Cảm hứng tự sự trong thơ hữu thỉnh

cảm hứng thế sự trong thơ văn tản đà

cảm hứng thế sự trong thơ văn tản đà
... yêu cầu Cảm hứng thơ văn Tản Đà đề tài hay Nó đòi hỏi người viết phải có lượng kiến thức định thơ văn Tản Đà Người viết phải lí giải cảm hứng, cảm hứng sáng tác, cảm hứng tư tưởng, cảm hứng chủ ... nghiên cứu thơ văn Tản Đà, có phát mới, hay đóng góp Tản Đà nhiều mặt Trong bàn nội dung nghệ thuật thơ văn Tản Đà nói chung đề cập nhiều Còn việc tìm hiểu cụ thể Cảm hứng thơ văn Tản Đà dường ... đạo, cảm hứng Để từ nắm vững vấn đề lí luận tạo sở cho việc tìm hiểu cảm hứng sáng tác tác gia Tản Đà Người viết cần khảo sát tất tác phẩm thơ văn Tản Đà, nghiên cứu biểu thuộc cảm hứng thơ văn...
 • 82
 • 414
 • 0

Cảm hứng thế sự trong thơ phan thúc trực

Cảm hứng thế sự trong thơ phan thúc trực
... sinh cảm hứng thơ Phan Thúc Trực Chƣơng Cảm hứng thơ Phan Thúc Trực C Kết luận NỘI DUNG Chương KHÁI NIỆM CẢM HỨNG THẾ SỰ VÀ CƠ SỞ NẢY SINH CẢM HỨNG THẾ SỰ TRONG THƠ PHAN THỨC TRỰC 1.1 Khái niệm cảm ... Chương KHÁI NIỆM CẢM HỨNG THẾ SỰ VÀ CƠ SỞ NẢY SINH CẢM HỨNG THẾ SỰ TRONG THƠ PHAN THÚC TRỰC 1.1 Khái niệm cảm hứng 1.1.1 Khái niệm cảm hứng 1.1.2 Khái niệm cảm hứng ... 1.2 Cơ sở nảy sinh cảm hứng thơ Phan Thúc Trực 1.2.1 Bối cảnh thời đại 1.2.2 Tác giả Phan Thúc Trực 12 Chương CẢM HỨNG THẾ SỰ TRONG THƠ PHAN THÚC TRỰC 17 2.1 Nỗi buồn...
 • 56
 • 83
 • 1

Cảm hứng thế sự trong thơ Vương Trọng

Cảm hứng thế sự trong thơ Vương Trọng
... thơ Vương Trọng 12 Chương Cảm hứng thơ Vương Trọng nhìn từ đề tài, giọng điệu Chương Cảm hứng thơ Vương Trọng nhìn từ hình thức thể 13 Chương CON ĐƯỜNG THƠ VƯƠNG TRỌNG 1.1 Vài nét đời người Vương ... cho trẻ thơ Song bản, hai dòng mạch cảm hứng thơ ông cảm hứng sử thi cảm hứng Trong đó, dòng mạch chủ đạo, thể rõ tài năng, cá tính, phong cách thơ Vương Trọng 1.3.1 Cảm hứng sử thi Trong lịch ... đoạn cảm hứng lấn lướt đến mức triệt tiêu cảm hứng sử thi thơ Vương Trọng Mỵ Châu thơ mở đầu cho giai đoạn sáng tác Vương Trọng Lấy cảm hứng từ số phận nhân vật lịch sử vào truyền thuyết, Vương Trọng...
 • 108
 • 93
 • 0

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH 2.1 Lí thuyết tƣợng lặp 2.1.1 Hiện tƣợng lặp 2.1.1.1 Khái niệm lặp “Lặp nhắc lại giống y có trước”...
 • 113
 • 1,289
 • 8

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh.pdf

Phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp trong thơ hữu thỉnh.pdf
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH 2.1 Lí thuyết tƣợng lặp 2.1.1 Hiện tƣợng lặp 2.1.1.1 Khái niệm lặp “Lặp nhắc lại giống y có trước”...
 • 113
 • 512
 • 0

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 – 1975

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 – 1975
... phương diện giọng điệu Chương 3: Cảm hứng lãng mạn thơ 1955 1975 3.1 Khái niệm 3.1.1 Lãng mạn 3.1.2 Cảm hứng lãng mạn 3.2 Biểu cảm hứng lãng mạn thơ 1955 1975 3.2.1 Thi vị hóa thực xây dựng chiến ... viết chọn vấn đề Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn thơ 1955 - 1975 làm đề tài cho Luận văn tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn thơ 1955 - 1975 đề tài hoàn ... sử thi cảm hứng lãng mạn thơ 1955 1975 người viết dừng lại giai đoạn thơ cách mạng 1955 - 1975 phương diện, đặc điểm bật thơ ca cách mạng hai mươi năm mang đậm khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng...
 • 151
 • 1,698
 • 3

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 - 1975

Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ 1955 - 1975
... viết chọn vấn đề Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn thơ 1955 - 1975 làm đề tài cho Luận văn tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn thơ 1955 - 1975 đề tài hoàn ... sử thi cảm hứng lãng mạn thơ 1955 1975 người viết dừng lại giai đoạn thơ cách mạng 1955 - 1975 phương diện, đặc điểm bật thơ ca cách mạng hai mươi năm mang đậm khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng ... điểm văn học 1945 - 1975 mang đậm khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn Trên viết, công trình nghiên cứu có liên quan vấn đề Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn thơ 1955 - 1975 Có công trình...
 • 151
 • 1,258
 • 0

Luận văn: PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH pptx

Luận văn: PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP TRONG THƠ HỮU THỈNH pptx
... lặp từ vựng thơ Hữu Thỉnh 44 2.3.2 Kết quả phép lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh 57 2.4 Tiểu kết 60 Chƣơng 62 GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA PHÉP LẶP TỪ VỰNG VÀ LẶP NGỮ PHÁP ... kết luận, luận văn gồm ba chương - Chương I: Cơ sở lý luận - Chuơng II: Phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh - Chương III: Giá trị nghệ thuật phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ... Phép lặp từ vựng 34 2.1.3 Phép lặp ngữ pháp 39 2.2 Đôi nét ngôn ngữ thơ Hữu Thỉnh 41 2.3 Kết quả khảo sát thống kê phép lặp từ vựng lặp ngữ pháp thơ Hữu Thỉnh ...
 • 113
 • 370
 • 1

luận văn phạm ngữ văn cảm hứng chủ đạo trong thơ tản đà

luận văn sư phạm ngữ văn cảm hứng chủ đạo trong thơ tản đà
... nư c) Trên n n chung c a n n văn h c ương th i v i không thơ xúc nư c, v n n i lên thơ c a T n m t sáng t o ng v t c áo Suy nghĩ thơ, hình nh thơ, nh p i u, l i thơ v a r t quen thu c v i tinh ... thành c m h ng yêu nư c d t thơ ông Thơ T n nh ng n i lo c xem nh ng v n thơ ch n ng m t t m lòng yêu nư c T i, au i n s ti c nu i, hòai v ng v kh ng p tràn thơ, m i v n thơ dư ng bàng b c m t n ... n t i, b c b ch chân thành nh ng câu thơ t o thành ngu n c m ng b t t n, xuyên su t thơ ông “C m h ng yêu nư c” d t y tr thành c m h ng ch o thơ T n Trong thơ c a T n à, tình yêu nư c ã tr thành...
 • 91
 • 232
 • 1

luận văn phạm ngữ văn cảm hứng lãng mạn trong thơ chống mỹ 1955 - 1975

luận văn sư phạm ngữ văn cảm hứng lãng mạn trong thơ chống mỹ 1955 - 1975
... Nguyễn Mỹ, nhiều Anh Ngọc góp phần làm rõ cảm hứng lãng mạn thơ chống Mỹ Trên viết, công trình nghiên cứu có liên quan đến Cảm hứng lãng mạn thơ chống Mỹ 195 5- 1975 Có công trình nghiên cứu trực tiếp, ... dừng lại khảo sát thơ chống Mỹ 19551 975 giai đoạn văn học 194 5-1 975 với đặc điểm bật cảm hứng lãng mạn cảm hứng bao trùm xuyên suốt văn học hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ Để giải yêu cầu ... hiểu cụ thể câu thơ, khổ thơ tác phẩm thơ thơ ca kháng chiến chống Mỹ 195 5- 1975 Trong suốt hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ, vần thơ hào hùng không phần trữ tình lãng mạn, vần thơ sáng ngời niềm...
 • 116
 • 146
 • 0

luận văn phạm ngữ văn cảm hứng thế sự trong văn thơ tản đà

luận văn sư phạm ngữ văn cảm hứng thế sự trong văn thơ tản đà
... đề tài Cảm hứng văn thơ Tản Đà -5- gây hứng thú cho người viết định chọn đề tài: Cảm hứng thơ văn Tản Đà để làm luận văn tốt nghiệp Lịch sử vấn đề: Tác gia Tản Đà từ đặt chân lên văn đàn ông ... biệt văn học Thời kỳ trước nhà văn nhà thơ sáng tác chủ yếu theo số cảm hứng cảm hứng yêu nước, cảm hứng đạo đức…, đến thời kỳ cảm hứng lại cảm hứng dành nhiều quan tâm, thể Cảm hứng khơi gợi cảm ... tế 1.2.3: Đời sống văn hóa 1.3: Vài nét Tản Đà 1.3.1: Cuộc đời 1.3.2: Sự nghiệp sáng tác CHƯƠNG II: CẢM HỨNG THẾ SỰ QUA NỘI DUNG THƠ VĂN TẢN ĐÀ 2.1: Những vấn đề thơ văn Tản Đà : 2.1.1: Hiện thực...
 • 121
 • 531
 • 1

luận văn phạm ngữ văn cảm hứng yêu nước trong thơ yêu nước và cách mạng giai đoạn 1900 - 1930

luận văn sư phạm ngữ văn cảm hứng yêu nước trong thơ yêu nước và cách mạng giai đoạn 1900 - 1930
... CHƯƠNG CẢM HỨNG YÊU NƯỚC QUA NỘI DUNG THƠ YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 190 0- 1930 2.1 THƠ YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 190 0- 1930 DẠT DÀO TÌNH CẢM YÊU NƯỚC 2.1.1 Đau lòng trước cảnh nước Tư ... dòng văn học yêu nước 190 0- 1930 văn học Việt Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Do yêu cầu đề tài Cảm hứng yêu nước thơ yêu nước cách mạng giai đoạn 190 0- 1930 nên người viết bám sát tác phẩn thơ dòng văn ... Vì mà thơ yêu nước cách mạng giai đoạn 19001 930 nhà nghiên cứu phê bình ý với công trình nghiên cứu tương đối sâu Thế nên đề tài Cảm hứng yêu nước thơ yêu nước cách mạng giai đoạn 190 0- 1930 thực...
 • 74
 • 975
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: cảm hứng thế sự trong thơ tú xươngcam hung the su trong bai tho thu dieu cua nguyen khuyennghệ thuật cấu tứ trong thơ hữu thỉnhcấu tứ trong thơ hữu thỉnhyếu tố tự sự trong thơ nguyễn duycảm hứng yêu nước trong thơ trung đạicảm hứng yêu nước trong thơ trung đại việt namcảm hứng nhân đạo trong thơ trung đại việt namcảm hứng nhân đạo trong thơ hồ xuân hươngcam hung sang tao trong tho tran dang khoayeu to bieu cam va tu su trong bai trong long mecảm hứng thế sự trong truyện ngắn phạm duy tốncảm hứng tôn giáo trong thơ mai văn phấncảm hứng nhân đạo trong thơ trung đạihình tượng quê hương đất nước và hình tượng con người trong thơ hữu thỉnhbài axitsunfuric muoisunfatbài oxi ozonBỆNH CÒI XƯƠNG DO THIẾU VITAMIN Dbệnh viêm phôi và chương trình aribài22 cloBai29 oxi ozonsóng cơ otuần 27hydrosunfuaý nghĩa bảng tuần hoàn hóa họcSUY DINH DƯỠNG PROTEINIUH BAO CAO HUI QUAN DIEM TOAN DIEN TRONG SU DOI MOI NEN KT o VN DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI QUY LUAT GIA TRI VA VAI TRO CUA NO TRONG NEN KTTT DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI NGUYEN LI HINH THAI KINH TE VA ANH HUONG CUA NO TRONG HOAT DONG NGAN HANG DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI MOI QUAN HE GIUA CAI RIENG VA CAI CHUNG VA VAN DUNG CHO SU PHAT TRIEN KTTT o NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI HOC THUYET VE HINH THAI KTXH DH CONG NGHIEP TP HCMvao phủ chúa trịnh8IUH BAO CAO HUI CON NGUOI VA CAC MOI QUAN HE DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI DAO TAO NGUON LUC CON NGUOI DH CONG NGHIEP TP HCMTIỂU LUẬN GIÁ TRỊ của tác PHẨM đời SỐNG mới của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH đối với VIỆC xây DỰNG GIA ĐÌNH văn hóa ở VIỆT NAM HIỆN NAYIUH BAO CAO HUI CO SO LY LUAN VE CHUYEN DOI NEN KTTT DH CONG NGHIEP TP HCM