ON TAP CHUONG 1 HH LOP 11 HAY

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÌNH LỚP 11

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÌNH LỚP 11
... b) (−3;0) c) (0;−4) d) (5;0) Đáp án: 1) c 2) b 11 )b 12 )c 3) b 13 )b 4) a 14 )c 5) d 15 )c 6) b 16 )a 7) c 17 )d 8) d 18 )c 9) d 19 )b 10 ) c 20) c MỘT SỐ BÀI TẬP Bài 1: Trong mp tọa độ Oxy, cho phép tịnh ... (059)3.828264 Ôn chương Hình 11 – Phép biến hình www.MATHVN.com Bài 21: Trong hệ tọa độ vuông góc Oxy, tìm ảnh (C):x2+y2 =1 phép vị tự tâm I( 1; 1) tỉ số k=−2 Bài 22:Trong hệ tọa độ vuông góc Oxy, ... Thạnh 0 914 .234.978 & (059)3.828264 11 Ôn chương Hình 11 – Phép biến hình www.MATHVN.com x'+(2 − 1) 3 x'+3  x= =   2  y = y'+(2 − 1) 5 = y'+5   2 x'+3 y'+5 Thay cặp (x;y) vào (1) : +3 −8=0⇔x’+3y’+2=0...
 • 20
 • 2,806
 • 2

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 3 - HH LỚP 11

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 3 - HH LỚP 11
... BÀI TẬP • Trong không gian oxyz, cho điểm A(1; 5; 3) B(4; 2; -5 ) C(5; 5; -1 ) D(1; 2; 4) • a) Chứng tỏ A,B,C,D không đồng phẳng • b) Viết phương trình mặt ... Mặt cầu (s) có tâm I=(1;2 ;-1 ) bán kính R = c) 3. 1 − 5.2 + 3. 4 + 13 18 h= = 2 mặt phẳng cần 43 với phương • Vậy ta có hai + + tìm trình: • −4 x − y + z + 15 ± 25 = BÀI TẬP • Cho mặt phẳng (P) (Q) ... mặt phẳng vuông góc với CD tiếp xúc với mặt cầu C I D H R ĐÁP ÁN BÀI TẬP • a) uuu uuu uuu r r r  AB; AC  AD = 72 ≠   • b) Phương trình mặt cầu là: x2 + y2 + z2 - 2x - 4y + 2z - 19 = Mặt cầu...
 • 10
 • 247
 • 1

Ôn tập chương 1,2 lớp 12NC

Ôn tập chương 1,2 lớp 12NC
... este X thu 2,24 lít khí CO2 (đktc) 1,8 g nước Công thức phân tử X A C2H4O B C2H8O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este X có công thức phân tử C 4H8O2 dung dịch NaOH vừa đủ ... đúng? A Miếng mỡ nổi; sau tan dần B Miếng mỡ nổi; không thay đổi trình đun nóng khuấy C Miếng mỡ chìm xuống; sau tan dần D Miếng mỡ chìm xuống không tan Câu 7: Giữa tinh bột, saccarozo, glucozơ ... hexanol C axit hexanoic D hexanal Câu 13: Phát biểu sau không A Chất béo trieste glixerol với axit monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh B Chất béo chứa chủ yếu gốc no axit béo thường...
 • 2
 • 303
 • 1

ôn tập chương 1.2 lớp 12 cơ bản

ôn tập chương 1.2 lớp 12 cơ bản
... Z Bµi lµm: A Tr¾c nghiƯm: C©u 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 §¸p ¸n B Tù ln: Họ tên học sinh : Đề kiểm tra tiết lÇn Líp 12 A M«n: Ho¸ häc §iĨm Lêi phª cđa ... D Bµi lµm: C Tr¾c nghiƯm: C©u 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 §¸p ¸n Tù ln: Họ tên học sinh : Đề kiểm tra tiết lÇn Líp 12 A M«n: Ho¸ häc §iĨm Lêi phª cđa c« ... ancol Z Bµi lµm: D Tr¾c nghiƯm: C©u 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 §¸p ¸n Tù ln: Họ tên học sinh : Đề kiểm tra tiết lÇn Líp 12 A M«n: Ho¸ häc §iĨm Lêi phª cđa c«...
 • 9
 • 764
 • 1

tài liệu ôn tập chương 1 đại số 11

tài liệu ôn tập chương 1 đại số 11
... điểm cực đại cực tiểu qua điểm cố định Trang 11 Tài liệu luyện thi Đại học môn Giải tích 12 Cho hàm số y = x + 8ax + 3 (1 + 2a ) x − Tìm a để hàm số có cực tiểu mà cực đại 13 Cho hàm số y = x ... biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m = b Tìm k để phương trình − x + 3x + k − k = có nghiệm phân biệt 10 Cho hàm số y = 2x2 − 4x − 2( x 1) Trang 10 Tài liệu luyện thi Đại học môn Giải tích a Khảo sát ... hàm số Trang Tài liệu luyện thi Đại học môn Giải tích b Dựa vào đồ thị biện luận số nghiệm phương trình x − ( + m) x + + m = Cho hàm số y = x − x +1 x 1 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số...
 • 12
 • 849
 • 7

tai lieu on tap chuong 1 hinh hoc 11

tai lieu on tap chuong 1 hinh hoc 11
... vị tự tỉ số -1 Câu 10 : Trong hình sau, hình có vô số tâm đối xứng ? a Đường elip b Hai đường thẳng song song c Hình lục giác d Hai đường thẳng cắt r r Câu 11 : Trong mp Oxy cho v = (1; 2) điểm (2;5) ... Câu 5: Trong mp Oxy cho điểm M (1; 1) Điểm sau ảnh M qua phép quay tâm O, góc 450: Biên soạn: Tăng Văn Thi Trang 11 Chương I – Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng a (0; 2) b.( -1; 1) c. (1; 0) d.( ... CHƯƠNG I Câu 1: Trong mp Oxy cho đường thẳng d có pt 3x-2y -1= 0 Ảnh đt d qua phép đối xứng tâm O có pt là: a .3x + 2y + 1= 0 b -3x + 2y - 1= 0 c 3x + 2y - 1= 0 d 3x - 2y - 1= 0 r r Câu 2: Trong mp Oxy...
 • 16
 • 1,034
 • 15

Đề cương ôn tập chương 1 ĐS> 11

Đề cương ôn tập chương 1 ĐS> 11
... 1) 2sin x − 5sin x cos x + 3cos x = 2) 2sin x − 5sin x cos x − cos x = −2 BÀI TẬP THAM KHẢO Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Biên soạn: Trần Cao Hoàng Đề cương ôn tập chương I – Môn ĐS & GT lớp 11 ... Đề cương ôn tập chương I – Môn ĐS & GT lớp 11 * Dạng 2: cos x = a ( a ≤ 1) nghiệm tổng quát: x = ± arccos a + k 2π ; k ∈ ¢ Đặc biệt: ... =  a +b   a +b  Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Biên soạn: Trần Cao Hoàng Đề cương ôn tập chương I – Môn ĐS & GT lớp 11 a  = cos α   a + b2 Nên ta đặt  b  = sin α  a + b2  Khi phương trình...
 • 4
 • 298
 • 3

On tap chuong 1- hh 7

On tap chuong 1- hh 7
... song song Hình Hình cho biết kiến thức ? c b a Hình c b a Quan hệ ba đường thẳng song song Hình Hình cho biết kiến thức ? c a b Hình c a b Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song ... gúc vuụng c) Đường trung trực đoạn thẳng đường thẳng vuụng gúc vi on thng ti trung im ca on thng d) Hai đường thẳng a, b song song với kí hiệu e) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b góc ... AB a m b d Bài tập 57/ Sgk - trang 103 : Cho hình 39 ( a// b ), tính số đo x góc O a A 380 x? 1320 o b B Hình 39 Chữa tập 57/ Sgk - trang 103 :Vẽ thêm đường thẳng c song song với a qua O Thì...
 • 27
 • 404
 • 2

on tap chuong 1 hinh hoc 11

on tap chuong 1 hinh hoc 11
... Trong mặp phẳng tọa độ Oxy cho M(x;y) , I ( xo ; yo ) + Phép vị tự: uuuu r uuu r V( I ;k ) ( M ) = M '( x '; y ') ⇔ IM ' = k IM  x ' = kx + (1 − k ) xo ⇔  y ' = ky + (1 − k ) yo r Ví dụ: Trong ... Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I (1; 2) , v = ( 1; 3) ,A(2;3) Tìm Tọa độ ảnh A’ A qua phép: r a) Tv b) DOx c) DOy d ) V( I ,2) r Giải: Cho mpOxy, điểm I (1; 2) ,A(2;3), v = ( 1; 3) Tìm Tọa độ ảnh A’ A qua ... đối xứng tâm I:  x ' = 2 .1 − x ' = DI ( A) = A '( x '; y ') ⇔  ⇔ ⇒ A '(0 ;1)  y ' = 2.2 −  y ' = Viết phương trình ảnh đường thẳng qua phép biến hình: Phương pháp: B1: Gọi đường thẳng d’ ảnh...
 • 9
 • 474
 • 2

Nội dung ôn tập CHƯƠNG 1,2 lớp 12- chương trình cơ bản

Nội dung ôn tập CHƯƠNG 1,2 lớp 12- chương trình cơ bản
... CH3COOCH3 dung dịch NaOH, đun nóng Khối lượng NaOH cần dùng A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12,0g Câu 45: Hợp chất Y có công thức phân tử C 4H8O2 Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z có công ... B 45 C 11,25 D 22,5 Câu 13: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 dung dịch NH3 (dư) khối lượng Ag tối đa thu A 16,2 gam B 10,8 gam C 21,6 gam D 32,4 gam Câu 14: Cho 50ml dung dịch ... glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom C [Ag(NH3)2] NO3 D Na Câu 26: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO 3 /dung dịch NH3 dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung dịch glucozơ A 11,4...
 • 4
 • 366
 • 3

ON TAP CHUONG 4,5 LOP 11

ON TAP CHUONG 4,5 LOP 11
... cường độ dòng điện hai dây dẫn thẳng song song lên lần lực từ tác dụng lên đơn vị dài dây tăng lên:A lần B lần C lần D 12 lần 4.41 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 (cm) chân không, dòng điện ... là:A 7,3.10-5 (T) B 6,6.10-5 (T) C 5,5.10-5 (T) D 4,5. 10-5 (T) 4.37 Hai dòng điện có cường độ I1 = (A) I2 = (A) chạy hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 (cm) chân không I1 ngược chiều I2 Cảm ... 1,0.10-5 (T) B 1,1.10-5 (T) C 1,2.10-5 (T) D 1,3.10-5 (T) 4.32 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách cách 40 (cm) Trong hai dây có hai dòng điện cường độ I = I2 = 100 (A), chiều chạy qua Cảm ứng từ...
 • 6
 • 259
 • 2

ôn tập chương 1 toán lớp 7

ôn tập chương 1 toán lớp 7
... : = (−3) (1, 5 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1, 5 điểm) (1 điểm) (1 điểm) Bài : Một trường cấp III có số học sinh giỏi khối lớp 10 ; 11 ;12 tỉ lệ với 12 ; 11 ; 10 Biết số học sinh giỏi khối lớp 12 số học ... z = = x - y +z = 16 5x = 4y + 2x x + y = -56 KIỂM TRA 1TIẾT ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG I ĐỀ A Bài : Tính 10   a) : −  ÷ ×0, 75 33 11   2 b) 16 × − 12 × 4 11 2 c) 3 .16 Bài : Tìm x 1 a) − x + = 3 −x ... lệ với 5, 7, Tính số dầu phần chia? (2 điểm) 3 + 11 12 5 0, 625 − 0,5 + + 11 12 0, 375 − 0,3 + Bài : Tính : (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ( Mơn : ĐẠI 7- CHƯƠNG 1) Bài (4,5 đ ) Tính :  3 1 a)  :...
 • 9
 • 194
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 7,8 LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 7,8 LỚP 11
... KMnO4 , C2H5OH Bài 11 Cho 15,6 g C6H6 tác dụng với Cl2 ( xtFe) Nếu hiệu suet phản ứng đạt 80% khối lợng clobenzen thu đwọc A 18 g B 19 g C 20g D 21 g Bài 11 Hiđrocacbon X có công thức phân tử ... C3H5(OH)3 C C3H6(OH)2 D Đáp án khác Câu 35: Một rợu A có công thức đơn giản C2H5O Công thức phân tử rợu A là: A C4H8(OH)2 B C2H4OH C C6H12(OH)3 D Không xác định đợc Câu 36: Đun nóng hỗn hợp rợu đơn chức ... khí CO2 (đktc) Công thức phân tử A là: A C2H6O B C2H6O2 C C3H6O2 D C4H10O2 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn lợng rợu A đơn chức thu đợc CO2 nớc với tỷ lệ khối lợng mCO : mH O = 11: Công thức phân tử...
 • 4
 • 196
 • 7

on tap KT lan II lop 11-hay

on tap KT lan II lop 11-hay
... ( not only but also ) Not only…………………………………………………………………………………………………… Lan is stupid She is also unpleasant ( not only but also ) ……………………………………………………………………………………………………………… My brother is fond of ... brother is fond of chess So am I (Both…) Not only…………………………………………………………………………………………………… My mother studies Russian She also studies Chinese ( not only but ) Not only…………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………………… I don’t sing well Neither does Lan (Neither….nor….) ………………………………………………………………………………………………………… 10 I didn’t meet Nam Lan didn’t meet him, too (Neither….nor….)...
 • 2
 • 51
 • 0

DE ON TẠP HOC KI 2-LOP 11-HAY

DE ON TẠP HOC KI 2-LOP 11-HAY
... Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ KI M TRA THỬ HỌC KỲ II NH :2010-2011 Tổ Toán Môn : TOÁN-LỚP :11 ĐỀ SỐ: Thời gian làm : 90 phút A-Phần ... + un−1 = ∀n ∈ ¥ * ,n ≥ Tìm số hạng tổng quát chứng minh quy nạp Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ KI M TRA THỬ HỌC KỲ II NH :2010-2011 Tổ Toán Môn : TOÁN-LỚP :11 Thời gian làm : 90 phút ĐỀ SỐ: A-Phần...
 • 5
 • 89
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương 1 giải tích 11on tap chuong 1 sinh hoc 11 ncon tap chuong 1 sinh hoc 11 co banon tap chuong 1 sinh hoc 11on tap chuong 1 sinh hoc 11 nang caoôn tập chương 1 vật lý 11 nâng caoôn tập chương 1 toán lớp 8bài tập ôn tập chương 1 vật lý 11ôn tập chương 1 hình học 11 cơ bảnôn tập chương 1 sinh học 11 cơ bảnđề cương ôn tập chương 1 đại số 11câu hỏi ôn tập chương 1 sinh học 11đề cương ôn tập chương 1 vật lý 11 nang caobài tập ôn tập chương 1 hình học 11bài tập ôn tập chương 1 hình học 11 cơ bảnEbook Inorganic chemistry (2nd edition) Part 2Ebook Inorganic chemistry (5th edition) Part 2Bài tập nhóm việc hạch toán thuế giá trị gia tăng tại tổ chức tín dụng – ngân hàng thương mạiĐề tài: Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân là đã chết.Building skills in object oriented designTình hình thực hiện BHXH tại Bảo hiểm xã hội huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2014 – 2016Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20102012quan hệ pháp lý giữa cổ đông và người quản lý công tyNghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển ngành nông nghiệm tỉnh sơn lakhảo sát ảnh hưởng của tần số rung đến độ điền đầy và tổ chức tế vi hợp kim adc12 trong đúc mẫu hóa khíFoodservice management principles and practices 13th global edition palacio theisĐề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 Vĩnh Long năm học 2016 2017Đề tài: Báo chí Thanh HóaThỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện hànhBảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự việt namLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầuXây dựng mô hình truyền thông biến đổi khí hậu lồng ghép vào các hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ xã tu lý, huyện đà bắc, tỉnh hòa bìnhXác định hàm lượng parabens trong thực phẩm và mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt namĐánh giá hiệu quả của thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh hòa bình trong giai đoạn 2010 2014