VAN HOA BAC SON MUNG

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... UNESCO công nhận di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa giới 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 1.3.1 Bảo vệ khu di tích công ... dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 18 Chƣơng THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CÔN SƠN - KIẾP BẠC HẢI DƢƠNG ... Sự vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương nay Làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn...
 • 67
 • 237
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... vân dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương nay; từ đưa số giải pháp chủ yếu góp phần bảo vệ khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương ... điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương 23 Phạm vi: 24 Nghiên cứu công tác bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương Phương ... “5«’ vận dụng quan điếm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương ” Làm khóa luận Lịch sử nghiên cún 11 Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn hóa...
 • 62
 • 330
 • 0

Không gian văn hóa côn sơn kiếp bạc

Không gian văn hóa côn sơn  kiếp bạc
... tích, không gian văn hóa khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc – Phượng Sơn thực chất không tách rời tạo nên không gian văn hóa vô đặc biệt Vì thế, dù tên đề tài nghiên cứu Không gian văn hóa Côn Sơn Kiếp ... tập quán khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 58 2.2.3 Lễ hội khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 78 Chƣơng 3: ĐẶC TRƢNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÔN SƠN – KIẾP BẠC 85 3.1 Không gian hội tụ địa linh, ... khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc Đánh giá giá trị lịch sử, văn hoá đặc trưng không gian văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Trên sở nghiên cứu, phân tích đánh giá toàn diện khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc luận văn đóng...
 • 159
 • 144
 • 0

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua món bánh phu thê

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua món bánh phu thê
... Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê đề tài hoàn toàn Do sâu vào nghiên cứu để có nhìn tổng quát sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh SVTH: Đinh Thị Vượng – Lớp 08CVHH Trang Bản sắc văn hóa Bắc ... Tổng quan Bắc Ninh ẩm thực Bắc Ninh Chương II: Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê SVTH: Đinh Thị Vượng – Lớp 08CVHH Trang Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê GVHD: TH.S ĐẶNG THỊ LAN ... biểu tinh hoa văn hóa miền Bắc Việt Nam Đó sắc văn hóa ẩm thực Bắc Ninh Chương II: Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê 2.1 Giới thuyết thuật ngữ 2.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa sản phẩm...
 • 32
 • 2,846
 • 32

Văn hóa Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn
... với địa bàn Văn hóa Đông Sơn loại hình sông Hồng Trung tâm làng Đông Sơn Đặc trưng loại hình sông Mã mang đặc trưng Văn hóa Đông Sơn điển hình Đặc biệt đồ đồng thuộc trung tâm Đông Sơn tiêu chí ... đồng lớn thẩm mỹ Văn hóa Đông Sơn, kể từ văn hóa Phùng Nguyên tính đến thời điểm này, coi văn hóa đồ đồng có niên đại xưa so với niên đại văn hóa đồ đồng nơi khác vùng Đông Nam Á Đông Bắc Á Bốn ... văn hóa cư dân Đông Sơn mô tả phong phú hoa văn sắc nét trống đồng Thật may mắn cho trang sử chạm khắc chất liệu đồng lưu giữ cho người Việt Đông Sơn chứng văn hóa Đông Sơn Các yếu tố thuộc văn...
 • 10
 • 896
 • 17

Ngữ văn 9 - Bắc Sơn

Ngữ văn 9 - Bắc Sơn
... 194 4) - Truyện anh Lục ( 195 5) - Bắc Sơn ( 194 6) - Bốn năm sau ( 195 9) - Những người lại ( 194 8) - Sống với Thủ đô ( 196 1) - Lũy hoa ( 196 0) - Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Anh Sơ đầu quân (tập kịch, 194 9) ... Tiết 161 BẮC SƠN (T1) (Trích hồi bốn) Nguyễn Huy Tưởng I Tìm hiểu chung 1.Tác giả ( 191 2- 196 0) TIỂU THUYẾT KỊCH - Đêm hội Long Trì ( 194 2) - Vũ Như Tô ( 194 3) - An Tư công chúa ( 194 4) - Cột đồng ... ( 191 2- 196 0) - Ông nhà văn, nhà viết kịch tiếng - Ông người đặt móng cho kịch cách mạng Việt Nam Tiết 161 BẮC SƠN (T1) (Trích hồi bốn) Nguyễn Huy Tưởng I Tìm hiểu chung 1.Tác giả ( 191 2- 196 0) -...
 • 11
 • 2,061
 • 7

Du lịch văn hóa bắc ninh thực trạng và giải pháp

Du lịch văn hóa bắc ninh  thực trạng và giải pháp
... triển du lịch, xác định vị trí du lịch kinh tế quốc dân; xây dựng ch-ơng trình phát triển du lịch, xác định tiêu, biện pháp cụ thể phát triển du lịch kỳ kế hoạch ngắn hạn, dài hạn Vấn đề an ninh ... Du lch húa Bc Ninh - Thc trng v gii phỏp 1.2.5 Cơ chế sách an ninh quốc gia : Cơ chế, sách yếu tố an ninh quốc gia điều kiện quan trọng để phát triển du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa Chủ tr-ơng ... triển du lịch Dân số nguồn cung cấp lao động cho ngành du lịch đồng thời thị tr-ờng tiêu thụ sản phẩm du lịch, dân số đông chất l-ợng sống cao số ng-ời tham gia du lịch nhiều, tác động thúc đẩy du...
 • 115
 • 371
 • 0

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử  văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp
... Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lịch sử ..44 2.2.2 Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp văn hóa dân tộc . 52 Chơng Những hoạt động tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp .77 ... đình, thời đại Nguyễn Thiếp Chơng Đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp với lịch sử văn hóa dân tộc Chơng Những hoạt động lĩnh vực tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp Phần Nội dung Chơng ... việc tìm hiểu danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp đợc đề cập số công trình nghiên cứu khác, hay số sách báo, tạp chí Tuy vậy, cha có công trình nghiên cứu đề cập đến danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn...
 • 106
 • 338
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ gốm văn hóa bắc sơnhiện vật văn hóa bắc sơnvăn hóa bắc sơn việt nambảo vệ di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạcvùng văn hóa bắc bộ vùng thăng long vùng đồng bằng sông hồngphụ lục hậu kỳ đồng thau và sơ kỳ sắt ở miền bắc và bắc trung bộ văn hóa đông sơnCông tác quản lý các khu chung cư tại Hà Nội hiện nay Thực trạng và giải phápHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Tin học cannyHoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà NộiHoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty phát hành biểu mẫu thống kêĐánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể Bắc KạnNghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam (LA tiến sĩ)Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa Tỉnh và huyện, xã ở tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 20042007 Thực trạng và giải phápĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (4)ĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (6)Phân tích và định lượng thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ nghệ vàng ở Thanh HóaPhương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng cam sành Lục Yên, Yên Bái (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy phân hoá vào dạy học môn toán lớp 4 ở trường Tiểu học nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học Bắc Sơn ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Quy trình thiết kế LED trái tim báo cáo nhập môn ĐTVTSử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàngThe role of people training and development in delivering service quality in UK based Thai restaurants (LV thạc sĩ)Xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam Thực trạng và giải phápThiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 18000 ngườiCác nhân tố tác động qua lại với ngành Du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập