nghiên cứu sự truyền và tổn hao năng lượng trong hệ thống truyền lực xe hybrid

Nghiên cứu sự truyền tổn hao năng lượng trong hệ thống truyền lực xe hybrid

Nghiên cứu sự truyền và tổn hao năng lượng trong hệ thống truyền lực xe hybrid
... 23 Chƣơng III SỰ TRUYỀN NĂNG LƢỢNG TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC XE HYBRID II 26 3.1 Tổng quát hệ thống truyền lực ô tô 26 3.2 Tổng quát hệ thống truyền lực xe Hybrid II ... iv Nghiên cứu truyền tổn hao lƣợng ô tô Hybrid TÓM TẮT Tên đề tài: Nghiên cứu truyền tổn hao lƣợng hệ thống truyền lực xe Hybrid Thời gian nghiên cứu: từ 23/02/2015 đến 23/08/2015 Địa điểm nghiên ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔ PHI LONG NGHIÊN CỨU SỰ TRUYỀN VÀ TỔN HAO NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC XE HYBRID NGÀNH:...
 • 22
 • 68
 • 0

NGHIÊN cứu sự TRUYỀN tổn HAO NĂNG LƯỢNG TRONG hệ THỐNG TRUYỀN lực XE HYBRID

NGHIÊN cứu sự TRUYỀN và tổn HAO NĂNG LƯỢNG TRONG hệ THỐNG TRUYỀN lực XE HYBRID
... nghiên cứu lƠă:ă Nghiên cứu truyền tổn hao lượng hệ thống truyền lực xe Hybrid 1.2.ăTìnhăhình nghiên c u trong n căvƠăn căngoƠi 1.2.1.ăKháiăquátăv xe Hybrid Xe Hybrid sự kếtăhợpăgiữaăđộngăc ăđốt trong, ăđộngăc ... Nghiên cứu sự truyền vƠăt n hao nĕngăl ợngăôătô Hybrid 2.2.4 Sự t n hao nĕngăl ợng trong hệ thống truyền lực 14 2.2.5. Sự t n hao nĕngăl ợngătrênăôătô Hybrid II 18 ... CấuătạoăvƠănguyênălýăhoạtăđộngăcủa hệ thống truyền lực xe ToyotaăPirusăII - Nghiên cứu sự truyền nĕngăl ợng - Nghiên cứu t n hao trong quáătrình truyền nĕngăl ợng GVHD: TS Lâm Mai Long HVTH : Ngô Phi Long Trang Nghiên cứu sự truyền vƠăt n hao nĕngăl ợngăôătôăHybrid...
 • 72
 • 96
 • 0

Nghiên cứu phương pháp thiết bị chẩn đoán trong hệ thống dịch vụ bảo hành sửa chữa ô tô

Nghiên cứu phương pháp và thiết bị chẩn đoán trong hệ thống dịch vụ bảo hành sửa chữa ô tô
... dung, nhiệm vụ đề tài 1.2.1.Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan dịch vụ bảo hành sửa chữa - Nghiên cứu lý thuyết chẩn đoán thiết bị chẩn đoán dịch vụ bảo hành sửa chữa - Tìm hiểu ... nghiệm dịch vụ bảo hành sửa chữa 1.2.2.Nội dung nghiên cứu - - Giới thiệu tổng quan dịch vụ bảo hành sửa chữa Phương pháp quản lý tổ chức dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Lý thuyết chẩn đoán ... vi nghiên cứu đề tài tập trung sâu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng số thiết bị chẩn đoán 1.3.2 .Phương pháp nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu phương pháp thiết bị chẩn đoán hệ thống dịch vụ bảo...
 • 349
 • 345
 • 1

nghiên cứu về ofdm vấn đề đồng bộ trong hệ thống ofdm mô phỏng hệ thống ofdm

nghiên cứu về ofdm và vấn đề đồng bộ trong hệ thống ofdm và mô phỏng hệ thống ofdm
... OFDMwww.4tech.com.vn Chương 3: VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG OFDM 3.1 Giới thiệu chương Ở chương này, tìm nội dung vấn đề đồng hệ thống OFDM Cụ thể tìm hiểu lỗi gây nên đồng bộ, vấn đề nhận biết khung; ước ... loại đồng ứng với lỗi là: Đồng symbol, đồng tần số lấy mẫu, đồng tần số sóng mang xét ảnh hưởng sai lỗi đồng đến hiệu suất hệ thống 3.2 Sự đồng hệ thống OFDM Hệ thống OFDM yêu cầu khắt khe vấn đề ... hệ thống OFDM đề cập đến Để hạn chế nhiễu ảnh hưởng kênh truyền đa đường chương sau đề cập đến số kỹ thuật úng dụng OFDM 39 Chương 3: Vấn đề đồng hệ thống OFDMwww.4tech.com.vn Chương 3: VẤN ĐỀ...
 • 87
 • 205
 • 0

TỔNG QUAN VỀ TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC KHÔNG THUẦN CƠ KHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC CỦA Ô TÔ

TỔNG QUAN VỀ TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC KHÔNG THUẦN CƠ KHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC CỦA Ô TÔ
... tài :“ TỔNG QUAN VỀ TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC KHÔNG THUẦN CƠ KHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC CỦA Ô TÔ” 1.2 - Mục đích đề tài  Giới thiệu hệ thống truyền lực không khí  Xác ... mô hộp số tự động Khái quát ảnh hưởng biến mô đến truyền động ô Qua xây dựng đặc tính động lực học F (V) truyền động thủy lực , từ so sánh ô truyền lực khí với ô truyền lực ... giả nhận thấy : “ TỔNG QUAN VỀ TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC KHÔNG THUẦN CƠ KHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC CỦA Ô TÔ ” nội dung cần thiết sinh viên ngành ô tô, xây dựng phương...
 • 8
 • 178
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CƠ SỞ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thời điểm thấp không khí mát ban đêm thông qua viêc đóng mở hệ thống cửa Tuy nhiên giải pháp mang tính thụ động, tiết kiệm lượng không lớn lượng cần phục vụ hệ thống điều tiết không khí khó kiểm ... áp dụng công nghệ nghiên cứu nhận hiệu tiết kiệm lượng cao [4, 7] Như vậy: lượng điện cần thiết hệ điều hoà hấp thụ phần lượng không lớn để vận hành hệ quạt gió bơm môi chất, số kW/TR giảm tới ... Bài báo đề cập tới nguyên tắc việc sử dụng lượng hiệu phục vụ hệ thống thông gió ĐHKK nhà công trình Từ sở số giải pháp nêu trên, góp phần tạo hướng tích cực việc thiết kế vận hành hệ thống thông...
 • 6
 • 231
 • 4

Nghiên cứu sản xuất enzyme protease tái tổ hợp trong hệ thống lên men quy mô pilot thử nghiệm ứng dụng sản xuất nước chấm

Nghiên cứu sản xuất enzyme protease tái tổ hợp trong hệ thống lên men quy mô pilot và thử nghiệm ứng dụng sản xuất nước chấm
... enzyme protease tái tổ hợp để sản xuất nước chấm từ bột đậu nành Kết đạt Với mục tiêu sản xuất chế phẩm enzyme protease tái tổ hợp quy pilot, ứng dụng thành công enzyme protease tái tổ hợp để sản ... việc sản xuất enzyme tái tổ hợp khác địa bàn Thừa Thiên Huế Trong tương lai, nghiên cứu sâu ứng dụng enzyme thực hiện, góp phần nâng cao hiệu công nghiệp sản xuất nước chấm, thức ăn chăn nuôi, sản ... công trình nghiên cứu sản xuất protease tái tổ hợp, sản xuất chế phẩm protease từ nguyên liệu tự nhiên quy công nghiệp tình trạng tương tự Các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc...
 • 4
 • 373
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí water chiller

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí  water chiller
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: VŨ ð C DUY D NG C A H TH NG ðI U HÒA ... HVAC Water Chiller, ñ t ñó ñưa gi i pháp nh m ti t ki m lư ng ði u n ch s PMV c a h th ng HVAC Water Chiller b ng phương pháp ñi u n M b Ph m vi nghiên c u: H th ng ñi u hòa làm l nh b ng nư c water...
 • 26
 • 505
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... CHƯƠNG - T NG QUAN 1.1 KHÁI NI M H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: ... [0.35exp (-0 .042HM/AN) + 0.032] [ HM/AN( 1- ) – 0.35{43 - 0.061HM/AN( 1- η) – PW} –0.42{HM/AN( 1- ) – 58} – 1.4x1 0-3 HM/AN(34-Ta) – 0.0017HM/AN(44-PW) –0.71σFcl{T4cl - T4mrt} – Fclhc(Tcl-Ta)] Tcl...
 • 26
 • 570
 • 8

Nghiên cứu tính toán thiết kế phần sơ cấp hệ thống trao đổi nhiệt hai vòng tuần hoàn

 Nghiên cứu tính toán và thiết kế phần sơ cấp hệ thống trao đổi nhiệt hai vòng tuần hoàn
... phần cấp hệ thống thí nghiệm trao đổi nhiệt hai vòng tuần hoàn với mục tiêu thiết kế số thành phần chủ chốt phần cấp hệ thí nghiệm trao đổi nhiệt hai vòng tuần hoàn ... PWR có nhiều vòng tuần hoàn bố trí, vòng tuần hoàn bao gồm hệ trao đổi nhiệt theo chiều dọc, bơm Dòng nước làm mát chảy qua trao đổi nhiệt qua ống hình chữ U hệ trao đổi nhiệt Hệ thống bình điều ... mát vòng cấp trao đổi nhiệt cho vòng thứ cấp, cuối tạo điện nhờ tuabin nước Tùy thuộc vào thiết kế lò phản ứng, tuabin điều khiển trực tiếp từ vòng cấp vòng làm mát thứ cấp nhận lượng nhiệt...
 • 75
 • 517
 • 0

truyền sóng, sử dụng tần số tính toán dung lượng trong hệ thống gsm.

truyền sóng, sử dụng tần số và tính toán dung lượng trong hệ thống gsm.
... CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG TẦN SỐ TRONG GSM Việc sử dụng tần số hệ thống GSM, ta cần quan tâm đến thông số: 2.1.Tỷ số C/I Tỷ số đánh giá nhiễu đồng kênh, nhiễu tín hiệu không mong muốn có tần số với tín ... Mẫu tái sử dụng tần số 3/9 2.5 Mẫu 4/12 Mẫu sử dụng lại tần số 4/12 có nghĩa tần số sử dụng chia thành 12 nhóm tần số ấn định vị trí trạm gốc Khoảng cách trạm đồng kênh D=6R Các tần số mẫu 4/12 ... PCN Tính toán tần số sóng mang: Tần số trung tâm sóng mang dải P-GSM, E-GSM, DSC1800 Tần số đường lên ký hiệu F1 cho dải tần thấp Tần số đường xuống ký hiệu F2 cho dải tần cao N số thứ tự tần số...
 • 44
 • 523
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NUÔI CUA LỘT (Scylla SP.) TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN MẬT ĐỘ KHÁC NHAU" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hoạch cua lột, giúp tiêu thụ sản phẩm Nội dung nghiên cứu bao gồm: (i) Nghiên cứu ảnh hưởng loại thức ăn khác lên khả lột cua hệ thống bể tuần hoàn, (ii) Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ khác lên khả lột ... dụng hệ thống tuần hoàn để trì chất lượng nước nuôi cua lột 3.3.2 Lột xác, tỷ lệ sống tăng trưởng cua nuôi với loại thức ăn mật độ khác Kết thí nghiệm cho thấy rằng, tỷ lệ lột xác, tỷ lệ sống, tăng ... tiếp tục nghiên cứu ứng dụng mô hình so với việc nuôi ao KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận - Trong hệ thống tuần hoàn, yếu tố môi trường nước bể nuôi cua lột với loại thức ăn mật độ khác cho thấy...
 • 12
 • 441
 • 0

Nghiên cứu, phục hồi lập hồ sơ kỹ thuật hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trên ôtô hyundai grace tại xưởng bộ môn kỹ thuật ôtô

Nghiên cứu, phục hồi và lập hồ sơ kỹ thuật hệ thống thông tin tín hiệu và điều khiển trên ôtô hyundai grace tại xưởng bộ môn kỹ thuật ôtô
... hiệu điều khiển ôtô Hyundai Grace xưởng Bộ môn Kỹ thuật Ôtô” Nội dung đề tài bao gồm: Tổng quan ôtô Hyundai Grace Khảo sát, phục hồi hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển Lập hồ kỹ thuật hệ ... Hệ thống nâng hạ cửa kính 25 CHƯƠNG KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT, PHỤC HỒI HỆ THỐNG THÔNG TIN- TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ÔTÔ HYUNDAI GRACE 2.1 Khảo sát hệ thống thông tin- tín hiệu điều ... tín hiệu điều khiển ôtô Hyundai Grace 44 CHƯƠNG 3: LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN - TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN ÔTÔ HYUNDAI GRACE 46 3.1 Hệ thống thông tin- tín hiệu ...
 • 97
 • 286
 • 1

Nghiên cứu thiết kế tính chọn đường dây cho hệ thống điện

Nghiên cứu thiết kế và tính chọn đường dây cho hệ thống điện
... bin ỏp cú hai mỏy bin ỏp cho tt c cỏc ph ti: Chn dung lng mỏy bin ỏp Cụng sut MBA chn cho cung cp in cho ph ti cỏc trng hp nh : ph ti cc i,ph ti cc tiu,ph ti gp s c.Quỏ ti cho phộp bng 40% thi gian ... Ftc gn nht gn Ftt nht v phớa trờn ( cũn tớnh n m rng ph ti cho tng lai) - Sau ó chn c Ftc ta tra bng tỡm dũng in cho phộp nh cỏc s liu ó cho s tay - S c nguy him: i vi mng kớn: S c nguy him l s ... Ftc gn nht gn Ftt nht v phớa trờn ( cũn tớnh n m rng ph ti cho tng lai) - Sau ó chn c Ftc ta tra bng tỡm dũng in cho phộp nh cỏc s liu ó cho s tay - S c nguy him: i vi mng kớn: S c nguy him l s...
 • 71
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế và tính chọn đường dây cho hệ thống điệnchương 1việc sử dụng và quản lý năng lượng trong công nghệ bluetoothnghiên cứu loại trừ vi sinh vật dạng sợi trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp thực phẩmsơ đồ truyền năng lượng trong hệ thống quang hóa iiphần mềm quản trị nhân sự hrm và vị trí của hrm trong hệ thống thông tin httt quản lý của doanh nghiệptiết kiệm năng lượng trong hệ thống lò hơidòng chảy năng lượng trong hệ thống sốngtiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sángnăng lượng trong hệ thống lạnhnghiên cứu sự phân bố tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm actiso làm tăng khả năng đào thải góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmdo nghiên cứu lựa chọn giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong các chung cưtài liệu đề tài nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp đình trám tỉnh bắc giang docnghiên cứu hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trồng rừng kinh doanh gỗ trụ mỏ ở công ty lâm nghiệp yên thế tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt cv super m nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôinghiên cứu đề xuất quy hoạch và giải pháp nâng cấp các hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng bằng sông hồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậuQuản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh HòaQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà NẵnThế giới nghệ thuật tự truyện trước 1945 qua Sống Nhờ (Mạnh Phú Tư), Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng) và Chân Trời Cũ (Hồ DzếnhThiết kế trực tiếp khung thép sử dụng phân tích phi tuyếnTính toán cấu kiện thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Mỹ AISC so sánh với TCXDVN 338 200Tính toán dầm bê tông cốt thép đặt cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếTính toán hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn Eurocode 4Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vĩnh CửuỨng dụng khai phá tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp thẩm định vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Quảng BìnhỨng dụng mô hình SAAS xây dựng dịch vụ web giải quyết chế độ ngắn hạn tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà NẵnVận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng NaXây dựng ứng dụng ERP cho doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử trên nền tảng Cloud ComputingBỘ đề đáp án vào 10 các TỈNH 2015 2016Luận văn Phương pháp xây dựng lới và xử lý số liệu đo lún công trình cao tầngskkn một số BIỆN PHÁPGIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI ở TRƯỜNG mầm NONĐồ án Môn học thủy công thiêt kế đập đấtslide mã đối xứng và mã khối17 đề ôn tập học kỳ 2 môn TIẾNG VIỆT lớp 118 đề ôn KIỂM TRA GIỮA HK1 môn TOÁN lớp 337 đề THI CUỐI học kỳ i TOÁN 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập