Biên bản bàn giao học sinh đầu năm

Mẫu Biên bản bàn giao hoc sinh đầu năm học

Mẫu Biên bản bàn giao hoc sinh đầu năm học
... D) HỌC SINH CÁ BIỆT : Họ tên học sinh : Tình trạng : E) HỌC SINH NGỒI NHẦM LỚP : Stt Họ tên học sinh Tình trạng ngồi nhầm lớp Nay trí bàn giao học sinh đầu năm với tình ... lượng nói Bên nhận bàn giao chòu trách nhiệm tình hình học sinh lớp kể từ năm học Biên lập thành , bên bàn giao giữ , bên nhận bàn giao giữ lưu vào hồ sơ khối chuyên môn Biên hoàn thành vào ... giao giữ lưu vào hồ sơ khối chuyên môn Biên hoàn thành vào lúc , ngày BÊN BÀN GIAO ( Ký ghi họ tên ) BÊN NHẬN BÀN GIAO ( Ký ghi họ tên ) NGƯỜI CHỨNG GIÁM ( Ký ghi họ tên ) ...
 • 2
 • 5,506
 • 16

Hướng dẫn Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm

Hướng dẫn Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm
... tịch, thư ký ) giử đồng chí Trúc sau tổ chức đại hội III TỔ CHỨC THỰC HIỆN - GVCN gửi giấy mời tới phụ huynh học sinh (Giấy mời thông qua sổ liên lạc học sinh ), gửi cho phụ huynh trước ngày họp ... phụ huynh học sinh công tác giáo dục em, công tác phối hợp giáo dục Gia đình – Nhà trường: An toàn giao thông, giấc đưa rước học sinh, giáo dục đạo đức, an toàn mùa nước lũ Bầu BCH chi hội PHHS ... tiết nội dung văn để triển khai tới phụ huynh lớp triển khai đầy đủ nội dung hướng dẫn nhà trường - Phân công học sinh vệ sinh, trang trí phòng họp chuẩn bị nước uống tinh lọc phục vụ họp - Phân...
 • 3
 • 742
 • 5

Báo cáo " Khó khăn tâm lý trong việc thiết lập các mối quan hệ giao tiếp với bạn của học sinh đầu lớp 1" docx

Báo cáo
... Hgc sinh deu hgc vd nghe dgy hgc d hgc tieu hgc, NXB Giao due Ha Noi Dao Nhu Trang (2003), "Mot sd nang lire cdn chu y chudn bi cho tre hgc mdn toan lop 1", Tap chf Giao due Sd Vien Khoa hoc giao ... 4l' Giao Thuy (2006), "Van su khdi dau tir lop mgt" Tap chf Gia dinh & Tre em, ky 11 thang Vu Thi Nho (1997), "Anh hudng cua giao due mdu giao de'n kha nang thfch ung vol hoc tap cua hgc sinh ... thiet lap cac mdi quan he giao tiep cua LIS Cu the: HS ndng thdn thudng "ddnh vdi ban"; "trdu chgc ban"; "sg choi vdi ban" va thudng khdng dugc cdc ban Idp choi ciing hon HS phd (do chenh lech...
 • 6
 • 434
 • 2

Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm
... phát thưởng cho học sinh HK I, HKII: - Liên hoan, thăm hỏi: - Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp: - Học tăng buổi: - Quỹ lớp: - Phô tô đề kiểm tra tất môn học năm Ý kiến phụ huynh: ... đầu năm: - Trả nợ năm trước mua sắm, sửa chữa sở vật chất năm nay: - Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam): - Chi ngày lễ, tết - Quỹ hội cha mẹ: - Hoạt động đội: - Mua quà phát thưởng cho học ... III Kết thúc Cuộc họp kết thúc vào lúc .giờ phút ngày Chủ tọa Thư kí ...
 • 2
 • 295
 • 0

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm
... hội phụ huynh Chi hội trởng Chi hội phó ủy viên ý kiến phụ huynh học sinh IV V Kết luận Nội dung biên đợc thông qua trớc toàn thể hội nghị với trí cao ý kiến bổ sung Biên lập thành 03 bản: ... học sinh Thờng xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh phụ huynh học sinh việc liên quan đến kết học tập rèn luyện em * Phụ huynh Phụ huynh nhắc nhở em học Kiểm tra việc học sinh tự học nhà ... sung Biên lập thành 03 bản: ban giám hiệu nhà trờng 01 bản, giáo viên chủ nhiệm 01 bản, hội cha mẹ học sinh 01 Buổi họp kết thúc ngày Th ký họp (ký tên) ...
 • 3
 • 46,125
 • 355

biên bản họp phụ huynh đầu năm 2010 - 2011

biên bản họp phụ huynh đầu năm 2010 - 2011
... năm hoc 1010 – 2011: - Quỹ hội CMHS - Quỹ hỗ trợ hoạt động tu bổ CSVC - Quỹ Đội, nhi đồng - Quỹ chữ thập đỏ - Tiền dịch vụ: (Đối với trường chính) - Hỗ trợ học buổi / ngày - Quỹ lớp: Ý kiến phụ ... - Hỗ trợ học buổi / ngày - Quỹ lớp: Ý kiến phụ huynh học 50 000đ /1HS/ 1năm 50 000đ /1HS/ 1năm 20 000đ /1HS/ 1năm 000đ /1HS/ 1năm 30 000đ /1HS/ 1năm 25 000đ /1HS/ tháng Nhất trí: Nhất trí: ... Ban đại diện cha mẹ lớp (phân trường) Trưởng ban .Phó ban Toàn thể phụ huynh trí: Cuộc họp kết thúc hồi .giờ phút ngày./ CHỦ TOẠ ( Kí, ghi rõ họ tên) THƯ KÍ ( Kí, ghi...
 • 2
 • 4,875
 • 43

Biên bản Đại hội PHHS đầu năm

Biên bản Đại hội PHHS đầu năm
... với Ban đại diện cha mẹ HS lập kế hoạch hoạt động hội năm học -Nội dung biên thông qua trước toàn thể hội nghị với trí cao ý kiến bổ sung -Biên lập thành 02 bản: BGH nhà trường 01 bản, hội cha ... ghế,giá tiền báo PHHS sau VIII Kết bầu Ban chấp hành Hội CMHS năm học 20112 - 2013 - Bầu bổ sung ban đại diện CMHS năm học 2012-2013 - Giới thiệu nhân sự: Ông Trần A chủ trì +Hỏi có số PHHS có mặt ... chào cờ đầu tuần Lấy ý kiến PHHS việc mua ghế nhựa cho em ngồi chào cờ đầu tuần sân trường ẩm thấp ,trời mưa em ngồi bất tiện…nên đề nghị PHHS mua cho em 01 ghế,tự bảo quản lớp cuối năm mang...
 • 4
 • 441
 • 0

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm
... Bảo hiểm Y tế 289.800 đ/ HS /năm Quy định Bảo hiểm thân thể Học phí (Cấp 2) Quỹ phụ huynh (điểm lẻ) Quỹ phụ huynh (Khu chính) Giấy kiểm tra TH (4 lần /năm) 10.000 đ/ HS /năm Thỏa thuận Giấy thi khảo ... lực đầu tư cho giáo dục: - Kết nguồn lực đầu tư cho GD năm học bậc phụ huynh đóng góp 20.760.000 đồng xây dựng quỹ khuyến học hàng trăm ngày công rào điểm trường, san sân Liên Hòa dọn vệ sinh đầu ... (Điểm trường) năm học 2015 - 2016 kế hoạch Trung thu (GVCN tự chuẩn bị nội dung) III/ Chi hội trưởng phụ huynh năm học 2014-2015 1, Thông báo lại số thu chi năm học 2014-2015 2, Họp HCMHS nhà...
 • 8
 • 643
 • 1

Kinh nghiệm bàn giao học sinh lớp 5 lên THCS

Kinh nghiệm bàn giao học sinh lớp 5 lên THCS
... viên khối lớp tổ chức coi, chấm KTĐK theo quy định Bộ phối hợp nghiệm thu, bàn giao chất lượng + Đối với khối lớp 5, giao cho Phòng GD&ĐT đạo trường THCS xuống kết hợp nghiệm thu, bàn giao chất ... THCS Yêu cầu chung việc nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh: - Sở đạo trường tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh kết hợp với Kiểm tra định kỳ cuối năm học với tinh thần nhẹ nhàng ... cho học sinh lớp 5, giúp em sau hoàn thành CTTH, tiếp cận với phương pháp học tập môn học lớp trường THCS Bên cạnh đó, Sở đạo Phòng GD&ĐT yêu cầu trường THCS xem xét lựa chọn giáo viên dạy lớp...
 • 2
 • 101
 • 0

ban giao hoc sinh ve he

ban giao hoc sinh ve he
... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 DANH SÁCH HỌC SINH BÀN GIAO VỀ SINH HOẠT HÈ NĂM HỌC 2010-2011 THÔN Họ tên Lớp Ghi 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 TỔNG DANH SÁCH HỌC SINH BÀN GIAO VỀ SINH HOẠT HÈ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 TỔNG DANH SÁCH HỌC SINH BÀN GIAO VỀ SINH HOẠT HÈ NĂM HỌC 2010-2011 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27...
 • 10
 • 130
 • 0

Bàn giao học sinh sinh hoạt hè

Bàn giao học sinh sinh hoạt hè
... động viên khen thưởng học sinh, đội viên tham gia tích cực hoạt động phê bình học sinh, đội viên không tham gia hoạt động - Các em học sinh, đội viên sau bàn giao sinh hoạt địa phương, chiệu ... học 2009- 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bàn giao học sinh nơi trú tham gia sinh hoạt năm 2010, quản lý trực tiếp xã Đoàn Phước Vinh Cụ thể sau: Tổng số học sinh: 512 - Thôn Phước An 1: 208 học sinh ... ĐỊNH Bàn giao học sinh địa phương sinh hoạt năm 2010 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHƯỚC VINH Căn công văn số: 03/ HĐĐ ngày 26/04/2010 Hội đồng đội Huyện Ninh Phước v/v bàn giao học sinh nghỉ địa...
 • 11
 • 257
 • 0

Mau BB hop phu huynh hoc sinh dau nam

Mau BB hop phu huynh hoc sinh dau nam
... học em - Tham dự buổi sinh hoạt lớp (ít lần/ tháng) - Ký cam kết thực vận động Hai không b) ý kiến phát biểu phụ huynh: Thông báo khoản tiền thu, nộp học sinh năm học: a) GVCN ... +/ Mức tiền nộp: 5.000 đ/ HS/ buổi +/ Nếu phụ huynh đồng ý cho em học phụ đạo thêm vào buổi chiều phải viết đơn đề nghị với nhà trờng */ ý kiến phụ huynh: đồng ý: ngời Không đồng ý: ngời Lý do: ... thúc hồi phút, ngày trờng THCS đợc toàn thể phụ huynh lớp trí thông qua Biên đợc làm thành 02 bản; 01 lu nhà trờng, 01 giao cho hội phụ huynh giữ ., ngày tháng.năm 20 Giáo viên chủ nhiệm...
 • 3
 • 5,469
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm tiểu họcbiên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm họcbien ban hop phu huynh hoc sinh dau nambiên bản họp phụ huynh học sinh đầu nămmẫu biên bản họp phụ huynh học sinh đầu nămbiên bản họp phụ huynh đầu năm tiểu họcbiên bản họp phụ huynh đầu năm học mầm nonbiên bản hộp phụ huynh đầu nămbàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phươngbiên bản đại hội lớp đầu nămbien ban hop phu huynh dau nam truong mam nonbiên bản họp phụ huynh đầu năm thcsbien ban hop phu huynh dau nam lop 1bien ban hop phu huynh dau nam lop 11bien ban hop phu huynh dau nam cua mam nonLuận văn thanh tra khiếu nại hành chínhNhu cầu giao tiếp của người dân vùng tái định tư tỉnh Hà Tĩnh (tt)Cau anhoa loi dai phapQuan the am chieu tai phaptim hieu bua ngai 1Tru ta va tran yem banconthieuBệnh thường gặp (bộ thực hành nhà thuốc phần 1)Make your bookie your ATM machineGiáo án dự thi TÍCH HỢP LIÊN MÔN bài PHƯƠNG SAI và độ LỆCH CHUẨNỨng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự đoán lũ lụtQuản lý nhà nước đối với khai thác, chế biến khoáng sản của tỉnh Yên Bái (Slide bảo vẹ)Email marketing toàn tậpđại cương mĩ học dhspunit 5unit 8unit 9Singles Rankings Numeric List Madison Shoemaker RankingsRequests Documentation Release 2.18.4Ủy ban Kiểm tra kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập