skkn Xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học Giáo dục thường xuyên

SKKN xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học giáo dục thường xuyên

SKKN xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học giáo dục thường xuyên
... và phạm vi nghiên cứu Biện pháp IV Bài học kinh nghiệm V Kết đạt VI Kết luận VII Tài liệu tham khảo XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN GIỎI TRONG NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ... hội, hệ thống sở giáo dục gồm cấp học, bậc học: mầm non, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trung tâm học tập cộng đồng; trường đại học, cao đẳng, ... quản lý giáo dục 3.3 Hướng dẫn đơn vị lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học viên giỏi Hiện nay, bồi dưỡng học viên giỏi đơn vị GDTX Đồng Nai tổ chức hình thức học viên theo học lớp thường học viên...
 • 14
 • 64
 • 0

skkn xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học giáo dục thường xuyên

skkn xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học giáo dục thường xuyên
... cao trình độ Bồi dưỡng học viên giỏi trình lâu dài, đối tượng học viên đơn vị GDTX Không phải đến kỳ thi học viên giỏi tập trung học viên bồi dưỡng, luyện cách làm thi liên tục vài tuần để học viên ... định chọn đề tài Xây dựng trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi ngành học giáo dục thường xuyên II Thực trạng trước thực giải pháp đề tài Thuận lợi: - Quy chế thi chọn học sinh giỏi kèm theo Quyết ... VII Tài liệu tham khảo XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN GIỎI TRONG NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN I Lý chọn đề tài Đồng Nai địa phương có nhiều khu công nghiệp tập trung lớn,...
 • 14
 • 23
 • 0

skkn xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học giáo dục thường xuyên

skkn xây dựng và duy trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi trong ngành học giáo dục thường xuyên
... IV ệ g ả p áp l Đố ực ược a k ả XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ CÔNG TÁC ỒI DƯỠNG HỌC VIÊN GIỎI TRONG NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN I L c Đồng Nai địa phương c nhiều khu công nghiệp tập trung lớn, thu hút ... uyết định chọn đề tài Xây dựng trì công tác bồi dưỡng học viên giỏi ngành học giáo dục thường xuyên II T ực rạ g rước k ực ệ g ả p áp T uậ lợ : - Quy chế thi chọn học sinh giỏi kèm theo Quyết ... công tác bồi dưỡng học viên giỏi, công tác xã hội h a giáo dục đăng tải internet Các văn hướng dẫn, Quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo công tác thi chọn học sinh giỏi Các văn hướng dẫn Sở Giáo dục Đào...
 • 14
 • 58
 • 0

SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác QUẢN lý THU CHI các lớp LIÊN kết đào tạo tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI

SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác QUẢN lý THU CHI các lớp LIÊN kết đào tạo tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
... Nâng cao hiệu công tác quản thu- chi lớp liên kết đào tạo Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Đồng Nai II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI : 1/ Cơ sở luận : Việc thành lập trường đại học, cao ... hành giáo dục đào tạo trình độ liên kết đào tạo 2.2/ Biện pháp thực giải pháp : Thực tế cho thấy : Trong trình hoạt động Trung Tâm Giáo Dục thường Xuyên Tỉnh Đồng Nai, việc liên kết đào tạo Trường ... lượng đào tạo nâng cao góp phần làm tốt “sự nghiệp trồng người” Trên kinh nghiệm thân qua thực nhiệm vụ quản thu- chi lớp liên kết đào tạo Trung Tâm GDTX Tỉnh Đồng Nai Rất mong đóng góp đồng...
 • 15
 • 108
 • 0

skkn quản lý giáo dục đạo đức trong trung tâm giáo dục thường xuyên

skkn quản lý giáo dục đạo đức trong trung tâm giáo dục thường xuyên
... qu n giáo d c o c h c sinh trung tâm ang v n hàng u c t p trung quan tâm Vi c qu n giáo d c o c h c viên c làm t t v n giáo d c khác s thu n l i m i t k t qu cao H c sinh t i trung tâm GDTX ... N LÝ GIÁO D C H C SINH T I TRUNG TÂM O C c i m c a Trung tâm GDTX t nh.: Trung tâm KTTH-HNDN&GDTX t nh m t n v giáo d c có nhi u ch c n ng ang th c hi n nhi u ch c n ng t o Hi n t i Trung tâm ... Chi b , c a Ban G trung tâm, s th u hi u quy t tâm c a i ng nhà giáo s nghi p giáo d c rèn luy n HV môi tr ng s ph m c thù c a trung tâm GDTX Nh ng khó kh n c a Trung tâm qu n giáo d c o c h...
 • 7
 • 166
 • 3

SKKN Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong Trung tâm Giáo dục Thường xuyên qua các tiết học Địa lí THPT

SKKN Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong Trung tâm Giáo dục Thường xuyên qua các tiết học Địa lí THPT
... Hướng dẫn giáo viên cốt cán giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Trung Tâm Giáo Dục Thường xuyên - Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Trung Tâm Học Tập Cộng ... đồng ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào việc thực Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Đối với Trung Tâm Giáo Dục Thường xuyên nói chung Trung Tâm Giáo Dục ... gia ứng phó với biến đổi khí hậu Đây nỗ lực quan trọng phủ với hỗ trợ cộng đồng nhà tài trợ quốc tế việc ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam Đối với ngành Giáo dục đào tạo giáo, dục ứng phó với...
 • 19
 • 489
 • 3

thực trạng quản lý việc phối hợp các lực lượng trong công tác giáo dục đạo đức cho học viên tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố hồ chí minh

thực trạng quản lý việc phối hợp các lực lượng trong công tác giáo dục đạo đức cho học viên tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố hồ chí minh
... việc phối hợp lực lượng giáo dục chương thứ 24 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÍ VIỆC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ HỒ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Minh Tùng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM ... công tác giáo dục đạo đức, quản việc giáo dục đạo đức đặc biệt quản phối hợp lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học viên Phiếu hỏi thăm dò hai đối tượng, giáo viên cán quản số học...
 • 100
 • 103
 • 0

skkn xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lí hình học 10.

skkn xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lí hình học 10.
... tập vận dụng những phương pháp dạy học tích cực cụ thể vào các tình điển hình dạy Toán dạy học định lí - Đề xuất được quy trình xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng ... số thuận lợi khó khăn xây dựng hoạt động học tập a Thuận lợi - Vấn đề xây dựng và tổ chức các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực là yếu tố quyết ... tổ chức lớp học, phương tiện dạy học và các phương pháp dạy học tích cực phù hợp để thực hiện các hoạt động học tập Bước 4: Thiết kế các tình chi tiết hoạt động thành phần...
 • 22
 • 233
 • 0

[Chuyên đề - SKKN] Xây dựng thói quen tự học và đọc sách cho học sinh

[Chuyên đề - SKKN] Xây dựng thói quen tự học và đọc sách cho học sinh
... NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu lý thuyết - Học qua trải nghiệm - Thực hành - Đánh giá, đưa điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp VỀ NỘI DUNG - Học sinh học tập, thực hành phương pháp học tập hiệu - Học sinh học ... thành công, em học sinh đón nhận nhiệt tình Nhiều học sinh biết vận dụng sáng tạo vào học tập Vào đầu năm học này, hỏi học sinh: - Ai tự học xong chương trình toán lớp Học sinh: - Thưa thầy! Thầy ... nghề có tổ chức đứng đào tạo cho bạn kỹ để làm nghề đó, để đảm bảo cho vận hành nghề thành công kỹ nghề đào tạo cho bạn dù giỏi đảm bảo 15% cho thành công bạn 85% cho thành công bạn lại cần kỹ...
 • 24
 • 138
 • 1

Tài liệu Chuyên đề - SKKN Xây dựng thói quen tự học và đọc sách cho học sinh

Tài liệu Chuyên đề - SKKN Xây dựng thói quen tự học và đọc sách cho học sinh
... ẩn mỗi học sinh, giúp các em có phương pháp học tập, tư hiệu quả và hình thành thói quen đọc sách, tự học thường xuyên, có chất lượng Việc thực hiện chuyên đề đã cung ... Chuyên đề được áp dụng cho học sinh khối THCS ĐỐI TƯỢNG Chuyên đề được triển khai tại lớp 8G, 8H, 8I của trường THCS Bá Hiến MỤC ĐÍCH Tôi thực hiện chuyên đề này ... hành trang cho các em bước vào cuộc sống sau rời ghế nhà trường PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN Đọc sách có ảnh hưởng lớn đến trí tuệ và lực học của học sinh Nhà giáo...
 • 22
 • 284
 • 0

SKKN xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông

SKKN xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông
... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 11 – PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918) Nguyên tắc quy trình xây dựng tập lịch sử 1.1 Nguyên tắc xây dựng tập dạy học lịch sử Xây ... CHƯƠNG II: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ LỚP 11 – PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 1858 – 1918) Nguyên tắc quy trình xây dựng tập lịch sử ……………………… … 42 1.1 Nguyên tắc xây dựng ... sử dạy học lịch sử Việt Nam từ 1858-1918, lớp 11 trường THPT 2.1 Vị trí, mục đích, nội dung lịch sử Việt Nam từ 1858-1918, lớp 11 THPT 2.1.1 Vị trí: Chương trình lớp 11 THPT hành thực theo hướng...
 • 124
 • 137
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn xây dựng một số ma trận trong Quản trị chiến lược ppt

Tài liệu Hướng dẫn xây dựng một số ma trận trong Quản trị chiến lược ppt
... yếu tố ma trận để xác định tổng số điểm cho ma trận hấp dẫn ngành xác định vị trí ma trận chiều dọc ma trận GE Minh họa ma trận hấp dẫn ngành SBU Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Qui ... tất yếu tố ma trận để xác định tổng số điểm cho ma trận hấp dẫn ngành xác định vị trí ma trận chiều ngang ma trận GE Minh họa ma trận vị cạnh SBU Các yếu tố Tầm quan trọng Điểm số Giá trị Thị phần ... để xác định số điểm yếu tố • Bướ 5: Cồng số điểm tất yếu tố, để xác định tổng số ddierm ma trận Đánh giá: Tổng số điểm ma trạn nằm khoảng từ diểm đến diểm 4, không phụ thuộc vào số lượng yếu...
 • 14
 • 265
 • 0

skkn sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy bộ môn hóa học lớp 12 tại trung tâm giáo dục thương xuyên thành phố thanh hóa.

skkn sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy bộ môn hóa học lớp 12 tại trung tâm giáo dục thương xuyên thành phố thanh hóa.
... dụng đồ giảng dạy môn Hóa Học 12- Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa” II Phương pháp nghiên cứu - Kiến thức: Chỉ tập trung nghiên cứu phần Hóa học lớp 12 - Không gian: thực nghiệm Trung tâm GDTX ... hiện: năm học ( 2 012 -2013) PHẦN B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận I.1 Quan niệm đồ Bản đồ gọi sơ đồ duy, lược đồ duy, … hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý ng, hệ thống hóa ... đồ giảng dạy môn Hóa Học 12- Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa” Tôi thu kết sau : Năm học 2011-2 012 áp dụng phương pháp dạy học cũ (khi chưa vận dụng phương pháp này) cho học sinh lớp 12A1.Đến...
 • 22
 • 631
 • 1

skkn xây dựng “thư viện thân thiện” trong nhà trường thpt chuyên phan bội châu

skkn xây dựng “thư viện thân thiện” trong nhà trường thpt chuyên phan bội châu
... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG “THƯ VIỆN THÂN THIỆN” TRONG NHÀ TRƯỜNG I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Làm quản lý, lãnh đạo, nhận thấy nhà trường được ... một“Thư viện thân thiện” của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với học sinh -2- II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lý luận Thân thiện” có tình cảm tốt, đối xử tử tế thân ... hệ, thái độ (theo từ điển tiếngViệt thông dụng) “Thư viện thân thiện” hiểu đến thư viện để đọc sách cách thân thiện mà cần hiểu “thư viện thân thiện” tình cảm tốt đẹp của cán bộ, giáo viên,...
 • 15
 • 64
 • 0

luận văn thạc sĩ du lịch THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN TRẦN

luận văn thạc sĩ du lịch THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN TRẦN
... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN TRẦN 1.1 Giới thiệu về khu di tích đền Trần 1.1.1 .Lịch sử hình thành khu di tích đền Trần Triều đại nhà Trần ... cảnh 1.2 Công tác tổ chức và quản lý ở khu di tích lịch sử đền Trần 1.2.1 Lễ hội khai ấn đền Trần 1.2.1.1 Công tác chuẩn bị của ban tổ chức Thời gian quản lý lễ hội di n từ ... đã chỉ vai trò của đền Trần ngành du lịch và kinh tế Nam Định, đồng thời cho thấy thực trạng công tác tổ chức và quản lý khu di tích lịch sử đền Trần còn nhiều điểm...
 • 54
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận giữa kỳ Lập tờ trình thẩm định công tykhảo sát tình hình mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo mẹ và so sánh một số phác đồ điều trị tại Trại chăn nuôi lợn Sông PhanTiểu luận Đầu tư quốc tế Thực trạng mất cân đối trong các hình thức đầu tư FDI tại Việt Nam và những giải pháp khắc phụcLỊCH THI CHỨNG CHỈ B2 NĂM 2017 DHNNQGHNNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninPhân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenTăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổnThờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán NômKế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán TriềuThe Stategt kien trucCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu đá núi lửaTìm hiểu về Hệ chuyên gia Prospectorgiao trinh co hoc ket cauHoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh PhúcẢnh Hưởng Của Quá Trình Đô Thị Hóa Tới Công Tác Quản Lí Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thị Trấn Anh Sơn ,Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ AnĐánh Giá Thực Trạng Quản Lí, Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Dưa Hấu Tại Xã Hoằng Thắng, Tỉnh Thanh HóaGiáo trình Đất trồng và phân bónTổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPTỨng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập