Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống lúa thu thập tại lào về đặc điểm nông sinh học

Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống lúa thu thập tại Lào về đặc điểm nông sinh học

Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống lúa thu thập tại Lào về đặc điểm nông sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THANH NHUNG ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI LÀO VỀ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC Chuyên ... Đánh giá đa dạng di truyền số mẫu giống lúa thu thập Lào đặc điểm nông sinh học ” Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Nghiên cứu đa dạng di truyền, phân loại loài để cung cấp thông tin mẫu giống ... Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền lúa 1.2.1 Vị trí tầm quan trọng đa dạng di truyền Đa dạng di truyền biểu đa dạng biến dị di truyền loài, quần xã loài, quần xã Xét cho cùng, đa dạng di truyền...
 • 87
 • 272
 • 0

Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống lúa thu thập tại lào về đặc điểm nông sinh học

Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống lúa thu thập tại lào về đặc điểm nông sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THANH NHUNG ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI LÀO VỀ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC Chuyên ... Đánh giá đa dạng di truyền số mẫu giống lúa thu thập Lào đặc điểm nông sinh học ” Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Nghiên cứu đa dạng di truyền, phân loại loài để cung cấp thông tin mẫu giống ... Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền lúa 1.2.1 Vị trí tầm quan trọng đa dạng di truyền Đa dạng di truyền biểu đa dạng biến dị di truyền loài, quần xã loài, quần xã Xét cho cùng, đa dạng di truyền...
 • 88
 • 94
 • 0

Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống lúa thu thập tại lào về đặc điểm nông sinh học

Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống lúa thu thập tại lào về đặc điểm nông sinh học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THANH NHUNG ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI LÀO VỀ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC Chuyên ... Đánh giá đa dạng di truyền số mẫu giống lúa thu thập Lào đặc điểm nông sinh học ” Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Nghiên cứu đa dạng di truyền, phân loại loài để cung cấp thông tin mẫu giống ... Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền lúa 1.2.1 Vị trí tầm quan trọng đa dạng di truyền Đa dạng di truyền biểu đa dạng biến dị di truyền loài, quần xã loài, quần xã Xét cho cùng, đa dạng di truyền...
 • 87
 • 41
 • 0

Đánh giá đa dạng di truyền một số dòng, giống hoa chi Lan Huệ (Hippeastrum herb.) bằng chỉ thị phân tử RAPD

Đánh giá đa dạng di truyền một số dòng, giống hoa chi Lan Huệ (Hippeastrum herb.) bằng chỉ thị phân tử RAPD
... lai hữu tính, việc đánh giá đa dạng di truyền số dòng giống hoa Lan Huệ thị phân tử việc cần thiết Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu nghiên cứu 10 dòng /giống Lan Huệ cung cấp Bộ môn ... việc nhị phân hóa xuất phân đoạn ADN xử lý thống kê tổng hợp đánh giá bảng Bảng Sự phân đoạn đa hình, hệ số PIC 15 mồi RAPD phân tích mẫu Lan Huệ nghiên cứu Tổng số phân đoạn Số phân đoạn đa hình ... hình với 10 0,806 giống Lan Huệ cao, mồi có ý nghĩa việc đánh giá đa dạng di truyền mẫu nghiên cứu Mối quan hệ di truyền đa dạng di truyền mẫu Lan Huệ nghiên cứu Số liệu nhị thức tiếp tục xử...
 • 8
 • 151
 • 0

Đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chi đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật AND mã vạch

Đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chi đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật AND mã vạch
... tế trên, tiến hành đề tài Đánh giá tính đa dạng di truyền số loài Codonopsis Việt Nam kỹ thuật vạch ADN” Đề tài góp phần xác định vạch phân biệt loài thuộc chi Codonopsis cách kết hợp ... giá toàn di n tính đa dạng phân bố chi Việt Nam Nghiên cứu ứng dụng vạch phân tử cho nguồn dược liệu quý khác Việt Nam References Tiếng Việt Võ Văn Chi (1999), Từ điển thuốc Việt Nam, NXB ... loài chi Codonopsis Nghiên cứu lần ứng dụng vạch ADN phân tích đa dạng di truyền loài Codonopsis Việt Nam, kết nghiên cứu trước giới khẳng định vùng gen ITS matK giúp nhận di n loài loài mã...
 • 20
 • 489
 • 0

đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chỉ đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật and mã vạch

đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chỉ đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật and mã vạch
... NHIấN Nguyn Th Thanh Nga NH GI A DNG DI TRUYN MT S LOI CY DC LIU VIT NAM THUC CHI NG SM (Codonopsis sp.) BNG K THUT ADN M VCH Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 60 42 70 LUN VN THC S KHOA ... chuụng, di khong cm mu xanh vng, cú np nhn ngn Loi ny mi ch tỡm thy khu t tr A-pa tnh T Xuyờn, Trung Quc - ng sõm hoa ng (Codonopsis tubulosa Kom) cõy tho thõn leo bũ Thõn lỏ u cú lụng di, lỏ hp di ... phớa nam ch thy cao nguyờn Langbian (Lõm ng), xung quanh chõn nỳi Ngc Linh (c Giõy-Kon Tum v Qung Nam- Nng) nỳi, ngi dõn tc ó trng xen Codonopsis vi ngụ, cho kt qu tt - ng sõm hoa xanh (Codonopsis...
 • 79
 • 1,959
 • 4

Đánh giá đa dạng di truyền một số giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng bằng chỉ thị phân tử SSR

Đánh giá đa dạng di truyền một số giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng bằng chỉ thị phân tử SSR
... dạng di truyền mức DNA giống ñậu tương có khả kháng bệnh phấn trắng khác ðánh giá khả kháng bệnh phấn trắng số giống ñậu tương cần nghiên cứu Xác ñịnh cặp lai giống kháng bệnh phấn trắng giống ... ñó, việc ñánh giá ña dạng di truyền giống ñậu tương kháng bệnh phấn trắng thị phân tử SSR lần ñầu tiên ñựơc thực nước ta ñóng vai trò quan trọng chọn giống ñậu tương kháng bệnh phấn trắng nói riêng ... bệnh phấn trắng 1.2.2 Yêu cầu Xác ñịnh ña dạng di truyền mối quan hệ di truyền giống ñậu tương nghiên cứu Xác ñịnh khả kháng bệnh phấn trắng số giống ñậu tương Chọn ñược cặp lai giống kháng bệnh...
 • 65
 • 196
 • 0

đánh giá đa dạng di truyền một số quần thể ngao bến tre meretrix lyrata ( sowerby, 1851) tại việt nam bằng chỉ thị microsatellite

đánh giá đa dạng di truyền một số quần thể ngao bến tre meretrix lyrata ( sowerby, 1851) tại việt nam bằng chỉ thị microsatellite
... MME15-GQ141846 quần thể ngao Nam Định điện di gel polyacrylamide 4,5% 3.3 Mức độ đa dạng di truyền số quần thể ngao Việt Nam Tính đa dạng di truyền đánh giá qua số như: đa hình alen locus, trung bình số ... (Sowerby, 1851) Việt Nam thị microsatellite Mục tiêu đề tài - Đánh giá đa dạng di truyền quần thể ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh (Cần Giờ), Bến Tre, ... viên, giúp đỡ học tập sống Đề tài hoàn thành với hỗ trợ kinh phí đề tài: Đánh giá đa dạng di truyền số quần thể ngao Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) Việt Nam thị microsatellite Hà Nội,...
 • 68
 • 191
 • 0

Thu thậpđánh giá đa dạng di truyền của các mẫu giống ngô nếp và ngô tẻ địa phương

Thu thập và đánh giá đa dạng di truyền của các mẫu giống ngô nếp và ngô tẻ địa phương
... mẫu giống ngô tẻ 14 mẫu giống ngô nếp) , Cao Bằng (8 mầu giống ngô tẻ mẫu giống ngô nếp) Bắc Kạn (1 mẫu giống ngô tẻ mẫu ngô nếp) ba tỉnh có nhiều giống ngô thu thập 36 4.1.2.2 Phân loại mẫu giống ... tạo giống - Phân nhóm 27 mẫu giống ngô tẻ, 32 mẫu giống ngô nếp dựa hệ số đa hình, mức độ đa dạng mẫu ngô nếp địa phương thu thập, đánh giá vụ xuân 2009 đa dạng di truyền phong phú chủng loại ... tra, thu thập, bảo tồn, phân loại Để góp phần vào công tác bảo tồn chọn tạo giống ngô địa phương, tiến hành đề tài nghiên cứu: Thu thập đánh giá đa dạng di truyền mẫu giống ngô nếp ngô tẻ địa phương ...
 • 97
 • 400
 • 1

Phân tích đa dạng di truyền một số mẫu nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei gây bệnh trên cây cao su (Hevea brasliensis Muell. Arg) bằng phương pháp RFLP - PCR

Phân tích đa dạng di truyền một số mẫu nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei gây bệnh trên cây cao su (Hevea brasliensis Muell. Arg) bằng phương pháp RFLP - PCR
... SINH HỌC  PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg.) BẰNG PHƢƠNG PHÁP RFLP PCR Hội đồng ... Phố Hồ Chí Minh Tháng 09/2005 PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU BẰNG PHƢƠNG PHÁP RFLP PCR Hướng dẫn khoa học: PGS.TS ... đề trên, thực đề tài Phân tích đa dạng di truyền số mẫu nấm Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei gây bệnh cao su (Hevea brasliensis Muell Arg) phƣơng pháp RFLP PCR 1.2.Mục đích yêu cầu...
 • 66
 • 679
 • 3

Phân tích đa đạng di truyền một số mẫu nấm gây bệnh trên cây cao su

Phân tích đa đạng di truyền một số mẫu nấm gây bệnh trên cây cao su
... HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg.) BẰNG PHƢƠNG ... Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 09/2005 PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ MẪU NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU BẰNG PHƢƠNG PHÁP RFLP – PCR Hướng dẫn khoa ... dvt cao su bị nhiễm bệnh, trở thành mối lo ngại nhiều nước trồng cao su Xuất phát từ vấn đề trên, thực đề tài Phân tích đa dạng di truyền số mẫu nấm Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei gây...
 • 66
 • 338
 • 0

nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn giống bông (năng suất cao, chất lượng xơ tốt và kháng sâu) bằng kỹ thuật ssr

nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn giống bông (năng suất cao, chất lượng xơ tốt và kháng sâu) bằng kỹ thuật ssr
... truyền tập đoàn giống (năng suất cao, chất lượng tốt kháng sâu) kỹ thuật SSR nhằm mục đích xác lập đa dạng di truyền tập đoàn giống làm sở cho công tác bảo tồn, trì khai thác tập đoàn giống ... kết hợp kỹ thuật SSR AFLP phân tích đa dạng di truyền tập đoàn giống bưởi chùm cho thấy gần 99,1% 335 SSR loci, 72% 343 AFLP loci đa hình 9,85 alen /SSR locus phát Giá trị đa dạng di truyền thay ... điểm làm cho giống F1 có suất cao, có hội để thâm canh tăng hiệu trồng trọt (Phan Thanh Kiếm, 1998 [11]) 1.5 Đa dạng di truyền khái niệm thị di truyền 1.5.1 Đa dạng di truyền Đa dạng di truyền thể...
 • 77
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: su dung chithi phantu microsatellite danh gia da dang di truyen cac dong keo la trambai bao phân tích đa dạng di truyền một số isolates vi khuẩn gây bệnh héo xanh hại lạcđánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phốiđánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai vnđđ10khảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápphương pháp đánh giá một số đặc điểm nông sinh học năng suất và chất lượng quả của các mẫu giốngnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúctìm hiểu đặc điểm nông sinh học và năng suất của một số giống lùa mì tại vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênđặc điểm nông sinh học và giá trị chọn giống của 7 dòng đột biến từ giống lúa nếp pd2đánh giá sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương glycine max merril địa phươngđánh giá số liệu thống kê đa dạng di truyềnBài 1. Gấp tàu thủy hai ống khóiChuyên đề dạy học theo phương pháp: "Bàn tay nặn bột"Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khóiHoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội thị xã hương thủy, tỉnh TT huếHoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty TNHH một thành viên DLCĐ sông hươngViệc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện quảng ninh tỉnh quảng bìnhNâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm học sinh, sinh viên tại công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông thừa thiên huếBài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Học kì IINghiên cứu chất lượng dịch vụ quảng cáo truyền hình tại đài phát thanh và truyền hình thừa thiên huếPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bìnhGiải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp ngoài nhà nước tại cục thuế tỉnh thừa thiên huếGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bìnhBài 67. Bề mặt lục địaThư viện tri thức dành cho học sinh những câu chuyện thiên văn thú vị t1Bài 66. Bề mặt Trái ĐấtBài 66. Bề mặt Trái ĐấtBài 66. Bề mặt Trái ĐấtBài 67. Bề mặt lục địaBài 65. Các đới khí hậuBài 65. Các đới khí hậu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập