skkn Hiệu trưởng với vai trò quản lý chuyên môn thông qua sự phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn.

skkn hiệu trưởng với vai trò quản chuyên môn thông qua sự phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn

skkn hiệu trưởng với vai trò quản lý chuyên môn thông qua sự phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
... để phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn thật hạt nhân hoạt động chuyên môn rõ ràng vai trò người Hiệu trưởng việc xây dựng quản đội ngũ tổ trưởng chuyên môn quan trọng Thông qua đội ngũ ... đạo Đối tượng quản bao gồm: • Hiệu trưởng với vai trò tổng quản đơn vị tổ Tổ trưởng chuyên môn, người đóng vai trò chủ đạo trình hoạt động đơn vị • Phó Hiệu trưởng chuyên môn đạo nội dung ... CHƯƠNG I MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Việc dạy học theo tổ môn khoa học tự nhiên xã hội dẫn đến đội ngũ giáo viên trường học...
 • 19
 • 30
 • 0

skkn hiệu trưởng với vai trò quản chuyên môn thông qua sự phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn

skkn hiệu trưởng với vai trò quản lý chuyên môn thông qua sự phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
... để phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn thật hạt nhân hoạt động chuyên môn rõ ràng vai trò người Hiệu trưởng việc xây dựng quản đội ngũ tổ trưởng chuyên môn quan trọng Thông qua đội ngũ ... đạo Đối tượng quản bao gồm: • Hiệu trưởng với vai trò tổng quản đơn vị tổ Tổ trưởng chuyên môn, người đóng vai trò chủ đạo trình hoạt động đơn vị • Phó Hiệu trưởng chuyên môn đạo nội dung ... Hiệu trưởng trường THPT Trọng điểm chất lượng cao tỉnh Đồng Nai Tôi lựa chọn tiến hành nghiên cứu thực thi đề tài Hiệu trưởng với vai trò quản chuyên môn thông qua phát triển đội ngũ tổ trưởng...
 • 27
 • 133
 • 0

skkn Hiệu trưởng với vai trò quản chuyên môn thông qua sự phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn.

skkn Hiệu trưởng với vai trò quản lý chuyên môn thông qua sự phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn.
... để phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn thật hạt nhân hoạt động chuyên môn rõ ràng vai trò người Hiệu trưởng việc xây dựng quản đội ngũ tổ trưởng chuyên môn quan trọng Thông qua đội ngũ ... đạo Đối tượng quản bao gồm: • Hiệu trưởng với vai trò tổng quản đơn vị tổ Tổ trưởng chuyên môn, người đóng vai trò chủ đạo trình hoạt động đơn vị • Phó Hiệu trưởng chuyên môn đạo nội dung ... CHƯƠNG I MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Việc dạy học theo tổ môn khoa học tự nhiên xã hội dẫn đến đội ngũ giáo viên trường học...
 • 20
 • 58
 • 0

skkn phó hiệu trưởng với vai trò quản công tác hoạt động ngoài giờ trong trường phổ thông

skkn phó hiệu trưởng với vai trò quản lý công tác hoạt động ngoài giờ trong trường phổ thông
... s trũ chi nh sau: Trò chơi xếp hình: Hoạt động khởi động GIO DC V RẩN LUYN K NNG SNG CHO HC SINH THPT- PHM TH THANH H PHể HIU TRNG VI VAI TRề QUN Lí CễNG TC HOT NG NGOI GI TRONG TRNG THPT Trc ... TRNG VI VAI TRề QUN Lí CễNG TC HOT NG NGOI GI TRONG TRNG THPT Cú th thay i kch bn gi sinh hot ch nhim cho tng tớnh ch ng ca hc sinh nhiu hn na, nõng cao vai trũ ca th lp ch khụng phi vai trũ ... qun ti chỏnh gia ỡnh K nng chm súc tr s sinh GIO DC V RẩN LUYN K NNG SNG CHO HC SINH THPT- PHM TH THANH H PHể HIU TRNG VI VAI TRề QUN Lí CễNG TC HOT NG NGOI GI TRONG TRNG THPT c im tõm ca...
 • 23
 • 42
 • 0

SKKN:Vai trò người hiệu trưởng với sự phát triển đội ngũ trường tiểu học

SKKN:Vai trò người hiệu trưởng với sự phát triển đội ngũ trường tiểu học
... cấp học Cùng với Hiệu trưởng đội ngũ GV tham gia vào hoạt động xây dựng vun trồng văn hóa nhà trường Vai trò Hiệu trưởng việc phát triển đội ngũ Hiệu trưởng người lãnh đạo phát triển đội ngũ ... đề phát triển đội ngũ nhà trường phổ thông Nội dung chuyên đề đề cập đến việc xác định vai trò đội ngũ phát triển nhà trường, vai trò lãnh đạo quản lí Hiệu trưởng việc phát triển đội ngũ Người ... nhiệm nhà trường Phát triển đội ngũ nhà trường phổ thông: Nội dung đề cập đến việc xác định vai trò đội ngũ phát triển nhà trường, vai trò lãnh đạo quản lí Hiệu trưởng việc phát triển đội ngũ chuyên...
 • 9
 • 312
 • 2

skkn quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt trên địa bàn thành phố lào cai

skkn quản lý phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt trên địa bàn thành phố lào cai
... QU N LÝ PHÁT TRI N C A HI U TR I NG T NG CÁC TR PH NG CHUYÊN MÔN NG THPT TRÊN A BÀN THÀNH LÀO CAI - T NH LÀO CAI Ph m Th Thu Khuê – Phó HT tr ng THPT chuyên t nh Lào Cai PH N I : M ... ng THPT i ng t a bàn thành ph Lào Cai PH N II TH C TR NG TH C TR NG I NG PHÁP QU N LÝ PHÁT TRI N TTCM VÀ TH C TR NG CÁC BI N I NG TTCM CÁC TR NG THPT TRÊN A BÀN THÀNH PH LÀO CAI: Th c tr ng v ... TTCM Xu t phát t c s lu n th c ti n trên, ã l a ch n ti n hành nghiên c u Hi u tr tài: “Qu n phát tri n ng tr i ng t tr ng THPT thành ph Lào Cai, t nh Lào Cai Trên c s nghiên c u lu n...
 • 19
 • 175
 • 1

quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt trên địa bàn thành phố lào cai

quản lý phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt trên địa bàn thành phố lào cai
... QU N LÝ PHÁT TRI N C A HI U TR I NG T NG CÁC TR PH NG CHUYÊN MÔN NG THPT TRÊN A BÀN THÀNH LÀO CAI - T NH LÀO CAI Ph m Th Thu Khuê – Phó HT tr ng THPT chuyên t nh Lào Cai PH N I : M ... ng THPT i ng t a bàn thành ph Lào Cai PH N II TH C TR NG TH C TR NG I NG PHÁP QU N LÝ PHÁT TRI N TTCM VÀ TH C TR NG CÁC BI N I NG TTCM CÁC TR NG THPT TRÊN A BÀN THÀNH PH LÀO CAI: Th c tr ng v ... TTCM Xu t phát t c s lu n th c ti n trên, ã l a ch n ti n hành nghiên c u Hi u tr tài: “Qu n phát tri n ng tr i ng t tr ng THPT thành ph Lào Cai, t nh Lào Cai Trên c s nghiên c u lu n...
 • 19
 • 187
 • 0

Quản rủi ro trong quá trình phát triển thị trường tài chính .pdf

Quản lý rủi ro trong quá trình phát triển thị trường tài chính .pdf
... truClng Tuy nhien, cactac gia cOng cho rangtrong thlfc tien, cac nuocduang nhudang agiera cacthai ki kMc cua qua trinh phatcri~n thi truangva t h9ncheruiromakhOng6 slfdongbQ c thub~ccuathjtruangvaIQtrinh ... cac Von nuoc ngoaic6 th~d6ngvai tro HTX CC1 Ngoai phai pMt trien cac to sa quantrQng trangphattri~nthitruangtai chuc HTX kh6ng giai h...
 • 2
 • 237
 • 0

Vai trò của rừng ngập mặn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và môi trường

Vai trò của rừng ngập mặn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và môi trường
... LỤC I.Định nghĩa II.Phân bố trạng rừng ngập mặn 1.Thế giới 2.Việt Nam III .Vai trò rừng ngập mặn trình phát triển kinh tế-xã hội môi trường: 1.Giá trị kinh tế-xã hội: 1.1 Cung cấp thực phẩm ( thủy ... đến 18.700 tỉ đồng) III .Vai trò rừng ngập mặn trình phát triển kinh tế-xã hội môi trường 1.Giá trị kinh tế-xã hội 1.1 Cung cấp thực phẩm A,Cung cấp thủy sản Rừng ngập mặn hệ sinh thái có suất ... vô cho phát triển thực vật phù du loài thực vật khác 1.6 Tạo sinh kế cho người dân: -Trong chiến lược phát triển kinh tế hướng tới phát triển bền vững, hệ sinh thái rừng ngập mặn đất ngập nước...
 • 17
 • 1,039
 • 3

Kinh nghiệm quản Kinh nghiệm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn

Kinh nghiệm quản lý Kinh nghiệm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
... nghiên cứu luận thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản phát triển đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng trường THPT góp phần nâng cao hiệu quản đội ngũ tổ trưởng chuyên môn nhằm đáp ... nghiên cứu: Quản phát triển đội ngũ TTCM Hiệu trưởng trường THPT địa bàn thành phố Lào Cai * Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng trường ... chất lượng đội ngũ mà trước mắt, then chốt đội ngũ TTCM Xuất phát từ sở luận thực tiễn trên, lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: Quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng...
 • 19
 • 362
 • 0

QUẢN PHÁT TRIỂN đội NGŨ tổ TRƯỞNG CHUYÊN môn TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận NĂNG lực

QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ tổ TRƯỞNG CHUYÊN môn TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận NĂNG lực
... pháp quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT thành phố Hải Phòng theo tiếp cận lực Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT THEO TIẾP ... luận quản phát triển, đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT cần thiết Xuất phát từ tác giả lựa chọn đề tài Quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT theo tiếp cận ... chương: Chương 1: Cơ sở luận quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT theo tiếp cận lực Chương 2: Thực trạng quản phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT thành...
 • 36
 • 124
 • 2

Vai trò của khoa học kỹ thuật trong sự phát triển lực lưỡng sản xuất

Vai trò của khoa học kỹ thuật trong sự phát triển lực lưỡng sản xuất
... lực cho phát triển khoa học kỹ thuật Động lực phát triển khoa học kỹ thuật luôn vận động từ hai phía : khoa học sản xuất Do vậy, cần phải khuyến khích ngời sản xuất tự tìm đến khoa học, coi khoa ... tận gốc lực lợng sản xuất xã hội đại, đợc thực với vai trò dẫn đờng khoa học kỹ thuật toàn chu trình: "khoa học - kỹ thuật - sản xuất- ngời - môi trờng " Có thể nói phát triển khoa học kỹ thuật ... lực khoa học kỹ thuật Vai trò tảng đợc phát huy đất nớc có khoa học kỹ thuật phát triển, đủ khả giải đợc nhiệm vụ chủ yếu khoa học kỹ thuật yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đặt ra.Vai...
 • 39
 • 1,130
 • 4

Vai trò của giáo dục gia đình trong sự phát triển con người và xã hội

Vai trò của giáo dục gia đình trong sự phát triển con người và xã hội
... nghiên cứu là: "Vai trò giáo dục gia đình phát triển người hội" Mục đích nghiên cứu Giáo dục gia đình giúp cho người hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm thành viên gia đình giáo dục hệ trẻ; nâng ... rõ vai trò quan trọng tính thiết thực đề tài: "Vai trò giáo dục gia đình phát triển người hội" Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Vai trò giáo dục gia đình phát triển người ... gia đình thấy vai trò việc xây dựng nhân cách người - Đưa số nội dung phương pháp giáo dục gia đình NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI...
 • 13
 • 955
 • 6

hộ sản xuất trong nền kinh tế nước ta và vai trò của tín dụng ngân hàng trong sự phát triển của hộ sản xuất

hộ sản xuất trong nền kinh tế nước ta và vai trò của tín dụng ngân hàng trong sự phát triển của hộ sản xuất
... nghiệp ngành khác phát triển II Tín dụng ngân hàng tồn phát triển hộ sản xuất : Tín dụng Ngân hàng kinh tế thị trường: 1.1 Khái niệm tín dụng: Công thức chung chu kỳ sản xuất kinh doanh (T - ... vốn đầu tư, ngân hàng thương mại thúc đẩy kinh tế phát triển, dân giầu, nước mạnh, xã hội công văn minh Trong kinh tế thị trường, từ có Luật ngân hàng đời tín dụng ngân hàng thực phát huy hiệu ... ách tắc sản xuất ( thiếu vốn ) Tạo điều kiện thu nhập cao, đời sống đầy đủ, ổn định - Vai trò tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển kinh tế hộ sản xuất nước ta : Từ năm 1988 Đảng ta thực...
 • 17
 • 343
 • 0

CƠ SỞ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ
... loại giáo viên dạy nghề: Giáo viên dạy môn học chung: Toán, lý, hóa, ngoại ngữ, thể dục, quân sự, trị… Giáo viên dạy nghề gồm có: Giáo viên dạy thuyết nghề, giáo viên dạy thực hành nghề giáo viên ... tiến Đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ trang bị kiến thức cho lực lượng lao động lớn cần thiết Đội ngũ giáo viên trường dạy nghề 2.1 Khái niệm phân loại giáo viên dạy nghề Khái niệm giáo viên dạy nghề: ... định pháp luật II/ Quá trình đào tạo phát triển đội ngũ giáo viên Yêu cầu đội ngũ giáo viên dạy nghề Tiêu chuẩn trình độ chuẩn giáo viên dạy nghề: Giáo viên dạy nghề phải có tiêu chuẩn sau: - Phẩm...
 • 30
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chung về sự phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng chức năng của sở giáo dục và đào tạo hải phòng so với yêu cầu đổi mớivai trò của hoạt đọng ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí trẻ emvai trò nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển nền kinh tế quôc dânnhững giải pháp nhằm nâng cao vai trò của hoạt động thương mại đến sự phát triển của nền kinh tế việt nam trong những năm tớinhững giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của hoạt động thương mại tới sự phát triển của nến kinh tếnhận xét về sự phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng chức năng của sở giáo dục và đào tạo hải phòngmột số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở vĩnh phúc hiện naytrò của làng nghề truyền thống trong sự phát triển kinh tếvai trò quản lý của hiệu trưởngvai trò quản lý đối với đào tạo nghề tại các trường đại họcvai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sảnnội dung và vai trò quản lý đối với thị trường bđsphần 4 vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sảnthực trạng hoạt động thị trường chứng khoán việt nam và vai trò quản lý nhà nước đối vớivai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trườngĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (coptis chinensis franch)Đánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT HÓA HOC 12 CÓ ĐÁP ÁNBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Số Fibonacci, dãy lucasChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập