Kỹ thuật điện tử phần 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHẦN 1

BÀI TẬP THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHẦN 1
... Q9 10 11 SW1 0 .1 16 15 14 13 12 11 10 RESET R7 10 K 14 15 RST 4 017 CLK 16 VDD 10 0K C1 815 12 K 560 ENA 13 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 10 11 15 0 1K 1K Q2 Q 11 Q1 Q 11 = C1 815 MOI LED KHOANG 15 mA NEN ... +1 13 12 11 10 15 14 15 0 X 13 12 11 10 15 14 15 0 X INA INB INC IND SW1 0 UP 10 K 74/4 019 2 DOWN CLR GND 14 QA QB QC QD 16 11 14 CO BO -1 CLR 12 13 A B C D 11 13 LOAD 15 10 12 VCC GND A B C D 11 ... S9 S10 S 11 S12 S13 S14 S15 Q1 R1 R16 = 1K, Q1 Q16=C1 815 15 VCC 11 10 18 17 20 19 14 13 16 15 500K 11 16 RESET 470 R1 VDD ST 2.2K R16 Q16 1uF LED32 2.2K X 1N 414 8 TR ẦN TRINH – ĐHCN-TP.HCM 49 Điện...
 • 62
 • 212
 • 0

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1
... dẫn, q =1, 6 .10 -1 9C VT: nhiệt nhiệt độ phòng VT = 25,5mV 1. 4 .1. 4 Kết luận: Tiếp xúc p-n cho dòng điện chạy qua theo chiều từ p đến n Đó tính chất chỉnh lưu tiếp xúc p-n 1. 5 Đặc tuyến V- A Đặc ... xúc 0, hiệu tiếp xúc l 0.1V Ge 0.4 V Si 1. 4 .1. 2 Khi tiếp xúc p-n phân cực nghịch : Hình 1. 5 Tiếp xúc p-n bị phân cực nghịch Điện trường nội chiều với điện trường nên tổng điện trường vùng tiếp xúc ... V- A Đặc tuyến V-A tiếp xúcp-n mô tả mối quan hệ dòng điện áp hai đầu tiép xúc ậ ị Hình 1. 7 Đặc tuyến V-A tiếp xúc p-n VBR: điện đánh thủng điện áp ngược tối đa mà tiếp xúc p-n chịu đựng phân...
 • 6
 • 1,306
 • 41

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - chương 1

Giáo trình Kỹ thuật điện tử - chương 1
... giá trò điện kháng điện trở R i UR Hình 1. 2 .1 Điện trở Như vậy, theo đònh luật Ohm, cho dòng điện i chạy qua điện trở R (hình 1. 2 .1) gây hai đầu điện trở điện áp UR, quan hệ dòng điện i điện áp ... Nguồn dòng điện Hình 1. 1 .1 Biểu diễn tương đương nguồn điện 1. 2 Các đònh luật bản: 1. 2 .1 Đònh luật Ohm: Đònh luật Ohm phát biểu điện áp hai đầu điện trở tỷ lệ thuận với dòng điện chảy qua điện trở ... động • - 1. 1.3 Nguồn điện áp nguồn dòng điện: Một phần tử mà tự hay chòu tác động chất điện từ có khả tạo điện áp hay dòng điện điểm mạch điện gọi nguồn sức điện động Hai thông số đặc trưng: - Giá...
 • 10
 • 833
 • 17

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 1

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 1
... là: 011 1 010 111 0 011 0 10 0 010 100 011 0 01  Số bù số: số: – Số bù = số bù +1 – Ví dụ: dụ: Có số: số: Số bù là: là: Cộng thêm Bù hai là: là: 010 011 100 011 010 1 10 110 0 011 10 010 10 +1 1 011 0 010 110 010 11  Quy ... Các bit lại sau bit đổi thành thành bù – Ví dụ: dụ:  Có số: số: 011 0 010 0  Số bù là: 10 011 100 là: 10 010 010 011 011 10 11 010 000 0 011 0000 ĐẠI SỐ BOOLE  Các tiên đề định lý đại số Boole  Hàm Boole ... phân cách phần nguyên phần lẻ lẻ  Ví dụ: 11 00 .10 1 = (1x 23) + (1x 22) + (0x 21) + (0x20) + (1x 2 -1 ) + (0x 2-2 ) + (1x 2-3 ) = + + + + 0.5 + + 0 .12 5 = 12 .17 5  MSB ( Most Significant Bit): Bit có...
 • 45
 • 597
 • 5

Kỹ thuật điện tử Chương 1: Mở đầu pdf

Kỹ thuật điện tử Chương 1: Mở đầu pdf
... ma tr n: U2=UCE H phương trình: Tham s tr kháng zik y 11: D n n p vào c a BJT ng n m ch ngõ y12: D n n p ngư c c a BJT ng n m ch ngõ vào y 21: D n n p thu n c a BJT ng n m ch ngõ y22: D n n p c ... , I1 I2=0 I2 I1=0 z21= I2 , z22= I2 , U1 I2=0 U2 I1=0 z 11: Tr kháng vào c a BJT h m ch ngõ z12: Tr kháng ngư c c a BJT h m ch ngõ vào z 21: Tr kháng thu n c a BJT h m ch ngõ z22: Tr kháng c a BJT ... I1 U2=0 U2 I1=0 h21=I2 , h22=I2 , I1 U2=0 U2 I1=0 h 11: Tr kháng vào c a BJT ng n m ch ngõ h12: H s h i ti p ñi n áp c a BJT h m ch ngõ vào h 21: H s khu ch ñ i dòng ñi n c a BJT ng n m ch ngõ h22:...
 • 52
 • 207
 • 0

Kỹ thuật điện tử - Chương 1 ppsx

Kỹ thuật điện tử - Chương 1 ppsx
... sau: Xa: 3.000m Yc: 0.000 Offsets B + V2 -1 /1V A B V1 5V A R1 1k 1kHz 1kHz A B B + V1 5V A R1 1k a-b: 3.000m c-d: 5.000 Y: 0.000 b a c -2 -4 d -6 500u 1m 1. 5m 2m 2.5m 3m Ref=Ground X=500u/Div Y=voltage ... hiệu điện trở mạch điện 13 c - Cấu trúc điện trở 14 - Các tham số kỹ thuật đặc trng cho điện trở .14 a - Trị số điện trở dung sai 14 b - Công suất tiêu ... - Các đại lợng đặc trng a Nguồn điện b Dòng điện 10 c Sức điện động 11 d Điện áp 11 e Điện thế, hiệu điện 11 ...
 • 12
 • 142
 • 0

Giáo trình bài giảng Kỹ thuật điện tử part 1 ppt

Giáo trình bài giảng Kỹ thuật điện tử part 1 ppt
... t in, ni song song chỳng, in dung tng cng tng: Css = C1 + C2 + Cn (1- 5) cũn ni ni tip, in dung tng cng gim: 1/ Cnt = 1/ C1+ 1/ C2 ++ 1/ Cn (1- 6) c) Nu ni ni tip hay song song R vi L hoc C s nhn ... khụng tun hon Dao ng hỡnh sin (h .1. 2) l dng c trng nht ca cỏc tớn hiu tun hon, cú biu thc dng s(t) = Acos(t-) (1- 11) Hỡnh 1. 5 Tớn hiu hỡnh sin v cỏc tham s (1- 11) A, , l cỏc hng s v ln lt c gi ... s(t + T) (1- 10 ) Vi mi t v õy T l mt hng s thỡ s(t) c gi l mt tớn hiu tun hon theo thi gian Giỏ tr nh nht {T} tha (1- 10) gi l chu k ca s(t) Nu khụng tn ti mt giỏ tr hu hn ca T tha (1- 10) thỡ ta...
 • 24
 • 279
 • 1

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 1 lê chí thông

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 1  lê chí thông
... 10 10 electron/m 21 p 8.5 × 10 Vì p > n nên vật liệu loại P σ = nµnqn + pµpqp = ( 2.3 10 10 ) ( 0 .14 ) (1. 6 10 19 ) + (8.5 10 21 ) ( 0.05) (1. 6 10 19 ) = 5 .15 2 10 10 + 68 ≈ 68 S/m 33 1. 4 Chuyển tiếp ... µ p 21 Ví dụ 1- 2 Tính điện dẫn suất điện trở suất bán dẫn ví dụ 1- 1 Dùng kết câu để tìm dòng bán dẫn điện áp hai đầu 12 V 22 11 12 -Sep -10 Hướng dẫn Vì bán dẫn nên: n = p = ni = pi = 1. 5 x 10 6 /m3 ... điện thế” 36 18 12 -Sep -10 Ví dụ 1- 4 Một chuyển tiếp PN tạo nên từ bán dẫn loại P có 10 22 acceptor/m3 bán dẫn loại N có 1. 2 x 10 21 donor/m3 Tìm điện nhiệt điện hàng rào 25°C Cho ni = 1. 5 x 10 16...
 • 23
 • 78
 • 0

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 1 nguyễn lý thiên trường

Bài giảng kỹ thuật điện tử chương 1  nguyễn lý thiên trường
... 1. 2 x 10 21 donor/m3 Tìm điện nhiệt điện hàng rào 25°C Cho ni = 1. 5 x 10 16 electron/m3 Hướng dẫn VT = Áp dụng: với: kT q T = 25 + 273 = 298°K k = 1. 38 x 10 -23 q = 1. 6 x 10 -19 C VT = 25.7 mV Điện ... n i 16 ni2 (1. 4 × 10 ) = = 2.3 × 10 10 electron/m 8.5 × 10 21 p n= Vì p > n nên vật liệu loại P Với: n: mật đô electron p: mật đô lô trống σ = nµnqn + pµ pqp = ( 2.3 10 10 ) ( 0 .14 ) (1. 6 10 19 ... = ( 2.3 10 10 ) ( 0 .14 ) (1. 6 10 19 ) + (8.5 10 21 ) ( 0.05) (1. 6 10 19 ) ni: mật đô electron bán dẫn = 5 .15 2 10 10 + 68 ≈ 68 S/m 1. 4 Chuyển tiếp PN 1. 4 Chuyển tiếp PN h h A h h A h A h h A h...
 • 9
 • 104
 • 0

Giáo án công nghệ 12 phần 1: Kỹ thuật điện tử docx

Giáo án công nghệ 12 phần 1: Kỹ thuật điện tử docx
... điều khiển Những mạch điện tử có thực chức Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc điều khiển coi mạch điện tử điều khiển Công dụng mạch điện tử điều khiển điều khiển ... điều khiển Những mạch điện tử có thực chức 15 Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc điều khiển coi mạch điện tử điều khiển Công dụng mạch điện tử điều khiển điều khiển ... mạch điện tử Mạch điện tử mạch điện mắc phối hợp linh kiện điện tử để thực nhiệm vụ kĩ thuật điện tử  Mạch khuếch đại  Mạch tạo sóng hình sin  Mạch tạo xung  Mạch nguồn chỉnh lưu  Mạch kĩ thuật...
 • 38
 • 567
 • 1

bài giảng Kỹ thuật điện tử và tin học phần 1 docx

bài giảng Kỹ thuật điện tử và tin học phần 1 docx
... t in, ni song song chỳng, in dung tng cng tng: Css = C1 + C2 + Cn (1- 5) cũn ni ni tip, in dung tng cng gim: 1/ Cnt = 1/ C1+ 1/ C2 ++ 1/ Cn (1- 6) c) Nu ni ni tip hay song song R vi L hoc C s nhn ... khụng tun hon Dao ng hỡnh sin (h .1. 2) l dng c trng nht ca cỏc tớn hiu tun hon, cú biu thc dng s(t) = Acos(t-) (1- 11) Hỡnh 1. 5 Tớn hiu hỡnh sin v cỏc tham s (1- 11) A, , l cỏc hng s v ln lt c gi ... nh) t ngun tin ti ni nhn tin 1. Cu trỳc s khi: Cỏc c im ch yu a) L dng h thng h b) Bao gm quỏ trỡnh c bn 12 Hỡnh 1. 7 S h thng thụng tin dõn dng Quỏ trỡnh gn tin tc cn gi i vo mt ti tin tn s cao...
 • 23
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao kien tap đài PTTH hà nộiDi truyền vi sinh vậtBiểu hiện beta xylosidase trên e coliĐỀ CƯƠNG NGUYÊN lý QUẢN lý KINH tế câu hỏi và trả lờiĐIỀU KHIỂN GIÀN PHƠI đồ THEO THỜI TIẾTMẠCH đếm sản PHẨM DÙNG cảmTÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG sử DỤNG THUẬT TOÁN GIẢI mã và CHUYỂN TIẾPĐÓNG mở cửa DÙNG CÔNG NGHỆ RFID GIAO TIẾP QUA BLUETOOTHTÊN đề tài cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAYTÌM HIỂU TỔNG QUAN về xử lý ẢNH số GRAYSCALEMở thoại và kết thoại trong tiếng anh và tiếng việt ttPhân tích hàm lượng kim loại crom trong đất trồng chè trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn laTổng hợp hạt nano tio2 fe2o3 và ứng dụng trong xử lý amoxicillinCA CAO NHỮNG ẢNH HƯỞNG đến sức KHỎE KHI sử DỤNG CA CAO và các sản PHẨM CHẾ BIẾN từ CA CAOBẢNG QUẢNG cáo TIẾNG VIỆT (có code và mạch in)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN HỌC một số biện pháp giúp học sinh bảo bảo quản máy vi tính trong quá trình thực hành ở trường trung học cơ sở thạnh lợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT BỊ Một số giải pháp bảo quản sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học bộ môn sinh học Trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIIE6N1 KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 9 Một số biện pháp tích hợp tình yêu quê hương đất nước qua bài giảng môn Lịch sử 9 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 6 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6a1 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi nâng cao kỹ năng viết lại câu không thay đổi nghĩaSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số biện pháp Giáo dục đạo đức kỹ năng sống thông qua tiết chủ nhiệm lớp cho học sinh lớp 9A2 ở trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp Mười
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập