VAN HOA BAC SON MUNG

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... UNESCO công nhận di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa giới 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 1.3.1 Bảo vệ khu di tích công ... dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 18 Chƣơng THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CÔN SƠN - KIẾP BẠC HẢI DƢƠNG ... Sự vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương nay Làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn...
 • 67
 • 134
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... vân dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương nay; từ đưa số giải pháp chủ yếu góp phần bảo vệ khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương ... điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương 23 Phạm vi: 24 Nghiên cứu công tác bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương Phương ... “5«’ vận dụng quan điếm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương ” Làm khóa luận Lịch sử nghiên cún 11 Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn hóa...
 • 62
 • 182
 • 0

Không gian văn hóa côn sơn kiếp bạc

Không gian văn hóa côn sơn  kiếp bạc
... tích, không gian văn hóa khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc – Phượng Sơn thực chất không tách rời tạo nên không gian văn hóa vô đặc biệt Vì thế, dù tên đề tài nghiên cứu Không gian văn hóa Côn Sơn Kiếp ... tập quán khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 58 2.2.3 Lễ hội khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 78 Chƣơng 3: ĐẶC TRƢNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÔN SƠN – KIẾP BẠC 85 3.1 Không gian hội tụ địa linh, ... khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc Đánh giá giá trị lịch sử, văn hoá đặc trưng không gian văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Trên sở nghiên cứu, phân tích đánh giá toàn diện khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc luận văn đóng...
 • 159
 • 57
 • 0

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua món bánh phu thê

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua món bánh phu thê
... Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê đề tài hoàn toàn Do sâu vào nghiên cứu để có nhìn tổng quát sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh SVTH: Đinh Thị Vượng – Lớp 08CVHH Trang Bản sắc văn hóa Bắc ... Tổng quan Bắc Ninh ẩm thực Bắc Ninh Chương II: Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê SVTH: Đinh Thị Vượng – Lớp 08CVHH Trang Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê GVHD: TH.S ĐẶNG THỊ LAN ... biểu tinh hoa văn hóa miền Bắc Việt Nam Đó sắc văn hóa ẩm thực Bắc Ninh Chương II: Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê 2.1 Giới thuyết thuật ngữ 2.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa sản phẩm...
 • 32
 • 1,856
 • 32

Văn hóa Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn
... với địa bàn Văn hóa Đông Sơn loại hình sông Hồng Trung tâm làng Đông Sơn Đặc trưng loại hình sông Mã mang đặc trưng Văn hóa Đông Sơn điển hình Đặc biệt đồ đồng thuộc trung tâm Đông Sơn tiêu chí ... đồng lớn thẩm mỹ Văn hóa Đông Sơn, kể từ văn hóa Phùng Nguyên tính đến thời điểm này, coi văn hóa đồ đồng có niên đại xưa so với niên đại văn hóa đồ đồng nơi khác vùng Đông Nam Á Đông Bắc Á Bốn ... văn hóa cư dân Đông Sơn mô tả phong phú hoa văn sắc nét trống đồng Thật may mắn cho trang sử chạm khắc chất liệu đồng lưu giữ cho người Việt Đông Sơn chứng văn hóa Đông Sơn Các yếu tố thuộc văn...
 • 10
 • 696
 • 16

Ngữ văn 9 - Bắc Sơn

Ngữ văn 9 - Bắc Sơn
... 194 4) - Truyện anh Lục ( 195 5) - Bắc Sơn ( 194 6) - Bốn năm sau ( 195 9) - Những người lại ( 194 8) - Sống với Thủ đô ( 196 1) - Lũy hoa ( 196 0) - Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Anh Sơ đầu quân (tập kịch, 194 9) ... Tiết 161 BẮC SƠN (T1) (Trích hồi bốn) Nguyễn Huy Tưởng I Tìm hiểu chung 1.Tác giả ( 191 2- 196 0) TIỂU THUYẾT KỊCH - Đêm hội Long Trì ( 194 2) - Vũ Như Tô ( 194 3) - An Tư công chúa ( 194 4) - Cột đồng ... ( 191 2- 196 0) - Ông nhà văn, nhà viết kịch tiếng - Ông người đặt móng cho kịch cách mạng Việt Nam Tiết 161 BẮC SƠN (T1) (Trích hồi bốn) Nguyễn Huy Tưởng I Tìm hiểu chung 1.Tác giả ( 191 2- 196 0) -...
 • 11
 • 1,530
 • 7

Du lịch văn hóa bắc ninh thực trạng và giải pháp

Du lịch văn hóa bắc ninh  thực trạng và giải pháp
... triển du lịch, xác định vị trí du lịch kinh tế quốc dân; xây dựng ch-ơng trình phát triển du lịch, xác định tiêu, biện pháp cụ thể phát triển du lịch kỳ kế hoạch ngắn hạn, dài hạn Vấn đề an ninh ... Du lch húa Bc Ninh - Thc trng v gii phỏp 1.2.5 Cơ chế sách an ninh quốc gia : Cơ chế, sách yếu tố an ninh quốc gia điều kiện quan trọng để phát triển du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa Chủ tr-ơng ... triển du lịch Dân số nguồn cung cấp lao động cho ngành du lịch đồng thời thị tr-ờng tiêu thụ sản phẩm du lịch, dân số đông chất l-ợng sống cao số ng-ời tham gia du lịch nhiều, tác động thúc đẩy du...
 • 115
 • 306
 • 0

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử  văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp
... Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lịch sử ..44 2.2.2 Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp văn hóa dân tộc . 52 Chơng Những hoạt động tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp .77 ... đình, thời đại Nguyễn Thiếp Chơng Đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp với lịch sử văn hóa dân tộc Chơng Những hoạt động lĩnh vực tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp Phần Nội dung Chơng ... việc tìm hiểu danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp đợc đề cập số công trình nghiên cứu khác, hay số sách báo, tạp chí Tuy vậy, cha có công trình nghiên cứu đề cập đến danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn...
 • 106
 • 274
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ gốm văn hóa bắc sơnhiện vật văn hóa bắc sơnvăn hóa bắc sơn việt nambảo vệ di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạcvùng văn hóa bắc bộ vùng thăng long vùng đồng bằng sông hồngphụ lục hậu kỳ đồng thau và sơ kỳ sắt ở miền bắc và bắc trung bộ văn hóa đông sơnĐọc và Suy Nghĩ - Trần Xuân Hải dịchĐôi điều suy nghĩ của một công dân - Hà Sỹ PhuHàn Mặc Tử - Trần Đình ThuHỒI KÝ SƠN NAM (T I) - Sơn NamKế hoạch giảng dạy mẫu môn vật lý khối 10 + 11Lạc Đường - Đào HiếuNa pô lê ông Bô na pác Ê.TÁC LÊNGÔ THÌ NHẬM - Nguyễn Duy ChínhNgười Lính - Những suy ngẫm của một người lính Đức - Ted Brusaw và Siegfried KnappeNhững Điều Chúng Ta Tin Nhận - J. Clyde TurnerNói chuyện với Stalin - Milovan DjilasMẫu nhận xét, đánh giá cán bộNghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở việt namNghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước cộng hoà dân chủ nhân dân làophuong trinh luong giacMẪU báo cáo THÍ NGHIEM CHƯNG cất cồn 091213100 lỗi sai thường gặp trong môn hoá học thầy lê đăng khươngChuyên đề hình học toạ độ không gian ôn thi THPT quốc gia môn toán 2017 khoá học moon đặng việt hùng8 chuyên đề hoá hữu cơ ôn thi THPT quốc gia100 đề thi chuẩn bị thi toiec phần 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập