Di truyền tế bào đề số 1

CHUYÊN đề DI TRUYỀN tế bào

CHUYÊN đề DI TRUYỀN tế bào
... sõu kin thc: * Cõu hi 5: Hóy so sỏnh chiu di ADN v chiu di NST ti k gia, NST cú cu trỳc nh vy cú ý gỡ t nhiờn? HS: Chiu di ADN di hn nhiu so vi chiu di NST k gia v tr li ý ngha ca vic xon nhiu ... tip Hot ng Tỡm hiu C ch di truyn cp t bo (thi gian khong 10-15 phỳt) Hot ng ca GV v HS Ni dung (Sp) - GV cho hc sinh bỏo cỏo bi lm nh, bi ny ó cung cp kt thỳc chuyờn di truyn phõn t HS nghiờn ... trỡnh gim phõn b ri lon khụng phõn chia ng u vt cht di truyn Kt qu thng khụng hỡnh thnh c giao t bỡnh thng hoc giao t kộm sc sng Do vt cht di truyn c th a bi tng lờn gp bi, nờn quỏ trỡnh tng...
 • 38
 • 38
 • 0

Di truyền tế bào chất

Di truyền tế bào chất
... Sự di truyền qua tế bào chất Ngoài ADN, ARN thành phần khác tế bào tế bào chất, bào quan có vai trò di truyền đặc điểm thể không? Sự di truyền qua tế bào chất I Ví dụ di truyền qua tế bào chất: ... Sự di truyền qua tế bào chất I Ví dụ di truyền qua tế bào chất: 1.2 Ví dụ 2: Lai thuận: P: F1: Loa kèn xanh X Loa kèn vàng 100% loa kèn xanh Sự di truyền qua tế bào chất I Ví dụ di truyền qua tế ... Đây di truyền theo mẹ hay di truyền qua tế bào chất Sự di truyền qua tế bào chất II Gen nhiễm sắc thể: 2.1 Cơ quan chứa gen NST: Ti thể, lạp thể, plasmit vi khuẩn Sự di truyền qua tế bào chất...
 • 9
 • 341
 • 3

di truyen te bao chat

di truyen te bao chat
... Bac-đô Ngựa x Con La Lừa đực Tính di truyền lai không phụ thuộc vào nhiễm sắc thể hợp tử mà chòu ảnh hưởng tế bào chất hợp chất phát triển Đó di truyền theo mẹ hay di truyền qua tế bào chất II GEN ... I VÍ DỤ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT: ví dụ hoa loa kèn có hai giống - Giống loa kèn xanh có mầm xanh - Giống ... trắng, đốm xanh vạn niên Hiện tượng có khác so với tượng toàn hóa trắng không ? III ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT: A Các giao tử kích thước: Các giao tử khác kích thước: B Ví dụ: Nấm men...
 • 6
 • 286
 • 3

Di truyền tế bào ung thư

Di truyền tế bào ung thư
... nghiên cứu tế bào ung thư người ta xem xét, so sánh đặc tính tế bào ung thư so với tế bào lành invitro invivo II.1 Tế bào lành tế bào ung thư invitro Điểm khác biệt tế bào lành với tế bào ung thư invitro ... tính tế bào chuyển hoá ung thư (do virus hoá chất) - Nhiều nghiên cứu chứng minh invivo tế bào ung thư dung hợp với tế bào lành chuyển hoá chúng thành tế bào ung thư III Cơ sở di truyền tế bào ung ... lớp tế bào, phát triển tốt môi trường lỏng sánh - Trường hợp1: tế bào lai ung thư tế bào bị chuyển hoá thành tế bào ung thư Tế bào fibroblast người bị chuyển Tế bào fibroblast lành hoá ung thư...
 • 104
 • 257
 • 5

GA Boi duong HSG di truyen Te bao NST

GA Boi duong HSG di truyen Te bao NST
... Đầu kì trung gian NST chưa nhân đôi nên có NST là: Aa Bb Cc − Kì I: Mỗi NST tương đồng nhân đôi thành cặp tương đồng kép nên có kí AAaa BBbb CCcc − Kì cuối I: Do NST kép cặp NST tương đồng phân ... phân li cực tế bào kì sau I nên tế bào kì có số lượng NST giảm nửa, NST có cấu trúc kép (mỗi tế bào nhận NST kép cặp NST tương đồng) nên kí hiệu NST tế bào là: AA BB CC AA BB cc AA bb CC aa BB CC ... cc − Kì II: Các NST kép tập trung mặt phẳng xích đạo, tế bào có NST kì cuối I − Kì cuối II: Mỗi tế bào giao tử tiếp nhận NST đơn cặp tương đồng Vì có tế bào mang kiểu đơn bội NST sau: ABC ABc...
 • 8
 • 485
 • 17

Di truyền Tế bào chất

Di truyền Tế bào chất
... chế cho thấy có di truyền nhân tế bào số có di truyền theo cha mẹ 247 Khi lai nấm men tế bào cha mẹ, hai tế bào cha mẹ kết hợp với góp tế bào chất vào tế bào lưỡng bội Sự di truyền petite trung ... trường hợp xem di truyền qua tế bào chất đặc tính tế bào chất xác định trước tác dụng gene nhân gene tế bào chất Nói cách khác chế di truyền nhiễm sắc thể làm biến đổi tế bào chất trứng trước ... điểm Sự di truyền cuả kiểu đột biến mit- giống với kiểu antR, có phân ly tế bào chất di truyền theo cha mẹ giảm phân Trong hệ tế bào thuộc khuẩn lạc bình thường, có khoảng vài phần trăm tế bào hình...
 • 13
 • 267
 • 2

Di truyền Tế bào chất

Di truyền Tế bào chất
... chế cho thấy có di truyền nhân tế bào số có di truyền theo cha mẹ 247 Khi lai nấm men tế bào cha mẹ, hai tế bào cha mẹ kết hợp với góp tế bào chất vào tế bào lưỡng bội Sự di truyền petite trung ... trường hợp xem di truyền qua tế bào chất đặc tính tế bào chất xác định trước tác dụng gene nhân gene tế bào chất Nói cách khác chế di truyền nhiễm sắc thể làm biến đổi tế bào chất trứng trước ... điểm Sự di truyền cuả kiểu đột biến mit- giống với kiểu antR, có phân ly tế bào chất di truyền theo cha mẹ giảm phân Trong hệ tế bào thuộc khuẩn lạc bình thường, có khoảng vài phần trăm tế bào hình...
 • 13
 • 187
 • 2

Tài liệu Chương 9: Di truyền tế bào học lâm sàng pdf

Tài liệu Chương 9: Di truyền tế bào học lâm sàng pdf
... gãy nhánh dài nuôi cấy tế bào máu ngoại vi điều kiện thiếu folat Hình 9: Khuôn mặt người mắc hội chứng NST X dễ gãy, nhìn nghiêng nhìn thẳng Bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào máu ngoại vi điều kiện ... trí di truyền gặp phổ biến người 8.2 Biểu lâm sàng (hình 9) Người mắc hội chứng có biểu khuôn mặt bất thường với khuôn mặt hẹp dài, trán vồ, hàm nhô, tai to vễnh Tinh hoàn lớn (macroorchidism) ... karyotype 47,XXY bị sẩy ngẫu nhiên 5.2 Biểu lâm sàng (hình 7) Người nam mắc hội chứng có xu hướng cao trung bình, tay chân dài không cân thể Khám lâm sàng bệnh nhân sau tuổi dậy cho thấy tinh hoàn...
 • 8
 • 711
 • 1

Tài liệu Chương 9: Di truyền Tế bào chất pptx

Tài liệu Chương 9: Di truyền Tế bào chất pptx
... chế cho thấy có di truyền nhân tế bào số có di truyền theo cha mẹ 247 Khi lai nấm men tế bào cha mẹ, hai tế bào cha mẹ kết hợp với góp tế bào chất vào tế bào lưỡng bội Sự di truyền petite trung ... trường hợp xem di truyền qua tế bào chất đặc tính tế bào chất xác định trước tác dụng gene nhân gene tế bào chất Nói cách khác chế di truyền nhiễm sắc thể làm biến đổi tế bào chất trứng trước ... NST chia cho tế bào Ở đây, nguyên liệu di truyền tế bào trộn lẫn hợp tử tạo thành bào tử bào tử nhận gene ty thể nhau, nên chúng có chức hô hấp bình thường Thí nghiệm cho thấy di truyền khuẩn...
 • 13
 • 204
 • 3

Tài liệu Chương 9: Di truyền Tế bào chất ppt

Tài liệu Chương 9: Di truyền Tế bào chất ppt
... chế cho thấy có di truyền nhân tế bào số có di truyền theo cha mẹ 247 Khi lai nấm men tế bào cha mẹ, hai tế bào cha mẹ kết hợp với góp tế bào chất vào tế bào lưỡng bội Sự di truyền petite trung ... trường hợp xem di truyền qua tế bào chất đặc tính tế bào chất xác định trước tác dụng gene nhân gene tế bào chất Nói cách khác chế di truyền nhiễm sắc thể làm biến đổi tế bào chất trứng trước ... NST chia cho tế bào Ở đây, nguyên liệu di truyền tế bào trộn lẫn hợp tử tạo thành bào tử bào tử nhận gene ty thể nhau, nên chúng có chức hô hấp bình thường Thí nghiệm cho thấy di truyền khuẩn...
 • 13
 • 402
 • 1

Báo cáo Đại cương về di truyền tế bào học

Báo cáo Đại cương về di truyền tế bào học
... Đại cương di truyền tế bào học - Khái niệm :Tế bào đơn vị cấu trúc chức đa số Sinh vật (trừ dạng sống tiền tế bào chẳng hạn virus) I Thành Phần tế bào    Nước chiếm thành phần chủ yếu tế bào ... lấy TBG Đây nguồn TBG tốt tế bào non (= tế bào tồn nang) người ta điều khiển chun biệt hóa (differentiation) tế bào để thu khơng tế bào máu, mà thu tế bào quan khác tế bào thần kinh, tim, gan, ... chất; Ribosom; Vỏ; Thành tế bào; Màng sinh chất; Roi Cấu tạo tế bào nhân thực Vật chất di truyền tế bào Nhiễm sắc thể(NST) vật chất mang thơng tin di truyền cấp độ tế bào - ADN có khả tự nhân...
 • 50
 • 716
 • 0

Nghiên cứu biến đổi di truyền tế bào ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá được điều trị bằng 131 I

Nghiên cứu biến đổi di truyền tế bào ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá được điều trị bằng 131 I
... ngo i vi bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau i u trị 13 1I 1.2 Nghiên cứu động học biến loạn nhiễm sắc thể thể bệnh nhân qua số tiêu: th i gian bán biến, th i gian bán h i phục biến ... hạt nhân Chúng đặt vấn đề nghiên cứu biến đ i di truyền tế bào bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá i u trị 13 1I Mục tiêu đề t i: 1.1 Xác định tần suất biến loạn cấu trúc nhiễm sắc thể ... nghiên cứu tổn thư ng ADN phân tích biến loạn nhiễm sắc thể máu ngo i vi bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau i u trị 13 1I, đồng th i đánh giá khả sinh sản nguy bệnh di truyền t i trẻ...
 • 27
 • 397
 • 1

chương ii acid nucleic và cơ chế di truyền tế bào

chương ii acid nucleic và cơ chế di truyền tế bào
... http://www.ebook.edu.vn YÊU CẦU CẦN NẮM CHƯƠNG II: ACID NUCLEIC VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN TẾ BÀO Khái niệm acidnucleic, vai trò nucleotit tự Cấu trúc bậc I bậc II acidnucleic Phân loại acidnucleic Câu 1: Công thức ... GMP) (Acid desoxyguanilic; dGMP) Acid cytidin 5’-monophosphate Acid desoxycytidin 5’-phosphoric (Acid cytidilic; CMP) (Acid desoxycytidilic; dCMP) Acid uridine 5’-phosphoric Aciddesoxythymidin ... base) tảng tượng di truyền Nó tạo nên tính đặc trưng sinh học acid nucleic, từ định cấu trúc di truyền bậc I protein Vì có loại base, xét loại acid nucleic có 4, mà acid nucleic di truyền cho cấu...
 • 39
 • 302
 • 1

Chương 11: DI TRUYỀN TẾ BÀO docx

Chương 11: DI TRUYỀN TẾ BÀO docx
... tế bào soma tế bào sinh dục non Xảy tế bào sinh dục chín Một lần phân bào tạo tế bào Hai lần phân bào tạo tế bào Số NST giữ nguyên: tế bào 2n cho tế bào 2n Số NST giảm nửa: tế bào 2n cho tế bào ... phân bào Phân bào trình phức tạp, mặt di truyền xem phân bào phương thức mà qua tế bào bố mẹ truyền thông tin di truyền cho hệ cháu Qua phân bào, NST phân đôi chu kỳ tế bào phân ly đồng tế bào ... phân chia tạo tế bào Toàn trình từ tế bào đến tế bào hệ gọi chu trình tế bào, gồm giai đoạn: M, G1, S, G2 Sự phân chia tế bào chiếm phần chu trình tế bào Hình 11.5 Bộ nhiễm sắc thể tế bào thường...
 • 24
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá thực trạng giao tiếp của nhân viên y tế Bệnh viện Nông nghiệp năm 2010-2011Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Đề tài Thiết kế và thi công xe lăn điệnĐề tài Các nhóm vi sinh vật gây bệnh thường gặp trong môi trường nước. Vi sinh vật chỉ thị, ý nghĩa của vi sinh vật chỉ thịĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ caoĐề tài Chụp cộng hưởng từ MRIĐào tạo nghề cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội (LV thạc sĩ))Đề tài Công nghệ thành lập Web MapĐề tài Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi mạn tính nặngĐề tài Dây chuyền tiêu chuẩn thiết bị kiểm địnhĐề tài Địa chất công trình - Địa kỹ thuậtĐề tài Điều khiển giám sát mô hình sản xuất cà phê bộtĐề tài Điều tra tình hình sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại TP. Hồ Chí MinhĐề tài KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM TRA KÉT LÀM MÁT ĐỘNG CƠ CA498Đề tài khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng một số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp cho cơ quan Bộ Công thươngĐề tài khoa học cấp bộ Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dânĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Điện hóa học (Electrochemistry) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà NẵngĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóaĐề tài Kiến trúc giao thức của 4G-LTEĐề tài Kinh nghiệm sử dụng một số hàm của phần mềm Microsoft Excel trong thống kê số liệu phổ cập giáo dục
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập