BO DE ON THI THPTQG 2015 TOÁN

Bộ đề on thi tot nghiep toán 2009

Bộ đề on thi tot nghiep toán 2009
... vuông góc (d) song song với mặt phẳng (P) Câu V.b Viết PT đ/thẳng vuông góc với (d) y = − x + x2 + x +1 tiếp xúc với đồ thò hàm số y = x +1 2x − 1− x Bộ đề ôn thi tot nghiep 2009 Đề số I PHẦN ... song song với hai đường thẳng (∆1) (∆2) Câu V.b Cho hàm số : y = x2 − x + , có đồ thò (C) Tìm đồ thò (C) tất điểm mà hoành 2( x − 1) độ tung độ chúng số nguyên Bộ đề ôn thi tot nghiep 2009 Đề ... Câu V.b Viết phương trình tiếp tuyến D ( C ) : y = x - x +1 song song với đường thẳng d : y = x - x- Bộ đề ôn thi tot nghiep 2009 Đề số 10 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I Khảo sát vẽ đồ...
 • 20
 • 196
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12
... - | x | Trường THPT Gò Công Đông GV: Trần Duy Thái ĐỀ I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH.(7 điểm) x Câu I (3 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (C) x −1 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số ... ( β ) chứa AB vuông góc với ( α ) Câu V.a(1,0 điểm) Tìm nghiệm phức phương trình z + z = − 4i ĐỀ 14 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu (4,0 điểm): Trường THPT Gò Công Đông 11 GV: Trần Duy ... Câu : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 30o Trường THPT Gò Công Đông 18 GV: Trần Duy Thái a) Tính diện tích xung...
 • 56
 • 224
 • 0

Bộ đề ôn thi HKI, môn Toán 6(hay) (2010_2011)

Bộ đề ôn thi HKI, môn Toán 6(hay) (2010_2011)
... Tính BM so sánh AM KB Bài Cho MN = 10cm Trên MN lấy I cho MI = 5cm a) I có phải trung điểm MN không? Vì sao? b) Trên tia đối tia MN lấy điểm H cho MH = 6cm Tính IH Bài Cho đoạn thẳng AB = 6cm ... thuộc tia AB cho AM = 12cm a) Trong điểm A, M, B điểm nằm điểm lại? b) Điểm B có trung điểm AM không? c) Trên đường thẳng AB lấy D cho BD = 2cm Tính MD Bài Trên tia Ax lấy B, C cho AB = 4cm, AC ... điểm BC Tính KC c) Vẽ Ay tia đối tia Ax, Ay lấy M cho Am = 10cm Điểm A có phải trung điểm MC không? Bài Cho n điểm ba điểm thẳng hang Nối cặp hai điểm n điểm thành đoạn thẳng Tính n biết có tất...
 • 2
 • 182
 • 2

Bộ Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Toán 12 (2010)

Bộ Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Toán 12 (2010)
... BỘ ĐỀ ƠN THI TỐT NGHIỆP TỐN 2010 ĐỀ A/ Phần chung : (7đ) Câu : (3đ) Cho hàm số : y = x − x a/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho b/ Dựa vào ... z2 ĐỀ I.PHẦN CHUNG CHO TẦT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I : ( điểm ) Cho hàm số y = f(x) = - x4 – 2(m – 1)x2 + 2m – 1) Định m đề đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm phân biệt 2) Khảo sát biến thi n ... trình tập số phức : z4 - z2 - = ĐỀ 12 I.PHẦN CHUNG CHO TẦT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Trường THPT Gò Cơng Đơng 10 Biên soạn: Trần Duy Thái 3x + 1− x Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho ...
 • 44
 • 163
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU - BỘ ĐỀ SỐ 2 pdf

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU - BỘ ĐỀ SỐ 2 pdf
... BCD 2. Viết phương trình mặt cầu tâm Avà tiếp xúc (BCD) Câu b (1 điểm ): Cho số phức z    i , tính z2 + z +3 2 Giáo Viên: Đoàn Văn Đông BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU ĐỀ ... V: (1 điểm)Tính  2i Giáo Viên: Đoàn Văn Đông BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU ĐỀ 19 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y   x3  3x ... BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU ĐỀ 13 I Phần chung cho tất thí sinh (7,0 điểm) Câu I.( 3,0 điểm) x 2 x 3 2. Tìm đồ thị điểm M cho khoảng cách...
 • 5
 • 180
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU - BỘ ĐỀ SỐ 1 ppsx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU - BỘ ĐỀ SỐ 1 ppsx
... BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU ĐỀ I.PHẦN CHUNG CHO ẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I (3 điểm) Cho hàm số y = - x3 + 3x -1 có đồ thị (C) 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... x 1 Giáo Viên: Đoàn Văn Đông BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU ĐỀ I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH.(7 điểm) Câu I (3 điểm) Cho hàm số y = - x4 + 2x2 +3 có đồ thị (C) 1/ Khảo ... THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU ĐỀ I.PHẦN CUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I.(3 điểm) Cho hàm số y = -x3 + 3x2 – có đồ thị (C) 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2/...
 • 5
 • 116
 • 0

Bộ đề ôn thi ĐH môn toán

Bộ đề ôn thi ĐH môn toán
... ABC.A B C có đáy tam giác vuông ABC (C=1v), AC = a, BC = a Cạnh bên AA ' = 2a , mặt phẳng qua A vuông góc với BA' cắt hình lăng trụ theo thi t diện Tính diện tích thi t diện nhận Câu IV sin x ... qua điểm A(-1;2;-3), vuông góc với véc tơ a = (6;−2;−3) cắt x −1 y +1 z − = = đường thẳng (d): −5 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB = a, BC = b, cạnh SA vuông góc với đáy SA = ... nghiệm Câu I Kết đề 12 Câu III Câu IV Câu II ( 1 ; ) x−3 y +2 z +4 = = −6 a tgϕ ; 24 a sin ϕ h= V = Câu V − − ≤ m ≤ − + Câu I ĐỀ SỐ 13 x2 có đồ thò (C) x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò (C)...
 • 60
 • 70
 • 0

Bo de on thi HK I Toan 11

Bo de on thi HK I Toan 11
... 6, H i có số chẵn có năm chữ số đ i khác lấy từ chữ số ? Một bình chứa 16 viên bi v i viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để lấy viên bi trắng Câu III: Cho ... Câu I: Ôn Thi HKI Kh i 11 năm học 2010- 2 011 Tìm tập xác định hàm số y = GV Soạn :Trần Phú Vinh − cos x + sin x Gi i phương trình sau: a cos x − s inx = b 5sin x + sin x cos x − cos x = Câu II: ... − Đề Câu I: Gi i phương trình sau: a 2sin x + 3sin x + = b sin x + sin 2 x = sin x Câu II: Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp chứa 18 viên bi đánh số từ đến 18 Tìm xác suất để bi lấy ghi số Trường...
 • 5
 • 76
 • 0

Bo de on thi tot nghiep Toan 12 nam 2011

Bo de on thi tot nghiep Toan 12 nam 2011
... ễN THI TT NGHIP THPT NM 2011 S GIO DC V O TO TR VINH Mụn thi: TON Thi gian: 150 phỳt T TON THPT NGUYN NG S I - PHN CHUNG CHO TT C HC SINH (7,0 im) 2x + x- Kho sỏt s bin thi n v v th ... VINH T TON THPT NGUYN NG ễN THI TT NGHIP THPT NM 2011 Mụn thi: TON Thi gian: 150 phỳt S I PHN CHUNG CHO TT CC TH SINH (7,0 im) Cõu I (3.0 im) Cho hm s y = x + x th (C) Kho sỏt s bin thi n ... VINH T TON THPT NGUYN NG ễN THI TT NGHIP THPT NM 2011 Mụn thi: TON Thi gian: 150 phỳt S I PHN CHUNG CHO TT CC TH SINH (7,0 im) Cõu I (3.0 im) 2x Cho hm s y = th (C) x Kho sỏt s bin thi n v...
 • 28
 • 168
 • 0

Bộ Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Toán 2011 (50 đề)

Bộ Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Toán 2011 (50 đề)
... BỘ ĐỀ ƠN THI TỐT NGHIỆP TỐN 2011 ĐỀ A/ Phần chung : (7đ) x  2x2 a/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho b/ Dựa vào đồ thị (C), xác ... z2 ĐỀ I.PHẦN CHUNG CHO TẦT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I : ( điểm ) Cho hàm số y = f(x) = - x4 – 2(m – 1)x2 + 2m – 1) Định m đề đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm phân biệt 2) Khảo sát biến thi n ... (3  4i ) x  (1  5i)  ( z   3i ; z   i ) ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu (3 điểm) Cho hàm số y  x  x 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho 2) Tính thể tích...
 • 23
 • 67
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI HKI MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ ÔN THI HKI MÔN TOÁN
... điểm CB Xác định thi t diện hình chóp S.ABCD cắt mặt phẳng (MNE) Hết - Đề tham khảo ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ I Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ 19 Câu I: ... song với SB AD 1) (1đ) Xác định thi t diện hình chóp cắt mặt phẳng ( α ) Thi t diện hình ? 2) (1đ) Chứng minh SC // ( α ) Hết - Đề tham khảo ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ I Năm học 2012-2013 ... Xác định thi t diện tạo mp(α) hình chóp S.ABCD 25 ––––––––––––––––––––Hết––––––––––––––––––– Đề tham khảo ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ I Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ 26...
 • 32
 • 244
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI HK I TOÁN 10

BỘ ĐỀ ÔN THI HK I TOÁN 10
... B i 93 B HÌNH HỌC (42 b i) B i B i B i B i B i B i B i B i B i B i 10 B i 11 B i 12 B i 13 B i 14 B i 15 B i 16 B i 17 B i 18 B i 19 B i 20 B i 21 B i 22 B i 23 B i 24 B i 25 B i 26 B i 27 B i ... B i B i B i 10 B i 11 B i 12 B i 13 B i 14 B i 15 B i 16 B i 17 B i 18 B i 19 B i 20 B i 21 B i 22 B i 23 B i 24 B i 25 B i 26 B i 27 B i 28 B i 29 B i 30 B i 31 B i 32 B i 33 B i 34 B i 35 B i ... B i 65 B i 66 B i 67 B i 68 B i 69 B i 70 B i 71 B i 72 B i 77 B i 74 B i 75 B i 76 B i 77 B i 78 B i 79 B i 80 B i 81 B i 82 B i 83 B i 84 B i 85 B i 86 B i 87 B i 88 B i 89 B i 90 B i 91 Bài...
 • 14
 • 213
 • 1

BỘ ĐỀ ÔN THI HK2 MÔN TOÁN 2011

BỘ ĐỀ ÔN THI HK2 MÔN TOÁN 2011
... ĐỀ , biết đồ thị hàm số F(x) qua sin x Câu I: Tìm nguyên hàm F(x ) hàm số y = điểm M( π ; 0) 1 dx x − 5x + 0 x −1 2) Hình phẳng (H) giới hạn đồ thi (C) hàm số y = hai ... song song với đường thẳng (∆ ) c) Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(2; 0; -1) vuông góc với ∆1 cắt ∆ ĐỀ Câu I: Tìm nguyên hàm F(x ) hàm số y = điểm M(3; -2) 2x + , biết đồ thị hàm số F(x) ... x13 + x2 b) Tìm môđun số phức z = + 4i + (1 − i )3  x = − 2t x −1 y − z  = = Câu IV: Trong không gian Oxyz ,cho hai đường thẳng ∆1 : ∆ :  y = −5 + 3t −2 −1 z =  a) Chứng minh đường thẳng...
 • 2
 • 90
 • 0

Bo DE ON THI HK II Toan 10 ( chuan)

Bo DE ON THI HK II Toan 10 ( chuan)
... 122 126 107 134 108 118 122 99 109 106 109 104 122 133 124 108 102 130 107 114 147 104 141 103 108 118 113 138 112 a) Lp bng phõn b ghộp lp [98; 103 ); [103 ; 108 ); [108 ; 113); [113; 118); [118; ... trũn (C) cú tõm l im C v tip xỳc vi ng thng AB Cõu : Chiu cao ca 45 hc sinh lp (tớnh bng cm) c ghi li nh sau : 102 102 113 138 111 109 98 114 101 103 127 118 111 130 124 115 122 126 107 134 108 ... y 2) Gii h phng trỡnh: 2y = x + ( 1) ( 2) hhfj s 24: 11 B ễN TP THI HC Kè II Cõu I ( 2, im ) V th hm s y = - x2 + 4x Giỏo viờn: on Vn ụng x Tỡm xỏc nh ca hm s: y = x + 2x Cõu II ( 2,5...
 • 13
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG KHÁI QUÁT HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI) TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁNTHIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRUYỆN KỂTHỜI - KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN XUÔI TÔ HOÀI VÀ NGUYỄN KHẢI SAU 1975 – MỘT CÁI NHÌN ĐỐI SÁNHTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANGTHỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH TỰ TIN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG CÔNG LẬP VÀ TƯ THỤC TẠI TP HCMTHỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI TRONG TRÒ CHƠI HỌC TẬP Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTÍCH TRỰC TIẾP CON CỦA CÁC VÀNH VÀ CÁC ĐỊNH LÝ VỀ GIAO HOÁNTIẾP TUYẾN VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 11T-NHÓM GIẢI ĐƯỢC HỮU HẠNTỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM CHƯƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢNTỰ ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC ÂM TÍNH CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAMTƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHTƯ TƯỞNG THIỀN TRONG THƠ ĐƯỜNGVẤN ĐỀ CHỌN MẪU TRONG DẠY HỌC THỐNG KÊ LỚP 10VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “NHIỆT HỌC” VẬT LÍ 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINHVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO GÓC PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓAXÂY DỰNG BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ LỚP MỘT HỌC HOÀ NHẬPXÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ 238U, 232Th, 40K CỦA MẪU MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRÊN HỆ PHỔ KẾ GAMMA GMX-35P470
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập