Kỹ thuật điện tử phần 2

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Vtb v( )d V P sin d VP DI R D2 Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R ...
 • 4
 • 998
 • 52

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - chương 2

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - chương 2
... theo ( 2- 2 -6 ), đồng thời giả thiết điện trường khối bán dẫn đều: E = V/I ta đến : ( 2- 2 8) jtr = σE So sánh ( 2- 2 -8 ) với ( 2- 2 -5 ), ta xác đònh điện dẫn suất bán dẫn: 18 Bài giảng Kỹ thuật điện tử Chương ... h11 (hoặc hi) ∂I1 ∂V1 ( 2- 5 - 12) = h 12 (hoặc hr) ∂V2 ∂I ( 2- 5 -1 3) = h 21 (hoặc hf) ∂I1 Bài giảng Kỹ thuật điện tử 47 Chương - Các linh kiện bán dẫn ∂I = h 22 (hoặc ho) ∂V2 ( 2- 5 -1 4) đồng thời ký hiệu ... Hình 2. 5.4 Mạch base chung đơn giản hoá Bài giảng Kỹ thuật điện tử 41 Chương - Các linh kiện bán dẫn 2- 5 -4 (vẽ cho loại N-P-N) Trên hình ghi tham số dòng áp thường dùng Các hệ thức ( 2- 5 -2 ) , ( 2- 5 -3 )...
 • 49
 • 551
 • 5

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 12  Ví dụ mạch chọn kênh 4→1:  Mạch có tín hiệu vào  tín hiệu  tín hiệu điều khiển ( = 22 ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 2. 4 ... C-1 : số nhớ từ bit thấp đưa lên  S: tổng  C : số nhớ  Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Lập bảng giá trị:  Rút gọn hàm: S=A B C-1 + A B C-1 + A B C-1 + A B C-1  S= C-1 ... hiệu ( y1 y2 … ym ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Một cách tổng quát, m hàm viết sau: y1 = f1 (x1, x2 ,…,xn)  y2 = f2 (x1, x2 ,…,xn)  ……  ym = fm (x1, x2 ,…,xn)  ...
 • 17
 • 665
 • 3

kỹ thuật điện tử-Chương 2

kỹ thuật điện tử-Chương 2
... NỘI DUNG CHÍNH 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 Điện trở Tụ điện Cuộn cảm Bài tập 2. 1 ĐIỆN TRỞ Điện trở linh kiện có tính cản trở dòng điện làm số chức khác tùy vào vị trí điện trở mạch điện 2. 1.1 KÝ HIỆU – ... trị điện trở: 27 .10 ± 10% = 27 kΩ ± 10% Giá trị điện trở: 47.10 ± 20 % = 4,7kΩ ± 20 % x10 16 2. 1.9 ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TRỞ Điện trở có nhiều ứng dụng lĩnh vực điện điện tử:  Tỏa nhiệt: bàn ủi, bếp điện ... LUẬT OHM 2. 1.4 Cường độ dòng điện qua mạch tỉ lệ thuận với điện áp tỉ lệ nghịch với điện trở mạch Trong đó: I: cường độ dòng điện (A) U: điện áp (V) R: điện trở (Ω) 11 2. 1.5 CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ...
 • 20
 • 267
 • 0

kỹ thuật điện tử-Chương 2 cuộn cảm

kỹ thuật điện tử-Chương 2 cuộn cảm
... 2. 3 CUỘN CẢM 2. 3.1 Cấu tạo – Ký hiệu Cuộn cảm lõi không khí Cuộn cảm lõi sắt từ 2. 3.1 Cấu tạo – Ký hiệu  Cuộn dây dây dẫn điện có bọc bên lớp sơn cách điện (gọi dây điện từ) quấn ... số cao khó qua cuộn cảm 2. 3.4  Đặc tính dòng điện xoay chiều Góc lệch pha điện áp dòng điện: Điện áp cuộn dây sớm pha 90° so với dòng điện qua cuộn dây  2. 3.5 Các cách ghép cuộn dây  Ghép ... (J) L: hệ số tự cảm cuộn dây (Henri, H) I: dòng điện (A)  2. 3.4 Đặc tính dòng điện xoay chiều Qua TN ta có điện áp cuộn dây ngược dấu với điện áp cảm ứng nên: Nếu dòng điện vào cuộn dây dòng xoay...
 • 23
 • 491
 • 3

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 doc

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 doc
... 0.047 20 0 VDC 2. 2 / 35 102J 22 K 474F Trong kỹ thuật 5% đến 20 % Bảng quy ớc dung sai cho chữ cuối Chữ Dung sai Chữ B + /- 0.10% J + /- 5% C + /- 0 .25 % K + /- 10% D + /- 0.5% M + /- 20 % E + /- 0.5% N + /- ... 0,47 12, 0 22 390 2, 2 39,0 0,56 15,0 27 470 2, 7 47,0 0,68 18,0 3,3 33 560 3,3 56,0 0, 82 22, 0 3,9 39 680 3,9 68,0 1,0 47 820 4,7 82, 0 1 ,2 4,7 56 5,6 100 1,8 68 6,8 120 2, 2 5,6 82 8 ,2 150 2, 7 100 ... + /- 0.05% F + /- 1% P +100% ,-0 % G + /- 2% Z +80%, -2 0% H + /- 3% Dung sai ý nghĩa Tụ có điện dung 0,047 F, điện áp chiều lớn mà tụ chịu đợc 20 0 V (tụ màng mỏng) Tụ có điện dung 2, 2 F, điện áp chịu...
 • 25
 • 191
 • 1

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của diode bán dẫn Nguyễn Lý Thiên Trường

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của diode bán dẫn Nguyễn Lý Thiên Trường
... DC ch a diode Ví d : Cho m ch i n dùng diode lo i Si có Vγ =0.7V hình v Tìm dòng i n I1, I2 ID2 I(mA) S: I1=0 .21 2mA I2=3.32mA ID2=3.108mA V(V) 0.7 2. 6 Phân tích m ch tín hi u nh cho diode Ch ... Ký hi u A iD → + K vD - Ký hi u c a diode bán d n M t sôĭ hình dáng c a lo i diode 2. 1 C u t o nguyên t c ho t Vùng nghèo ng 2. 2 c n Volt-Ampe (V-A) c a diode  iD = I  e  qv D ηkT   − 1 ... Vγ=0.2V t VL 0.72V t 2. 10 Diode n áp (diode Zener) -Chê t o b ng v t li u ch u nhi t t a nhi t t t -Ho t ng chê ô phân c c ngư c - o n làm vi c ph n c n song song v i tr c tung 2. 10 Diode n áp (diode...
 • 28
 • 454
 • 4

Giáo trình bài giảng Kỹ thuật điện tử part 2 doc

Giáo trình bài giảng Kỹ thuật điện tử part 2 doc
... có coi dòng điện hàm biến điện áp I1 = f(U1 , U2) = g11 U1 + g 12 U2 I2 = f(U1 , U2) = g21 U1 + g 22 U2 Cặp phương trình hỗn hợp U1 = f(I1 , U2) h11 h 12 I1 U2 = f(I1 , U2) h21 h 22 U2 rij , gij ... phần hệ phương trình trên, ta xác định tham số vi phân tương ứng tranzito Ví dụ : r 22 = ∂ U2 ∂I2 g 22 = ∂I ∂U r11 = ∂U1 ∂I1 h21 = ∂I ∂I2 I1 = const U2 = I2 gọi điện trở vi phân h 22 (2- 42) = = S gọi ... phương trình tham số hỗn hợp ∆U1 = h11∆I1 + h 22 U2 (2- 47) ∆I2 = h2∆I1 + h 22 U2 Dạng hình 2. 21 Hình 2. 12: Sơ đồ tương đương mạng cực theo tham số h Chú ý: sơ đồ EC, BC, CC đại lượng ∆I1, ∆U1, ∆I2,...
 • 24
 • 209
 • 1

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 ppt

Kỹ thuật điện tử - Chương 2 ppt
... 21 e 21 e1 21 e IC1 h21e1(h21e + 1) (1+ h21e )K ( 2- 9 6) Nu gi S2 l n nh nhit h21e = h21e1, thỡ ( 2- 9 5) cú th vit thnh : IC h21e S = IC1 h21e1(h21e1 + 1) ( 2- 9 7) Trong ú h21e = (h21e2 h21e1) thng ... ng ca tranzito Vớ d : r 22 = U2 I2 g 22 = I U r11 = U1 I1 h21 = I I2 I1 = const U2 = I2 gi l in tr vi phõn h 22 ( 2- 4 2) = = S c gi l h dn truyn t r 12 ( 2- 4 3) const =const U2 = = h11 l in tr vo vi ... thiờn t h21e1 n h21e2 b qua Ico (gi Ic1 l dũng ng vi trng hp h s khuch i h21e1 v Ic2 ng vi h21e2) tớnh c : Ic1 = h21e1 UB UBE RB + (h21e1 + 1)RE ( 2- 9 2) Ic2 = h21e2 UB UBE RB + (h21e1 + 1)RE ( 2- 9 3)...
 • 181
 • 130
 • 0

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2 HỆ SỐ TỔ HỢP pot

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2 HỆ SỐ TỔ HỢP pot
... trng s c sp theo th t tng dn Vớ d: Mó BCD 8 421 Mó BCD 5 421 Mó húa s thp phõn Mó BCD s hc l mó cú tng trng s luụn bng Vớ d: BCD 24 21 BCD 5 121 BCD 84 -2- 1 tỡm t mó thp phõn ca s thp phõn, ta ly ... 0011 1000 12 s hiu chnh 0001 0111 0101 1100 0110 0010 Tớnh tr AB=A+B 0111 0101 0010 0111 1 bự ca 10001 bự ca 0010 Bự l i bit thnh bit v ngc li Bự l ly bự cng thờm 2. 2 CC B CNG 2. 2.1 B cng ... a3 v b3, a2 v b2, a1 v b1, a0 v b0 theo s sau: 2. 5 B GII M (DECODER) 2. 5.1 Mch gii mó sang Mch cú ngừ vo, ngừ Bng trng thỏi Mch gii mó sang Phng trỡnh logic ti gin y0 = B.A y1 = B.A y2 = B.A y3...
 • 106
 • 142
 • 0

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 2 lý chí thông

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 2  lý chí thông
... tắc tưởng có điện trở không đóng điện trở vô mở - Diode xem công tắc điều khiển điện áp: đóng phân cực thuận mở phân cực ngược 10 19-Feb-11 2. 7 Chỉnh lưu - Mạch chỉnh lưu mạch cho phép dòng điện ... vi nhỏ, bỏ qua Vγ Diode dẫn điện khoảng thời gian vi > Vγ, ωt = π /2: v L (t) = vi v i − Vγ ri + R L x RL = (sin ω t − ) = 72 V 10 1V Vγ=0.2V t VL 0.72V t 14 19-Feb-11 2. 8 Diode ổn áp (Zener) Ký ... song song với trục tung 15 2. 8 Diode ổn áp (Zener) V1 VZ V2 IZmin A• • IZ V1: điện áp chiều chưa ổn định IZmax V2: điện áp lấy tải ổn định Q B • Imax = Pmax Vng R1: điện trở hạn dòng cho diode,...
 • 9
 • 35
 • 0

BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHẦN 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHẦN 1
... Q9 10 11 SW1 0 .1 16 15 14 13 12 11 10 RESET R7 10 K 14 15 RST 4 017 CLK 16 VDD 10 0K C1 815 12 K 560 ENA 13 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 10 11 15 0 1K 1K Q2 Q 11 Q1 Q 11 = C1 815 MOI LED KHOANG 15 mA NEN ... +1 13 12 11 10 15 14 15 0 X 13 12 11 10 15 14 15 0 X INA INB INC IND SW1 0 UP 10 K 74/4 019 2 DOWN CLR GND 14 QA QB QC QD 16 11 14 CO BO -1 CLR 12 13 A B C D 11 13 LOAD 15 10 12 VCC GND A B C D 11 ... S9 S10 S 11 S12 S13 S14 S15 Q1 R1 R16 = 1K, Q1 Q16=C1 815 15 VCC 11 10 18 17 20 19 14 13 16 15 500K 11 16 RESET 470 R1 VDD ST 2.2K R16 Q16 1uF LED32 2.2K X 1N 414 8 TR ẦN TRINH – ĐHCN-TP.HCM 49 Điện...
 • 62
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng nghề theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (LA tiến sĩ)Một số biện pháp kích thích năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học giải các bài toán hình học không gian lớp 11 (chương trình nâng cao ở trung học phổ thông)Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Sinh học lớp 11Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học giải bài tập Nguyên hàm - Tích phân giải tích 12BỆNH PARKINSON Cách chữa trịslide đường lối cách mạng.tiếng anh ôn thi cao học hot.Giáo án Tiếng Việt 3: Chính tả Nghe viết: Chơi chuyền, phân biệt aooao, ln, anangGiáo án Tiếng Việt 3 tuần 1 bài: Luyện từ và câu Ôn về từ chỉ sự vật, so sánhGiáo án Tiếng Việt 3 tuần 1: Tập đọc Hai bàn tay emGiáo án Toán 3 chương 2 bài 28: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ sốGiáo án Toán 3 chương 2 bài 31: Làm quen với biểu thứcGiáo án Diện tích hình chữ nhậtGiáo án Toán 3 chương 1 bài 7Giáo án Toán 3 chương 2 bài 36: Chu vi hình vuôngquản trị tác nghiệp thương mại điện tử chương 2 Blue Nile Incquản trị tác nghiệp thương mại điện tử chương 2 CRAIGSLITS7 bộ đề ôn thi tiếng anh tốt nghiệp lớp 12Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử chương 2 PRINTERESTKSL1 giải chi tiết
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập