Công nghệ biến tính tinh bột bằng phương pháp vật lý và hóa học

Đề tài "Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng phương pháp vật lý, hóa học" pdf

Đề tài
... biến tính nhiều cách tính chất vật lí lẫn hoá học 2.2 Các phương pháp biến tính tinh bột Dựa vào chất phương pháp phân loại phương pháp biến tính tinh bột sau : • Phương pháp biến tính vật lý: phương ... TINH BỘT BIẾN TÍNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾNTÍNH TINH BỘT 2.1 Tinh bột biến tính Tinh bột dạng không biến tính, sử dụng công nghiệp thực phẩm bị hạn chế Ví dụ, hạt tinh bột ngô dạng chưa biến tính, ... hóa, tinh bột xử lý nhiệt ẩm • Phương pháp biến tính hóa học: phương pháp sử dụng hóa chất cần thiết nhằm thay đổi tính chất tinh bột, sản phẩm chủ yếu phương pháp biến tính hóa học tinh bột xử...
 • 24
 • 749
 • 2

Nghiên cứu gây tạo trầm hương trên cây dó bầu bằng phương pháp vi sinh hóa học

Nghiên cứu gây tạo trầm hương trên cây dó bầu bằng phương pháp vi sinh và hóa học
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***OOO*** NGHIÊN CỨU GÂY TẠO TRẦM HƢƠNG TRÊN CÂY DÓ BẦU BẰNG PHƢƠNG PHÁP VI SINH VÀ HÓA HỌC Luận văn kỹ sƣ ... Nghệ Sinh Học hướng dẫn Th.S Đinh Trung Chánh thực đề tài Nghiên cứu gây tạo Trầm hương phương pháp vi sinh hoá học 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài  Xây dựng qui trình kỹ thuật gây tạo Trầm hương ... Trung Tâm Nghiên Cứu Lâm Đặc Sản Gây tạo Trầm hương bầu tác bộng giới Vi n Khoa Học Lâm Nghiệp Vi t Nam, Trung Tâm Nghiên Cứu Lâm Đặc Sản Đề tài nghiên cứu khả tạo Trầm hương chế phẩm sinh hoc...
 • 47
 • 814
 • 1

BIếN Động của một số chỉ tiêu vật hoá học trong n-ớc ở một số ao nuôi trồng thuỷ sản thuộc huyện Gia lâm, Hà Nội

BIếN Động của một số chỉ tiêu vật lý và hoá học trong n-ớc ở một số ao nuôi trồng thuỷ sản thuộc huyện Gia lâm, Hà Nội
... (2002) Hoá nớc Nhà xuất Xây dựng, Nội, tr 97-147 Nguyễn Đức Hội (2001) Quản chất lợng nớc nuôi trồng thuỷ sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1, tr.22- 50 Nguyễn Đức Hội (1994) Một số đặc ... Thời gian tiến hành: từ tháng 9/2004 đến tháng /2005 Kết thảo luận Bảng Một số tiêu vật hoá học nớc ao nuôi cá có diện tích khác Chỉ tiêu Đơn vị CTCP Diện tích ao (m2) < 1000 1000-3000 ... nớc thời điểm ao nuôi cá chênh không nhiều, từ 1,1 2,60C; Oxy hoà tan (DO) nớc aohồ nuôi cá, đặc biệt, phụ thuộc vào trình quang hợp thực vật thuỷ sinh trình hô hấp động- thực vật nguồn nớc...
 • 4
 • 190
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP vật TRONG HOÁ học

CÁC PHƯƠNG PHÁP vật lý TRONG HOÁ học
... từ ι ν τρ νγ Ε; Χηι υ ι β χ ξ : Κ; Β Τ τρ νγ Β χ σ⌠νγ λ Dr Hoa Du -Nguyen Các vùng phổ xạ điện từ Dr Hoa Du -Nguyen Các đặc trưng xạ điện từ  ε = η.ν = η.χ/λ h = 6,626.10       −27 ϖ ι ... Dr Hoa Du -Nguyen 15 Trạng thái electron kích thích j’2 j’1 j’0 ν1 ∆Edđ ∆Eel j2 j1 ∆Eq j0 Các mức quay Các trạng thái dao động ν0 Trạng thái electron Hình Sơ đồ mức lượng bước chuyển mức lượng ... χ〈χ χηấτ   Τνη χηấτ θυανγ, đιệν, τừ, κηốι λượνγ, νηιệτ λượνγ, νηιệτ độ, … Dr Hoa Du -Nguyen CÁC NỘI DUNG CHÍNH         Χηươνγ Đạι χươνγ ϖề θυανγ πηổ Χηươνγ Θυανγ πηổ ηồνγ νγοạι Χη...
 • 138
 • 507
 • 4

Báo cáo khoa học: Biến Động của một số chỉ tiêu vật hoá học trong n-ớc ở một số ao nuôi trồng thuỷ sản thuộc huyện Gia lâm, Hà Nội docx

Báo cáo khoa học: Biến Động của một số chỉ tiêu vật lý và hoá học trong n-ớc ở một số ao nuôi trồng thuỷ sản thuộc huyện Gia lâm, Hà Nội docx
... BIếN Động số tiêu vật hoá học nớc số ao nuôi trồng thuỷ sản thuộc huyện Gia lâm, Nội Variations in some physical and chemical parameters of the fish pond water in Gialam district ... quy viện thuỷ sản vệ sinh thú y, trờng ĐHNNI Thời gian tiến hành: từ tháng 9/2004 đến tháng /2005 Kết thảo luận Bảng Một số tiêu vật hoá học nớc ao nuôi cá có diện tích khác Chỉ tiêu Đơn vị ... (2002) Hoá nớc Nhà xuất Xây dựng, Nội, tr 97-147 Nguyễn Đức Hội (2001) Quản chất lợng nớc nuôi trồng thuỷ sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1, tr.22- 50 Nguyễn Đức Hội (1994) Một số đặc...
 • 5
 • 174
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH BIẾN HÌNH TINH BỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP AXIT" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... định phương pháp ferixinua - Độ nhớt tinh bột xác định nhớt kế mao quản - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình biến hình tinh bột phương pháp qui hoạch thực nghiệm yếu tố toàn phần TĐY2n - Biến hình ... hình tinh bột dựa theo phương pháp Ali&Kemf [] Kết thảo luận 3.1 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến trình biến hình tinh bột qui hoạch thực nghiệm đủ yếu tố mức TĐY2n Trên sở khảo sát ảnh hưởng ... thời gian biến hình (như kết nghiên cứu [4]) mà nồng độ tinh bột ảnh hưởng lớn đến trình biến hình tinh bột, thể thay đổi số khử, mức độ trùng hợp độ nhớt tinh bột biến hình Nồng độ tinh bột giảm,...
 • 9
 • 209
 • 0

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng phương pháp hoá học với tác nhân acid

Nghiên cứu biến tính tinh bột bằng phương pháp hoá học với tác nhân acid
... nhựơc điểm phương pháp biến tính tinh bột acid  Tìm hiểu giống khác tinh bột biến tính tinh bột ban đầu  ứng dụng tinh bột biến tính Trong dề tài này, nhóm cố gắng tìm hiểu ,nghiên cứu vấn đề ... đến trình biến tính tinh bột phương pháp axit: Biến hình tinh bột phương pháp axit chịu ảnh hưởng hàm lượng axit thời gian thủy phân đến trình biến hình tinh bột huỳnh tinh phương pháp aixt Ali ... pháp biến tính tinh bột acid: Tác nhân gây biến tính: dùng acid Cơ chế: tác dụng acid phần liên kết phân tử phân tử tinh bột bị đứt dó làm cho kích thướt phân tử giảm tinh bột thu tính chất Trong...
 • 24
 • 209
 • 0

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TINH BỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TINH BỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC
... trọng lượng tinh bôt => Hàm lượng tinh bột mẫu lượng glucose(x)*0,9 Ta goi x hàm lượng đường khử dịch thủy phân(%) tiến hành đo độ hấp thu OD Sau ta nhân với số ml thể tích dịch thủy phân đem định ... cho khối khối lượng mẫu (g) Tiếp ta nhân cho 0,9 hệ số chuyển đổi glucose thành tinh bột cuối ta nhân hệ số pha loãng F (nếu có) XTB = Trong XTB : Hàm lượng tinh bột mẫu (%) X: hàm lượng đường ... sau qua môi trường hấp thụ liên hệ với định luật Lambert-Beer VIII PHƢƠNG PHÁP KHÁC Định lƣợng đƣờng khử theo phƣơng pháp BERTRAND 1/ Mục đích : Xác định hàm lượng đường khử có mẫu 2/ Nguyên lý...
 • 8
 • 4,626
 • 30

Thu nhận enzyme pectinase từ sp.niger - tinh sạch bằng phương pháp lọc gel lọc màng

Thu nhận enzyme pectinase từ sp.niger - tinh sạch bằng phương pháp lọc gel và lọc màng
... (8,26.1 0-2 & 8,97.1 0-2 UI/mg protein) Do đó, định thu nhận enzyme pectinase sau 48 nuôi cấy sau đem tiến hành tinh 3.2 Phân tích chế phẩm enzyme pectinase phương pháp lọc gel Bio Gel P 30 Dung dịch enzyme ... phẩm enzyme phương pháp lọc gel sử dụng cột Bio Gel P 30 (0,8 x 30cm) thu phân đoạn có hoạt độ enzyme pectinase với tốc độ chảy qua cột 15ml/giờ tách tạp chất tốt 30 ml/giờ Phương pháp lọc màng ... 150rpm ứng dụng tinh enzyme pectinase thu nhận từ Asp niger nói riêng enzyme nói chung với kỹ thu t đơn giản hiệu Để phân tách tinh có hiệu suất cao nên chọn cột lọc gel kích thước màng lọc phù hợp...
 • 5
 • 1,126
 • 5

Thu nhận enzyme pectinase từ asp.niger- tinh sạch bằng phương pháp lọc gel lọc màng

Thu nhận enzyme pectinase từ asp.niger- tinh sạch bằng phương pháp lọc gel và lọc màng
... định thu nhận enzyme pectinase sau 48 nuôi cấy sau đem tiến hành tinh 3.2 Phân tích chế phẩm enzyme pectinase phương pháp lọc gel Bio Gel P 30 Dung dịch enzyme xử lý theo mục 2.5, kết sau lọc gel ... 150rpm ứng dụng tinh enzyme pectinase thu nhận từ Asp niger nói riêng enzyme nói chung với kỹ thu t đơn giản hiệu Để phân tách tinh có hiệu suất cao nên chọn cột lọc gel kích thước màng lọc phù hợp ... enzyme pectinase phương pháp lọc màng Chúng sử dụng lọc membrane có kích thước phân đoạn rộng 50kDa cho kết sau: Sau lọc dung dịch enzyme mục 2.6, kết thu lọc với tốc độ bơm 150rpm thu dịch qua lọc...
 • 5
 • 472
 • 1

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NỔ

CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NỔ
... Lớp phủ lên bề mặt cần phải có đô bám dính cao với bề mặt, độ xốp thấp Khi thực phun phủ nhiệt dẫn xuống bề mặt tốt để tránh rộp tế vi biến dạng bề mặt Theo số liệu ta thấy phương pháp phun nổ ... thiệu công nghệ sản xuất keramzit 1- Xuất xứ : Ucraina Công ty Nam Nhật thực tư vấn chuyển giao công nghệ thiết bị theo dạng chìa khóa trao tay, chuyển giao công nghệ 2- Mô tả tóm tắt công nghệ ... Phương pháp dùng nguyên liệu bột nêu tạo loại lớp bề mặt :      Bảo vệ chống mài mòn Dẫn điện Cách nhiệt Tương thích sinh học với thể sống Nhiều tính chất đặc biệt khác Phương pháp phun...
 • 5
 • 1,054
 • 19

BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ NHIỆT " pot

BÁO CÁO
... Sơ đồ 1: Hệ thống thử nghiệm s n xu t giống phi đơn tính đực b ng phương pháp xử nhiệt độ Hệ thống thử nghiệm s n xu t giống phi đơn tính đực b ng phương pháp xử nhiệt độ hệ thống ... sóc qu n thí nghiệm giống thí nghiệm năm 2007 nuôi 80 ngày tuổi thu hoạch kiểm tra tỉ lệ đực hóa Thử nghiệm sản xuất giống phi đơn tính đực phương pháp xử nhiệt năm 2009 Các kết ... t giống phi toàn đực phát triển qui trình s n xu t phi toàn đực b ng phương pháp xử hormon sinh dục đực ngoại sinh chưa biệt hóa giới tính áp dụng rộng rãi Đực hóa phi...
 • 12
 • 387
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp vật lý và hoá học physical and chemical methodschuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổimới phương pháp giảng dạy môn hoa hocphương pháp vật lý trong hóa họccác phương pháp vật lý và hoá lýbiến hình tinh bột bằng phương pháp hóa họcbiến tính tinh bột bằng phương pháp hóa họcđiều chế bột tio2 biến tính crom bằng phương pháp sol gelđiều chế bột tio2 biến tính crom bằng phương pháp thủy phânxác định hàm lượng tinh bột bằng phương pháp bertrandxác định hàm lượng tinh bột bằng phương pháp hóa họcxác định hàm lượng tinh bột bằng phương pháp dnscong nghe che tao kim loai bang phuong phap moicông nghệ sản xuất mì chính bằng phương pháp lên mentrình công nghệ sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men cải tiếndây chuyền công nghệ sản xuất etylen dichloride bằng phương pháp clo hoá trực tiếp etylen ở nhiệt độ thấpgiải chi tiết đề thi tốt nghiệp lý 2017 mã đề 222Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập