Truyện ngắn phạm hoa từ góc nhìn thể loại (LV01810)

Truyện ngắn Bảo Ninh từ góc nhìn thể loại

Truyện ngắn Bảo Ninh từ góc nhìn thể loại
... biệt, độc đáo Bảo Ninh với thể loại truyện ngắn bên cạnh thể loại tiểu thuyết thành công ông 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu đề tài truyện ngắn Bảo Ninh từ góc nhìn thể loại tập hợp ... phương diện thể loại; thể loại tĩnh mà thể loại vận động, nỗ lực tương tác liên thể loại Từ góc nhìn này, thấy tranh thể loại tính mở, tính động Nhờ mà nguồn vận động, phát triển; lên thể loại này, ... truyện ngắn hay, tác giả tiêu biểu Bảo Ninh nhà văn trưởng thành chiến tranh chống Mỹ kết thúc Truyện ngắn ông viết nhiều theo lối truyền thống Chọn đề tài Truyện ngắn Bảo Ninh từ góc nhìn thể...
 • 95
 • 248
 • 0

Truyện ngắn phạm duy nghĩa từ góc nhìn thể loại

Truyện ngắn phạm duy nghĩa từ góc nhìn thể loại
... truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa từ góc nhìn thi pháp thể loại Vì nghiên cứu Truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa từ góc nhìn thể loại, đóng góp nhỏ vào hướng tiếp cận tác phẩm Phạm Duy Nghĩa nói riêng nhà văn ... thi pháp thể loại hướng hiệu Nó đáp ứng thời việc dạy học tác phẩm văn học nhà trường THPT từ đặc trưng thể loại Đó lí khiến lựa chọn đề tài : Truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa từ góc nhìn thể loại Lịch ... vật truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa 1.1 Cốt truyện 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các kiểu cốt truyện truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa 1.1.2.1 Cốt truyện truyền thống 1.1.2.2 Cốt truyện...
 • 57
 • 91
 • 0

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc từ góc nhìn thể loại

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn thể loại
... định chọn đề tài luận văn "Truyện ngắn Nguyễn Ngọc từ góc nhìn thể loại" Việc tìm hiểu "Truyện ngắn Nguyễn Ngọc từ góc nhìn thể loại" tác giả trẻ Nguyễn Ngọc công việc đòi hỏi người viết ... điệu truyện ngắn Nguyễn Ngọc Dự kiến đóng góp Luận văn tập trung tìm hiểu "Truyện ngắn Nguyễn Ngọc từ góc nhìn thể loại" nhằm mục đích: Bước đầu đặc điểm phong cách đóng góp Nguyễn Ngọc ... ngắn Nguyễn Ngọc Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Ngọc qua bốn tập truyện, nhân thấy số truyện viết theo truyện có cốt truyện, đa số truyện cốt truyện 1.1.2.1 Truyện...
 • 105
 • 251
 • 2

Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn thể loại (qua ba tác phẩm: Hồ quý ly, Mẫu thượng ngàn và Đội gạo lên chùa)

Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn thể loại (qua ba tác phẩm: Hồ quý ly, Mẫu thượng ngàn và Đội gạo lên chùa)
... Chương Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh bối cảnh tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi Chương Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ nội dung thể loại Chương Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn ... gạo lên chùa (Nxb Phụ nữ, 2011) Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Đưa nhìn chung tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh bối cảnh tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi 4.2 Khảo sát tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh từ ... nghiên cứu vào tìm hiểu cách hệ thống tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh từ góc độ thể loại Đối tượng nghiên cứu phạm vi tư liệu khảo sát Lấy tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn thể loại...
 • 136
 • 107
 • 0

Tiểu thuyết, truyện ngắn Khái Hưng từ góc nhìn trần thuật

Tiểu thuyết, truyện ngắn Khái Hưng từ góc nhìn trần thuật
... từ góc nhìn trần thuật Chương Đặc điểm tiểu thuyết, truyện ngắn Khái Hưng nhìn từ mô thức trần thuật Chương Đặc điểm tiểu thuyết, truyện ngắn Khái Hưng nhìn từ phong cách kiến tạo diễn ngôn trần ... với Tiểu thuyết tâm lý”),… TIỂU KẾT CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN KHÁI HƯNG NHÌN TỪ MÔ THỨC TRẦN THUẬT 2.1 Mô thức mô thức trần thuật tiểu thuyết, truyện ngắn Khái Hưng từ cái nhìn ... thuyết, truyện ngắn Khái Hưng từ góc nhìn trần thuật Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tiểu thuyết, truyện ngắn Khái Hưng bối cảnh văn xuôi TLVĐ – nhìn chủ yếu từ góc nhìn trần thuật...
 • 24
 • 141
 • 1

Tám triều vua lý của hoàng quốc hải từ góc nhìn thể loại

Tám triều vua lý của hoàng quốc hải từ góc nhìn thể loại
... B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH YN TáM TRIềU VUA CủA HOàNG QUốC HảI Từ GóC NHìN THể LOạI CHUYấN NGNH: VN HC VIT NAM M S: 60.22.34 LUN VN THC S NG VN Ngi hng ... ca dõn tc nh v nh Trn k t hỡnh thnh cho ti lỳc sp Bi vy, nhng nhõn vt nh cỏc v vua thi Lý: Thỏi T, Thỏi Tụng, Thỏnh Tụng, Nhõn Tụng, hay cỏc v tng lnh: o Thnh, Thng Kit, ... lun gm chng: Chng Tỏm triu vua bi cnh tiu thuyt lch s Vit Nam ng i Chng Ct truyn v nhõn vt Tỏm triu vua - t gúc nhỡn th loi Chng Ngụn ng v ging iu Tỏm triu vua - t gúc nhỡn th loi V cui...
 • 135
 • 263
 • 0

Tiểu thuyết hội thề của nguyễn quang thân từ góc nhìn thể loại luận văn thạc sỹ ngữ văn

Tiểu thuyết hội thề của nguyễn quang thân từ góc nhìn thể loại luận văn thạc sỹ ngữ văn
... khác chí đối lập tiểu thuyết Hội thề Trong bối cảnh đó, với đề tài Tiểu thuyết Hội thề Nguyễn Quang Thân từ góc nhìn thể loại, muốn đưa nhìn hệ thống, toàn diện tiểu thuyết Hội thề 5 Ý nghĩa vấn ... lịch sử tiểu thuyết Hội thề 55 Chương NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRONG TIỂU THUYẾT HỘI THỀ 3.1 59 Ngôn ngữ 59 3.1.1 Ngôn ngữ tiểu thuyết ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử 59 3.1.1.1.Ngôn ngữ tiểu thuyết ... Thân tiểu thuyết Hội thề từ góc nhìn thi pháp thể loại tiểu thuyết lịch sử 3.2 Với mục đích ấy, luận văn có nhiệm vụ: Thứ nhất, đưa nhìn khái quát tiểu thuyết Hội thề bối cảnh tiểu thuyết lịch...
 • 105
 • 267
 • 3

Khảo sát ca dao về đề tài lịch sử của người Việt từ góc nhìn thể loại

Khảo sát ca dao về đề tài lịch sử của người Việt từ góc nhìn thể loại
... dao; th ba m t ca dao ñư c dùng ñ hát, có thêm ti ng nh c ñ m, ñưa s thành dân ca; ca dao - dân ca ñư c s d ng m t thu t ng kép Như v y, có th ñ nh nghĩa ca dao sau: Ca dao thơ ca dân gian t n ... o sát 251 ca dao có liên quan ñ n l ch s Chúng nh n th y ñ làm rõ ñư c ca dao có liên quan ñ n l ch s dư i góc nhìn th lo i c n ñư c phân chia thành ti u nhóm ca dao v ñ tài l ch s : - Các ca ... nghĩa theo t nguyên ca hát có chương khúc ho c có âm nh c kèm theo, dao hát trơn Nói th có nghĩa ca dao dân ca h u ranh gi i rõ r t S phân bi t gi a ca dao dân ca ch ch nói ñ n ca dao, ngư i ta nghĩ...
 • 91
 • 188
 • 1

Những cuộc phiêu lưu của Hucklerberry Finn từ góc nhìn thể loại

Những cuộc phiêu lưu của Hucklerberry Finn từ góc nhìn thể loại
... cứu tác phẩm Những phiêu lưu Huckleberry Finn dƣới góc nhìn thể loại tiểu thuyết phiêu lƣu Để thực mục đích đó, thực nội dung sau: 12 Những phiêu lưu Huckleberry Fin” từ góc nhìn thể loại - Tìm ... tiểu thuyết Những phiêu lưu Huckleberry Finn từ góc nhìn thể loại (gọi tắt Những phiêu lưu Huck Finn) Trong khuôn khổ luận văn, chọn khảo sát dịch tiếng Việt Những phiêu lưu Huckleberry Finn, dịch ... 19 Những phiêu lưu Huckleberry Fin” từ góc nhìn thể loại 1.2.2 Chất phiêu lƣu cốt truyện Những phiêu lưu Huck Finn a Cốt truyện tập trung vào kiện – biến cố Ngay từ tiêu đề, Những phiêu lưu...
 • 97
 • 373
 • 2

Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn từ góc nhìn thể loại

Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn từ góc nhìn thể loại
... tiểu thuyết Những phiêu lưu Huckleberry Finn từ góc nhìn thể loại (gọi tắt Những phiêu lưu Huck Finn) Trong khuôn khổ luận văn, chọn khảo sát dịch tiếng Việt Những phiêu lưu Huckleberry Finn, dịch ... bắt đầu Những phiêu lưu Huckleberry Finn Đó tác phẩm hay mà có” Thuộc thể loại tiểu thuyết phiêu lưu, theo tên mà Mark Twain từ đầu chọn đặt cho tác phẩm, Những phiêu lưu Huckleberry Finn nằm ... phẩm Những phiêu lưu Huckleberry Finn Mark Twain số tác phẩm Tiếp nối Những phiêu lưu Tom Sawyer, năm 1883, Những phiêu lưu Huckleberry Finn thức mắt độc giả sau năm thai nghén Câu chuyện kể phiêu...
 • 8
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu thuyết nguyễn bắc sơn dưới góc nhìn thể loạitruyện ngắn nguyễn ngọc tư từ góc nhìn văn hóabài soạn nhân vật thị nở trong truyện ngắn chí phèo của nam cao từ góc nhìn văn hóalợi thế của đổi mới từ góc nhìn bất lợitiểu từ tình thái trong tác phẩm của nam cao từ góc nhìn ngôn ngữ họcnghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóaâm nhạc việt nam từ góc nhìn văn hóavăn hóa huế từ góc nhìn ẩm thựcthế giới nhân vật trong truyện ngắn nguyễn ngọc tưtiểu thuyết vũ trọng phụng từ góc nhìn văn hóanhan vat trang nguoi vo nhat va ba cu tu trong truyen ngan vo nhat cua kim lan the hien ve dep tinh nguoi va niem hi vong vao cuoc songđội gạo lên chùa từ góc nhìn văn hóacảm hứng thế sự trong truyện ngắn phạm duy tốntừ góc nhìn văn hóatổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế văn hóa xã hộiCƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAMToán học trong hoạt động thư viện thông tinGiáo trình lịch sử việt nam tập IV từ 1858 đến 1918Vận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 202030 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO các EM mất gốcNghệ thuật xây dựng cốt truyện của Edgar Allan PoePHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA FDI; XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ DÂN SỐ ĐẾN GDPTruyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 như một trường diễn ngôn (LA tiến sĩ Ngữ Văn)Nhân vật nữ trong tác phẩm của Ernest Hemingway từ góc độ nữ quyềnDiễn ngôn hội thoại trong truyện ngắn Nam CaoĐối thoại, độc thoại và mạch lạcSử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ suy luận quy nạp và ngoại suy của học sinh mười lăm tuổi trong quá trình tìm kiếm quy luật toánTiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1986 dưới góc nhìn tự sự họcđồ án thiết kế một mạch chọn kênh gồm 7 đầu vào và một đầu raBáo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân77 Đề minh họa môn toán có đáp ánĐề bài: Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.500 từ ngữ thông dụng trong Tiếng AnhCách Xử Lý Các Trường Hợp Về Hóa ĐơnChuyên Đề Một Số Vấn Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng Và Công Tác Cán Bộ Hiện Nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập