Cơ sở kỹ thuật điện tử số giáo trình tinh giản

sởthuật điện tử số giáo trình tinh giản phần 1 đh bách khoa hà nội

Cơ sở kĩ thuật điện tử số  giáo trình tinh giản phần 1  đh bách khoa hà nội
... cán giảng dạy Khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Nội chọn dịch "Cơ 8Ỏ kỉ thuật điện tử số - Giáo trình tinh giản' ' Bộ môn Điện tủ Trường dại học Thanh Hoa B&c Kinh "Cơ sỏ kỉ thuật ... hai thành phẩn dòng điện chạy qua nđ : thành phẩn dòng điện điện tử tự di chuyển cđ hướng thành phẩn dòng 16 trống điện tử gtíp chung dịch lấp lỗ trống Sự khác hai thành phẩn điện tử mang điện ... loại, cácđiện tử lớp nguyên tử bị hạt nhân hút yếu ; cđ nhiểu điện tử khổng bị ràng buộc với hạt nhân trở thành điện tử tự Những điện tử tự trở thành hạt dẫn mang điện Dưới tác dụng điện trường...
 • 178
 • 77
 • 0

sởthuật điện tử số giáo trình tinh giản phần 2 đh bách khoa hà nội

Cơ sở kĩ thuật điện tử số  giáo trình tinh giản phần 2  đh bách khoa hà nội
... (bảng -2 -1 ) Tỉm logic chuyển đổi bảng Karnaugh (hình 5 -2- 21) RS sau : T = D e Q" (5 -2- 16) T = SQ" + RQ" (5 -2- 17) Xem mạch điện chuyển đổi hình -2 -2 203 a) T - D b) T - R S Hình -2 -2 , M ạch điện ... 1 1 i 1 Từ bảng -2 -1 ta vẽ đổ hình trạng thái, đ ó hình 6 -2- 2 Nhận xét hình -2 -2 , ta thấy mạch điện - - làm việc đếm nhị phân chữ số 0 ỉỉình -2 -2 ĐỔ hình trạng thái đếm 22 0 (>-* 0 ^ -^ 1 ... FF D trình đặc trưng = D D -* JK JK : = JQ" + KQ" Đặt D = JQ" + KQ" (5 -2- 11) Mạch điện hỉnh -2 -1 Q CP c; Hình 5 ~2~ Ĩ9 M ạch Fiìp Flop từ D \rà ihành RS, X T ’ 20 2 d- t ' Hình -2 -1 mạch điệnchuyển...
 • 180
 • 91
 • 0

bản kỹ thuật điện tử pdf

Cơ bản kỹ thuật điện tử pdf
... KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Nguồn chiều – DC bản: Điện từ trường bản: Dòng điện xoay chiều 11 bản: Sử ... 16 bản: Sử dụng đồng hồ Digital 27 bản: Điện trở .30 bản: Tụ điện 43 bản: Cuộn dây 53 bản: Đi ốt – Diode 60 bản: ... thành điện tử tự - Khi nguyên tử bị hay nhiều điện tử, chúng bị thiếu điện tử trở thành ion dương ngược lại nguyên tử nhận thêm hay nhiều điện tử chúng trở thành ion âm Bản chất dòng điện chiều...
 • 125
 • 109
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 1 ppsx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 1 ppsx
... Xuất Giáo dục, 25 Hàn Thuyên - Hà Nội Các tác giả Chơng khái niệm chung hệ thống điện tử 1. 1 Tín hiệu, mạch điện v hệ thống điện tử Mục tiêu giáo trình nghiên cứu nguyên kỹ thuật mạch điện tử ... liên kết yếu với nguyên tử Mỗi điện tử mang điện tích 1, 6 1 0 -1 9 Coulomb, ký hiệu C Coulomb đơn vị điện tích đợc chuẩn hoá nh tơng đơng với tổng điện tích cỡ 6,25 10 18 điện tử Các điện tích tự nhiên ... điện tích tự nhiên có giá trị số nguyên lần điện tích điện tử Điện tích điện tử đợc quy ớc có dấu âm (- ), điện tích hạt nhân nguyên tử có dấu dơng (+ ) Sự tồn điện tích đợc phát qua tơng tác lực...
 • 11
 • 162
 • 1

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 2 doc

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 2 doc
... biên Sm () - Sđb () (U0/ 2) (+ 0) (U0/ 2) Sm(+ 0) (U0/ 2) (- 0) (U0/ 2) Sm (- 0) -0 - -0 -0 + 0 0- 0+ Hình 2. 9 Sự di chuyển phổ sóng điều chế Xét trờng hợp đơn giản, sóng điều chế m(t) hình sin m( t ) = A0 ... lẫn với ) S ( ) = S ( )s (t )e [ j ( ) t ] dvdt - - = S ( )d - đợc: = S s (t )e [ j ( ) t ] dt - (2 .2 4) ( ) S ( )d - 19 Biểu thức cuối (2 .2 0) gọi tích chập phổ S1 S2 Nh tích thờng ... ) i (2 .2 1) i i =1 Phổ đạo hàm tích phân Cho tín hiệu s(t) có phổ S () , đạo hàm bậc k s(t) d k s (t ) dt có phổ là: S(k )( ) = (j)k S () (2 .2 2) t Tích phân s(t) lấy từ - đến thời điểm t s(t )dt...
 • 23
 • 143
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 3 ppt

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 3 ppt
... điện trở phụ thuộc vào điện áp đặt hai đầu diode I(mA) I(mA) 60 60 40 40 20 20 20 U(V) 0 ,3 U(V) 0,6 0 ,3 (a) 0,6 (b) Hình 3. 3 Đặc trng V-A điện trở (a) diode bán dẫn (b) 3. 3 Các định luật Kirchhoff ... ảnh: s(t) d s( t ) dt F(p) pF(p) s( 0) s( t )dt s( t )dt F( p ) + p p Các điều kiện đầu thờng lấy không - Các biến đổi tuyến tính hàm gốc tơng ứng với hàm ảnh: A.s(t) s(t) = s1(t) + s2(t) + ... e j = cos + j sin (3 . 8) Do đó, có tín hiệu điều hoà s(t) = A0cos(t - ), { Ta viết: s( t ) = Re A0 e j (t ) } (3 . 9) Nghĩa đặt: S A0 e j (t ) có: s( t ) = Re S (3 .1 0) S đợc xác định nh...
 • 29
 • 63
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 4 potx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 4 potx
... 0,2 0 ,4 0,6 0,8 UBE (V) 620mV 10 12 IC0 S = IC/ UBE 10 600mV (a) 15 640 mV 20 20 UCE = const UBE= 700mV 50 UCE (V) UBE (V) 0,2 0 ,4 0,6 (b) 0,8 (c) Hình 4. 14 Đặc tuyến lối vào (a), lối (b) đặc ... truyền đạt ID ID (mA) D NJ-FET IDS N-JFET G + + - S UP -4 ID (mA) D PJ-FET P-JFET G VGS (V) - - UGS (V) + S Hình 4. 46 Ký hiệu đặc tính truyền đạt hai loại transistor trờng JFET 98 4. 4.2 Transistor ... (R E // R T ) I ~ E ~ = (R E // R T ) (1 + ) I B ~ RV I B RV I B Thay giá trị RV ta có: Au = (RE // RT ) (1 + ) = rBE + (1 + ) (RE // RT ) + Khi RE >> / S = 1 rBE (1 + ) (RE // RT ) (4 .28)...
 • 76
 • 95
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 5 pps

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 5 pps
... (5 .3 4) Trong P hệ số ghép transistor mạch P= U CE L2 = U t L1 + L (5 .3 5) Thay (5 .3 3) (5 .3 5) vào (5 .3a) ta đợc: (1 + n ) h 11e + n R t nR t h 21e (5 .3 6) Nh (5 .3 6) hoàn toàn trùng hợp với (5 .1 9) ... lớn hệ số hồi tiếp: = (1 ) + (6 ) 2 (5 .56 b) Và góc pha mạch hồi tiếp: (6 ) Với mạch di pha này, = = = arctg (5 .5 7) Do đó: d = RC (5 .5 8) Thay = vào (5 .56 b) xác định đợc giá trị ... dây; (5 . 4) L điện cảm khung dao động Điện áp khuếch đại: U r = K U ht (5 . 5) 129 Để xác định điện áp ra, viết phơng trình dòng điện nút 1: U r U1 dU 1 C U dt = dt R L (5 . 6) Thay (5 . 4) (5 . 5) vào...
 • 72
 • 103
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 6 potx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 6 potx
... t cos( t t + ) = U t cos (t ) (6 .6 6) Từ (6 .6 5) rút ra: t (t ) = (t )dt + (t ) (6 .6 7) o Thay (6 .6 7) vào (6 .6 4) ta nhận đợc biểu thức: t u t (t ) = U t cos (t )dt + (t ) o (6 .6 8) Giả ... C [cos(t + S )t + cos(t S )t ] D[cos(2t + S )t + cos(2t S )t ] (6 .3 0) Các giá trị A, B, C, D hai biểu thức (6 .2 6) (6 .3 0) đợc xác định biểu thức (6 .2 5) Từ biểu thức (6 .2 6) (6 .3 0) ta đợc ... biểu thức (6 .1 4) trừ (6 .1 5) ta có: iD = S U t (cos t t cos ) (6 .1 6) Biểu thức (6 .1 6) dạng khác (6 .1 4) biểu diễn phụ thuộc iD vào chế độ công tác (góc cắt ) Thay biểu thức (6 .1 6) vào (6 .1 3) xác định...
 • 41
 • 58
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 7 pdf

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 7 pdf
... nghĩa tham số đây, viết lại biểu thức (7 . 7) (7 . 8) nh sau: I tg = S ttU th + GinU tg (7 .1 5) I th = S ttng U tg + G VoU th (7 .1 6) Hệ phơng trình gồm (7 .1 5) (7 .1 6) tơng đơng với phơng trình dẫn nạp ... nên biểu diễn gần dòng điện theo chuỗi Taylor nh sau: (chỉ lấy số hạng bậc nhất): ir = f (unS ) + f (unS ) f (unS ) uth + utg uth utg = i nS + S (unS )uth + g (unS )utg (7 . 4) Vì unS tín hiệu tuần ... nS (a) (b) (c) (d) Hình 7. 2 Sơ đồ nguyên lý trộn tần dùng transistor đơn: Sơ đồ base chung với điện áp ngoại sai đặt vào emitter (a); sơ đồ bazơ chung với điện áp ngoại sai đặt vào base (b);...
 • 16
 • 91
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 8 pptx

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 8 pptx
... gian t1 Z o = t1 f n (8 . 9) Trong f n tần số dy xung nhịp Từ biểu thức (8 . 9) suy ra: t1 = Zo fn (8 .1 0) Thay biểu thức (8 .1 0) vào (8 . 8) ta đợc: t2 = U A Zo U ch f o (8 .1 1) Do số xung nhịp đếm ... v.v 8 Theo cách phân chia mức lợng tử đó, ta có hình 8. 5a 240 1V 7 /8 6 /8 5 /8 4 /8 3 /8 2 /8 1 /8 111 110 101 100 011 010 001 000 = 7/8V = 6/8V = 5/8V = 4/8V = 3/8V = 2/8V ... o o ) (8 .1 7) D R (d R Ui R 2R 2R 2R 2R 2R 3R Ui R R 2R uref Ui A B C D A B C R Ue Uo + D R Ue - (c) (b) R R Hình 8. 19 Mạch tơng đơng mạch U ref A U ref 2 U ref B U ref C D (a) điện hình 8. 18: ...
 • 22
 • 131
 • 0

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 9 doc

Nguyên lí kỹ thuật điện tử ( Nxb Giáo Dục 2005 ) - Chương 9 doc
... RT 8,5VDC (b) (a) D1 ~ + - C D2 t RT (d) (c) ~ ~ + - +VC + - RT 0V + -VC (e) 252 (f) Hình 9. 2 Một số nguồn chiều thông dụng 9. 1.2 Lọc gợn sóng lối trở tải Trong sơ đồ trên, điện áp tải chiều ... sin, có phơng trình: U0e ( + / ) / RC = U0 sin1 (9 . 3) C= f R ln(1 k c ) arcsin(1 k c ) + Từ tính đợc: (9 . 4) 254 Thay số vào có: C= arcsin(1 0,0 1) + / 50.10 ln(1 0,0 1) = 120.10 F = 120 F ... U2tcấm (U1 U2 )tth ô ng = L L tth ô ng tth ô ng U2 = = U1 tth ô ng + tcấm T (9 . 9) (9 .1 0) (9 .1 1) Nh điện áp ổn áp tỷ lệ thuận với độ rộng xung chuyển mạch không phụ thuộc vào dòng lối I2 > (1 / 2) IL...
 • 22
 • 94
 • 0

Kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kỹ thuật điện - tự động hoá

Kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kỹ thuật điện - tự động hoá
... nghiệp: Kết từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ = Tổng doanh thu thuầnvề bán hàng & CC dịch vụ Giá vốn hàng xuất bán - CP bán hàng & CP quản lý doanh nghiệp + Công thức xác định kết bán hàng ... doanh nghiệp: Kết từ bán hàng & CC = dịch vụ sau thuế Kết bán hàng & CC dịch vụ trớc thuế - Kết bán hàng & CC dịch vụ trớc thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp - Ti khon s dng: TK 91 1- ... nhập liệu vào máy tính theo bảng, biểu đợc thiết kế sẵn phần mềm kế toán Theo quy trình phần mềm kế toán, thông tin đợc tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Nhật ký chung) sổ kế toán chi tiết...
 • 70
 • 109
 • 0

250 bai tap ky thuat dien tu (NXB giao duc 2010) thai thanh tra, 216 trang

250 bai tap ky thuat dien tu (NXB giao duc 2010)  thai thanh tra, 216 trang
... tạo Đặc tuyến truyền đạt đặc tuyện dẫn hình 2-6a, b 44 Tài Liệu Của Bạn Com b) Hình 2-6 Đặc tuyến truyền đạt (a) đặc tuyến (b) MOSFET kênh N đặt sẵn Căn vào đặc tuyến truyền đạt đặc tuyến xác ... đặc tuyến truyền đạt quan hệ I q = f(ƯDs) với trị số Uqs khác gọi họ đặc tuyến Đây hai đặc tun đặc trimg cho FET, vào đó, xác định gần thơng số FET- b) Hình 2-5 Đặc tuyến truyền đạt (a) đặc tuyến ... Tính tốn lặp lại cho tập 1-5 cách tuyến tính hố đặc tuyến Volt-Ampe cho hình l-3b điốt loại Si Bài giải Với việc tuyến tính hố đặc tuyến V-A điốt ta vẽ lại đặc tuyến hình 1-6 10 Tài Liệu Của Bạn...
 • 216
 • 280
 • 1

Đề cương môn sở kỹ thuật điện tử

Đề cương môn cơ sở kỹ thuật điện tử
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Biểu mẫu 3a KHOA: ĐIỆN TỬ BỘ MƠN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã học phần:1162010 Số ĐVHT:3 Trình độ đào ... 6,85 mA Xác định điện áp ngõ Vo dòng điện qua diode mạch sau Bỏ qua điện trở thuận diode dẫn Si 2KΩ +10V Đáp án G e Vo 2KΩ Dòng điện qua nhánh diode Ge I1=2,47 mA Trang 16 1KΩ Dòng điện qua nhánh ... Dòng điện qua diodevà điện áp ngõ ra: 22  0,7 I  4,84mA 2,2  2,2 Vo  2,2.5  10,65V Cho sơ đồ diode sau , vẽ mạch tương đương, bỏ qua điện trở thuận diode ,tính dòng điện qua diode điện...
 • 55
 • 797
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướ
Đăng ký
Đăng nhập