Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic và cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt

Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt - Chương 1

Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic và cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt - Chương 1
... Hạt 8 0-9 5 5-2 0 Giấy báo 4 0-5 5 2 5-4 0 1 8-3 0 Giấy thải từ bột giấy hóa học 6 0-7 0 1 0-2 0 5 -1 0 Chất rắn nước thải ban đầu 8 -1 5 - 2 4-2 9 Chất thải lợn 28 - Phân bón gia súc 1. 6-4 .7 1. 4-3 .3 2. 7-5 .7 Cỏ ... cứng 4 0-5 5 2 4-4 0 1 8-2 5 Thân gỗ mềm 4 5-5 0 2 5-3 5 2 5-3 5 Vỏ lạc 2 5-3 0 2 5-3 0 3 0-4 0 Lõi ngô 45 35 15 Giấy 8 5-9 9 0 -1 5 Vỏ trấu 32 .1 24 18 Vỏ trấu lúa mì 30 50 15 Rác phân loại 60 20 20 Lá 1 5-2 0 8 0-8 5 Hạt ... gồm 1, 4-beta-D-glucan glucanohydrolase (EC 3.2 .1. 74), giải phóng D-glucose từ β-glucan cellodextrin 1, 4-beta-D-glucan cellobiohydrolase (EC 3.2 .1. 91) mà giải phóng D-cellobiose Tỷ lệ thủy phân enzyme...
 • 21
 • 318
 • 5

Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt- Chương 2

Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic và cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt- Chương 2
... vài lần đến tinh 2. 1.5 Nhận dạng chủng vi khuẩn kị khí xylanolytic- cellulolytic ưa nhiệt 2. 1.5.1 Kiểm tra hình thái tế bào vi khuẩn Phương pháp nhuộm Gram cải tiến sau [1]: - Chuẩn bị chủng vi ... Coulter) 2. 1.6 Thu nhận chế phẩm enzyme Chủng vi khuẩn nuôi cấy lọ kín với 50 ml môi trường pH (K2HPO4 0,15g/l, KH2PO4 0 ,29 g/l, urea 0 ,21 g/l, cao nấm men 0,45g/l, muối khoáng 0, 02% , resazurin 0,0 025 %, ... glucose/xylose chuẩn đo bước sóng 520 nm Độ hấp thụ nồng độ glucose/xylose vẽ theo chương trình Excel (Hình 2. 1 2. 2), đường nồng độ chuẩn tuyến tính dải nồng độ từ 25 - 125 μg/ml (glucose) 25 -100 μg/ml (xylose)...
 • 10
 • 296
 • 2

Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt

Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic và cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt
... đôi từ phế phụ liệu nông nghiệp, để từ ưa vào ứng dụng rộng rãi sản xuất sản phẩm có giá trị đời sống người, thực đề tài: “ Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic cellulolytic từ chủng vi khuẩn ... vài lần đến tinh 2.1.5 Nhận dạng chủng vi khuẩn kị khí xylanolytic- cellulolytic ưa nhiệt 2.1.5.1 Kiểm tra hình thái tế bào vi khuẩn Phương pháp nhuộm Gram cải tiến sau [1]: - Chuẩn bị chủng vi ... cấy, nồi hấp khử trùng, tủ ổn nhiệt, máy trộn vortex 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.1.4 Sàng lọc phân lập vi khuẩn kị khí xylanolytic- cellulolytic ưa nhiệt Vi khuẩn nuôi cấy môi trường gồm K2HPO4...
 • 40
 • 220
 • 0

Luân văn “ Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt”

Luân văn “ Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic và cellulolytic từ một chủng vi khuẩn ưa nhiệt”
... đôi từ phế phụ liệu nông nghiệp, để từ ưa vào ứng dụng rộng rãi sản xuất sản phẩm có giá trị đời sống người, thực đề tài: Bước đầu nghiên cứu enzyme xylanolytic cellulolytic từ chủng vi khuẩn ... Kết nhận dạng vi khuẩn kị khí xylanolytic- cellulolytic ưa nhiệt Xác định hình thái tế bào vi khuẩn Hình thái tế bào vi khuẩn có vai trò quan trọng bước đầu vi c nhận dạng loài vi khuẩn Kết kỹ ... tiếp tục lựa chọn chủng vi khuẩn ưa nhiệt ưu vi t chủng vi khuẩn vừa phân lập cách nghiên cứu khả thủy phân giấy lọc vỏ ngô điều kiện môi trường 39 Kết cho thấy NKP13 chủng vi khuẩn thủy phân giấy...
 • 63
 • 88
 • 0

Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu nghiên cứu các đặc tính xylanase từ các chủng vi khuẩn ưu nhiệt

Lựa chọn các điều kiện lên men xốp tối ưu và nghiên cứu các đặc tính xylanase từ các chủng vi khuẩn ưu nhiệt
... chọn chủng vi khuẩn xạ khuẩn bền nhiệt có hoạt độ enzyme xylanase cao - Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân loại chủng vi khuẩn xạ khuẩn nghiên cứu - Lựa chọn điều kiện lên men xốp tối ưu cho chủng ... kỹ thuật lên men xốp công nghiệp sản xuất enzyme thực đề tài: Lựa chọn điều kiện lên men xốp tối ưu nghiên cứu đặc tính xylanase từ chủng vi khuẩn ưa nhiệt Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu - Khảo ... 2.2.5.2 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy xốp thích hợp cho khả tổng hợp xylanase chủng nghiên cứu a Lựa chọn chất b Lựa chọn thời gian nuôi cấy c Lựa chọn độ ẩm d Lựa chọn tỷ lệ giống cấy e Lựa chọn...
 • 29
 • 236
 • 0

Bước đầu nghiên cứu quy trình hiệu quả của việc áp dụng phần mềm ViLIS trong quản lý thông tin đất đai tại thành phố Cao Lãnh

Bước đầu nghiên cứu quy trình và hiệu quả của việc áp dụng phần mềm ViLIS trong quản lý thông tin đất đai tại thành phố Cao Lãnh
... Phòng đăng ký quy n sử dụng đất thành phố Cao Lãnh Nghiên cứu quy trình quản HSĐC BĐĐC trước sử dụng phần mềm ViLIS Nghiên cứu quy trình quản HSĐC BĐĐC phần mềm ViLIS So sánh quy trình thực ... đất đai thành phố Cao Lãnh nhằm tìm cách sử dụng quản phần mềm ViLIS tối ưu lĩnh vực đất đai Trang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG ... DỤNG PHẦN MỀM VILIS TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 1.1 Tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin quản đất đai Đất đai tài nguyên vô quan trọng quốc gia, công tác quản đất đai xem...
 • 53
 • 872
 • 14

Bước đầu nghiên cứu chẩn đoán kết quả điều trị phẫu thuật các u chậu hông

Bước đầu nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị phẫu thuật các u chậu hông
... Bước đ u nghiên c u chẩn đoán kết đi u trị ph u thuật u ch u hông với hai mục ti u sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khối UCH Đánh giá kết đi u trị ph u thuật khối UCH Bệnh viện Việt ... TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN C U CÁC U CH U HÔNG: 1.1.1 Trên giới: Trên giới có nhi u nghiên c u U thuộc tạng vùng ch u hông u sau phúc mạc nói chung, nhiên nghiên c u khối UCH ... nội soi ph u thuật kinh điển nhường dần chỗ cho phương pháp ph u thuật mẻ này .Ph u thuật cắt USPM ph u thuật phức tạp, nhiên năm gần bệnh viện Việt-Đức tiến hành ph u thuật nội soi đi u trị cho...
 • 158
 • 264
 • 1

bước đầu nghiên cứu cấu trúc sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ, bắc giang

bước đầu nghiên cứu cấu trúc và sinh khối trên mặt đất của một số quần xã thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ, bắc giang
... BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ SINH KHỐI TRÊN MẶT ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KHE RỖ, BẮC GIANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.01.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH ... nghiên cứu cấu trúc sinh khối quần thực vật khác Từ điều kiện thực tế nhu cầu khoa học chọn đề tài Bước đầu nghiên cứu cấu trúc sinh khối mặt đất số quần thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Khe ... thảm thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, Bắc Giang 2.2 Nội dung nghiên cứu Ngoài việc nghiên cứu thành phần loài quần thực vật địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, đề tài điều tra số...
 • 109
 • 133
 • 0

bước đầu nghiên cứu phân loại giá trị tài nguyên chi ổi (psidium l ) ở việt nam

bước đầu nghiên cứu phân loại và giá trị tài nguyên chi ổi (psidium l ) ở việt nam
... ổi (Psidium) có số giá trị sử dụng sau: Bảng Thống kê giá trị sử dụng loài thuộc chi Ổi (Psidium) biết Việt Nam Giá trị sử dụng P guajava P cattleianum P cujavillus (ổi) (ổi s ) (ổi cảnh) L m ... Tổng hợp, phân tích tài liệu nƣớc chi Ổi (Psidium) Từ l a chọn hệ thống phân loại phù hợp với việc phân loại chi Việt Nam + Bƣớc 2: Phân tích, định loại mẫu vật thuộc chi Ổi (Psidium) có + Bƣớc ... sở mẫu vật tài liệu Tài liệu: Các tài liệu phân loại chi Ổi (Psidium) giới Việt Nam, đặc biệt tài liệu chuyên khảo Mẫu vật: Các mẫu thực vật thuộc chi Ổi (Psidium) Việt Nam, đƣợc l u giữ phòng...
 • 44
 • 62
 • 0

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro
... “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY HẠI CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SINH HỌC BẰNG XẠ KHUẨN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO ... CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SINH HỌC BẰNG XẠ KHUẨN TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Do sinh vi n Trần Hậu Em ... ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SINH HỌC BẰNG XẠ KHUẨN TRONG ĐIỀU KIỆN IN_ VITRO Giáo vi n hướng dẫn: TS Lê Minh Tường Sinh vi n thực hiện: Trần...
 • 56
 • 163
 • 0

Bước đầu nghiên cứu tổng hợp thiết lập tạp chuẩn captopril disulfid

Bước đầu nghiên cứu tổng hợp và thiết lập tạp chuẩn captopril disulfid
... nhiều tạp chuẩn khác phải mua từ nước với giá cao Vì vậy, định thực đề tài: Bước đầu nghiên cứu tổng hợp thiết lập tạp chuẩn Captopril Disulfid Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu bán tổng hợp Captopril ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN BÌNH NGUYÊN BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ THIẾT LẬP TẠP CHUẨN CAPTOPRIL DISULFID LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC ... tổng hợp Captopril Disulfid từ Captopril quy mô phòng thí nghiệm Thiết lập số tiêu chí tạp chuẩn Captopril Disulfid dùng kiểm nghiệm CHƯƠNG I : TỔNG QUAN CHẤT CHUẨN VÀ TẠP CHUẨN DÙNG TRONG KIỂM...
 • 111
 • 149
 • 1

Báo cáo khoc học: Nghiên cứu enzyme cellulase pectinase từ chủng Trichoderma viride Aspergillus niger nhằm xử lý nhanh vỏ cà phê pptx

Báo cáo khoc học: Nghiên cứu enzyme cellulase và pectinase từ chủng Trichoderma viride và Aspergillus niger nhằm xử lý nhanh vỏ cà phê pptx
... thủy giải so với ban đầu Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm đến khả phân giải vỏ phê Trichoderma viride Aspergillus niger Sau xác định lượng giống tốt đưa vào môi trường vỏ phê, cố định tiêu Thay ... phố Hồ Chí Minh, 128 - 129, 2003 [3] Lê Hồng Phú, Nghiên cứu sinh tổng hợp Enzyme Pectinase Cellulase từ Aspergillus niger ứng dụng để xử vỏ phê sản xuất phân hữu cơ, Luận văn thạc sĩ ngành ... A niger 48 T .viride 72 Sau xác định hoạt tính pectinase (đối với A .niger) cellulase (đối với T .viride) cách đo độ hấp thu quang phổ bước sóng 584 nm cho pectinase 540 nm cho cellulase Nghiên cứu...
 • 7
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1b hình thái khuẩn lạc và tế bào của chủng vi khuẩn ưa nhiệt n4nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệubước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân thalassemia người trưởng thành tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ươngbước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái và sinh hoá của các giống bưởi trồng tại nghệ an hàbước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với naa và 2 4d lên mẫu cây lá kim ngân lonicera japonica thunbbước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và phát triển trong quy hoạch khai thác vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơnbước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với naa và 2 4d lên mẫu cây lá kim ngân lonicera japkết quả bước đầu nghiên cứu chọn lọc bò cái 3 4 và 7 8 hf hạt nhân lai với bò đực cao sản để tạo đàn bò lai hưỡng sữa đạt tren 4000 kg sữa chu kỳkết quả bước đầu nghiên cứu bảo tồn ngoại vi một số cây thuốc quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng tại trại thuốc sa pa và tam đảobước đầu nghiên cứu một số đặc điểm máu và tuỷ xương ở bệnh nhân giảm ba dòng máu ngoại vibước đầu nghiên cứubước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sảnbước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ươngluận văn bước đầu nghiên cứu dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l harms trong mục đích thu nhận saponinkoas luận bước đầu nghiên cứu chế biến trà từ hoa simĐánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Hà Đô hiện nay và một số giải phápMarketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại các khách sạn do tập đoàn IHG quản lý ở Hà NộiThế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn DậuThực trạng thờ cúng Mẫu Âu Cơ của người dân xã Hiền Lương - Hạ Hòa - Phú ThọDạng toàn phương và một số vấn đề liên quanGiá trị chính quy của ánh sạ trơn và định lý sardHạng và định thức của ma trậnĐánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ))GIA CONG PRO 2bai giang cad cam cnc phay tien2005CẮT LỚP VI TÍNH ĐỘNG MẠCH PHỔI, BS. Phan Nhân Hiển ,Khoa CĐHA- BV ĐHYHNLuyện thi IOE quốc gia cực khó pdfCông Ty Cổ Phần Powerpoint (Môn Luật Kinh Tế)Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CỰC TRỊ VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNHphương pháp giải nhanh Chuyên đề hình học tọa độ oxyzCHUYÊN ĐỀ trắc nghiệm TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ ôn thi thpt quốc giaĐề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamSáng tạo toán học tập 3Vật lí nguyên tử và hạt nhân lê chấn hưng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập