VAN HOA BAC SON MUNG

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... UNESCO công nhận di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa giới 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 1.3.1 Bảo vệ khu di tích công ... dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 18 Chƣơng THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CÔN SƠN - KIẾP BẠC HẢI DƢƠNG ... Sự vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương nay Làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn...
 • 67
 • 219
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... vân dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương nay; từ đưa số giải pháp chủ yếu góp phần bảo vệ khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương ... điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương 23 Phạm vi: 24 Nghiên cứu công tác bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương Phương ... “5«’ vận dụng quan điếm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương ” Làm khóa luận Lịch sử nghiên cún 11 Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn hóa...
 • 62
 • 290
 • 0

Không gian văn hóa côn sơn kiếp bạc

Không gian văn hóa côn sơn  kiếp bạc
... tích, không gian văn hóa khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc – Phượng Sơn thực chất không tách rời tạo nên không gian văn hóa vô đặc biệt Vì thế, dù tên đề tài nghiên cứu Không gian văn hóa Côn Sơn Kiếp ... tập quán khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 58 2.2.3 Lễ hội khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 78 Chƣơng 3: ĐẶC TRƢNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÔN SƠN – KIẾP BẠC 85 3.1 Không gian hội tụ địa linh, ... khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc Đánh giá giá trị lịch sử, văn hoá đặc trưng không gian văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Trên sở nghiên cứu, phân tích đánh giá toàn diện khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc luận văn đóng...
 • 159
 • 123
 • 0

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua món bánh phu thê

Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua món bánh phu thê
... Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê đề tài hoàn toàn Do sâu vào nghiên cứu để có nhìn tổng quát sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh SVTH: Đinh Thị Vượng – Lớp 08CVHH Trang Bản sắc văn hóa Bắc ... Tổng quan Bắc Ninh ẩm thực Bắc Ninh Chương II: Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê SVTH: Đinh Thị Vượng – Lớp 08CVHH Trang Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê GVHD: TH.S ĐẶNG THỊ LAN ... biểu tinh hoa văn hóa miền Bắc Việt Nam Đó sắc văn hóa ẩm thực Bắc Ninh Chương II: Bản sắc văn hóa Bắc Ninh qua bánh phu thê 2.1 Giới thuyết thuật ngữ 2.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa sản phẩm...
 • 32
 • 2,793
 • 32

Văn hóa Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn
... với địa bàn Văn hóa Đông Sơn loại hình sông Hồng Trung tâm làng Đông Sơn Đặc trưng loại hình sông Mã mang đặc trưng Văn hóa Đông Sơn điển hình Đặc biệt đồ đồng thuộc trung tâm Đông Sơn tiêu chí ... đồng lớn thẩm mỹ Văn hóa Đông Sơn, kể từ văn hóa Phùng Nguyên tính đến thời điểm này, coi văn hóa đồ đồng có niên đại xưa so với niên đại văn hóa đồ đồng nơi khác vùng Đông Nam Á Đông Bắc Á Bốn ... văn hóa cư dân Đông Sơn mô tả phong phú hoa văn sắc nét trống đồng Thật may mắn cho trang sử chạm khắc chất liệu đồng lưu giữ cho người Việt Đông Sơn chứng văn hóa Đông Sơn Các yếu tố thuộc văn...
 • 10
 • 847
 • 17

Ngữ văn 9 - Bắc Sơn

Ngữ văn 9 - Bắc Sơn
... 194 4) - Truyện anh Lục ( 195 5) - Bắc Sơn ( 194 6) - Bốn năm sau ( 195 9) - Những người lại ( 194 8) - Sống với Thủ đô ( 196 1) - Lũy hoa ( 196 0) - Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Anh Sơ đầu quân (tập kịch, 194 9) ... Tiết 161 BẮC SƠN (T1) (Trích hồi bốn) Nguyễn Huy Tưởng I Tìm hiểu chung 1.Tác giả ( 191 2- 196 0) TIỂU THUYẾT KỊCH - Đêm hội Long Trì ( 194 2) - Vũ Như Tô ( 194 3) - An Tư công chúa ( 194 4) - Cột đồng ... ( 191 2- 196 0) - Ông nhà văn, nhà viết kịch tiếng - Ông người đặt móng cho kịch cách mạng Việt Nam Tiết 161 BẮC SƠN (T1) (Trích hồi bốn) Nguyễn Huy Tưởng I Tìm hiểu chung 1.Tác giả ( 191 2- 196 0) -...
 • 11
 • 1,935
 • 7

Du lịch văn hóa bắc ninh thực trạng và giải pháp

Du lịch văn hóa bắc ninh  thực trạng và giải pháp
... triển du lịch, xác định vị trí du lịch kinh tế quốc dân; xây dựng ch-ơng trình phát triển du lịch, xác định tiêu, biện pháp cụ thể phát triển du lịch kỳ kế hoạch ngắn hạn, dài hạn Vấn đề an ninh ... Du lch húa Bc Ninh - Thc trng v gii phỏp 1.2.5 Cơ chế sách an ninh quốc gia : Cơ chế, sách yếu tố an ninh quốc gia điều kiện quan trọng để phát triển du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa Chủ tr-ơng ... triển du lịch Dân số nguồn cung cấp lao động cho ngành du lịch đồng thời thị tr-ờng tiêu thụ sản phẩm du lịch, dân số đông chất l-ợng sống cao số ng-ời tham gia du lịch nhiều, tác động thúc đẩy du...
 • 115
 • 360
 • 0

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử  văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp
... Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lịch sử ..44 2.2.2 Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp văn hóa dân tộc . 52 Chơng Những hoạt động tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp .77 ... đình, thời đại Nguyễn Thiếp Chơng Đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp với lịch sử văn hóa dân tộc Chơng Những hoạt động lĩnh vực tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp Phần Nội dung Chơng ... việc tìm hiểu danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp đợc đề cập số công trình nghiên cứu khác, hay số sách báo, tạp chí Tuy vậy, cha có công trình nghiên cứu đề cập đến danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn...
 • 106
 • 331
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ gốm văn hóa bắc sơnhiện vật văn hóa bắc sơnvăn hóa bắc sơn việt nambảo vệ di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạcvùng văn hóa bắc bộ vùng thăng long vùng đồng bằng sông hồngphụ lục hậu kỳ đồng thau và sơ kỳ sắt ở miền bắc và bắc trung bộ văn hóa đông sơnTài liệu ôn tập môn ngữ văn 12Câu hỏi tình huống hợp đồng lao động, tiền lương , thời gian làm việcXây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm sữa đậu nành tại Cty CBTP Quang MinhChuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty liên doanh Hioda MotorsQuyền tác giả đối với công trình nghiên cứu khoa học theo pháp luật sở hữu trí tuệ từ thực tiễn đại học y dược thành phố hồ chí minhPháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc NinhĐánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ngã 5 sân bay cát bi, thành phố hải phòngMột số giải pháp góp phần phát triển công ty điện thoại tây thành phố (WHTC) đến năm 2015Phân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết việt namXây dựng kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng số 1Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 2Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng naiĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với sử dụng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan TP HCMĐánh giá sinh kế của hộ gia đình sau tái định cư thuộc dự án kênh tham lương bến cát rạch nước lên, quận bình tân, TPHCMỨng dụng mô hình phân tích đa chỉ tiêu phục vụ cho việc vạch tuyến mở đường vùng vành đai biên giới việt nam trung quốcGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn tỉnh Lai ChâuQuản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố Hà NộiTrình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo luật đầu tư 2014 qua thực tiễn tỉnh bình địnhĐo lường các yếu tố tác động đến thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại việt namQuản lý công chức từ thực tiễn quận 11, thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập