Định lí choquet

định choquet

định lí choquet
... điệu định Bernstein hàm hoàn toàn đơn điệu Chương hai luận văn dành cho việc chứng minh định Choquet trường hợp khả metric định tồn độ đo Bishop-De-Leeuw Chương ba nêu ứng dụng định Choquet ... X ta thấy định Choquet- Bishop- De Leeuw trường hợp tổng quát định Krein-Milman Tiếp theo diễn tả cách rõ ràng định Choquet- Bishop- De Leeuw, cho việc vận dụng dễ dàng Định 2.2.7: ... (Fatou) 18 T T Chương ĐỊNH LÍ CHOQUET 19 T T 2.1 Định Choquet cho trường hợp khả mêtrict 19 T T 2.2 Định tồn Choquet – Bishop – De Leeuw ...
 • 48
 • 39
 • 0

tích phân choquetđịnh choquet

tích phân choquet và định lí choquet
... 2: TÍCH PHÂN CHOQUET THEO DUNG LƯỢNG .28 2.1 Định nghĩa 28 2.2 Tính chất .28 Chương 3: ĐỊNH LÍ CHOQUET .40 3.1 Hàm dung lượng 40 3.2 Định Choquet ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Hữu Mạnh TÍCH PHÂN CHOQUET VÀ ĐỊNH LÍ CHOQUET Chuyên ngành: Toán Giải Tích Mã số: 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC ... chọn đề tài: Tích phân Choquet định Choquet nhằm tìm hiểu bước đầu nghiên cứu theo lý thuyết nói Mục đích nghiên cứu Trong luận văn này, đưa khái niệm dung lượng, tích phân Choquet theo dung...
 • 57
 • 123
 • 0

ĐỊNH ROLL VÀ BẤT ĐẲNG THỨC HÀM LỒI

ĐỊNH LÍ ROLL VÀ BẤT ĐẲNG THỨC HÀM LỒI
... dụng bất đẳng thức hàm lồi định Roll việc giải phương trình chứng minh bất đẳng thức Từ có thêm công cụ hữu hiệu để giải toán bất phương trình phương trình Tuy đơn giản bất đẳng thức hàm lồi định ... san khối chuyên Toán 2008-2009 I Sử dụng tính lồi lõm hàm số để chứng minh bất đẳng thức giả sử: M ≤0 Ta thực bước sau + Bước 1: Biến đổi bất đẳng thức dạng:  f ( x1 ) + f ( x2 ) + + f ( xn ... Sử dụng định Roll để giải phương trình Giả sử cần giải phương trình f ( x ) = tan n   1  ≥ n = n −1 3   - Ta lựa chọn kết định Roll việc thực theo bước: + Bước 1: Tìm tập xác định D...
 • 5
 • 908
 • 35

Lời giải định Fermat

 Lời giải định lí Fermat
... proof that all semistable elliptic curves are modular In particular, this finally yields a proof of Fermat s Last Theorem In addition, this method seems well suited to establishing that all elliptic ... number fields Now we present our methods and results in more detail MODULAR ELLIPTIC CURVES AND FERMAT S LAST THEOREM 445 Let f be an eigenform associated to the congruence subgroup Γ1 (N ) of ... representation on a p-divisible group, again ρ comes from a modular form MODULAR ELLIPTIC CURVES AND FERMAT S LAST THEOREM 447 In case (ii) it is not hard to see that if the form exists it has to be...
 • 109
 • 260
 • 3

Định điểm cân bằng blum-oettli và một số mở rộng

Định lí điểm cân bằng blum-oettli và một số mở rộng
... 1.3 Bài toán cân giả thiết đơn điệu Chương 17 định điểm cân Blum-Oettli mở rộng vô hướng 22 2.1 Định Brezis-Nirenberg-Stampacchia 2.2 Định điểm cân Blum-Oettli ... 2.3 Mở rộng vô hướng Định Blum-Oettli Chương 36 mở rộng vectơ định điểm cân Blum-Oettli 41 3.1 Nón quan hệ thứ tự theo nón không gian vectơ tôpô 3.2 Định ... điều kiện Bổ đề 1.2 Lưu ý định X không gian vectơ tôpô Hausdorff, Định 1.2 mở rộng Định 1.1 Dưới ví dụ dùng Định 1.2 ta có tồn nghiệm toán cân bằng, Định 1.1 không áp dụng (vì điều...
 • 67
 • 240
 • 0

Về định dubovitstkii-milyutin và điều kiện tối ưu

Về định lí dubovitstkii-milyutin và điều kiện tối ưu
...  Chú ý điều kiện cần tối ưu Dubovitskii-Milyutin phát biểu hệ đơn giản định lý 2.2, nón tiếp tuyến loại xấp xỉ mạnh nón Một phát biểu khác điều kiện tối ưu Dubovitskii-Milyutin gọi định lý Dubovitskii-Milyutin ... có   x   int A  B  U x0  Điều mâu thuẫn với giả thiết  ii  Dựa định lý 2.1, định điều kiện tối ưu Dubovitskii-Milyutin suy rộng Định lý 2.2 ( Định lý Dubovitskii-Milyutin suy rộng ... lý Dubovitskii-Milyutin điều kiện tối ưu tổng quát số kết có liên quan Chương trình bày kết Lasiecka [4] tổng quát hóa điều kiện tối ưu Dubovitskii-Milyutin sở chứng minh định lý tách cho nón nón...
 • 56
 • 208
 • 0

định điểm cân bằng blum-oettli và một số mở rộng .pdf

định lí điểm cân bằng blum-oettli và một số mở rộng .pdf
... 1.3 Bài toán cân giả thiết đơn điệu Chương 17 định điểm cân Blum-Oettli mở rộng vô hướng 22 2.1 Định Brezis-Nirenberg-Stampacchia 2.2 Định điểm cân Blum-Oettli ... 2.3 Mở rộng vô hướng Định Blum-Oettli Chương 36 mở rộng vectơ định điểm cân Blum-Oettli 41 3.1 Nón quan hệ thứ tự theo nón không gian vectơ tôpô 3.2 Định ... điều kiện Bổ đề 1.2 Lưu ý định X không gian vectơ tôpô Hausdorff, Định 1.2 mở rộng Định 1.1 Dưới ví dụ dùng Định 1.2 ta có tồn nghiệm toán cân bằng, Định 1.1 không áp dụng (vì điều...
 • 67
 • 193
 • 0

Về định dubovitstkii-milyutin và điều kiện tối ưu .pdf

Về định lí dubovitstkii-milyutin và điều kiện tối ưu .pdf
...  Chú ý điều kiện cần tối ưu Dubovitskii-Milyutin phát biểu hệ đơn giản định lý 2.2, nón tiếp tuyến loại xấp xỉ mạnh nón Một phát biểu khác điều kiện tối ưu Dubovitskii-Milyutin gọi định lý Dubovitskii-Milyutin ... có   x   int A  B  U x0  Điều mâu thuẫn với giả thiết  ii  Dựa định lý 2.1, định điều kiện tối ưu Dubovitskii-Milyutin suy rộng Định lý 2.2 ( Định lý Dubovitskii-Milyutin suy rộng ... lý Dubovitskii-Milyutin điều kiện tối ưu tổng quát số kết có liên quan Chương trình bày kết Lasiecka [4] tổng quát hóa điều kiện tối ưu Dubovitskii-Milyutin sở chứng minh định lý tách cho nón nón...
 • 56
 • 204
 • 0

Khảo sát sự hội tụ định Toeplitz

Khảo sát sự hội tụ định lí Toeplitz
... lim yn = lim γ n Cũng hội tụ và: n →∞ n →∞ Giải; Đặt Pnk = yk 1 + + + y1 y2 yn (k∈N ) * Lúc điều kiện định Toeplitz thoả mãn tn = γ n Do đó: 3) Chứng minh { xn } hội tụ xn > ( n ∈ N * ) thì: ... n (n ∈ N * ) Pnk xn thoả mãn điều kiện định Toeplitz Trong đó: n tn = ∑ Pnk xk − ε n k =1 Do ta có: lim ε n = lim xn n →∞ n →∞ 2) Chứng minh dãy hội tụ { yn } yn > ∀n ∈ N * dãy gồm trung bình ... n →∞ n →∞ n →∞ n →∞ (1) (2) ( 2) ⇒ lim n x1 x2 xn = lim xn n →∞ n →∞ 4) Cho dãy { u1} { v1} xác định sau: u1 = a, v1 = b u +v u +v un = n −1 n −1 ; = n n −1 ∀n ≥ 2 2   Chứng minh rằng: un =...
 • 4
 • 835
 • 10

Các ứng dụng của các định rôn, lagrang, Boxano-cosi

Các ứng dụng của các định lí rôn, lagrang, Boxano-cosi
... chứng minh bất đẳng thức III.Nội dung nghiên cứu đề tài: Chương I: sở luận đề tài Chương II: ứng dụng đònh Bonxano – Cauchy chứng minh phươngtrình có nghiệm Chương III: ứng dụng đònh ... dụng đònh Roll,Lagange,Cauchy chứng minh phương trình có nghiệm Chương IV: ứng dụng đònh Lagange giải phương trình Chương V: ứng dụng đònh Lagange chứng minh bất đẳng thức Đối tượng nghiên ... Chương I:Cơ sở luận đề tài I.Hàm số liên tục II.Đạo hàm ChươngII :Ứng dụng đinh bonxano-cauchy chứng minh phương trình có nghiệm I.Phương pháp chung II .Các ví dụ ChươngIII:Dùng đònh Roll-Lagange-Cauchy...
 • 39
 • 578
 • 2

Độ đo Radon và định biểu diễn Riesz

Độ đo Radon và định lí biểu diễn Riesz
... 15 Chng O RADON V NH BIU DIN RIESZ 24 O RADON 24 1.1 nh ngha 24 1.2 Mt s tớnh cht ca o Radon 25 NH BIU DIN RIESZ 32 2.1 nh lý biu din Riesz ... 2: O RADON V NH BIU DIN RIESZ õy l ni dung chớnh ca bn luõn Chng ny núi v nh ngha o Radon, mt s tớnh cht ca nú v trỡnh by chng minh chi tit nh lý biu din Riesz Chng 3: MT P DNG CA NH BIU ... n X X GVHD Ths Phm Th Thu Hng Trang 23 Khúa lun tt nghip Nguyn Th Anh o Chng O RADON V NH BIU DIN RIESZ O RADON 1.1 nh ngha 1.1.2 o xỏc sut nh ngha Cho khụng gian mờtric X, C l i s cỏc...
 • 48
 • 377
 • 0

Chứng minh định Welerstrass theo phương pháp xác xuất

Chứng minh định lí Welerstrass theo phương pháp xác xuất
... dẫn xuất Mỗi bốn phương pháp sản xuất dẫn xuất kinh tế Nếu hai cạnh giá, có dẫn xuất kinh tế Định lý 1.2.8 Chứng minh Chọn dẫn xuất kinh tế nhiều với T G mà có số cạnh T1 , T1 dẫn xuất chọn theo ... lõi phương pháp xác suất Để chứng minh tồn cách tô màu tốt không giới thiệu cách tô tường minh mà không dựng tồn Ví dụ xuất tài liệu P Erdos từ 1947 Mặc dù Szele có ứng dụng phương pháp xác suất ... cạnh ux, uy Thế thì, theo phần đầu, G có chu trình Euler C Rõ ràng, C u vệt Euler từ x đến y Bây giả sử 21 Chương Phương pháp 2.1 Phương pháp Xác suất Phương pháp xác suất công cụ hữu hiệu...
 • 69
 • 347
 • 0

Một hướng tiếp tục mở rộng của định Jacobson

Một hướng tiếp tục mở rộng của định lí Jacobson
... trực tiếp vành giao hoán Rα nên R giao hoánª §2 MỘT VÀI KẾT QUẢ VỀ MỞ RỘNG ĐỊNH LÝ JACOBSON GV hướng dẫn: PGS – TS Bùi Tường Trí HV: Đinh Quốc Huy Luận văn Thạc só Toán: Một hướng tiếp tục mở rộng ... tâm tổng trực tiếp tổng trực tiếp tâm Ta có tâm Fn chiều F (vì i GV hướng dẫn: PGS – TS Bùi Tường Trí HV: Đinh Quốc Huy Luận văn Thạc só Toán: Một hướng tiếp tục mở rộng đònh lý Jacobson trang ... minh đònh lý Jacobson: GV hướng dẫn: PGS – TS Bùi Tường Trí HV: Đinh Quốc Huy Luận văn Thạc só Toán: Một hướng tiếp tục mở rộng đònh lý Jacobson trang 15 Mệnh đề(2.1.5): (đònh lý Jacobson) Cho...
 • 34
 • 166
 • 0

Định Guldin ứng dụng xác định trọng tâm VR

Định lí Guldin ứng dụng xác định trọng tâm VR
... Định lý 2: (Xác định khối tâm diện tích phẳng) Thể tích V mà mà diện tích phẳng quét quay vòng quanh trục nằm ... đường tròn mà khối tâm diện tích phẳng vẽ ra: V = (2π xG ).S Chứng minh: Gọi diện tích S nằm mặt phẳng (O,x,z) không cắt Oz Mật độ khối lượng diện tích S Theo định nghĩa khối tâm ta có: σ u u u ... R2 V =( )(2π xG ) = π R 3 4R → xG = 3π Chú ý: Có thể mở rộng định Guldin để tìm khối tâm thể tích có tính đối xứng * Paul Guldin nhà toán học Thụy Sĩ ...
 • 2
 • 475
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập