI SINH HOẠT của NGƯỜI dân BẰNG CHẾ PHẨM SINH học tại 3 xã , HUYỆN TIẾN hải, THÁI BÌNH
... hoai m c, ti x p c a phõn vi sinh, mu, mựi v m Khụng t t yờu c u T t Phng Cụng (n=49) Tõy Ninh (n=48) V Lng (n= 53) SL (%) SL (%) SL (%) 37 6,1 1 8,4 7 5,5 37 8 ,3 1 4,6 7 7,1 45 5,7 9,4 8 4,9 ỏnh ... HNH (868) - S 5/20 13 V Lng (n= 53) o tr n nh k, t i n c, ph b t Khụng t t yờu c u T t (n=49) SL (%) SL (%) SL (%) 14 34 2,0 2 8,6 6 9,4 11 37 0,0 2 2,9 7 7,1 44 1,9 1 5,1 8 3, 0 Ng i dõn th c hnh ... th i ch y u S l ng (n=456) 34 4 110 125 81 31 Th c n th a, cu ng rau Rm r , dõy da, b , u t, g ch, x than Phõn gia sỳc, gia c m Khỏc T l (%) 7 5,4 2 4,1 2 7,4 1 7,8 6,8 Th c tr ng thnh ph n rỏc...
 • 3
 • 146
 • 1

thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại 3 xã của huyện tiền hải, thái bình năm 2015

thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại 3 xã của huyện tiền hải, thái bình năm 2015
... tả thực trạng chất lượng sống người cao tuổi thuộc huyện Tiền Hải, Thái Bình năm 2015 Xác định số yếu tố liên quan đến chất lượng sống người cao tuổi thuộc huyện Tiền Hải, Thái Bình năm 2015 ... sống người cao tuổi 42 3. 3 Một số yếu tố liên quan đến chất lượng sống người cao tuổi 48 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 54 4.1 Chất lượng sống người cao tuổi 55 4.2 Các yếu tố liên ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NHÂM NGỌC HÀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ CỦA HUYỆN TIỀN HẢI, THÁI BÌNH NĂM 2015...
 • 112
 • 275
 • 2

Nghiên cứu, điều tra bệnh virus khảm lá (POTATO virus x PXX và POTATO virus y PVY) trên khoai tây nhập khẩu tại trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu i vụ đông xuân năm 2007 2008

Nghiên cứu, điều tra bệnh virus khảm lá (POTATO virus x PXX và POTATO virus y  PVY) trên khoai tây nhập khẩu tại trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu i vụ đông xuân năm 2007 2008
... mẫu kiểm tra, có mẫu nhiễm virus X, chiếm 6,92% v 11 mẫu nhiễm virus Y, chiếm 8,46%% Tất giống khoai t y nhập từ Trung Quốc đợc kiểm tra bị nhiễm virus X v virus Y Giống khoai t y VT2 bị nhiễm ... PVY khoai t y nhập trớc trồng Ngo i mẫu giống khoai khoai t y lần nhập thu thập Trung tâm KDTV Sau nhập I, tiến h nh kiểm tra mẫu khoai t y nhập từ Trung Quốc đợc trồng phổ biến miền Bắc Việt ... Potato virus X (PVX) Trong v trớ phõn lo i PVX thu c h Flexiviridae v gi ng Potexvirus, ngoi tờn PVX, virus ny cũn cú tờn khỏc nh: Potato X potexvirus, Potato mild mosaic virus, Potato virus B,...
 • 105
 • 498
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của virus lùn sọc đen phương nam (southern rice black streaked dwarf virus
... rough dwarf virus, Mal de Rio Cuarto virus , Oat sterile dwarf virus, Pangola stunt virus, Rice black streaked dwarf virus, Rice black streaked dwarf virus, Southern rice black streaked dwarf virus, ... black- streaked dwarf virus, Rice bunchy stunt virus, Rice dwarf virus, Rice gall dwarf virus, Rice giallume virus, Rice grassy stunt virus, Rice hoja blanca virus, Rice necrosis mosaic virus, Rice ragged ... tài: Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c c a virus lùn s c ñen phương Nam (Southern rice black streaked dwarf virus) ” M c ñích - Nghiên c u m t s ñ c ñi m c a virus lùn s c ñen phương Nam (Southern...
 • 129
 • 376
 • 0

Điều tra hiện trạng nghề nuôi nghêu tại huyện Cần Giờ-TPHCM

Điều tra hiện trạng nghề nuôi nghêu tại huyện Cần Giờ-TPHCM
... TẮT Điều tra trạng nghề ni nghêu huyện Cần Giờ -TPHCM, tơi tiến hành điều tra theo hình thức phóng vấn trực tiếp nơng hộ ni nghêu Cần Thạnh – Long Hồ huyện Cần ( xã có số hộ ni nghêu nhiều huyện ... dung nghiên cứu - Điều tra trạng nghề ni nghêu tai huyện Cần Giờ năm gần - Đưa giải pháp phát triển nghề ni nghêu huyện Cần Giờ 3.3 Phân tích xử lý số liệu Các số liệu điều tra thu thập tổng ... triển nghề ni nghêu huyện Cần Giờ - TPHCM 40 Định hướng phát triển nghề ni nghêu huyện Cần nhữnh năm tới 40 Kiến nghị đề xuất số giải pháp đầu tư, phát triển nghề ni nghêu huyện Cần...
 • 70
 • 600
 • 3

điều tra hiện trạng nghề nuôi nghiêu tại huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh

điều tra hiện trạng nghề nuôi nghiêu tại huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh
... sản huyện Cần Giờ 2.6 Vài nét nghề ni nghêu huyện Cần Giờ - Thành Phố Hồ Chí Minh Nghề ni nghêu huyện Cần Giờ xuất phát từ năm 1992 ni để thí điểm hộ ơng Lê Văn Bé Ban đầu kỹ thuật ni nghêu huyện ... KHẢO SÁT NI NGHÊU Ở HUYỆN CẦN GIỜ - TP, HỒ CHÍ MINH IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN - 15 - 4.1 Các vùng ni nghêu huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ có vùng ni nghêu xã Cần Thạnh, xã Long Hồ, xã Thạnh An xã ... ra, Cần Giờ có bờ biển trải dài từ 14 km chạy chếch theo hướng Tây Nam – Đơng Bắc Chính địa nên lưu thơng đường huyện Cần Giờ trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh gặp khơng khó khăn -3 - Huyện Cần Giờ...
 • 68
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều tra thực trạng sản xuất mía tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ ankết quả điều tra về dân số và lao động huyện hoài ân tỉnh bình định2 điều kiện tự nhiên hiện trạng phát triển kinh tế xã hội tại vùng đệm khu bttn tiền hải thái bìnhthực trạng suy dinh dưỡng thấp còi và hiệu quả cải thiện khẩu phần cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng ven biển tiền hải thái bìnhđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án tại huyện tiền hải tỉnh thái bìnhthực trạng hoạt động y tế thôn và các yếu tố ảnh hưởng tại huyện tiền hải tỉnh thái bìnhhiện trạng môi trường tại vùng đệm khu bttn tiền hải thái bìnhphụ lục 4 một số hình ảnh tại vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên tiền hải thái bìnhnhững điều tra và nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đenbệnh lùn sọc đen hại lúaphòng bệnh lùn sọc đen hại lúabệnh lùn sọc đenbiện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúabệnh lùn sọc đen phương nambệnh lùn sọc đen trên cây ngôQUY HOẠCH MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSMỨNG DỤNG SNMP VÀ MIB ĐỂ QUẢN LÝ MẠNG MPLSExercise about A or anQuản lý hiệu năng mạng NGN và ứng dụng tại VNPTCác tập song xác định duy nhất cho đạo hàm của hàm phân hình (LV thạc sĩ)NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌCPhân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4 clo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đạiCân bằng tải cho 02 động cơ xoay chiều nối cứng trục, chung tảiQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngTính kì dị chung của một số hệ ẩn của phương trình vi phân câp 1 trên mặt phẳngBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Số cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasbộ đề thi thử tốt nghiệp toánPhương pháp lưới giải phương trình truyền nhiệt tổng quátQuản lý phát triển chương trình nhà trường ở các trường THCS huyện vũ thư, tỉnh thái bìnhVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiThuật toán đánh chỉ mục ngược với mapreduce và ứng dụng trong việc đánh giá ý kiến của học sinh hòa bình trên mạng xã hộiNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiNghiên cứu vấn đề xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến sử dụng mật khẩu dạng OTPThiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng trụ răng cong trên máy CNC 4d
Đăng ký
Đăng nhập