kiểm tra HKI tiếng anh lớp 10

kiểm tra HKI tiếng anh lớp 10

kiểm tra HKI tiếng anh lớp 10
... bridge…………………………………………………………………… The End 10 TRƯỜNG THPT TỔ ANH VĂN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015-2016 BÀI KIỂM TRA SỐ - MÔN ANH VĂN 10 ~ ĐỀ 006 Thời Gian: 45 phút - không kể thời gian giao đề Name .10 A Điểm ... End TRƯỜNG THPT TỔ ANH VĂN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - NĂM HỌC 2015-2016 BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN ANH VĂN 10 ~ ĐỀ 003 Thời Gian: 45 phút - không kể thời gian giao đề Name .10 A Điểm I SOUNDS ... End TRƯỜNG THPT TỔ ANH VĂN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - NĂM HỌC 2015-2016 BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN ANH VĂN 10 ~ ĐỀ 004 Thời Gian: 45 phút - không kể thời gian giao đề Name .10 A Điểm I READING...
 • 13
 • 183
 • 0

kiểm tra 45 tiếng anh lớp 10

kiểm tra 45 tiếng anh lớp 10
... 100 calories an hour Getting dressed is a very light activity Climbing stairs and jogging use the same amount of calories Playing the piano is a moderate activity 10. Moderate activities use 100 ... Light activities which use about 100 calories an hour include playing the piano, getting dressed and having a shower Under moderate activities which use between 100 and 200 calories an hour These...
 • 3
 • 55
 • 0

kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 12 (2013) (With key)

kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 12 (2013) (With key)
... injure D injuring 22: Buckingham Palace is a major tourist in London A attract B attractive C attractively D attraction 23: The program was I was with it A boring - bored B bored ... for shopping Most of them come by car The traffic is very noisy and there's a lot of air pollution Sometimes it is hard to breathe Often, there are traffic jams Some of my friends think we should ... - ………………… Upper Secondary School THE TRIAL TEST FOR THE 1ST TERM EXAM Class: 12 Time: 45 minutes Name: Date: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the...
 • 7
 • 85
 • 0

kiểm tra HKII tiếng Anh lớp 10

kiểm tra HKII tiếng Anh lớp 10
... it C a D bones - HẾT Sở GD & ĐT Bình Dương KIỂM TRA HỌC KỲ Trường THPT Chuyên Hùng Vương Môn thi: ANH VĂN – 10KHXH Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Không kể ... to swim until I was 10 years old 31/ People have built this bridge for years 32/ He doesn’t buy that house because he doesn’t have enough money Sở GD & ĐT Bình Dương KIỂM TRA HỌC KỲ Trường THPT ... enough money Sở GD & ĐT Bình Dương KIỂM TRA HỌC KỲ Trường THPT Chuyên Hùng Vương Môn thi: ANH VĂN – 10KHTN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Không kể thời gian phát đề) ...
 • 8
 • 115
 • 0

Kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 7

Kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 7
... B-coming C-come 6-………… you ……… to the cinema tomorrow? A-Do/go B-Does/ go C- Are/go 7- What ‘s your ………….? 12 Tran Hung Dao A- telephone B- date C- address 8-Mr Tuan …………… lots of eggs A collects...
 • 5
 • 64
 • 0

Kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 4

Kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 4
... 3/ informatics 4/ notebooks 5/ cartoon Đề Kiểm Tra Học Kì Môn: Tiếng Anh Năm học: 2012 - 2013 Thời gian làm : 40 phút Họ tên : _ Lớp : Điểm : Đề Bài 1.Khoanh tròn từ khác ... _ Đề Septemb_ _ A B C Đề Kiểm Tra Học Kì Môn: Tiếng Anh Năm học: 2012 - 2013 Thời gian làm : 40 phút D Họ tên : _ Lớp : Điểm : Bài Khoanh tròn từ khác loại (1 điểm) ... d.many thi học sinh giỏi tiếng anh lớp năm học 2009-2010 (Chơng trình Lets go 1B) Số phách Họ tên thí sinh: Trờng tiểu học : Số báo danh : Ngày thi : 16/ 04/ 2010 Giám thị : ...
 • 9
 • 156
 • 2

kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 4 hay

kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 4 hay
... the most 4/ When you have English? The end! Đề Đề Kiểm Tra Học Kì Môn: Tiếng Anh Năm học: 2012 - 2013 Thời gian làm : 40 phút Họ tên : _ Lớp : Điểm : Bài Khoanh tròn ... 3/ informatics 4/ notebooks 5/ cartoon Đề Kiểm Tra Học Kì Môn: Tiếng Anh Năm học: 2012 - 2013 Thời gian làm : 40 phút Họ tên : _ Lớp : Điểm : Đề Bài 1.Khoanh tròn từ khác ... c 0 ,4 im 3_ Happy birthday,Nga.This gift is for you 1_ I'm sorry I'm late 4_ Thank you very much 5_ You're welcome 2_ Not at all Trng TH Thi Kim Tra Hc kỡ I Nm Hc : 2012 - 2013 Lp 4A Mụn...
 • 13
 • 133
 • 0

Kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 7

Kiểm tra HKI tiếng Anh lớp 7
... Ha Noi I live 451 Tran Phu Street They live _ Tran Hung Dao Street Her birthday is _ Friday, August 20th He looks different his father We are _ class 7A She lives _ her ... B-coming C-come 6-………… you ……… to the cinema tomorrow? A-Do/go B-Does/ go C- Are/go 7- What ‘s your ………….? 12 Tran Hung Dao A- telephone B- date C- address 8-Mr Tuan …………… lots of eggs A collects ... Her family name is Tran His address is 23 Le Loi Street They live at 67 Son Tay Street ...
 • 20
 • 54
 • 0

Kiểm tra HKI tiếng anh lớp 4

Kiểm tra HKI tiếng anh lớp 4
... 4 Why does she like Music? Can she write Vietnamese ? _ ...
 • 2
 • 115
 • 0

Bài kiểm tra HKI tiếng anh lớp 5

Bài kiểm tra HKI tiếng anh lớp 5
... 5 How often are you go to the cinema? 1/ where what 2/ sing singing 3/ was were 4/ is from England 5/ are Bài Sắp xếp từ sau thành câu có ... drink? 3/ I was at the Song Festival yesterday 4/ Are you doing your homework now? 5/ How often you go to the zoo? Bài Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng từ cho ngoặc friends favourite shopping at never ... my mother on Sunday afternoons 1/ at 2/ favourite 3/ friends Bài Dựa vào nội dung để trả lời câu hỏi What is his name ? 4/ never 5/ shopping What is the name...
 • 3
 • 81
 • 1

Kiểm tra 1 tiết lần 1 HKI tiếng Anh lớp 10

Kiểm tra 1 tiết lần 1 HKI tiếng Anh lớp 10
... London on May nd, 19 75 Keen on football from very early age, David won the Bobby Charlton Soccer Skills Award when he was 11 Five years later, at the age of 16 , he signed on as a trainee at Manchester ... trainee at Manchester United Football Club when he was 16 ? ……………………………………………………………………………………… What did he in 19 96? ……………………………………………………………………………………… Did he play in the World Cup in France in 19 96? ... himself as a quality player in the 19 95/96 season and, in his midfield right position, the number helped his team to win the FA Cup semifinal against Chelsea In 19 96 he started playing for the England...
 • 2
 • 129
 • 0

kiểm tra 1 tiết lần 2 HKI tiếng Anh lớp 10

kiểm tra 1 tiết lần 2 HKI tiếng Anh lớp 10
... Exercise 2: Circle one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct 21 We used to go fish on this river when we were small children a b c d 22 I look ... b.deaf c retarded d.disabled 11 .Jane for the telephone company but now she has a fob at the office a was used to work b used for working c used to work d.was use to work 12 .A teacher is a person ... was broken two days ago Câu 28 : My parents were very pleased when they read my school _ A paper B diploma C report D exam Câu 29 : Schooling is from the age of to 14 in Viet Nam A compulsory...
 • 5
 • 603
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và kiểm tra môn tiếng anh lớp 10đề kiểm tra một tiếng anh lớp 9 hkiđề kiểm tra môn tiếng anh lớp 8bài kiểm tra viết tiếng anh lớp 6bài kiểm tra đọc tiếng anh lớp 6đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 7đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 12đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9ma trận đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 8đề kiểm tra hk1 môn anh lớp 10đề kiểm tra hk1 tiếng anh lớp 9đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 11 test 1 khối nâng caode kiem tra hk1 tieng anh lop 6 co dap anđề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4de thi kiem tra mon tieng anh lop 9Quan niệm về cái đẹp trong các phim hoạt hình Việt Nam chuyển thể từ tác phẩm văn học (Giai đoạn 2000 - 2015)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu XâyQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á ChâuThẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TechcombankThiên nhiên trong sáng tác của Nguyễn Khuyến từ góc nhìn phê bình sinh tháiFile đọc thử sách hình không gianSử dụng wordpress trong xây dựng OerTạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hà AnThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnKinh tế nông thôn phát triển bền vững ở các huyện phía Tây của thành phố Hà NộiSự ra đời và phát triển đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1930 đến năm 1965Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt NamVấn đề đạo đức trong triết học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa hiện thời của nóCấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có vị ngữ là vị từ mang ý nghĩa trao tặngChuyên đề Hàm Số Trắc nghiệm 2017Nghiên cứu độ bền vỏ cầu chủ động ô tô tải nhỏ sản xuất, lắp ráp tại Việt Namluận văn nghiên cứu đặc điểm bọ rùa 28 chấmTÀI LIỆU HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG WINDOWS SERVER 2008Hóa 9 Bài 41 : Nhiên liệu (hay)
Đăng ký
Đăng nhập