Nghiên cứu đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở một số nhóm bò vàng việt nam

Nghiên cứu đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) một số nhóm vàng việt nam

Nghiên cứu đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở một số nhóm bò vàng việt nam
... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) số nhóm vàng Việt Nam với mục đích: Xác định sai khác di truyền gen TG5 nhóm vàng địa phương Việt Nam mức độ phân tử giúp ... dụng nghiên cứu thể bảng Bảng Bảng số liệu thu thập nhóm, giống nghiên cứu Nhóm vàng Hà Giang vàng Lạng Sơn vàng Thanh Hóa vàng Nghệ An vàng U đầu rìu vàng Phú Yên vàng ... Chúng nghiên cứu nhóm vàng địa phương: vàng Lạng Sơn, vàng Hà Giang, vàng Thanh Hóa, vàng Nghệ An, U đầu rìu, vàng Phú Yên, vàng Bà Rịa Vũng Tàu Đồng thời nghiên cứu hai...
 • 45
 • 93
 • 0

Đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) quần thể vàng việt nam

Đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở quần thể bò vàng việt nam
... xác định đa hình di truyền gen thyroglobuline quần thể vàng Việt Nam Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực quần thể gồm nhóm vàng địa phương: vàng Lạng ... điểm số lượng mẫu phân tích nhóm Nhóm vàng Hà Giang vàng Lạng Sơn vàng Thanh Hóa vàng Nghệ An vàng U Rìu vàng Phú Yên vàng Bà Rịa Brahman Tổng Địa điểm thu mẫu Đồng ... CC Hình Hỉnh ảnh điện di kết cắt đoạn gen TG5 enzyme BstYI (M: Thang ADN chuẩn 100 bp) 3.2 Đa hình di truyền gen TG5 quần thể vàngViệt Nam Kết phân tích 462 mẫu từ nhóm vàng địa phương (bò...
 • 6
 • 308
 • 0

nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa có khả năng chịu mặn của việt nam bằng chỉ thị ssr

nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa có khả năng chịu mặn của việt nam bằng chỉ thị ssr
... thước đo tính đa dạng di truyền allele locus SSR Giá trị PIC hiểu đa dạng di truyền gen (Weir, 1996) [64] Kết nghiên cứu bảng 3.1 cho thấy: tập đoàn lúa chịu mặn địa Việt Nam đa dạng thành phần ... thông tin nguồn gen lúa chịu mặn phục vụ công tác bảo tồn chọn tạo giống lúa chịu mặn Mục đích nghiên cứu Đánh giá mức độ đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu mặn địa Việt Nam mức phân tử xác ... biết đa dạng di truyền nguồn gen lúa chịu mặn tạo sở lý luận cho việc chọn lọc, phục tráng để nâng cao tiềm di truyền giống lúa chịu mặn sản xuất Phát sai khác di truyền giống lúa chịu mặn ý...
 • 64
 • 199
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN HỆ ISOZYM ESTERAZA MỘT SỐ LOÀI MỐI VÀ TẰM DÂU" potx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... điện di hệ isozym etsteraza mối tằm biểu hình Kết luận Phân tích điện di hệ isozym esteraza loài mối giống tằm thấy số nhận xét sau: - Hai loài mối giống tằm A1, A2, 810, L70A mang tính đa hình di ... tần số alen locut Kết phân tích isozym esteraza giống tằm nêu bảng Bảng 3: Kết phân tích isozym esteraza tằm dâu Kết cho thấy giống tằm A2, 810, L70A có nhiều đặc điểm di truyền hệ isozym esteraza ... A2, 810, L70A mang tính đa hình di truyền - Hệ isozym esteraza loài mối O yunanensis quần thể Xuân Mai đa hình quần thể Cúc Phương - Hệ isozym esteraza loài mối M annandalei quần thể Xuân Mai...
 • 14
 • 174
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu đa hình di truyền loài lan Hài đốm (Paphiopedilum concolor Pfitzer) bản địa của Việt Nam pptx

Tài liệu Nghiên cứu đa hình di truyền loài lan Hài đốm (Paphiopedilum concolor Pfitzer) bản địa của Việt Nam pptx
... số tương đồng di truyền mẫu Hài đốm Dựa kết thống kê băng ADN thu được, kết thiết lập bảng hệ số tương đồng di truyền sơ đồ hình quan hệ di truyền 16 mẫu Hài đốm bảng hình Qua kết bảng cho thấy ... LUẬN Kết đo đếm, thống kê số đặc điểm hình thái mẫu Hài đốm nghiên cứu bảng Một số đặc điểm hình thái 16 mẫu Hài đốm Bảng Đặc điểm hình thái mẫu lan Hài đốm Ký hi u m u Chi u Đư ng Chi u Chi ... 0,76 0,85 0,84 1,00 Hình Sơ đồ hình mối quan hệ di truyền 16 mẫu Hài đốm T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam Dựa vào sơ đồ hình mối quan hệ di truyền mẫu Hài đốm (hình 4) cho thấy...
 • 9
 • 268
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁ BỖNG SÔNG, SUỐI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁ BỖNG Ở SÔNG, SUỐI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC
... Phân tích đa dạng di truyền Bỗng sông, suối số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam thị phân tử - Đa dạng di truyền vấn đề phân loại học Bỗng sông, suối số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam CHƯƠNG ... tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền Bỗng sông, suối số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam phục vụ cho bảo tồn khai thác Kết đề tài sở để bảo tồn phát triển loài quí địa Mục tiêu nghiên cứu 2.1 ... mẫu Bỗng thu thập sông, suối số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hình thái phân tử - Giải trình tự ADN vùng gen 16S, COI Bỗng Việt Nam Bước đầu đánh giá đa dạng di truyền Bỗng sông, suối...
 • 83
 • 274
 • 3

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng vào giải một số bài toán thống kê

Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng vào giải một số bài toán thống kê
... thu t di truy n vi c tìm l i gi i cho nhi u d ng toán khác M c tiêu, ý nghĩa ñ tài Nghiên c u ng d ng gi i thu t di truy n vào hai l p toán thu c lĩnh v c th ng toán h i quy n tính toán phân ... qui 2.2 Ph m v nghiên c u ng d ng gi i thu t di truy n ñ thi t k gi i thu t tìm giá tr Min (Max) c a hàm nhi u bi n làm công c ñ gi i toán th ng ñ lu n văn C th hai toán: - Bài toán phân tích ... gi i cho m t toán máy tính Vi c áp d ng gi i thu t di truy n ñ gi i quy t hai l p toán nói m t phương pháp ti p c n m i, tinh t ñ gi i quy t m t s l p toán lĩnh v c th ng nh ng toán t n r t...
 • 26
 • 302
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam
... tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến xuất số nông sản Việt Nam để làm rõ nhân tố ảnh hƣởng, từ đề xuất số giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh xuất nông sản Việt Nam đến năm 2020 Mục tiêu nghiên cứu ... trạng xuất số nông sản Việt Nam 81 4.1.4 Một số khó khăn thách thức đặt với hoạt động xuất nông sản Việt Nam 101 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến xuất số nông sản Việt Nam ... vai trò xuất nông sản 26 2.3 Lý luận nhân tố ảnh hƣởng đến xuất nông sản 33 2.3.1 Cơ sở lựa chọn nhân tố ảnh hƣởng đến xuất 33 iv 2.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến xuất nông sản ...
 • 178
 • 595
 • 1

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen bông cỏ (gossypium arboreum l ) phục vụ lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen bông cỏ (gossypium arboreum l ) phục vụ lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn
... theo tạo l p sở liệu nguồn gen nhằm phục vụ cho trình l p đồ gen kháng bệnh xanh l n 3.4 CHỌN CẶP LAI TRIỂN VỌNG TẠO QUẦN THỂ F1 PHỤC VỤ L P BẢN ĐỒ GEN KHÁNG BỆNH XANH L N Từ kết nghiên cứu đặc ... dòng KXL-00-02, KXL-00-03, KXL-00-04, KXL-00-05 (bảng 3. 1) Những dòng l u giữ l m vật liệu để lai với dòng giống vải khác, tạo quần thể lai l p đồ gen kháng bệnh xanh l n Bảng 3.1 Kết chọn l c ... chất l ợng sợi l m vật liệu lai tạo quần thể, phục vụ l p đồ phân tử gen kháng bệnh xanh l n Phần VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hình 2.1 Sơ đồ bƣớc triển khai đề tài 2.1 VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU...
 • 23
 • 206
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa việt nam
... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... 40,07% Hệ số đa dạng di truyền PIC locut nghiên cứu cao với giá trị trung bình 0,713 Đánh giá đa dạng di truyền giống/dòng lúa liên quan đến tính chịu mặn thị SSR cho thấy mức độ đa dạng di truyền ... tích mối tương quan di truyền liên quan đến tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu Tổng số thu 800 mẫu phản ứng PCR (tổ hợp PCR) Hình 6: Kết nhận dạng di truyền 40 giống/dòng lúa thị SSR- RM339...
 • 27
 • 303
 • 0

Tài liệu tiểu luận: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam doc

Tài liệu tiểu luận: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa Việt Nam doc
... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... polyacrylamide; Quan hệ di truyền liên quan đến tính chịu mặn giống/dòng lúa Keywords Di truyền học; Gen; Tính chịu mặn; Lúa; Việt Nam I MỞ ĐẦU Năng suất lúa thấp nguyên nhân mặn bất lợi đất ... Tổng quan giống lúa chịu mặn: Sự hình thành đặc tính đất mặn; Giới thiệu chung đặc điểm vùng lúa nhiễm mặn Việt Nam; Cơ sở di truyền tính chịu mặn lúa; Công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn; Đa dạng...
 • 28
 • 494
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đa dạng di truyền lúanghien cuu da dang di truyennghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía bắc việt nam và đề xuất biện pháp phòng chốngtình hình bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số thành phố tại việt namnghiên cứu sự đa hình di truyền của các dòng hoa cúc được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến giống saphia trắngnghiên cứu đa hình gennghiên cứu đa hình một số gen quy định sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của lợn lai đực rừng thái lan x nái địa phương bắc nặmnghiên cứu đa hình trình tự vùng điều khiển dloop hệ gen ty thể của gả ri gà đông tảo và gà trenghiên cứu đa hình kiểu gen βlactoglobulin kcasein và mối tương quan của chúng với năng suất chất lượng sữa của bò sữa nuôi ở một số cơ sở chăn nuôi ở việt namnghiên cứu thuật giải di truyềnđa hình di truyền giảo cổ lamđa hình di truyền giảo cổ lam băng ky thuat pcr radpnghiên cứu đặc điểm di truyền của ba giống lạc l08 l20 và v79 được trồng tại xuân giang nghi xuân hà tĩnhnghiên cứu nguy cơ di truyền trong xuất huyết trong não tái hồiứng dụng điện di trong nghiên cứu vật liệu di truyền xác định các bệnh di truyềnHÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNHÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN DẠ NGÂNBỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10NGHIÊN cứu đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)Public asset management a study of asset management companies and policy suggestions for vietnamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML9Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML2Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML7ebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)Tìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSATPhan tich bai hoc tu lao an mayBài giảng nhi khoa tập 226 Đề tiếng anh chuyên THCS phần 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập