tai lieu dai cuong nganh cong nghe soi det ts nguyen tien binh phan keo soi phan det thoi phan det kim phan nhuom xu ly hoan tat

Thực tập Bionformatics Đại cương ngành công nghệ sinh học

Thực tập Bionformatics Đại cương ngành công nghệ sinh học
... phân tích cấu trúc phân tử sinh học • Bioinformatics đại – Theo NCBI: Sự kết hợp Công nghệ Sinh học Công nghệ thông tin với mục tiêu giúp hiểu biết khám phá nguyên lí Sinh học – Human Genome Project ... Sự bùng nổ thông tin sinh học Cơ sở liệu sinh học: trao đổi thông tin, quản lý, khai thác, nghiên cứu kho liệu sinh học khổng lồ sống hành tinh Khai thác thông tin sinh học • Nhiều lĩnh vực: ... phương pháp thống kê • Sử dụng công cụ tin sinh học xây dựng để phân tích thông dịch nguồn liệu sinh học Bài - CSDL SH PP khai thác thô Slide BÀI - CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC...
 • 16
 • 400
 • 0

sinh học đại cương - ngành công nghệ sinh học

sinh học đại cương - ngành công nghệ sinh học
... /S d S - Hình 2-1 -a: Theo Michaelis-Menten - dư i d ng s ph thu c c a v n t c ph n ng vào n ng ñ ch t - Hình 2-1 -b: Theo Lineweaver Burk - dư i d ng ñư ng th ng - Hình 2-1 -c: Theo Eadice - dư i ... protein - Màng nguyên sinh ch t (cytoplasmic membrane) hay g i màng nguyên sinh ch t - Màng nguyên sinh ch t ñ m nhi m b n ch c sau: • Duy trì áp su t th m th u c a t bào, SINH H C ð I CƯƠNG 2007 ... Theo Eadice - dư i d ng ñư ng th ng: V = f (v/s) - Hình 2-1 -d: Theo Dixon - dư i d ng ñư ng th ng: s/v = f (s) SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG 49 2 ,- nh hư ng c a nhi t ñ Cũng ph n ng hóa h c, thư...
 • 116
 • 241
 • 2

Phương pháp số trong công nghệ hóa học TS NGUYỄN ĐẶNG BÌNH THÀNH

Phương pháp số trong công nghệ hóa học TS NGUYỄN ĐẶNG BÌNH THÀNH
... 2) Cho dãy số thực tăng dần x1, x2,…,xn số thực xs Hãy xác định vị trí xs dãy số trên, biết x1 < xs ...
 • 370
 • 943
 • 2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương tình văn phòng điện tử Eoffice phần 2 xử văn bản

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương tình văn phòng điện tử Eoffice phần 2 xử lý văn bản
... tương ứng phần xử sau Văn thư eOffice Văn phòng điện tử Người sử dụng văn thư eOffice Văn phòng điện tử Các thao tác xử văn Xử văn đến - Nếu văn đến từ đơn vị sử dụng Eoffice Văn thư ... văn xử 20 - Kết thúc xử văn 20 - Xử nhận văn xin ý kiến 21 - Xử nhận đựơc văn thông báo 21 Quản hồ sơ công việc 22 Tạo hồ sơ 22 ... eOffice Văn phòng điện tử Văn thư .5 Người sử dụng văn thư Các thao tác xử văn Xử văn đến Nếu văn đến từ đơn vị sử dụng Eoffice Văn thư cần...
 • 36
 • 233
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN doc

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN THI LIÊN THÔNG BẬC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN doc
... + Nhập/xuất liệu theo khối liệu + Nhập/xuất liệu theo dòng văn V - Danh sách liên kết - Tổ chức cấu trúc liệu cách sử dụng danh sách liên kết đơn, đôi - Các thao tác danh sách liên kết đơn, ... phần tử + Tìm kiếm, xếp liệu + Trộn danh sách + Hủy danh sách VI - Danh sách hạn chế - Tổ chức cấu trúc liệu cách sử dụng ngăn xếp, hàng đợi thông qua mảng, danh sách liên kết - Các thao tác ... trúc liệu cách sử dụng nhị phân, nhị phân tìm kiếm, cân - Các thao tác nhị phân, nhị phân tìm kiếm, cân bằng: + Tạo + Duyệt + Thêm, bớt phần tử vào + Tìm kiếm liệu + Xử lý cây: Tính chiều cao, ...
 • 2
 • 596
 • 3

Tài liệu Chương 10:Đại cương về Công nghệ DNA Tái tổ hợp ppt

Tài liệu Chương 10:Đại cương về Công nghệ DNA Tái tổ hợp ppt
... trường hợp đó, tế bào chuyên sản xuất insulin trì tái sử dụng với hiệu kinh tế cao IV Ứng dụng công nghệ DNA tái tổ hợp Công nghệ DNA tái tổ hợp với việc nghiên cứu gene Việc tách dòng tái tổ hợp ... truyền 2.1 DNA tái tổ hợp gì? DNA tái tổ hợp (recombinant DNA) phân tử DNA tạo ống nghiệm cách kết hợp DNA từ nguồn (loài) khác nhau, theo quy trình kỹ thuật định, gọi kỹ thuật tái tổ hợp DNA Thông ... coli DNA ''ngoại lai'' plasmid khác Chính kiện đặt móng mở triển vọng to lớn cho kỹ thuật DNA tái tổ hợp sau DNA xen vào DNA cắt với EcoRI Các đầu dính Tái tổ hợp DNA + DNA ligase Nối sai DNA tái...
 • 20
 • 531
 • 4

Đại cương về Công nghệ DNA Tái tổ hợ p

Đại cương về Công nghệ DNA Tái tổ hợ p
... dính Tái tổ h p DNA + DNA ligase Nối sai DNA tái tổ h p Nối sai Hình 10.3 Hai phân tử DNA khác cắt enzyme giới hạn nối với nhờ xúc tác cuả DNA ligase 3.2 Phương ph p nối trực ti p tổng h p đầu ... cao IV Ứng dụng công nghệ DNA tái tổ h p Công nghệ DNA tái tổ h p với việc nghiên cứu gene Việc tách dòng tái tổ h p cho ph p nhận số lượng lớn gene vùng điều hoà để tiến hành phân tích trình ... GTPy↓PuAC A↓AGCTT GC↓GGCCGC CTGCA↓G CCC↓GGG C↓CCGGG Các vector thông dụng kỹ thuật di truyền 2.1 DNA tái tổ h p gì? DNA tái tổ h p (recombinant DNA) phân tử DNA tạo ống nghiệm cách kết h p DNA...
 • 20
 • 187
 • 0

Đại cương về Công nghệ DNA Tái tổ hợp

Đại cương về Công nghệ DNA Tái tổ hợp
... trường hợp đó, tế bào chuyên sản xuất insulin trì tái sử dụng với hiệu kinh tế cao IV Ứng dụng công nghệ DNA tái tổ hợp Công nghệ DNA tái tổ hợp với việc nghiên cứu gene Việc tách dòng tái tổ hợp ... truyền 2.1 DNA tái tổ hợp gì? DNA tái tổ hợp (recombinant DNA) phân tử DNA tạo ống nghiệm cách kết hợp DNA từ nguồn (loài) khác nhau, theo quy trình kỹ thuật định, gọi kỹ thuật tái tổ hợp DNA Thông ... coli DNA ''ngoại lai'' plasmid khác Chính kiện đặt móng mở triển vọng to lớn cho kỹ thuật DNA tái tổ hợp sau DNA xen vào DNA cắt với EcoRI Các đầu dính Tái tổ hợp DNA + DNA ligase Nối sai DNA tái...
 • 20
 • 2,060
 • 25

đề cương ôn tập thi liên thông cao đẳng lên đại học ngành công nghệ thực phẩm

đề cương ôn tập thi liên thông cao đẳng lên đại học ngành công nghệ thực phẩm
... hóa học tính chất bột mì b Công nghệ chế biến bánh mì c Biện pháp cải thi n chất lượng bánh mì BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ HỌC Mô tả môn học: Những thành mà xã hội đạt ngày đóng góp không nhỏ tổ chức ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Môn SINH LÝ ĐỘNG VẬT THUỶ SINH Vấn đề 1: Sinh lý máu I Đại cương thể dịch, môi...
 • 29
 • 1,251
 • 0

Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức chương 1 trồng trọt, lâm nghiệp đại cương môn công nghệ 10 THPT

Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức chương 1 trồng trọt, lâm nghiệp đại cương môn công nghệ 10  THPT
... dịch hại 1. 4.2 Bảng phân phối chương trình chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương môn Công nghệ 10 - THPT Chương 1: “Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương Công nghệ 10 - THPT chia ... nguồn liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy hiệu quả, quyết định chọn đề tài : "Xây dựng liệu hỗ trợ dạy học kiến thức chương 1: "Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương" môn Công nghệ 10 ... Kết quả xây dựng liệu trực quan hỗ trợ dạy học chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương - Công nghệ 10 - THPT 3.3 .1 Hệ thống hình ảnh, video, trắc nghiệm, giáo án mẫu liệu 32...
 • 56
 • 220
 • 0

Đề cương ôn tập thi liên thông cao đẳng lên đại học ngành công nghệ thực phẩm

Đề cương ôn tập thi liên thông cao đẳng lên đại học ngành công nghệ thực phẩm
... dục B MÔN KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Chương I Sự hư hỏng thực phẩm Sự hư hỏng thực phẩm Hư hỏng vi sinh vật Hư hỏng enzyme Hư hỏng mặt hóa học Tác nhân gây hư hỏng thực phẩm Lĩnh ... toàn thực phẩm Khái quát bảo quản - Chế biến thực phẩm Chương II Một số Phương pháp Chế biến - bảo quản thực phẩm Bảo quản – chế biến thực phẩm cách tách nước 1.2 Tách nước cách sấy thực phẩm ... dùng khí Bảo quản thực phẩm sử dụng nhiệt độ thấp 4.1 Giới thi u 4.2 Cơ sở khoa học việc sử dụng nhiệt độ thấp để bảo quản thực phẩm 4.3 Các phương pháp làm lạnh đông thực phẩm 4.4 Ứng dụng phương...
 • 3
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ tạo cacbon ở tre bằng nhiệt phân để xử lý môi trươngtài liệu khoa kỹ thuật công nghệtài liệu đại cương về ung thưtài liệu đại cương về kim loạitài liệu đại cương văn hóa việt namtài liệu đại cương về kỹ thuậtđề tài thực tập chuyên ngành công nghệ thông tintai liệu môn quản trị công nghệtài liệu học nhập môn công nghệ phần mềmtài liệu thi cao học công nghệ thông tintài liệu môn quản trị công nghệ và đổi mớitài liệu môn quản trị công nghệchương trình khung đại học ngành công nghệ thông tintài liệu đại cương thiết chẩnđề tài thực tập chuyên ngành công nghệ phần mềmLet''''s go 1 students book - 3 editionTự nhiên xã hội lớp 2 : Loài vật sống ở đâu? ( bài 27)BÀI GIẢNG - Quản trị học (Bùi Thị Nga)_unprotectedĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI PHẦN VĂN HÓA XÃ HỘITÀI LIỆU - Toán kinh tế - HV Tài Chính (Bài giảng Bài tập Đề thi tham khảo)176735700 word form 746715 topic mẫu SPEKING b1Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện huyện, trạm y tế xã tỉnh đắk lắk, 2013 2016Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (tt)Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thông lượng mạng WBAN phân cụm dựa trên chuẩn IEEE 802 15 6Giáo trình Triết học Mác - LêninQuan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trườngTiểu luận phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trườngBài tập thực hành wordbáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục THCSHọc thuyết về CNTB độc quyền và độc quyền nhà nướcĐề cương môn Thành phố Hồ Chí Minh họcDE CUONG NHA NUOC PHAP LUAT LAN 2Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH một thành viên hóa chất 21 – bộ quốc phòng giai đoạn 2015 – 20205 đề thi thử microsoft excel