So ghi bien ban hop chi bo

Sổ biên bản họp chi bộ năm 2014

Sổ biên bản họp chi bộ năm 2014
... ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Biên kết thúc lúc Chủ Tọa ngày tháng năm Thư Ký Trịnh Văn Thuấn Bùi Quang Thạch ... II.Kế hoạch công tác tháng năm 1.Công giáo dục trị tư tưởng : ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 2,724
 • 10

Biên bản họp Chi bộ

Biên bản họp Chi bộ
... ………… ……………………………………………………………………………………………………… ………… 3) Kết luận Căn vào điều kiện gia nhập Đảng, Chi biểu …… /…… số đảng viên thức có mặt (đạt ………%) đề nghị Đảng ủy Trường Đại học giao thông vận ... tên) (ký, ghi rõ họ tên) ——————————————– ——————————————— Đảng ……………………………… Đảng cộng sản việt nam Chi ……………………………………… Hà Nội, ngày … tháng …… năm ……… ...
 • 4
 • 215
 • 0

Biên bản họp chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Biên bản họp chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng
... đứng hàng ngũ Đảng Đối chi u với qui định Điều lệ Đảng tiêu chuẩn đảng viên, chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trờng THCS Hai Bà Trng đề nghị Chi uỷ chi Bộ trờng THCS Hai Bà Trng- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí ... Minh Phờng Thanh Lơng xem xét đề nghị đảng uỷ cấp kết nạp Đoàn viên u Nguyễn Thị Biên vào đảng Với tán thành trí 13 đồng chí(đạt 100%) so với tổng số Đoàn viên có mặt Số không tán thành: đồng ... chí Chúng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung giới thiệu nói tiếp tục bồi dỡng Đoàn viên Nguyễn Thị Biên trở thành Đảng viên thức Đảng t/M BCH đoàn trờng Bí th Bùi Thị Lan Trinh ...
 • 3
 • 53,668
 • 710

bien ban hop chi doan hang thang tu 8.2007.doc

bien ban hop chi doan hang thang tu 8.2007.doc
... trờng) Ngời chủ trì: BCH chi đoàn - .(Th kí tự lia thêm nội dung vào) Họp 14 h 30 chi u ngày 20/9/07 Nội dung: Thống chơng trình hành động năm học 2007-2008 Liên đội chi đoàn niên Một số nội ... kí tóm ND để ghi biên bản) Họp 14 h 30 chi u ngày 2/10/07 Nội dung: Thống đăng kí thi đua khen thởng đoàn-đội năm học 2007-2008 Liên đội chi đoàn niên Chi đoàn: Tỉnh đoàn tặng khen Liên đội: ... kí lên đoàn cấp Chi đoàn trờng tiểu học Lê Lợi Năm học:2007-2008 Chi đoàn trờng tiểu học Lê Lợi Năm học:2007-2008 đoàn niên cộng sản hồ chí minh huyện đoàn vụ đoàn xã thành lợi Chi đoàn trờng...
 • 4
 • 9,860
 • 77

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf
... Cuộc họp kết thúc vào hồi … … phút, ngày … tháng … năm … THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Địa danh (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành...
 • 2
 • 2,234
 • 9

sổ ghi biên bản liên đội

sổ ghi biên bản liên đội
... học tập trớc đến trờng Công tác đội: - Liên đội mở lớp tập huấn cán đội - Thành lập đội đỏ, đội tự quản - Ra nội qui đội - Học tập luật an toàn giao thông - Đa đội viên lớp để hớng dẫn nề nếp ... học tập trớc đến trờng Công tác đội: - Liên đội mở lớp tập huấn cán đội - Thành lập đội đỏ, đội tự quản - Ra nội qui đội - Học tập luật an toàn giao thông - Đa đội viên lớp để hớng dẫn nề nếp ... báo đội tuần liên đội mua 270 tờ số nbáo loại - Củng cố đội tuyên truyền măng non Cuộc họp tiến hành thảo luận: - ý kiến phát biểu: Bạn Hớng Linh Chi: - Cần bồi dỡng nghi thức đội cho cán đội...
 • 28
 • 1,499
 • 6

so ghi bien ban sinh hoat lop.doc

so ghi bien ban sinh hoat lop.doc
... 2 Số học sinh nghỉ học tuần: Stt Họ và tên Ngày nghi Có phép K Phép Số lượng Ý kiến học sinh trường, lớp:……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………… 2.Số học sinh nghỉ học tuần: Stt Họ và tên Ngày nghi Có phép K Phép Số lượng 10 11 12 13 14 Ý kiến học sinh trường, lớp:……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………… 2.Số học sinh nghỉ học tuần: Stt Họ và tên Ngày nghi Có phép K Phép Số lượng 10 11 12 13 14 Ý kiến học sinh trường, lớp:……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………...
 • 63
 • 2,009
 • 12

Bien ban DH chi bo

Bien ban DH chi bo
... 15/ Đồng chí * Đại hội tiến hành bầu Ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 : - Đại hội biểu trí Ban thường vụ cấp ủy khóa IX gồm … đồng chí - Đại hội ứng cử, đề ... điểm BCH Đảng nhiệm kỳ 2005 - 2010 đồng chí: …………………………… trình bày * Đại hội nghe Báo cáo Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng chí: …………………………… trình bày Đại hội thảo luận ... * Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 : - Đại hội biểu trí BCH Đảng khóa IX gồm … đồng chí - Đại...
 • 11
 • 172
 • 0

Biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú

Biên bản họp chi đoàn xét đoàn viên ưu tú
... Đất nước V- Kết thúc họp Cuộc họp biểu cách giơ tay với trí 100% đoàn viên Chi đoàn có mặt Vì vậy: - Kính đề nghị Đoàn cấp công nhận đồng chí:…………………….– Đoàn viên ưu Chi đoàn giới thiệu gia ... cộng sản Việt Nam - Kính đề nghị Chi Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đồng chí:…………………… Cuộc họp kết thúc vào hồi…….giờ, ngày……tháng……năm 2012 Biên thông qua họp Chủ tọa (ký, họ tên) Thư...
 • 2
 • 752
 • 5

Biên bản họp chi bộ

Biên bản họp chi bộ
... - Chi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến nội dung (ghi chi tiết ý kiến đóng góp) Phần kết thúc - Ghi tóm tắt ý kiến kết luận Bí thư - Chi biểu thông qua kết luận (Nghị quyết) chi ... - Bí thư thông báo ý kiến đảng viên, quần chúng lãnh đạo chi vai trò tiền phong, gương mẫu đảng viên (nếu có) để chi có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn ... Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý số có ý kiến khác Cuộc họp kết thúc lúc giờ, ngày tháng năm 20… biên thông qua trước Chi CHỦ TỌA THƯ KÝ ...
 • 2
 • 123
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập