Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2015 2016 có đáp án môn hóa học 12 trường THPT yên lạc 2 (mã đề thi 132)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC: 2011 - 2012 MÔN: HÓA HỌC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC: 2011 - 2012 MÔN: HÓA HỌC
... đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val không thu được đipeptit Gly-Gly Chất X có công thức là: A Gly-Ala-Val-Phe-Gly B Val-Phe-Gly-Ala-Gly C Gly-Phe-Gly-Ala-Val D Gly-Ala-Val-Val-Phe Câu ... kết β [1 - 4] glicozit D Phân tử mantozơ gốc - glucozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc thứ C1, gốc thứ C4 (C1 - O - C4) - - HẾT Trang 6/6 - đề thi 13 2 ... Phân tử saccarozơ gốc - glucozơ - fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc αglucozơ C1 gốc - fructozơ C4 (C1 - O - C4) B Tinh bột có loại liên kết α [1 - 4] glicozit α [1 - 6] glicozit C Xenlulozơ...
 • 6
 • 225
 • 2

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2011- ­2012 Môn Toán - THPT Tuy Phong doc

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2011- ­2012 Môn Toán - THPT Tuy Phong doc
... )3 = - y ù( x + y )3 = - y ợ ợ 0.25 0.25 x - y- 3 ỡ x ù = - y- ỡ x - y- = ỡ y = x- ớ5 ớ x - y x (2 ợ( x + y ) = ợ x - 3) = 12 5 ù( x + y )3 = - y ợ ỡ x= ỡ y = x- thamón iukin. ớ ợy = ợ x - = ... A ( m - 1) , B - m -m + m - , C m - m + m -1 ( ) ( ) ã SVABC = yB - y A xC - xB = m m AB = AC = m + m , BC =2 m ộ m= m + m m AB AC. BC ã R= =1 = m - 2m+ = ờ m = - VABC S m m ( II .1 0.25 ... MA1= 3a A C1 B1 2 Vy MB + MA1 = BA1 = 21 ị MA1 ^MB a M A B C 0.50 1 Talicú: V ABA1M = d ( M , ( ABA1)).S ABA1 = d MBA S 3 d ( M , ( ABA1 )) = d (C , ( ABA1)) =a AB AA1 =a a S MBA = MB.MA1 =3a ị...
 • 5
 • 171
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 Năm 2012 - 2013 Môn toán khối A, B, D trường THPT Thuận Thành pdf

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 Năm 2012 - 2013 Môn toán khối A, B, D trường THPT Thuận Thành pdf
... Theo bất đẳng thức bunhiacopki ta có (1im) 1 1 1 1 1 1 ộ P = - + 1- + 1- Ê 3- ( + + ) = 9- + + ) Ê 9- ( + + )2 ( ỳ a b c a b c ỷ a b c a b c 1 1 1 1 1 1 + + + = (*) Ta có + + Ê ( + + ) , Ê ... HNGDNCHM Mụn:Toỏn im CõuI 1. (1. 0 ) (2im) *) Với m = -1 hàm số trở thành y = - x+ x+ 0,25 1) TX: D = R\ {- 1} 2)Sbinthiờn: Chiubinthiờn: y = - < "xạ -1 , , (x+ ) Hmsnghchbintrờn mikhong ( - -1 ) ... v (1 +Ơ ) Cctr:Hàm số cực trị Tiệm cận: - x+ - x+ lim y= lim = - , lim y= lim = +Ơ x đ ( -1 ) x ( -1 đ ) x ( -1 đ ) x ( -1 đ ) x+ x+ Do đó, đường thẳng x = -1 tiệm cận đứng - x+ lim y= lim = -1 ...
 • 8
 • 227
 • 4

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 năm 2015 trường THPT Tiên Hưng môn vật lý

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 năm 2015 trường THPT Tiên Hưng môn vật lý
... có? A I2 > I1 k2 > k1 B I2 < I1 k2< k1 C I2 < I1 k2 > k1 D I2 > I1 k2 < k1 Câu 22 Một vật dao động điều hòa trục Ox có phương trình: x = 16 acos 6ωt + 16 sin6ωt – 10 a Vận tốc cực đại vật bao nhiêu? ... nghiệm môn Vật Trường THPT Tiên Hưng Một học sinh lớp 12 A1, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T lắc đơn cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2, 01( s); ... fnews@ftu-forum.net Hot-line: 016 58.725. 816 2A 12 A 22B 32A 42B 3B 13 C 23D 33D 43A 4A 14 C 24D 34B 44B ĐÁP ÁN MÃ 13 6 5C 6A 15 B 16 D 25B 26C 35C 36B 45B 46C 7A 17 A 27B 37A 47C 8D 18 B 28D 38A 48A 9D 19 A 29D 39C 49D...
 • 8
 • 170
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 – NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÝ 12 TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 – NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÝ 12 TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2
... cos ( 120 t + )( A) B i = cos ( 120 t )( A) C i = cos ( 120 t + )( A) 4 D i = cos ( 120 t )( A) Cõu 60: Mt dõy n cú chiu di a (m) dao ng vi tn s f = (Hz), hai u c nh Tc truyn súng trờn dõy l v = 2a (m/s) ... 10m/s2 Khi t lc in trng u, vộcto cng in trng cú phng thng ng, hng xung di v qu cu mang tớch in q1, chu k lc bng T1=3T0, qu cu mang tớch in q2, chu k lc bng T2= (3/ 5)T0 Tớnh t s q1/q2 A q1/q2=-1 /2 ... cuộn dây cảm có cảm kháng điện trở Công suất dòng điện ba pha bằng: A 8712W B 8712kW C 871,2W D 87,12kW Trang 4/7 - Mó thi 485 ZL = Z C Dũng in mch: 1+ A sm pha so vi in ỏp hai u mch B Tr...
 • 7
 • 182
 • 1

Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm 2011-THPT chuyên Vĩnh Phúc

Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm 2011-THPT chuyên Vĩnh Phúc
... 1, 2,K , n nên ( 1) k 1 Suy S = 2 010 ∑ ( 1) k 1 2009 k =1 k kC2 010 = 2 010 × 1) ( C k 1 2009 2009 k 1 k 1 C2009 ∀k = 1, 2,K , 2 010 i = 2 010 ∑ ( 1) C2009 = 2 010 ( − 1) i =0 i 2009 =0 0.25 ... ( 1) k C2 010 = ( 1) k k ( k ( k − 1) C k 2 010 k + kC2 010 ) với k = 2,3,K , 2 010 0.25 k k 1 Do kCn = nCn 1 ∀k = 1, 2,K , n nên ( 1) k k k k 1 k (k − 1) C2 010 = (k − 1) × 1) kC2 010 = 2 010 ... ( 1) (k − 1) C2009 ( k k = 2 010 ×2009 ( 1) k k 1 ( 1) kC2 010 = 2 010 ( 1) C2009 = −2 010 ( 1) k k k 1 k −2 k −2 C2008 ∀k = 2,3,K , 2 010 0.25 k 1 C2009 ∀k = 2,3,K , 2 010 Do 2 010 S = 2 010 ...
 • 7
 • 179
 • 0

THI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG lần IV năm học 2012 – 2013 chuyen vinh phuc 4 2013

THI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG lần IV năm học 2012 – 2013 chuyen vinh phuc 4 2013
... SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN IV NĂM HỌC 2012 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HD chấm môn TOÁN 12 Khối A,A1 VĨNH PHÚC Hướng dẫn chung: - Mỗi toán có ... giải Học sinh giải theo nhiều cách khác nhau, đủ ý cho kết đúng, giám khảo cho điểm tối đa phần - Câu (Hình học không gian), học sinh vẽ hình sai không vẽ hình toán, không cho điểm; câu (Hình học ... (Hình học giải tích) không thi t phải vẽ hình - Điểm toàn chấm chi tiết đến 0.25, không làm tròn - HDC có 04 trang Câu Nội dung trình bày Điểm TXĐ: 0.25 Chiều biến thi n: y  3x(2  x), y ...
 • 5
 • 279
 • 7

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 MÔN: TOÁN ppt

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 MÔN: TOÁN ppt
... t 0 ;1 64 16  GTNN P đạt x = y = 4z > 81 81 - Đề & đáp án thi Đại học - Trường THPT Thuận Thành số I 0.25 VI.a 2.0 1. 0 Do B giao AB BD nên toạ độ B nghiệm hệ: 21  x  x  y 1    21 13 ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN - 2 010 Đáp án gồm 06 trang Câu Nội dung Điểm I 2,0 1, 0 x2 a) Tập xác định: D  ¡ \ 2 Với m =1 y  x   0.25 b) Sự biến thi n: y' 1  x  2  x2  ...  1 sin x  cos x  1  sin x  1. 0 ĐK: sin x  cos x  0.25 Khi PT  1  sin x   cos x  11  sin x  sin x  cos x   1  sin x  1  cos x  sin x  sin x.cos x   0.25  1...
 • 7
 • 161
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 toán khối B và D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 toán khối B và D trường THPTChuyên Đại học Vinh năm 2014 có đáp án
... , K1 trung điểm BC , B1 C1 Kẻ KE ⊥ AK1 Vì B1 C1 ⊥ ( AKK1 ) nên B1 C1 ⊥ KE ⇒ KE ⊥ ( AB1C1 ) Vì BC / /( AB1C1 ) nên d ( BC , AB1 ) = d ( K , ( AB1C1 ) ) = KE (1)< /b> 1 < /b> a a 30 = + = ⇒ KE = = 2 KE K1K ... www.MATHVN.com – Toán < /b> học Việt Nam ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12< /b> , LẦN - NĂM 2 014< /b> Môn: TOÁN – Khối < /b> B, D; Thời gian làm b i: 18< /b> 0 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án a) ... B1 C , ( ABB1 A1 ) ) = 450 ⇒ ∆CHB1 vuông cân H B a Giả sử BC = x > ⇒ CH = E C1 K1 A1 x B1 H = B1 B + BH = 2a + x Từ CH = B1 H ⇒ x = 2a ⇒ S ABC = B1 0,5 x2 = a2 Suy thể tích lăng trụ V = AA1.S ABC...
 • 6
 • 68
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 lớp 12 môntrường THPT Yên Lạc

Đề thi khảo sát chất lượng lần 1 lớp 12 môn lý trường THPT Yên Lạc
... A 16 9 12 A 16 9 13 A 16 9 14 B 16 9 15 B 16 9 16 B 16 9 17 B 16 9 18 C 16 9 19 D 16 9 20 A 16 9 21 D 16 9 22 A 16 9 23 B 16 9 24 C 16 9 25 C 16 9 26 D 16 9 27 D 16 9 28 D 16 9 29 A 16 9 30 C 16 9 31 C 16 9 32 C 16 9 ... DeThiThuDaiHoc.com Trang 5/7 - Mã đề thi 16 9 www.DeThiThuDaiHoc.com – FB.com/ThiThuDaiHoc ĐÁP ÁN MÔN LÝ made cauhoi dapan 16 9 A 16 9 B 16 9 C 16 9 C 16 9 A 16 9 B 16 9 B 16 9 A 16 9 C 16 9 10 B 16 9 11 ... 33 A 16 9 34 A 16 9 35 D 16 9 36 D 16 9 37 B 16 9 38 B 16 9 39 D 16 9 40 D 16 9 41 A 16 9 42 D 16 9 43 C 16 9 44 A 16 9 45 A 16 9 46 A 16 9 47 C 16 9 48 C 16 9 49 C DeThiThuDaiHoc.com Trang 6/7 - Mã đề thi 16 9...
 • 7
 • 100
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B - SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ - MĐT 132 pdf

Tài liệu ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II NĂM 2013 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B - SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT LÊ QUẢNG CHÍ - MĐT 132 pdf
... A C A A C B A C B A D D D A D A B B B A D B A A D D C B C B C A C B D A A D A D A C C D A C B C B Trang 5/ - đề < /b> 132 D Hochoahoc.com - Dẫn đường vào đại học Trang 6/ - đề < /b> 132 ... dần tính bazơ? A p – O2N-C6H4-NH2 < C6H5-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < (CH3)2NH < CH3-NH2 B C6H5-NH2 < p – O2N-C6H4-NH2 < p – CH3-C6H4-NH2 < NH3 < CH3-NH2 < (CH3)2NH C (CH3)2NH < CH3-NH2 < NH3 ... ? A HBr HI B HF HCl C HCl, HBr HI D HF, HCl, HBr, HI HẾT -( Cán coi thi < /b> không giải thích thêm) Trang 4/ - đề < /b> 132 Hochoahoc.com - Dẫn đường vào đại học ĐÁP ÁN THI...
 • 6
 • 249
 • 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I NĂM 2010 MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I NĂM 2010 MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN
... k i =0 i  12 k 12− k k i k −4 i i x  ÷ = ∑∑ ( −1) C12Ck x  x  k =0 i =0 k i  ∑ (x ) i Ck 0.25 k 0.25 k i = ∑∑ (−1)12−k C12Ck x k − 5i k =0 i =0 Ta chọn: i, k ∈N, ≤ i ≤ k ≤ 12; 4k − 5i ... đ i cực tiểu m ≠ uu ur Giả sử hàm số có hai i m cực trị là: A(0; 4m3), B(2m; 0) ⇒ AB = (2m; −4m3 ) Trung i m đoạn AB I( m; 2m3) i u kiện để AB đ i xứng qua đường thẳng y = x AB vuông góc v i ... 2cotg x sin x 2(sin x + cos x) ⇔ 3tg x + − = 2cotg x sin x cos x ( ) 0.25 ⇔ 3tg x + 2tg x − = π   tg x = − x = − + kπ   ⇔ ⇔ tg x =  x = π + kπ     II 0.25 KL: So sánh v i i u kiện phương...
 • 5
 • 151
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐH-CĐ NĂM HỌC 2010-2011 (ĐỢT 1) pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐH-CĐ NĂM HỌC 2010-2011 (ĐỢT 1) pps
... đoạn intron lại với D qua màng nhân vào tế bào chất Câu 26 Điều sau sai ? A Vị trí gen NST gọi locus B Số lượng nhóm gen liên kết loài thường số lượng NST lưỡng bội C Các gen NST thường di truyền ... Ở vi khuẩn, axit amin đưa đến Riboxom trình dịch mã là: A Lizin B Triptophan C foocmin methionin D Methionin Câu 28 Để phát qui luật liên kết gen hoàn toàn, Moocgan thực hiện: A.Lai phân tích ... liên kết với chất cảm ứng Câu 34 Điều kiện nghiệm cho định luật phân li độc lập Menđen là: A Các cặp alen qui định tính trạng khác phải nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác B Số lượng cá thể...
 • 6
 • 64
 • 0

Đề khảo sát chất lượng lần 1 Hóa 12

Đề khảo sát chất lượng lần 1 Hóa 12
... đến phản ứng xảy hoàn toàn thu đợc dung dịch F chất rắn G.Tính khối lợng chất rắn G Cho C = 12 , H =1, O =16 , Br = 80, Al = 27, Cu = 64, Mg = 24, Ag = 10 8 Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm ... khối lợng không đổi đợc chất rắn D, dẫn khí H2d qua D nung nóng thu đợc 28,8 gam chất rắn E Tính % m kim loại A tổng khối lợng muối d2B Nếu cho 27,8 (g) hỗn hợp A vào 1( lít) dung dịch hỗn hợp ... E, F viết ptp, viết ptp điều chế F từ A( chất vô điều kiện khác có đủ) Hiđrôcacbon A có công thức phân tử C8H8 a) Xác định công thức cấu tạo A biết 3 ,12 g A phản ứng hết với dung dịch chứa 4,8...
 • 2
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ảnh hưởng của sự hài lòng đến nỗ lực và lòng trung thành của nhân viên trong ngành dịch vụ viễn thông tại việt namTình Hình Phát Triển Con Người Và Nguồn Nhân Lực Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu LongCác Chiến Lược Và Chính Sách Của Trung Quốc Nhằm Thúc Đẩy Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Và Đào Tạo Nhân Công Tay Nghề CaoSKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóaKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH thương mại dịch vụ hoàng linhKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bia sài gòn – nghệ tĩnhTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN NGUYÊN LIỆU, vật LIỆU tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế xây DỰNG đô THỊ và hạ TẦNG hà nộiHD cài phần mềm xem camera SipiemBộ đề, bài tập ôn hè môn toán lớp 1 lên lớp 2 hay632 cau trac nghiem mon sinh lop 11luận văn tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDMCÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềBÀI tập PHẢN ỨNG hạt NHÂNchuyên đề điện LYđề ktra vật lý 15 phút khối 11đề thi anh lớp 11 và hdcHDC sinh học lớp 12MỘT số DẠNG TOÁN về ỨNG DỤNG của TÍCH PHẦN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG