Ruby s , thomas d , heinemeier hansson d agile web development with rails, 4th edition, rails 3 2 (the pragmatic programmers) 2011

Agile Web Development with Rails phần 2 docx

Agile Web Development with Rails phần 2 docx
... local WEBrick-based web server, supplied with Rails depot> ruby script/server => Rails application started on http://0.0.0.0:3000 [20 05- 02- 08 12: 08:40] INFO WEBrick 1.3.1 [20 05- 02- 08 12: 08:40] ... [20 05- 02- 08 12: 08:40] INFO ruby 1.8 .2 (20 04- 12- 30) [powerpc-darwin7.7.0] [20 05- 02- 08 12: 08:40] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid =20 261 port=3000 Just as it did with our demo application in Chapter ... Control 29 .95 29 .95 29 .95 29 .95 Looking good Go back and add a second copy of the original product 1 Pragmatic Project Automation Pragmatic Version Control Pragmatic Project Automation 29 .95 29 .95 29 .95...
 • 55
 • 199
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 1 pdf

Agile Web Development with Rails phần 1 pdf
... 13 2 13 2 13 3 14 8 16 1 16 2 16 5 16 8 Part III—The Rails Framework 17 2 13 Rails 13 .1 13.2 13 .3 13 .4 13 .5 13 .6 13 .7 13 .8 in Depth So Where’s Rails? Directory Structure Rails Configuration ... 9 .1 Iteration D1: Capturing an Order 96 9.2 Iteration D2: Show Cart Contents on Checkout 10 4 10 Task E: Shipping 10 .1 Iteration E1: Basic Shipping 11 Task 11 .1 11. 2 11 .3 11 .4 ... 14 .7 Transactions 19 0 19 1 19 2 19 7 19 9 2 01 216 237 15 More 15 .1 15.2 15 .3 15 .4 15 .5 15 .6 15 .7...
 • 55
 • 226
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 3 pps

Agile Web Development with Rails phần 3 pps
... along with some error messages complaining about the empty fields Instead, we simply see the checkout page—no error messages We forgot to tell Rails to write them out .3 Any errors associated with ... depot _development mysql> select * from users; + + + + | id | name | hashed_password | + + + + | | dave | e5e9fa1ba31ecd1ae84f75caaa474f3a663f05f4 ... exercise) 11 .3 Iteration F3: Limiting Access We want to prevent people without an administrative login from accessing our site’s admin pages It turns out that it’s easy to implement using the Rails...
 • 55
 • 192
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 4 ppsx

Agile Web Development with Rails phần 4 ppsx
... 68.61 46 .44 46 .44 10 46 44. 00 6769.00 Product#search 8.55 52.23 5.79 100000 0.06 0.06 Fixnum#+ 8.15 57.75 5.52 100000 0.06 0.06 Math.sqrt 7 .42 62.77 5.02 100000 0.05 0.05 IO#gets 0. 04 68.95 ... #=> #=> #=> #=> Tue Tue Wed Tue Thu May May May Sep Sep 10 10 11 27 18 17:03 :43 16 :43 :43 13:03 :43 17:03 :43 17:03 :43 CDT CDT CDT CDT CDT 2005 2005 2005 2005 2003 How cool is that? Time Extensions ... lets you interact with running Rails applications We talk about this starting on page 187 console Allows you to use irb to interact with your Rails application methods irb → page 47 8 destroy Removes...
 • 55
 • 175
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 5 pptx

Agile Web Development with Rails phần 5 pptx
... Account.create(:balance => 100, :number => "123 45" ) paul File 16 = Account.create(:balance => 200, :number => "54 321") Account.transaction paul.deposit( 350 ) peter.withdraw( 350 ) end When we run this, we get ... :number => "123 45" ) paul = Account.create(:balance => 200, :number => "54 321") Report erratum 239 T RANSACTIONS File 16 begin Account.transaction paul.deposit( 350 ) peter.withdraw( 350 ) end rescue ... => 100, :number => "123 45" ) paul File 16 = Account.create(:balance => 200, :number => "54 321") begin Account.transaction(peter, paul) paul.deposit( 350 ) peter.withdraw( 350 ) end rescue puts "Transfer...
 • 55
 • 179
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 6 docx

Agile Web Development with Rails phần 6 docx
... describe Action Controller in the context of Rails Let’s start by looking at the overall context of a Rails application 16. 1 Context and Dependencies Rails handles many configuration dependencies ... distributed servers, can access the same DRb store A simple DRb server that works with Rails is included in the Rails source .6 DRb uses Marshal to serialize objects :database_manager => CGI::Session::MemCacheStore ... parent if acts_as_tree is used (page 245) Report erratum 277 Chapter 16 Action Controller and Rails Action Pack lies at the heart of Rails applications It consists of two Ruby modules, ActionController...
 • 55
 • 220
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 7 pdf

Agile Web Development with Rails phần 7 pdf
... 1212 12,345, 678 12_345_ 678 16.6 67 ...
 • 55
 • 187
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 8 doc

Agile Web Development with Rails phần 8 doc
... interceptor to all web service methods except the :some_method method 20.6 Testing Web Services Action Web Service integrates with the Rails testing framework, so we can use the standard Rails testing ... an array, with nice highlighting of the search term in the result File 186 WORDLIST = %w (Rails is a full-stack, open-source web framework in Ruby for writing real-world applications with joy and ... Compatibility Rails has several features that can help make your AJAX’d web application work with non-AJAX browsers or browsers with no JavaScript support You should decide early in the development...
 • 55
 • 137
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 9 pdf

Agile Web Development with Rails phần 9 pdf
... 56.6 298 Waiting: 246 300 56.6 298 Total: 246 300 56.6 298 max 608 608 608 Percentage of the requests served within a certain time (ms) 50% 298 66% 307 75% 312 80% 317 90 % 340 95 % 446 98 % 512 99 % ... second: Time per request: Time per request: Transfer rate: 15.150 seconds 200 99 99 , Exceptions: 0) 99 95 2431 bytes 898 350 bytes 13.20 [#/sec] (mean) 303.00 [ms] (mean) 75.75 [ms] (mean, across ... -n 200 -C "_session_id=a94c 090 f0 895 aefba381ca 597 4fbddd9" \ http://www.example.com/controller/action 15 curl is a command-line utility that can (among other things) fetch web pages If you don’t...
 • 55
 • 222
 • 0

Agile Web Development with Rails phần 10 docx

Agile Web Development with Rails phần 10 docx
... Report erratum 513 C ROSS -R EFERENCE 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... web2 /app/models/item.rb web2 /app/views/example/check.rhtml web2 /app/views/example/compat.rhtml web2 /app/views/example/compat_form.rhtml web2 /app/views/example/effects.rhtml web2 /app/views/example/effectswithoutajax.rhtml ... web2 /app/views/example/effectswithoutajax.rhtml web2 /app/views/example/index.rhtml web2 /app/views/example/multiple.rhtml web2 /app/views/example/observer.rhtml web2 /app/views/example/periodic.rhtml web2 /app/views/example/say_hello.rhtml web2 /app/views/example/search.rhtml...
 • 60
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ruby on rails tutorial learn web development with rails michael hartl pdf downloadagile web development with asp netprogramming ruby the pragmatic programmers guide downloadprogramming ruby the pragmatic programmers guide epubprogramming ruby the pragmatic programmers guide reviewthe pragmatic programmers guide extending rubyprogramming ruby 1 9 3rd edition the pragmatic programmers guide downloadprogramming ruby 1 9 2 0 4th edition the pragmatic programmers guide downloadprogramming ruby 2nd edition the pragmatic programmers guide downloadprogramming ruby the pragmatic programmers guide pdfprogramming ruby 1 9 the pragmatic programmers guide downloadprogramming ruby 1 9 vs 2 0 the pragmatic programmers guide pdf downloadprogramming ruby 1 9 2 0 the pragmatic programmers guide downloadprogramming ruby 1 9 2 0 the pragmatic programmers guide pdfruby the pragmatic programmers guide pdfMinh Viet HR profileNội dung 3 công khai trường Mẫu giáoTiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016De cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIAmazon Simple Storage Service Developer GuideTHAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNGBÁO CÁO THAM LUẬN SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ CÁCH BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CẤP trung học cơ sở20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9Bài tham luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dụcĐề thi mẫu tuyển dụng công chức môn anh văn năm 2017 ( phần trắc nghiệm, đọc hiểu, điền từ)Giáo án điện tử Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiênGiải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước của phòng tài chính kế hoạch thành phố châu đốc đến năm 2020BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁPHình thức nộp thuế qua mạng đối với các chủ kinh doanh facebookPhân loại sản phẩmNghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bón đạm và kaly dưới dạng phân viên nén đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai NK6326 tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyênPD 6438 1969 (1999) A review of present methods for design of bolted flanges for pressure vessels
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập