Tách dòng và biểu hiện cecropin trong các hệ vector khác nhau

Tách dòng biểu hiện cecropin trong các hệ vector khác nhau

Tách dòng và biểu hiện cecropin trong các hệ vector khác nhau
... cứu Các bước sơ đồ nghiên cứu tiến hành cụ thể sau: 2.2.1.1 Tách dòng (subclone) gen cecropin từ vector nhân dòng sang vector biểu Các gen cecH, cecN cecT chuyển trực tiếp từ vector nhân dòng ... mang gen cecropin B tổng hợp nhân tạo - Vector nhân dòng: pBluescript II KS(+) (kí hiệu pBS) hãng Stratagene - Vector biểu hiện: Vector pGEX-4T-1 hãng GE Healthcare, vector pET-28a vector pET-32b ... muốn đường sản xuất protein tái tổ hợp, đề tài Tách dòng biểu cecropin tái tổ hợp hệ vector khác nhau mang nhiều ý nghĩa Thứ nhất, nghiên cứu cecropin phân lập từ loài côn trùng Việt Nam Từ...
 • 12
 • 142
 • 0

Tách dòng biểu hiện cecropin trong các hệ vector khác nhau

Tách dòng và biểu hiện cecropin trong các hệ vector khác nhau
... 3.1 Tách dòng (subclone) chuyển gen cecropin vào vector biểu 3.1.1 Chuyển gen cecH cecN sang vector pBS Để có vị trí tương ứng vector tách dòng vector biểu hiện, cecH cecN phải chuyển từ vector ... Với cecropin nằm vector biểu khác hệ thống biểu khác có điều kiện biểu tối ưu riêng Cụ thể sau: • Biểu GST -cecropin Mức độ biểu protein dung hợp GST-cecH, GST-cecN GSTcecT có khác tùy thuộc vào ... cứu Các bước sơ đồ nghiên cứu tiến hành cụ thể sau: 2.2.1.1 Tách dòng (subclone) gen cecropin từ vector nhân dòng sang vector biểu Các gen cecH, cecN cecT chuyển trực tiếp từ vector nhân dòng...
 • 82
 • 59
 • 0

Tách dòng biểu hiện cecropin trong các hệ vector khác nhau

Tách dòng và biểu hiện cecropin trong các hệ vector khác nhau
... 3.1 Tách dòng (subclone) chuyển gen cecropin vào vector biểu 3.1.1 Chuyển gen cecH cecN sang vector pBS Để có vị trí tương ứng vector tách dòng vector biểu hiện, cecH cecN phải chuyển từ vector ... Với cecropin nằm vector biểu khác hệ thống biểu khác có điều kiện biểu tối ưu riêng Cụ thể sau: • Biểu GST -cecropin Mức độ biểu protein dung hợp GST-cecH, GST-cecN GST-cecT có khác tùy thuộc vào ... cứu Các bước sơ đồ nghiên cứu tiến hành cụ thể sau: 2.2.1.1 Tách dòng (subclone) gen cecropin từ vector nhân dòng sang vector biểu Các gen cecH, cecN cecT chuyển trực tiếp từ vector nhân dòng...
 • 82
 • 174
 • 0

Tách dòng biểu hiện Cecropin trong các hệ Vector khác nhau114652

Tách dòng và biểu hiện Cecropin trong các hệ Vector khác nhau114652
... 3.1 Tách dòng (subclone) chuyển gen cecropin vào vector biểu 3.1.1 Chuyển gen cecH cecN sang vector pBS Để có vị trí tương ứng vector tách dòng vector biểu hiện, cecH cecN phải chuyển từ vector ... từ vector nhân dòng sang vector biểu chuyển thông qua vector nhân dòng trung gian pBS Cụ thể bước chuyển trình bày Hình 10 Hình 10 Sơ đồ thiết kế hệ thống vector biểu cecropin 2.2.1.2 Biểu cecropin ... sang vector pBS 40 3.1.2 Thiết kế vector biểu pGEX -cecropin 42 3.1.3 Thiết kế vector biểu pET-28a -cecropin 44 3.1.4 Thiết kế vector biểu pET-32b -cecropin 45 3.2 Biểu cecropin...
 • 99
 • 320
 • 0

tách dòng biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant505 trong e. coli nghiên cứu tính chất của chúng

tách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant505 trong e. coli và nghiên cứu tính chất của chúng
... HỌC SƢ PHẠM ĐỖ THỊ THU HẰNG TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN PECTINASE TỪ VI KHUẨN CHỊU LẠNH PSEUDOALTEROMONAS HALOPLANKTIS ANT/505 TRONG E COLI VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Di truyền ... dung nghiên cứu: Tách dòng gen pectinase (pelC) từ chủng vi khuẩn chịu lạnh Pseudoalteromonas haloplanktis ANT/505 Thiết kế vector biểu gen pelC E coli Biểu gen pelC chủng vi khuẩn E coli BL21 Nghiên ... tính chất enzyme tiến hành nghiên cứu đề tài: Tách dòng biểu gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh Pseudoalteromonas haloplanktis ANT/505 E coli nghiên cứu tính chất chúng Số hóa Trung tâm Học...
 • 56
 • 255
 • 0

Tách dòng biểu hiện gene mã hóa chitinase của Bacillus licheniformis KNUC213 trong nấm men Pichia pastoris

Tách dòng và biểu hiện gene mã hóa chitinase của Bacillus licheniformis KNUC213 trong nấm men Pichia pastoris
... thống biểu enzyme nhờ trình cảm ứng Xuất phát từ tiềm ứng dụng chitinase ƣu điểm hệ thống biểu P pastoris, thực đề tài: Tách dòng biểu gene hóa chitinase B licheniformis KNUC213 Pichia pastoris ... khuẩn KNUC213 có hoạt tính chitinase nhằm khai thác nguồn gen - Tách dòng phân tích trình tự gen chi hóa chitinase chủng B licheniformis KNUC213 - Biểu gen chi hóa chitinase chủng B licheniformis ... cứu tách dòng biểu chitinase có nguồn gốc từ nấm mốc nhằm ứng dụng phòng trừ vi sinh vật gây hại nông nghiệp 1.3 BIỂU HIỆN CHITINASE TRONG PICHIA PASTORIS 1.3.1 Đặc điểm hệ biểu P pastoris Hiện...
 • 74
 • 288
 • 2

Tách dòng biểu hiện Lignin Peroxidase Isozyme H8 của Phanerochaete Chrysosporium trong nấm men Pichia Pastoris

Tách dòng và biểu hiện Lignin Peroxidase Isozyme H8 của Phanerochaete Chrysosporium trong nấm men Pichia Pastoris
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT **************** VŨ VĂN LỢI TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN LIGNIN PEROXIDASE ISOZYME H8 CỦA PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM TRONG NẤM MEN PICHIA ... ngoại lai vào locus his4 1.6.3 Chủng biểu nấm men P pastoris GS115 Trong số hệ biểu gen thường sử dụng E coli, Bacillus sp., nấm men tế bào động vật nấm men xem hệ biểu hiệu đặc biệt biểu protein ... cứu biểu isozyme LiP từ P chrysosporium ứng dụng công nghệ sản xuất bột giấy (Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phạm Thành Hổ, 2002) Do vậy, mục tiêu của luận văn là: Tách dòng biểu lignin peroxidase isozyme...
 • 85
 • 540
 • 2

Tách dòng biểu hiện gen mã hóa cho l lactate oxidase của chủng lactococcus lactis subsp lactis VLSH 12 trong escherichia coli

Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa cho l lactate oxidase của chủng lactococcus lactis subsp lactis VLSH 12 trong escherichia coli
... tên chủng VLSH- 12 Lactococcus lactis subsp lactis VLSH1 2 chủng VLSH- 18 Lactobacillus delbrueckii subsp delbrueckii VLSH- 18 - Đã nhân dòng giải trình tự gen Lox chủng Lactococcus lactis subsp lactis ... trình tự gen Lox chủng L lactis subsp lactis VLSH- 12 với trình tự công bố Genbank Tên chủng Độ tương đồng Lactococcus lactis subsp lactis Il1403 (AE005176.1) 100% Lactococcus lactis subsp lactis ... cho thấy gen Lox chủng VLSH- 12 có độ tương đồng 100% với chủng L lactis subsp lactis Il 1403 (AE005176.1), 99% với chủng L lactis subsp lactis CV56 (CP002365.1) 98% với chủng L lactis subsp lactis...
 • 58
 • 217
 • 2

Tách dòng biểu hiện interleukin 3 người lái tổ hợp trong chủng escherichia coli

Tách dòng và biểu hiện interleukin 3 người lái tổ hợp trong chủng escherichia coli
... 31 3. 3 Thiết kế vector biểu pET22b(+) mang gen il -3 33 3. 3.1 Nối ghép gen il -3 vào vector pET 22b(+) 33 3. 3.2 Tạo tế bào E coli DH10B mang vector biểu pET22_il -3 34 3. 3 .3 Tách ... 3. 4.1 Tạo tế bào E coli JM109(DE3) mang vector biểu pET22b_il -3 36 3. 4.2 Biểu gen il -3 tái tổ hợp chủng E coli JM109 (DE3) .37 3. 4 .3 Kiểm tra tính kháng nguyên IL -3 tái tổ hợp phản ứng lai Western ... pJET1.2_il -3 - Tạo vector biểu pET22b_il -3 - Biểu gen il -3 tái tổ hợp chủng E coli JM109 Dưới sơ đồ khái quát trình thực đề tài tách dòng biểu gen mã hóa IL -3 người tái tổ hợp chủng E coli Gen il -3...
 • 50
 • 124
 • 1

Nghiên cứu tách dòng biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng (Trypanosoma Evansi) lưu hành ở Việt Nam

Nghiên cứu tách dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng (Trypanosoma Evansi) lưu hành ở Việt Nam
... tiến hành: Nghiên cứu tách dòng biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành Việt Nam Mục tiêu đề tài - Xác định đƣợc gen hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao ... Tách dòng gen xác định trình tự gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi 2.3.2 Nghiên cứu biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Thiết kế vector biểu gen hóa kháng nguyên ... kiện tách dòng gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Tách ADN từ tiên mao trùng Trypanosoma evansi - Thiết kế vector tách dòng gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Tách...
 • 78
 • 205
 • 0

Nghiên Cứu Tách Dòng Biểu Hiện Gen Mã Hóa Kháng Nguyên Bề Mặt Của Tiên Mao Trùng (Trypanosomma Evansi) Lưu Hành Trên Trâu Ở Tỉnh Tuyên Quang

Nghiên Cứu Tách Dòng Và Biểu Hiện Gen Mã Hóa Kháng Nguyên Bề Mặt Của Tiên Mao Trùng (Trypanosomma Evansi) Lưu Hành Trên Trâu Ở Tỉnh Tuyên Quang
... bệnh tiên mao trùng lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tách dòng biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang ... định gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng - Tạo tế bào chủ yếu biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng 1.3 Điểm đề tài - Đề tài xác định gene hóa kháng nguyên RoTAT 1.2 tiên ... tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu tách dòng biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang Nhân dịp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em...
 • 72
 • 180
 • 0

Các hiệu ứng động âm điện tử trong các hệ điện tử thấp chiều

Các hiệu ứng động và âm  điện tử trong các hệ điện tử thấp chiều
... riảng, nản viằc sỷ dửng phữỡng phĂp no tốt hỡn ch cõ th ữủc Ănh giĂ tũy vo tứng bi toĂn cử th Trong luên Ăn, vợi tứng bi toĂn Vêt lẵ t m chúng tổi sỷ dửng hai số cĂc phữỡng phĂp nảu trản Cử ... hiằn Trong chiãu b giợi hÔn, Chuyn ởng cừa iằn tỷ lúc ny ch theo hai chiãu, dăn án cĂc tẵnh chĐt iằn v quang thay ời; mởt nhỳng thay ời in hẳnh nhĐt l mêt ở trÔng thĂi khổng liản tửc m ... Ênh hững bi hố thá nông Trong mt phng õ, cĂc hÔt dăn chuyn ởng giống nhữ cĂc hÔt tỹ v ữủc c trững tữỡng tỹ nhữ vêt liằu khối bi dÔng parabolic cừa phờ nông lữủng liản tửc vợi khối lữủng hiằu...
 • 150
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngtạo dòng và biểu hiện kháng sâu trên cây thuốc lá2 cấu trúc hoạt động và biểu hiện gentên cột tên dòng và tên tự đặt trong các công thứclý luận chung về huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệpthực trạng huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp công nghiệp ở việt nambiểu diễn số trong các hệ đếmbieu dien so trong cac he dembiểu thức toạ độ của dạng toàn phương trong các cơ sở khác nhaubiểu diễn số trong các hệ thống đếmtừ kinh nghiệm thực tiễn các nhà khoa học đã dựa vào thành phần hạt trong các loại đất khác nhau mà chọn dùng phương pháp hmnn thích hợp được tổng kết như trong bảng 1 1 1 2 1 3 và hình 1 3biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhaukhả năng sinh trưởng và hấp thụ kln của cỏ vetiver trong các nền đất khác nhautính chất axit bazơ trong các dung môi khác nhauBỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMToán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt namTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML6Tai tao tranh bia tu ky den tranh, hai duongGiải sách ngữ pháp ms helen KCPebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)tìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đạiSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML1Đề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcBài giảng nhi khoa tập 2Cambridge grammar for IELTS book베트남인을 위한 종합 한국어 3권 tiếng hàn tổng hợp 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập