LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM VAN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT CỦA THỤY ĐIỂN

LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA THỤY ĐIỂN

LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT CỦA THỤY ĐIỂN
... c v i tác ph m khác, t o m t tác ph m m i l p, quy n tác gi c a h s c l p v i quy n tác gi c a tác ph m g c c i u M t ng i, b ng cách ph i h p tác ph m ho c ph n tác ph m, sáng t o m t tác ph ... sang m t lo i hình tác ph m v n h c ngh thu t khác s có quy n tác gi i v i tác ph m lo i hình m i ó, nh ng quy n ki m soát c a ng i i v i tác ph m m i ph thu c vào quy n tác gi tác ph m g c N u ... d y, so n m t tác ph m h n h p ó bao g m nhi u tác ph m c a m t s l ng l n tác gi có th , tác ph m ó, s d ng ph n th y u c a tác ph m v n h c âm nh c ho c tác ph m ng n c a b t k tác ph m c a...
 • 28
 • 109
 • 0

Báo cáo " Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật " ppt

Báo cáo
... a Cụng c Berne lnh v c b o h quy n tỏc gi qu c t Cụng c Berne th c s x ng v i ỏnh giỏ c a WIPO, coi Cụng c l cụng c quan tr ng nh t lnh v c ny V a qua Vi t Nam ó gia nh p Cụng c Berne, õy ... theo hai c s phỏp lớ: Cụng c Berne v phỏp lu t n c s t i quy nh cho chớnh tỏc ph m g c c a n c mỡnh Trong ú, tỏc ph m g c m t n c thnh viờn khụng th vi n d n Cụng c Berne b o h cho mỡnh qu c gia ... nguyờn t c c b n trờn õy, Cụng c Berne cng t m t s quy ph m n i dung quan tr ng i u ch nh vi c b o h quy n tỏc gi Liờn minh nh sau: V cỏc tỏc ph m c b o h , Cụng c Berne b o h cỏc tỏc ph m h c...
 • 4
 • 350
 • 5

Tác phẩm văn học thể loại văn học

Tác phẩm văn học và thể loại văn học
... đề Đề tài văn học Việt Nam trước sau năm 1975 NỘI DUNG Chương I: Khái quát chung 1.1.Khái niệm Đề tài văn học Trong văn học, đề tài biểu rõ rệt tác phẩm tự kịch Trong phần lớn tác phẩm trữ tình, ... tập thể, hình tượng nhân dân lại chiếm ưu lên rực rỡ văn học Văn xuôi 1954 - 1975 thể tài mà nói thể tài lịch sử - dân tộc chiếm vị trí chủ đạo, định toàn diện mạo thể tài, hệ thống thể loại văn ... đến cho văn học đề tài, nội dung khác đề cho văn học yêu cầu khác Văn học thời kì 1945 – 1975 từ 1975 đến hai giai đoạn điển hình cho đặc điểm So với văn học giai đoạn trước 1975 văn học giai...
 • 17
 • 601
 • 0

Khảo sát từ xưng hô tiếng Hàn thông qua một số tác phẩm văn học điện ảnh Hàn Quốc

Khảo sát từ xưng hô tiếng Hàn thông qua một số tác phẩm văn học và điện ảnh Hàn Quốc
... HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐỖ THỊ ĐIỀN KHẢO SÁT TỪ XƢNG HÔ TIÊNG HÀN THÔNG QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ ĐIỆN ẢNH HÀN QUỐC Chuyên ngành Châu Á Học số: 60 31 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÂU Á HỌC ... biết văn hóa mà học Vì ý nghĩa trên, với mục đích tìm hiểu từ xưng tiếng Hàn phục vụ cho việc nghiên cứu học tập, chọn đề tài: Khảo sát từ xƣng tiếng Hàn thông qua số tác phẩm văn học điện ... văn học điện ảnh Hàn Quốc Trên sở phân tích tình sử dụng từ xưng tác phẩm phim ảnh và văn học Hàn Quốc, luận văn cố gắng giúp người học tiếng Hàn hiểu sử dụng từ xưng tiếng Hàn một cách...
 • 119
 • 263
 • 0

Khảo sát từ xưng hô tiếng hàn thông qua một số tác phẩm văn học điện ảnh hàn quốc

Khảo sát từ xưng hô tiếng hàn thông qua một số tác phẩm văn học và điện ảnh hàn quốc
... biết văn hóa mà học Vì ý nghĩa trên, với mục đích tìm hiểu từ xưng tiếng Hàn phục vụ cho việc nghiên cứu học tập, chọn đề tài: Khảo sát từ xưng tiếng Hàn thông qua số tác phẩm văn học điện ... điện ảnh Hàn Quốc Trên sở phân tích tình sử dụng từ xưng tác phẩm phim ảnh văn học Hàn Quốc, luận văn cố gắng giúp người học tiếng Hàn hiểu sử dụng từ xưng tiếng Hàn cách có hiệu bối cảnh ... cứu so sánh từ xưng tiếng Hàn với tiếng Việt chưa giới Hàn ngữ học ý, Việt Nam việc nghiên cứu khoảng trống Từ xưng tiếng Hàn lớp từ phức tạp, đánh giá phức tạp từ xưng số ngoại ngữ...
 • 5
 • 113
 • 0

b8_T14: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỷ XVIII-XIX

b8_T14: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỷ XVIII-XIX
... SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Sự phát triển văn học nghệ ... Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Ngành khoa học xã ... Quân Thế kỷ XIX kỷ sắt, máy móc động nước * Tác dụng + Vật chất + Tinh thần Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX II NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ...
 • 20
 • 935
 • 2

bài 8 su phát triển kĩ thuật, khoa hoc, văn hoc nghệ thuật thế kỉ XVIII - thế kỉ XĨ

bài 8 su phát triển kĩ thuật, khoa hoc, văn hoc và nghệ thuật thế kỉ XVIII - thế kỉ XĨ
... Bet-thô-ven, Đa-vit, Gôia… Củng cố: - Lập bảng thống kê thành tựu chủ yếu thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật kỉ XVIII – XX Dặn dò: Về nhà học xem trước 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX Duyệt ... Xanh-xi-mông, - HS: Đấu tranh chống chế độ Phu-ri-ê (Pháp )và Ô-oen Anh) phong kiến, giải phóng nhân dân - Học thuyết chủ nghĩa xã hội bị áp khoa học Mác Ăng-ghen Sự phát triển văn học nghệ thuật ... nghiệp HĐ2: - GV: Hãy kể tên nhà khoa học phát minh vĩ đại kỉ XVIII - XIX? - GV: Ý nghĩa phát minh trên? - GV: Nêu phát minh Hoạt động HS Nội dung I NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỈ THUẬT: - Công nghiệp:...
 • 3
 • 2,940
 • 4

Lịch sử lớp 8 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX potx

Lịch sử lớp 8 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX potx
... nghĩa, vai trò thuật, khoa học, văn học nghệ thuật phát triển lịch sử II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tranh, ảnh thành tựu khoa học, thuật kỉ XVIII- XIX - Chân dung nhà bác học, nhà văn, nhạc sĩ ... chủ yếu thuật, khoa học, văn học nghệ thuật kỉ XVIII_ XIX - GV nhận xét kết luận: Thành tựu thuật, khoa học, văn học nghệ thuật kỉ XVIII _ XIX phong phú, tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ... đẩy xã hội phát triển, đấu tranh chống chế độ phong kiến, xây dựng xả hội tiến Sự phát triển văn học nghệ GV:Hãy tóm tắt thành tựu văn thuật: học kỉ XVIII _ XIX? - Nhiều trào lưu văn học HS: Trả...
 • 8
 • 1,159
 • 1

Văn họcnghệ thuật của ngôn từ pptx

Văn học là nghệ thuật của ngôn từ pptx
... dụng ngôn từ để xây dựng hình tượng văn học Vì đọc sách phân tích thơ văn không thoát li văn ngôn từ Tính chất “phi vật thể” chất liệu ngôn từ khả diễn tả đặc biệt phong phú nghệ thuật ngôn từ ... Con đấy, câu thơ hiểu cảm - Ngôn từ có sức mạnh vạn năng, diễn tả việc theo dòng chảy lịch sử qua hàng trăm năm, hàng vạn năm không gian hữu hạn rộng lớn vô hạn - Ngôn từ có khả diễn tả rung động ... cụ thể cảnh vật, việc biểu Đọc văn, ta phải tưởng tượng, liên tưởng, suy luận, cảm xúc với tất giác quan tâm hồn, hình dung cảnh vật, việc Điều nói lên rằng, ngôn từ mang tính chất “phi vật thể”...
 • 3
 • 179
 • 0

Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX doc

Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX doc
... Củng cố học: - Cho HS lập thống kê thành tựu chủ yếu thuật, khoa học, văn học nghệ thuật kỉ XVIII_ XIX - GV nhận xét kết luận: Thành tựu thuật, khoa học, văn học nghệ thuật kỉ XVIII _ XIX phong ... niệm, thuật ngữ “cơ khí hóa”, “chủ nghĩa lãng mạn”, “chủ nghĩa thực phê phán”… - Biết phân tích ý nghĩa, vai trò thuật, khoa học, văn học nghệ thuật phát triển lịch sử II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: ... luôn cách mạng công cụ lao động” Nhờ mà kỉ XVIII- XIX trở thành kỉ phát minh khoa học thuật vĩ đại tự nhiên xã hội, kỉ phát rực rỡ trào lưu văn học, nghệ thuật với tên tuổi sống với thời gian...
 • 6
 • 4,578
 • 2

bài giảng lịch sử 8 bài 8 sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật

bài giảng lịch sử 8 bài 8 sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật
... xuất Số ngời chết đói NM Số lợng NM Số ngời chết 184 0 85 8.000 livr 182 5- 185 0 400.000 185 8 3 .80 0.000 livr 185 0- 187 5 5.000.000 1901 9.300.000 livr 187 5-1900 15.000.000 CU HI THO LUN NHểM Qua bng thng ... u th k XX NIấN I S KIN 185 7- 185 9 Khi ngha Xi-Pay 188 5 ng Quc i thnh lp NIấN I S KIN 1905 Nhõn dõn n biu tỡnh chng chớnh sỏch chia tr ca Anh i vi Bengan 6.19 08 7.19 08 Anh bt giam Ti-Lc v nhiu ... 57- 58/ SGK, hóy nờu mc tiờu u tranh v s hot ng ca ng Quc i Nhúm 3: c on t: Chớnh sỏch thng tr thng li sau ny, tm hiu cuc ngha Bombay v cho bit cuc ngha ó din nh th no? KHI NGHA XI PAY ( 185 7 185 9)...
 • 39
 • 390
 • 0

Bài 8 Lịch sử 8 Sự phát triển củathuật khoa học văn học nghệ thuật thế kỉ 18 19

Bài 8 Lịch sử 8 Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ 18 19
... 1 980 Cu Ba 195 9 -196 1 Ni ca goa 1 980 Công Gô 196 4 Pa na ma 1 989 Pê ru 196 5 Xu Đăng 1 988 Lào 196 4 - 197 3 Áp ganixtan 19 98 Xô ma li 199 0 Nam Tư 199 9 1 983 TT Bush sang tham Việt Nam 20 08 Thủ tướng ... Nhật 194 5 Việt Nam 196 1 -197 3 Trung Quốc 194 5- 194 6 195 0 -195 3 Cam pu chia 196 9 -197 0 Triều Tiên 195 0 195 3 Li bi 196 9 Goa ta mê la 195 4 ,196 0, 196 7 Grê na đa In đô nê xi a 19 58 En xan va đo 1 980 Cu ... 194 5 - 195 3 D.Ai – sen – hao 195 3 – 196 1 Em cho biết Mĩ G.Ken – nơ – 196 1 - 196 3 có đảng lớn L.Giôn- xơn 196 5 - 196 9 thay nắm R.Nich – xơn 196 9 quyền Mĩ ? - 197 4 S Tru – man G.Pho 197 4 – 197 7 J.Car...
 • 35
 • 2,871
 • 1

Bài 8 Lịch sử 8 Sự phát triển củathuật khoa học văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Bài 8 Lịch sử 8 Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX
... Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII- XIX I NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT Trong công nghiệp: _Từ nửa sau kỉ XVIII, Anh tiến hành ... NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII- XIX I NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT 1.Công nghiệp Henry Bessemer sáng chế lò luyện sắt thép Tiết 14 : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC , VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ ... GTVTnước Xe lửaTiến của ộng hơicơ chạy chạy động nước Tiết 14 : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII- XIX I NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT 1.Công nghiệp:...
 • 15
 • 2,339
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Bảng LED ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 7 Một số phương pháp học từ vựng có hiệu quả ở khối 7 trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT BỊ Một số giải pháp bảo quản sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học bộ môn sinh học Trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 6 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6a1 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi nâng cao kỹ năng viết lại câu không thay đổi nghĩaSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN 8Các phương pháp giúp học sinh khắc sâu và vận dụng Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ cho học sinh lớp 8Á Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số biện pháp Giáo dục đạo đức kỹ năng sống thông qua tiết chủ nhiệm lớp cho học sinh lớp 9A2 ở trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiToán nâng cao Chuyên đề IX CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌCSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh học tập tiếp tục sau tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 3Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 8Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 9Tổng hợp ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 12nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết NdFeB kháng từ cao (LA tiến sĩ)Bộ câu hỏi phục vụ cho hội thi tìm hiểu về cải cách hành chỉnh tỉnh Lai châuGiáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS - Cả nămĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHĂM sóc SAU mổ gãy XƯƠNG CẲNG CHÂN tại KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH II BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức từ THÁNG 4 đến THÁNG 6 năm 2015Mẫu T15 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T16 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T1 đến T4 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T5 Giáo viên chủ nhiệm dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập