Thế giới nghệ thuật truyện ngắn kônxtantin pauxtôpxki

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Konxtantin Pauxtopxki

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Konxtantin Pauxtopxki
... nhân vật truyện ngắn Pauxtôpxki Chương 3: Phương thức biểu truyện ngắn Kônxtantin Pauxtôpxki (31 trang) Phân tích đặc trưng nghệ thuật đặc sắc làm nên vẻ đẹp giới nghệ thuật truyện ngắn Pauxtôpxki ... truyện ngắn Pauxtôpxki số phương diện: Cốt truyện kết cấu, không gian - thời gian nghệ thuật, chất thơ văn xuôi nhiệm vụ đặt chương Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Pauxtôpxki có sức truyền cảm mạnh ... hiểu đời lao động nghệ thuật ông, trân trọng lòng nhân hậu nghệ sĩ ngôn từ yêu người, yêu đời, yêu đẹp 1.2 Quan niệm nghệ thuật Một quan niệm nghệ thuật tiền đề thi pháp nghệ thuật tương ứng Những...
 • 90
 • 931
 • 6

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn a sekhop

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn a sekhop
... đại học vinh -0o0 0o0 Lê thị hoài giang Lê thị hoài giang Thế giới nghệ thuật Thế giới nghệ thuật truyện ngắn sekhop truyện ngắn A. sekhop Chuyên ngành lí luận văn học Chuyên ngành ... luận văn truyện ngắn Sekhop Do hạn chế t liệu, khảo sát truyện ngắn ông câc tập sau: - A. P.Tsekhop Truyện ngắn, Nhà xuất Cầu vồng, Maxcơva 1988 - Sekhop - tuyển tập truyện ngắn (Phan Hồng Giang dịch) ... a tới mà Masenka có tình cảm với Mápvay Xápvíts, yêu cô Mápvay Xápvíts kể đến dòng hồi ức đứt quãng, thời gian tác phẩm quay với xuất Aliôska chồng Varvara Aliôska đợc miêu tả anh chàng vừa...
 • 96
 • 618
 • 5

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn nguyễn minh châu sau 1975

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn nguyễn minh châu sau 1975
... Chương1: Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu bối cảnh truyện ngắn Việt Nam sau 1975 Chương 2: Nhân vật, Không gian, Thời gian nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 Chương 3: Cốt truyện, tình nghệ ... nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 11 Chương TRUYỆN NGẮN NGUYỄN MINH CHÂU TRONG BỐI CẢNH TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975 1.1 Bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam sau 1975 Ba ... điểm giới nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 phương diện: Nhân vật, Không gian, Thời gian nghệ thuật 3.3 Nhận diện, tìm hiểu đặc điểm thi pháp truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975...
 • 135
 • 527
 • 2

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn thời kì đầu của m gorki

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn thời kì đầu của m gorki
... tác giả t m vĩ đại giới nh M. Gorki m cụ thể truyện ngắn thời kỳ đầu ông ni m say m lớn M t khác, việc sâu t m hiểu Thế giới nghệ thuật truyện ngắn thời đầu M. Gorki" góp phần l m sáng rõ ... nhìn đầy đủ đặc đi m giới nghệ thuật truyện ngắn thời đầu M. Gorki Nhi m vụ nghiên cứu Đề tài từ chỗ lấy m c đích hớng tới khái quát đặc đi m giới nghệ thuật truyện ngắn M. Gorki việc biểu đạt ... vào kh m phá khía cạnh khác truyện ngắn thời kỳ đầu M. Gorki Đáng ý có luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Nhật Tân nghiên cứu Đặc đi m nghệ thuật truyện ngắn thời kỳ đầu M. Gorki Đó xem khởi đầu có...
 • 81
 • 736
 • 6

Những giọt nước mắt trong thế giới nghệ thuật truyện ngắn của nam cao thời kỳ trước cách mạng tháng 8 1945

Những giọt nước mắt trong thế giới nghệ thuật truyện ngắn của nam cao thời kỳ trước cách mạng tháng 8 1945
... quan niệm ngời giới nghệ thuật truyện ngắn Nam Cao thời kỳ trớc cách mạng tháng Tám 4.2 Khảo sát, phân tích giọt nớc mắt giới nghệ thuật truyện ngắn Nam Cao thời kỳ trớc cách mạng tháng Tám 4.3 ... dân tộc thời đại 17 Chơng 2: Những giọt nớc mắt giới nghệ thuật truyện ngắn nam cao thời kỳ trớc cách mạng, biểu 2.1 Những giọt nớc mắt từ nỗi đau nhân vật Truyện ngắn trớc cách mạng Nam Cao tập ... trò nghệ thuật giọt nớc mắt truyện ngắn Nam Cao thời kỳ trớc cách mạng 3.1 Những giọt nớc mắt ngôn ngữ, giọng điệu, nhịp điệu trữ tình thấm thía Nam Cao 3.2 Những giọt nớc mắt nghệ...
 • 58
 • 978
 • 3

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn trần thùy mai

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn trần thùy mai
... n ng n Tr n Thùy Mai Chương 3: Phương th c bi u hi n truy n ng n Tr n Thùy Mai 1.1 Tr n Thùy Mai - Hành trình cu c s ng hành trình ngh thu t 1.1.1 Hành trình cu c s ng Tr n Thuỳ Mai sinh ngày ... n M t tho i truy n ng n Tr n Thùy Mai Tokyo (2008) vi t Nhà văn Tr n Thùy Mai: M t 2.2 Nh ng vi t ñánh giá v nh ng t p truy n, nh ng truy n ng n c th c a Tr n Thùy Mai V nh ng t p truy n, nh ng ... nhiên Trò chơi c m thu t truy n ng n Tr n Thùy Mai Chúng kh o sát t p truy n c a Tr n Thùy Mai Còn Lý Lan l i quan tâm ñ n N tính ng n tiêu bi u c a Tr n Thùy Mai như: Bài thơ v bi n khơi (1983),...
 • 13
 • 448
 • 2

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRUYỆN NGẮN CAO DUY SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN

 THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRUYỆN NGẮN CAO DUY SƠN    LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN
... 2009 Cao Duy Sơn sinh năm 1956, hội viên hội nhà văn Việt Nam Ông sáng tác truyện ngắn tiểu thuyết Bằng tác phẩm nghệ thuật, Cao Duy Sơn khẳng định đợc phong cách, giọng điệu riêng mảng truyện ngắn ... ngòi dân tộc miền núi, Cao Duy Sơn có nhiều đóng góp cho văn học đơng đại Việt Nam Tác phẩm ông mở giới nghệ thuật y lạ hấp dẫn Hiện thực sống, ngời miền núi dới ngòi bút nhà văn thật đa diện, đa ... ngòi bút Cao Duy Sơn chỗ ông làm thay đổi nhìn ngời đọc, công chúng sống, ngời dân tộc miền núi Phải thực tài tâm huyết, nhà văn sáng tác nên tác phẩm nghệ thuật chân thực sống động đến Cao Duy Sn...
 • 75
 • 590
 • 5

thế giới nghệ thuật truyện ngắn võ thị xuân hà

thế giới nghệ thuật truyện ngắn võ thị xuân hà
... cứu Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Thị Xuân với vấn đề bản: Cảm hứng nghệ thuật truyện ngắn Thị Xuân Hà, quan niệm nghệ thuật người truyện ngắn Thị Xuân Hà, số đặc sắc nghệ thuật truyện ... thuật truyện ngắn Thị Xuân Chương II: Thế giới nhân vật truyện ngắn Thị Xuân Chương III: Một số phương diện nghệ thuật đặc sắc truyện ngắn Thị Xuân Chương I Cảm hứng nghệ thuật truyện ... sắc nghệ thuật truyện ngắn Thị Xuân 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài truyện ngắn nhà văn Thị Xuân Tuy nhiên, riêng mảng truyện ngắn, Thị Xuân có khối lượng lớn...
 • 117
 • 471
 • 8

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Dạ Ngân

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Dạ Ngân
... THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TÁC CỦA DẠ NGÂN 1.1 Khái lƣợc giới nghệ thuật 1.1.1 Khái niệm giới nghệ thuật 1.1.2 Quan niệm nghệ thuật sống người 11 1.2 Sáng tác Dạ ... Khái lƣợc giới nghệ thuật và sáng tác Dạ Ngân Chƣơng 2: Cuộc sống và ngƣời truyện ngắn Dạ Ngân Chƣơng 3: Phƣơng thức biểu Chƣơng KHÁI LƢợC Về THế GIớI NGHệ THUậT VÀ SÁNG TÁC CủA Dạ NGÂN 1.1 ... tƣợng khảo sát là giới nghệ thuật truyện ngắn Dạ Ngân: vấn đề xã hội, giới nhân vật, phƣơng diện nghệ thuật đặc sắc 3.3 Phạm vi nghiên cứu Luận văn khảo sát tập truyện ngắn Dạ Ngân: Quãng đời ấm...
 • 109
 • 797
 • 12

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai
... giá trị nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai: “Từ tập truyện bây giờ, chị Mai cũng giữ đƣợc cho giọng văn, ngôn ngữ, phong cách Phùng Thu Phƣơng Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai thật ... Trong năm sinh viên, Trần Thùy Mai tiếp tục sáng tác Năm 1975, Trần Thùy Mai truyện ngắn đăng báo Văn nghệ 14 Phùng Thu Phƣơng Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai Ra trƣờng chi ̣đƣơ ... Khái quát truyện ngắn nữ thời kỳ đổi hành trình sáng tác Trần Thùy Mai CHƢƠNG 2: Đối tƣợng thẩm mỹ truyện ngắn Trần Thùy Mai CHƢƠNG 3: Một số thủ pháp nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai Phùng...
 • 112
 • 248
 • 4

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn lê minh khuê

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn lê minh khuê
... tài Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Minh Khuê Lịch sử vấn đề Minh Khuê tỏ rõ bút truyện ngắn có nội lực, sức bền để lại ấn tƣợng đậm lòng độc giả với nhiều truyện ngắn mắt, đặc biệt tập truyện ... Quan niệm nghệ thuật Minh Khuê 14 1.2.2.1 Khái niệm 14 1.2.2.2 Quan niệm nghệ thuật Minh Khuê thực sống 15 1.2.2.3 Quan niệm nghệ thuật Minh Khuê nguời ... hiểu khái niệm giới nghệ thuật góc độ: tất yếu tố cấu tạo nên tác phẩm nhƣ: nhân vật, cốt truyện, kết cấu, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Minh Khuê muôn màu...
 • 127
 • 178
 • 2

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn phùng văn khai

Thế giới nghệ thuật truyện ngắn phùng văn khai
... nhà văn 2.2 Không gian thời gian nghệ thuật truyện ngắn Phùng Văn Khai Không gian thời gian nghệ thuật yếu tố thiếu cấu trúc giới nghệ thuật Có thể nói thiếu sót lớn nghiên cứu giới nghệ thuật ... riêng biệt truyện ngắn anh 1.3 Nghiên cứu vấn đề Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Phùng Văn Khai , muốn kết nối văn học nhà trường với văn học đương đại Đây đường giúp bạn đọc đến gần văn học đương ... nhà văn đời sống truyện ngắn Việt Nam đương đại 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Trình bày khái niệm giới nghệ thuật đặc điểm cấu trúc giới nghệ thuật - Nghiên cứu truyện ngắn tác giả Phùng Văn Khai...
 • 67
 • 66
 • 0

Thế giới nghệ thuật truyện đường rừng của lan khai

Thế giới nghệ thuật truyện đường rừng của lan khai
... tượng nhân vật truyện đường rừng Lan Khai Chương ba: Thế giới “đồng rừng truyện Lan Khai Chương LAN KHAI – NHÀ VĂN CỦA “XỨ ĐỒNG RỪNG” 1.1 LAN KHAI - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 1.1.1 Lan Khai – Nhà văn ... Chương THẾ GIỚI “ĐỒNG RỪNG” TRONG TRUYỆN LAN KHAI 3.1 ĐẶC ĐIỂM KHÔNG – THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG “TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LAN KHAI 3.1.1 Không - thời gian ngày đầy màu sắc, âm Trong truyện đường rừng ... TRONG “TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LAN KHAI 2.1 CÁC LOẠI HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG “TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG” CỦA LAN KHAI 2.1.1 Hình tượng nhân vật xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ Các nữ nhân vật truyện Lan Khai...
 • 24
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn r tagorethế giới nghệ thuật trong truyện ngắnthế giới nghệ thuật trong truyện ngắn đoàn lêthế giới nghệ thuật trong truyện ngắn y banthe gioi nghe thuat trong truyen ngan cua nguyen minh chau sau 1975thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn dạ ngânluận văn thế giới nghệ thuật trong truyện kinh dị của di lithế giới nghệ thuật trong truyền kỳ tân phả của đoàn thị điểmluan van the gioi nghe thuat trong truyen chi pheo cua nam caothe gioi nghe thuat trong truyen chi pheothế giới nghệ thuậtnghệ thuật truyện ngắnnghệ thuật truyện ngắn của nam xương nguyễn cát ngạcthế giới nghệ thuật trong tác phẩm văn họcnghệ thuật truyện ngắn võ thị xuân hàchuong 2 bai 15 2 40 1397704916chuong 3 bai 4 11 687 1397969804chuong 3 bai 5 2 202 1397705048chuong 3 bai 6 3 596 1397882818chuong 3 bai 12 2 131 1397705227chuong 3 bai 21 3 897 1397883519chuong 4 bai 4 1 578 1397544642 (1)chuong 4 bai 7 2 693 1397705424Cambridge english vocabulary in use u59 u60 health fitnessCollins reading unit 3 educationCrime exercisesDiesel engine 1 động cơ diesel hiện đạiEnglish vocabulary in use u65 u67 trafficMột số phương pháp số giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộcIELTS vocabulary homeVocabulary organizer health ANSWERSchuong 1 bai 2 3 616 1397878662chuong 1 bai 3 1 598 1397532421chuong 1 bai 4 1 598 1397532421chuong 1 bai 7 3 123 1397878836
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập