Vận dụng một số cấu trúc hoạt động nhóm trong dạy học hóa học vô cơ lớp 11 ban cơ bản THPT

Tóm tắt vận dụng một số biện pháp tích hợp GDMT trong dạy học chương 1 công nghệ 10

Tóm tắt vận dụng một số biện pháp tích hợp GDMT trong dạy học chương 1 công nghệ 10
... thức chương 1- Công nghệ 10 – THPT làm sở cho việc tích hợp GDMT - Đề xuất nội dung số biện pháp nhằm tích hợp GDMT dạy học Công nghệ 10 - Thiết kế số giảng vận dụng tích hợp GDMT dạy học chương ... nhẹ 15 Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH HỢP GDMT VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TRONG CHƯƠNG - CÔNG NGHỆ 10 3 .1 .Một số biện pháp tích hợp GDMT 3 .1. 1 Phương pháp ... chương Công nghệ 10 Đối tượng nghiên cứu - Nội dung SGK Công nghệ 10 – THPT - Học sinh lớp 10 – THPT - Nhiệm vụ môn học Công nghệ 10 – THPT - Các hình thức dạy học tích hợp GDMT Công nghệ 10 –...
 • 22
 • 37
 • 0

Vận dụng một số biện pháp tích hợp GDMT trong dạy học chương 1 công nghệ 10

Vận dụng một số biện pháp tích hợp GDMT trong dạy học chương 1 công nghệ 10
... dung số biện pháp nhằm tích hợp GDMT dạy học Công nghệ 10 - Thiết kế số giảng vận dụng tích hợp GDMT dạy học chương Công nghệ 10 Đối tượng nghiên cứu - Nội dung SGK Công nghệ 10 – THPT - Học ... nghiệm phương pháp dạy học môn Công nghệ khả tích hợp GDMT vào dạy học Công nghệ 10 Những đóng góp đề tài - Góp phần làm sáng tỏ sở lí luận việc tích hợp GDMT dạy học Công nghệ 10 Đỗ Thị Nhung ... trình dạy học HS có nhận thức đắn nhiệm vụ học tập mình, có ý thức tự giác học tập kết học tập tốt Chương TÍCH HỢP GDMT TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 1, CÔNG NGHỆ 10 - THPT 2 .1 Khái niệm tích hợp Tích hợp...
 • 73
 • 40
 • 0

Ứng dụng một số kỹ thuật dạyhọc tích cực trong dạy học địa lí lớp 6

Ứng dụng một số kỹ thuật dạyhọc tích cực trong dạy học địa lí lớp 6
... t c 109 em hc sinh lp nh sau: Tiờu Vận dụng kiến thức kỹ Mc S lng T l Giỏi Khỏ TB Yu-kộm Tng 109 HS 17 27 65 Ghi chỳ (%) 15 ,6 24,8 59 ,6 í ngha ca ti nghiờn cu Vn dng phng phỏp dy hc phỏt huy ... to Trong tho lun cac em tranh lun sụi ni a tranh nh dn chng minh cho trỡnh by Hc sinh rt cú hng thỳ hc mt gi a lý trờn lp v kt qu kim tra cui hc k t c 109 em hc sinh lp nh sau: Tiờu Vận dụng ... sinh cỏc v hin tng ngy , ờm di ngn theo v theo v * S hot ng khn ph bn: N1:22 /6 13 N1.Tỡm cỏc c im v ngy 22 /6 N2.Tỡm cỏc c Ngy 22/12 Kt lun: rỳt nguyờn nhõn sinh cỏc v hin tng ngy , ờm di ngn...
 • 21
 • 114
 • 0

VẬN DỤNG MỘT SỐ CẤU TRÚC HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA KIM LOẠI LỚP 12 BAN NÂNG CAO

VẬN DỤNG MỘT SỐ CẤU TRÚC HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA KIM LOẠI LỚP 12 BAN NÂNG CAO
... Tính oxi hóa mạnh: O + 2e → O2- hoạt động hóa học, tính oxi hóa, số oxi hóa hợp chất + Số oxi hóa hợp chất -2 - GV đƣa phiếu học tập số - HS hoàn thành phiếu học tấp số Tác dụng với kim loại - ... phối hợp với phƣơng pháp dạy học khác 1.2.4 Sử dụng tập hóa học Bài tập hóa học phƣơng tiện để tích cực hóa hoạt động học sinh luyện tập hóa học Hiện tập hóa học đƣợc xây dựng theo xu hƣớng: - Loại ... toán học công nghệ thông tin vào dạy học Trong tiếp cận chuyển hóa lý thuyết lƣợc đồ tƣ thành phƣơng pháp dạy học hóa học hƣớng có nhiều triển vọng Hóa học môn khoa học tự nhiên môn khoa học thực...
 • 92
 • 203
 • 0

VẬN DỤNG một số cấu TRÚC học hợp tác THEO NHÓM NHỎ TRONG dạy học PHẦN hóa KIM LOẠI lớp 12 BAN NÂNG CAO

VẬN DỤNG một số cấu TRÚC học hợp tác THEO NHÓM NHỎ TRONG dạy học PHẦN hóa KIM LOẠI lớp 12  BAN NÂNG CAO
... động học hợp tác dạy học hóa học số trƣờng THPT .29 CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA KIM LOẠI LỚP 12 THPT - BAN NÂNG CAO ... trình dạy học môn hóa học trƣờng THPT - Đối tượng nghiên cứu: Một số cấu trúc học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học phần hóa kim loại lớp 12 - Ban nâng cao Giả thiết khoa học Nếu vận dụng hợp số cấu ... Áp dụng dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học hóa học phần kim loại lớp 12 - Ban nâng cao 40 2.4.1 Tổ chức hoạt động hợp tác theo cấu trúc STAD Slavin cho số nội dung phần hóa kim loại...
 • 100
 • 269
 • 0

Vận dụng một số cấu trúc học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hóa kim loại lớp 12 THPT ban nâng

Vận dụng một số cấu trúc học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hóa kim loại lớp 12 THPT  ban nâng
... trình dạy học môn hóa học trƣờng THPT - Đối tượng nghiên cứu: Một số cấu trúc học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học phần hóa kim loại lớp 12 - Ban nâng cao Giả thiết khoa học Nếu vận dụng hợp số cấu ... Vận dụng số cấu trúc học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học phần hóa kim loại lớp 12 THPT - Ban nâng cao” Mục đích đề tài Nghiên cứu vận dụng số cấu trúc HHT vào việc tổ chức hoạt động DHHT theo nhóm ... CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 THPT BAN NÂNG CAO 2.1 Nguyên tắc áp dụng học hợp tác theo nhóm Khi áp dụng PPDH phải tuân theo nguyên...
 • 110
 • 161
 • 0

SKKN sử dụng hoạt động nhóm trong dạy học giải quyết vấn đề nhằm nâng cao kết quả học tập bài giao thoa ánh sáng môn vật lý lớp 12a4 trường THPT số III bảo yên

SKKN sử dụng hoạt động nhóm trong dạy học giải quyết vấn đề nhằm nâng cao kết quả học tập bài giao thoa ánh sáng môn vật lý lớp 12a4 trường THPT số III bảo yên
... đích đề Kết nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hoạt động nhóm dạy học giải vấn đề vào dạy học môn Vật lí có ảnh hưởng tích cực đến kết học tập học sinh Vì thế, việc sử dụng hoạt động nhóm dạy học giải ... lớp 12A4- trường THPT số Bảo Yên học Giao thoa ánh sáng hay không ? Giả thuyết nghiên cứu: Có, việc vận dụng tổ chức hoạt động nhóm dạy học giải vấn đề làm tăng hiệu học tập học sinh lớp 12A4- ... khai nhóm Lớp thực nghiệm: Sử dụng cách tổ chức hoạt động nhóm dạy học giải vấn đề, phối hợp thí nghiệm, tranh ảnh với học dạy học giải vấn đề trình vật lí 12, đặc biệt bài: Giao thoa ánh sáng ...
 • 21
 • 90
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông
... cứu sở lí luận hình thức tổ chức hoạt động nhóm - Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động nhóm dạy học hóa học số trường THPT - Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhóm dạy học hóa học lớp ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Phạm Thùy Linh MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... 38 Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHĨM TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC LỚP 11 TRƯỜNG THPT 46 2.1.MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHĨM KHI DẠY HĨA HỌC LỚP 11 THPT ...
 • 166
 • 851
 • 10

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)
... việc tổ chức hoạt động nhóm dạy học lịch sử trường phổ thông Chương 3: Thiết kế số dạng tổ chức hoạt động nhóm dạy học lịch sử trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử giới từ nguồn gốc đến kỉ XVI ... DHLS trường PT đề tài có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn Từ lý chọn đề tài TCHĐN dạy học Lịch sử trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử giới từ nguồn gốc đến kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn) ... XVI lớp 10 chương trình chuẩn) Chương 4: Các biện pháp tổ chức hoạt động nhóm dạy học lịch sử giới từ nguồn gốc đến kỉ XVI lớp 10 chương trình chuẩn Thực nghiệm sư phạm Chƣơng TỔNG QUAN TCHĐN dạy...
 • 162
 • 688
 • 5

tóm tắt luận án tiên sĩ tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ xvi lớp 10,

tóm tắt luận án tiên sĩ tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ xvi lớp 10,
... 1: Tổng quan Chương 2: Cơ sở lí luận thực tiễn việc tổ chức hoạt động nhóm dạy học lịch sử trường phổ thông Chương 3: Thiết kế số dạng tổ chức hoạt động nhóm dạy học lịch sử giới từ nguồn gốc đến ... LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XVI LỚP 10, CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN 3.1 Mục tiêu phần Lịch sử giới từ nguồn gốc đến kỉ XVI Luận án xác định mục tiêu kiến thức, kĩ tư tưởng số chủ đề lịch ... DHLS, nên có chọn lọc vận dụng cách mềm dẻo, linh hoạt dạng TCHĐN Chương CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XVI LỚP 10 CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN...
 • 24
 • 218
 • 0

SKKN một số tình huống hoạt động nhóm trong tiết ôn tập

SKKN một số tình huống hoạt động nhóm trong tiết ôn tập
... Nghiệm nhóm HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giáo viên đưa đáp án cho nhóm - Nghe hiểu hồn thành nhiệm vụ kiểm tra - So sánh kết làm nhóm đáp án HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA ... quan" C Một số giáo án đề nghị NỘI DUNG A Các bước tiến hành hoạt động nhóm: - Bước 1: Chia nhóm + Tuỳ theo việc bố trí tiết học mà giáo viên có cách thức chia nhóm khác ( nhóm/ lớp; nhóm/ lớp; nhóm ... tập nhà III Gợi ý phương pháp dạy học: - Hình thành nhóm( GV chia nhóm cố định) - Phân bậc hoạt động nội dung học tập IV Tiến trình học: - Nội dung, hoạt động thời lượng tương ứng: STT HOẠT ĐỘNG...
 • 37
 • 122
 • 0

Một số biện pháp đánh giá hoạt động nhóm trong dạy học toán ở tiểu học

Một số biện pháp đánh giá hoạt động nhóm trong dạy học toán ở tiểu học
... hoạt động nhóm, đánh giá, đánh giá hoạt động nhóm tổ chức hoạt động dạy học Toán - Tìm hiểu thực trạng đánh giá giáo viên học sinh dạy học theo nhóm - Đề số biện pháp để đánh giá hoạt động nhóm ... Kết hoạt động nhóm - Đánh giá quan sát hoạt động kết hoạt động + Nêu tiêu chí đánh giá + Học sinh tự đánh giá + Học sinh đánh giá lẫn + Giáo viên đánh giá 1.1.3 Đánh giá hoạt động nhóm dạy học toán ... chất lƣợng đánh giá hoạt động nhóm 28 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC TOÁN TIỂU HỌC 2.1 Biện pháp 1: Tổ chức lớp bồi dƣỡng, tập huấn cho giáo viên đánh giá, cách...
 • 50
 • 55
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp một số biện pháp đánh giá hoạt động nhóm trong dạy học toán ở tiểu học

Khoá luận tốt nghiệp một số biện pháp đánh giá hoạt động nhóm trong dạy học toán ở tiểu học
... việc đánh giá hoạt động nhóm tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh Tiểu học Trên sở đề xuất số biện pháp đánh giá hoạt động nhóm học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học theo nhóm môn Toán ... dạy học môn Toán Tiểu học Nhiệm yụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí luận hoạt động nhóm, đánh giá, đánh giá hoạt động nhóm tổ chức hoạt động dạy học Toán - Tìm hiểu thực trạng đánh giá giáo viên học ... khoa Tiểu học, băn khoăn làm để đánh giá cách tương đối xác hoạt động nhóm học sinh tiểu học đặc biệt với môn toán Vì xin chọn đề tài Một số biện pháp đánh giá hoạt động nhóm dạy học toán tiễu học ...
 • 49
 • 65
 • 0

Sử dụng đồ tư duy và hoạt động nhóm trong dạy học sinh 8, 9 và ôn thi học sinh giỏi

Sử dụng sơ đồ tư duy và hoạt động nhóm trong dạy học sinh 8, 9 và ôn thi học sinh giỏi
... nghiờn cu: S kt hp s t hc vi hc nhúm ca hc sinh Phm vi nghiờn cu: / 18 S dng s t v hot ng nhúm dy hc sinh 8, v ụn thi hc sinh gii Hc sinh lp 9A, 9B, 8A, 8/B hc ti Trng trung hc c s nm hc 2013-2014 ... 18 S dng s t v hot ng nhúm dy hc sinh 8, v ụn thi hc sinh gii S 2: Quy lut di truyn S 3: C ch 11 / 18 S dng s t v hot ng nhúm dy hc sinh 8, v ụn thi hc sinh gii S 4:C s vt cht di truyn Vớ ... v gii ba cp thnh ph - Nm hc 2014-2015 cng cú hc sinh i thi hc sinh gii thi c u hc sinh gii huyn .trong ú cú gii ba Hc sinh Nguyn Th Lan Anh i thi thnh ph cng t c kt qu cao Kt lun Kt qu t c: Bn...
 • 18
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 trường trung học cơ sởphương pháp hoạt động nhóm trong dạy học hợp tácmột số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 cienco 1 giai đoạn 2011 2013một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đóng tàu hà nộimột số kĩ thuật hoạt động nhóm khi tổ chức dạy học dự án trong hoạt động ngoại khoáluận văn vận dung phương pháp phân tích và sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lí lớp 11skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 2hoat dong nhom trong day toan o tieu hocsu dung ban do tư duy trong day học vat li lop 11phương pháp hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ cho học sinh trong dạy học địa lý lớp 11phân tích bảng số liệu trong dạy học địa lí lớp 11skkn sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lý lớp 12 cơ bảnsử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lý lớp 12 cơ bảnvận dụng một số quan điểm của triết học và tâm lí học vào hoạt động khám phá kiến thức mới trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thôngvân dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của khối văn phòng công ty cổ phần gas petrolimex giai đoan 2002 – 2006Quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúcPhát triển đội ngũ nhà giáo trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lựcCông nghệ lên men rau quả (Đề thi kết thúc học phần và đáp án)Sinh sản nhân tạo cá đối mụcPhong trào cách mạng 1930 đến 1935CÔNG NGHỆ ĐỒ HỘP THỰC PHẨMThiết kế ly hợp hộp số cầu chủ độngblogtoan com đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội lần 3Ôn tập sinh học 12 nâng cao chương 1tiêu chuẩn thiết kế xây dựng chợ Việt NamBỘ dẫn CHỨNG NGHỊ LUẬN xã hộiQuy trình sản xuất nước mắmThiết kế phân xưởng nước uống từ đài hoa bụp giấmĐề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Hai Bà Trưng, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GDĐT Bù Đăng, Bình Phước năm học 2016 2017Thiết kế tháp sấy phun sấy bột ceramic, công suất 1,5 triệu m2 một năm, dùng nhiên liệu là dầu mazut đen 20 có thành phần cơ bảnTrắc nghiệm Quản lý bán hàng có đáp ánĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 2017Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 2017 có đáp án
Đăng ký
Đăng nhập