Bộ đề ôn tập môn Tin học cơ bản (Microsoft Word + Excel)

bộ đề ôn tập môn tin 8

bộ đề ôn tập môn tin 8
... Bài tập 3/(SGK trang 78) Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím in hình số nhỏ số lớn Trang Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tổ : Toán-Lý -Tin học-KTC ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ ... readln(a[i]); End; Readln; End Bài tập 1/(SGK trang 80 ) Viết chương trình nhập điểm bạn lớp Sau in hình số bạn đạt giỏi, khá, trung bình, yếu Bài tập 2/(SGK trang 81 ) Nhập hai loại điểm Toán ngữ ... phải số nguyên tố không ? Trang Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Tổ : Toán-Lý -Tin học-KTC BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ Câu 1: Dữ liệu kiểu mảng gì? Trả lời:Dữ liệu kiểu mảng tập hợp hữu hạn phần...
 • 14
 • 477
 • 12

Bộ đề ôn tập toán 10 HK2 bản + nâng cao

Bộ đề ôn tập toán 10 HK2 cơ bản + nâng cao
... y = + 3t  y = + 3t y = 2+t y = 2−t Phương trình đ tròn (C) có tâm I(3; -4) qua gốc O là: A x + y + 6x − 8y = B x + y + 6x + 8y = C x + y − 6x + 8y = D x + y − 6x − 8y = x y2 + = mệnh đề: 25 ... Cho phương trình: 2x + ( m + ) x + + 4m + m = Tìm m để phương trình cho có nghiệm Câu Giải phương trình: x + x − 3x + 11 = 3x + 2 Câu Giải bất phương trình: x − 3x + + x > 2x 3π ,π...
 • 36
 • 1,636
 • 27

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN ppt

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN ppt
... tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: [a] Thanh công cụ định dạng [b] Thanh công cụ chuẩn [c] Thanh công cụ vẽ [d] Thanh công cụ bảng đường viền 11 - Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu ... [a] Trên công cụ Formatting, chọn Line Spacing 1.5 [b] Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing 1.5 [c] Cả A B 44 - Tạo Font Word mặc định ".VnTime" soạn thảo văn bản? [a] Trên Formatting chọn ... Toolbars/ Standard [c] View / Ruler [d] View / Toolbars / Formating [e] Không có cách 53 - Trong soạn thảo văn bản, giả sử bạn xóa nhầm đoạn văn bản, bạn muốn khôi phục lại đoạn văn bạn làm ? [a] Edit...
 • 9
 • 228
 • 3

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 3 potx

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 3 potx
... Count(E5:E9,”M*”) b Countif(E5:E9,”M”) d Count(E5:E9,”M”) Câu 20: Trong Excel, hàm round( 73. 13, 1) cho kết quả: a 73 c 73. 2 b 73. 13 d 73. 1 Câu 21: Thiết bị xuất a Màn hình, loa, máy in c Màn hình, loa, bàn phím ... if(and(5 >3, OR (3> 5,5 >3) ), 5000,4000) là: a 5000 b0 c 4000 d Báo lỗi Câu 30 : Windows Explorer dùng để: a Quản lý văn b Quản lý hình vẽ c Quản lý tập tin, thư mục d Quản lý hình vẽ , văn Câu 31 : Vào ... d Cả a, b, c Câu 32 : Trong Windows Explorer để chọn tập tin nằm liên tục, ta dùng phím: a Ctrl c Alt b Shift d Cả a, b, c sai Câu 33 : Trong Windows Explorer, để cắt dán tập tin ta dùng lệnh:...
 • 18
 • 271
 • 0

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2 ppt

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 2 ppt
...  Mail Merge Câu 21 ) Một bảng tính Excel bao gồm? a) 26 5 cột 65535 dòng c) 25 6 cột 65536 dòng b) 25 5 cột 65365 dòng d) 26 5 cột 6 526 5 dòng Câu 22 ) Các địa sau kỉểu địa gì? A 12, B3, C45 a) Tuyệt ... tên tập tin chương trình ứng dụng, Ok C/ Chạy Explorer, Double Click tên tập tin chương trình ứng dụng D/ Tất 6/ Windows cho phép tên tập tin có đặt tối đa? A/ 25 5 ký tự B/ 128 ký tự C/ 25 4 ký ... Print 22 .Trong Microsoft Word 20 03 để xem trước in tập tin giấy ta bấm vào nút đây: a b c d 23 .Trong Microsoft Word 20 03 nút dùng để tơ màu cho đối tượng vẽ ( hình vẽ): a b c d Khơng có câu 24 .Trong...
 • 14
 • 237
 • 2

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 1 ppsx

ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CĂN BẢN 1 ppsx
... chọn nhiều tập tin nhiều thư mục khơng liên tiếp ta ấn giữ phím: a Tab b Delete c Ctrl d Alt Dãy bit biểu diễn nhị phân số 87 hệ thập phân? a 11 010 111 b 10 010 110 c 10 1 011 1 d 10 1 011 1 010 10 Hệ đếm ... để điền vào chức vụ người a) =Hlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2,0) c) =Vlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2,0) b) =Hlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) d) =Vlookup(B 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) Câu 29) Khi ta nhập vào cơng thức =Match(“TN”,C40:C45,0) ... để điền vào khu vực người a) =Hlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) c) =Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) b) =Hlookup(C 41, $E$50:$g$ 51, 2 ,1) d) =Vlookup( 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) Câu 28) Điền cơng thức cho cột chức...
 • 14
 • 461
 • 1

Bộ đề ôn tập môn tóan 10 học kỳ 2 hướng dẫn giải

Bộ đề ôn tập môn tóan 10 học kỳ 2 có hướng dẫn giải
... 5m − 20 ) + ( m − ) ( 2m + ) ≤  Nếu bất phương trình cho vô nghiệm chi 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 m < m < 92  ... ( 5; 3) ∈ ( E ) ⇒ 12 + = ⇔ 12a + 5b = a 2b 2 a b Tiêu cự nên 2c = ⇒ c = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 12a + 5b = a b2 21 a 122 0 = 0b = a 2b  + a +   −  2 ⇔  2 2  a = 20 2 y b ⇔c = a b ⇔ a −4) : ... ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20 12- 2013 Môn thi: TOÁN – Lớp 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm trang) Đơn vị đề: THPT Châu Thành (Sở GDĐT Đồng Tháp)...
 • 76
 • 319
 • 0

Đề cương ôn tập môn tin học

Đề cương ôn tập môn tin học
... ảnh, đối tượng vẽ từ công cụ Drawing Tạo hiệu ứng hoạt hình IV Tìm kiếm thông tin Internet Tìm kiếm thông tin mạng sử dụng máy tìm kiếm thông dụng google, yahoo, … Tải thông tin mạng máy tính Sử ... II Bảng tính điện tử Microsoft Excel Nhập trình bầy bảng tính Lập công thức tính toán Sử dụng hàm: a Sum, Max, Min, Average, Count, Counta, CountBlank, Countif, Sumif...
 • 2
 • 2,272
 • 13

đề cương ôn tập môn tin học thcs 2013

đề cương ôn tập môn tin học thcs 2013
... chứa chương trình, thông tin, sản xuất ghi vào liệu tạm thới trình xử lý thông - Chỉ cho phép đọc thông tin, không cho tin máy phép xóa thông tin ROM - Cho phép đọc ghi thông tin máy - Được nuôi ... đọc thông tin, không cho phép xóa thông tin ROM Được nuôi nguồn pin nên cúp điện liệu - RAM (Random Access Memory): Là nhớ chứa chương trình, thông tin, liệu tạm thới trình xử lý thông tin máy ... thông tin máy RAM nuôi nguồn điện nên điện liệu RAM không bảo toàn Câu 6: Phân biệt nhớ máy tính? Trả lời: - Bộ nhớ máy tinh gồm có nhớ ROM nhớ RAM - Giống nhau: Đều dùng để lưu trữ thông tin...
 • 9
 • 1,413
 • 67

bộ đề ôn tập môn tài chính doanh nghiệp đại học kinhtế quốc dân

bộ đề ôn tập môn tài chính doanh nghiệp đại học kinhtế quốc dân
... BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Nhóm biên soạn: TS Đặng Ngọc Đức - Nhóm trưởng ThS Phạm Hồng Vân ThS Đặng Anh Tuấn NCS Cao ý Nhi 20/11/2004 © WWW.TCDN45C.NET.TF BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN ... cứu quan hệ cầu tiền tệ lãi suất, nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản” phân chia tài sản kinh tế thành dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật ... Trung Ương b) Các tổ chức tài trung gian phi ngân hàng ngân hàng thương mại thành viên c) Hộ gia đình d) Doanh nghiệp Nhà nước hình thức Tổng công ty e) Doanh nghiệp Quốc doanh với quy mô lớn TL:...
 • 93
 • 250
 • 0

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (lý thuyết)

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (lý thuyết)
... liệu chế độ xem trước - Biểu mẫu đối tượng Access dùng để thực công việc chủ yếu nào? Tìm kiếm thông tin Lập báo cáo Kết xuất thông tin Xem, nhập, sửa liệu - Trong sổ CSDL làm việc, để tạo bảng ... kết giữu bảng cho phép tránh dư thừ liệu tổng hợp thông tin từ nhiều bảng quán liệu ba đáp án 10 – truy vấn liệu có nghĩa là? in liệu xoá liệu không cần đến tìm kiếm hiển thị liệu cập nhật liệu ... CSDL quan hệ liên kết với thông qua? địa bảng thuộc tính khoá tên trường đáp án - Trong Access, nhập liệu cho bảng, giá trị field GIOI_TINH Yes/No Khi field GIOI_TINH có giá trị ? True/False...
 • 11
 • 310
 • 1

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (Thực hành)

Đề cương ôn tập môn tin học K12 (Thực hành)
... cao môn, gồm: Tên môn, Điểm cao 32.Thống kê số sinh viên học môn, thông tin có: Mã môn, Tên môn, Số sinh viên học 33.Cho biết môn có điểm thi cao nhất, gồm thông tin: Tên môn, Số tiết, Tên sinh ... thông tin: Họ tên sinh viên, Điểm 29.Thông tin môn học có số tiết nhiều nhất: Tên môn học, Số tiết 30.Cho biết học bổng cao khoa, gồm Mã khoa, Tên khoa, Học bổng cao 31.Cho biết điểm cao môn, ... gồm thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Phái 24.Cho biết trung bình điểm thi theo môn, gồm thông tin: môn, Tên môn, Trung bình điểm thi 25.Danh sách số môn thi sinh viên, gồm thông tin: ...
 • 3
 • 229
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (PHỤC VỤ THI TUYỂN CÁN BỘ CÔNG CHỨC)

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (PHỤC VỤ THI TUYỂN CÁN BỘ CÔNG CHỨC)
... thay cho việc nhắp chọn nút Undo công cụ 11 Nhắp chuột đầu dòng văn để: a) chọn (hay gọi bôi đen) nhiều dòng văn b) chọn dòng văn c) xoá dòng văn d) xoá toàn văn 12 Mục HEADER AND FOOTER MS-Word ... điểm, xếp loại Không đạt Theo bạn, công thức dới thể điều (Giả sử ô G6 chứa điểm thi) a) b) c) d) =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt") =IF(G6...
 • 18
 • 4,287
 • 2

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4
... 544 2 x b . 43 Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài : Khoanh tròn vào chữ đặt trớc kết : A B C D 40 83 : = 102 (d ) 40 83 : = 120 (d ) 40 83 : = 1020 (d ) 40 83 : = 12 (d ) Đề ôn tập môn toán lớp Đề ... 145 + 205 ) x 32 0 b) ( 956 47 5 ) X 34 6 c) 1 046 + 42 5 X 168 Bài 3: ghi Đ sai ghi S vào ô trống 37 5 45 6 747 215 646 2 04 406 34 5 2220 18 24 448 2 1075 1500 912 2988 860 2150 930 24 34 362 645 232 220 ... 10 góc nhọn Đề luyện tập môn toán lớp Đề 30 :Chia cho số có chữ số ( đề số ) Bài 1: đặt tính tính a) 7692 : 32 b) 9891 : 48 c) 5270 : 36 d) 2566 : 53 e) 4 935 : 43 g) 9276 : 33 h) 8556...
 • 64
 • 437
 • 2

BỘ ĐỀ ÔN THI MÔN HÓA HỌC HỮU

BỘ ĐỀ ÔN THI MÔN HÓA HỌC HỮU CƠ
... chất khí không màu, không mùi, tan nước, nặng không khí B chất khí không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí C chất khí không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí D chất khí không màu, ... chất khí không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí B chất khí, không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí C chất khí màu vàng lục, không mùi, tan nước, nặng không khí D chất khí không màu, ... A chất lỏng, không màu, tan nhiều nước B chất khí, không màu, tan nhiều nước C chất khí, không màu, không mùi, nặng không khí, tan nước D chất khí, không màu, không mùi, nhẹ không khí, tan nước...
 • 25
 • 83
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn tin học đại cươngđề cương ôn tập môn tin học thi công chứcđề cương ôn tập môn tin học văn phòngđề cương ôn tập môn tin học 12đề cương ôn tập môn tin học lớp 8đề cương ôn tập môn tin học 8 học kì 1Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID31 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhTiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”SKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngThực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016huawei instruction C80216h 06 023r1
Đăng ký
Đăng nhập