TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA và lựa CHỌN PHƯƠNG án THÔNG GIÓ CHO PHÂN XƯỞNG sản XUẤT gỗ

Tính toán thiết kế lựa chọn phương án hợp lý về kinh tế kỹ thuật lưới điện

Tính toán thiết kế và lựa chọn phương án hợp lý về kinh tế và kỹ thuật lưới điện
... tính toán tiêu kinh tế Vì phơng án so sánh mạng điện điện áp định mức, để đơn giản không cần tính vốn đầu t vào trạm hạ áp * Chỉ tiêu kinh tế đợc sử dụng so sánh phơng án chi phí tính toán hàng ... bảng ta chọn đợc Uđm = 35 kV Nguyn Th Nhn N-4 29,15 3,00 38,12 N-5 30,41 1,80 33,40 N-6 51,48 2,50 41,51 11 III tính toán tiêu kỹ thuật phơng án - phần ta thực tính toán tiêu kỹ thuật trờng hợp phụ ... đ * Chi phí tính toán hàng năm: Z = atc Kđ + Y = 13169,18 106 đ Các tiêu kinh tế - kỹ thuật phơng án so sánh đợc tổng hợp bảng 2.12 Bảng 2.12: Tổng hợp tiêu KT - KT phơng án so sánh Các tiêu...
 • 59
 • 148
 • 0

TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ LỰA CHỌN MÁY NÉN KHÍ DÙNG TRONG PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT VỎ LON BIA ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG MÁY NÉN KHÍ

TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ LỰA CHỌN MÁY NÉN KHÍ DÙNG TRONG PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT VỎ LON BIA VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG MÁY NÉN KHÍ
... TẢI KHOA CƠ KHÍ - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề Tài: TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ LỰA CHỌN MÁY NÉN KHÍ DÙNG TRONG PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT VỎ LON BIA ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG MÁY NÉN KHÍ Sinh viên ... BỘ MÔN: THIẾT KẾ MÁY KHOA: CƠ KHÍ Sinh viên: Hà Quang Cường Tên đề tài: TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ LỰA CHỌN MÁY NÉN KHÍ DÙNG TRONG PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT VỎ LON BIA ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG ... hệ thống khí nén Vì e chọn đề tài Tính toán, thiết kế lựa chọn máy nén khí dùng phân xưởng sản xuất vỏ lon bia ứng dụng phần mềm hoạt động máy nén khí Trong thời gian làm đề tài tốt nghiệp...
 • 62
 • 213
 • 0

Thuyết minh đồ án thông gió cho phân xưởng rèn dập sủa chữa tại gia lâm

Thuyết minh đồ án thông gió cho phân xưởng rèn dập và sủa chữa tại gia lâm
... gió nên qua cửa sổ cửa Tháng lạnh ta chọn tháng 1, tần suất gió lớn gió hướng Đông-Bắc, vận tốc gió trung bình V =2 m/s có g = 7,8 kg/mh V cửa không mái có nhiệm vụ thông gió tự tính, tháng Gia ... Tính cho mùa hè: SVTH : NGUYỄN NAM HẢI - 0851.48 QZ =417,3 [kcal/h] ĐÔ ÁN THÔNG GIỎ b GVHD : NGUYỄN HUY TrÊN Tỉnh Ql cho mùa hè: Tháng nóng ta chọn tháng 7, tần suất gió lớn tháng Gia Lâm ... ĐÔ ÁN THÔNG GIỎ Tổn GVHD : NGUYỄN HUY TrÊN thất nhiệt rò gió : Gió rò vào nhà khe cửa thuộc gió gió khuất gió Khi Trong đó: qua phía đón phía Quth : lượng nhiệt tổn thất qua kết cấu vào mùa...
 • 27
 • 126
 • 0

tính toán kinh tế lựa chọn công nghệ

tính toán kinh tế và lựa chọn công nghệ
... 1.220.600.0000 Chương III: B 4.1.3 TÍNH KINH TẾ VẢ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TÍNH TỔNG CHI PHÍ PHƯƠNG ÁN Phần xây dựng Bảng 4.2: STT Dự toán chi phí phần xây dựng Công trình đơn vò Số lượng Vật liệu ...  TÍNH KINH TẾ VẢ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ Về hiệu xử lý, ta thấy phương án không đạt hiệu xử lý cao phươn án 1, phải tốn hóa chất cho việc tăng pH, phương án không cần pH sau xử lý đạt 4.2.1 Lựa chọn ... m3 1.200.000 72.040.000 TỔNG CỘNG 1.768.540.000 88 Chương III: TÍNH KINH TẾ VẢ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 4.1.4 Phần thiết bò Bảng 4.4: Dự toán chi phí phần thiết bò STT Thiết bò, máy móc Số lượng Đơn...
 • 5
 • 167
 • 0

Chương IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU

Chương IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU
... làm thỏa mãn hàm mục tiêu - 25 - TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU I Phân tích tình hình tiêu thụ Tiêu thụ SP trình thực ... tiến tình hình thực với mong muốn nâng cao lợi nhuận tiêu thụ doanh nghiệp 4.3 Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Có hai loại phương án kinh doanh doanh nghiệp phương án kinh doanh ... nghiệp phương án tối ưu Muốn vậy, tiến hành phân tích phương án sau tiến hành so sánh chọn lựa phương án tối ưu: - Phương án 1: Hợp đồng mua bán với doanh nghiệp “Ðà Nẵng” Ðây phương án có liên...
 • 34
 • 580
 • 4

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU
... làm thỏa mãn hàm mục tiêu - 25 - TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU I Phân tích tình hình tiêu thụ Tiêu thụ SP trình thực ... tiến tình hình thực với mong muốn nâng cao lợi nhuận tiêu thụ doanh nghiệp 4.3 Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Có hai loại phương án kinh doanh doanh nghiệp phương án kinh doanh ... nghiệp phương án tối ưu Muốn vậy, tiến hành phân tích phương án sau tiến hành so sánh chọn lựa phương án tối ưu: - Phương án 1: Hợp đồng mua bán với doanh nghiệp “Ðà Nẵng” Ðây phương án có liên...
 • 34
 • 278
 • 0

Tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu_chương 4 ppt

Tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu_chương 4 ppt
... tiến tình hình thực với mong muốn nâng cao lợi nhuận tiêu thụ doanh nghiệp 4. 3 Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu Có hai loại phương án kinh doanh doanh nghiệp phương án kinh doanh ... làm thỏa mãn hàm mục tiêu - 25 - TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU I Phân tích tình hình tiêu thụ Tiêu thụ SP trình thực ... a) Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp b) Phân tích tình hình lợi nhuận Bài 4: Phân tích tình hình lợi nhuận doanh nghiệp M theo tài liệu sau: Số kế hoạch Khối lượng sản phẩm tiêu...
 • 34
 • 248
 • 0

Phân tích quan hệ c-v-p lựa chọn phương án kinh doanh.doc

Phân tích quan hệ c-v-p và lựa chọn phương án kinh doanh.doc
... lao động)… - Giá bán sản phẩm không đổi Tuy nhiên giá bán không doanh nghiệp định mà phụ thuộc vào quan hệ cung cầu thị trường II LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH Lựa chọn phương án kinh doanh yếu ... bán, nhà quản trị ứng xử nào? Tùy vào tình cụ thể đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp mà nhà quản trị chọn phương án tối ưu mô hình tổng quát lựa chọn phương án kinh doanh: 1.1 Lựa chọn phương án ... I Phân tích mối quan hệ C-V-P Phân tích mối quan hệ C-V-P: a Khái niệm: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (Cost – Volume – Profit) xem xét mối quan hệ nội nhân tố: giá bán,...
 • 24
 • 1,485
 • 13

PHÂN TÍCH QUAN HỆ C-V-P LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

PHÂN TÍCH QUAN HỆ C-V-P VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
... bán, nhà quản trị ứng xử nào? Tùy vào tình cụ thể đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp mà nhà quản trị chọn phương án tối ưu mô hình tổng quát lựa chọn phương án kinh doanh: 1.1 Lựa chọn phương án ... I Phân tích mối quan hệ C-V-P Phân tích mối quan hệ C-V-P: a Khái niệm: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (Cost – Volume – Profit) xem xét mối quan hệ nội nhân tố: giá bán, ... phù hợp đạt lợi nhuận cao Chính vậy, định chọn đề tài “ Phân tích quan hệ C-V-P lựa chọn phương án kinh doanh để làm sáng tỏ vấn đề Trong trình phân tích chắc chắn nhiều thiếu sót mong nhận...
 • 24
 • 624
 • 3

Đề xuất lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Ô Chợ Dừa

Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Ô Chợ Dừa
... chính: • Tổ chức giao thông cho nút giao đồng mức • Tổ chức giao thông cho nút giao khác mức  Theo cách tổ chức giao thông - Nút giao thông tự điều chỉnh: Tại nút giao cắt bị triệt tiêu, giao cắt ... trạng giao thông ô thị khu vực ảnh hưởng nút giao Ô Chợ Dừa Nguyễn Trọng Cường – K46 Chương III: Đề xuất lựa chọn phương án tổ chức giao thông nút giao Ô Chợ Dừa Do thời gian thực đồ án có hạn ... chức giao thông nút 1.1 Cơ sở lý luận nút giao thông 1.1.1 Khái niệm nút giao thông a) Định nghĩa Nút giao thông nơi giao cắt đường ôtô với nhau, đường ôtô với đường sắt Nút giao đường ôtô nằm hay...
 • 104
 • 512
 • 2

so sánh lựa chọn phương án móng

so sánh và lựa chọn phương án móng
... Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 146 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 147 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – ... 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 148 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 1996 – 2001 PHẦN NỀN MÓNG – Chương : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 149 ... lại : ta chọn phương án MÓNG CỌC KHOAN NHỒI làm giải pháp móng cho công trình phương án đại sử dụng phổ biến cho công trình lớn ngành cầu đường, cảng dân dụng toàn quốc giới PHẦN NỀN MÓNG – Chương...
 • 5
 • 4,184
 • 57

XÂY DỰNG ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC

XÂY DỰNG ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC
... CHƯƠNG V: XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯC Cl4: Chiến lược giá Cl5: Duy trì theo đơn hàng Cl6: Chiến lược nhân Sau đánh giá mức độ hấp dẫn chiến lược, kết chiến lược có điểm ... nhỏ, thông tin IV Giải Thích Về Cơ Sở Hình Thành Chiến Lược Giải thích Chiến lược CHƯƠNG V: XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯC Chiến lược nhằm đạt mục tiêu mở rộng việc cung cấp dòch ... công ty ảnh hưởng đến vò cạnh tranh thực thi chiến lược công ty CHƯƠNG V: XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯC Bảng 5.2 (bảng đánh giá yếu tố bên trong) Yếu tố môi trường bên Mức...
 • 20
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và lựa chọn phương án phun lpg cho động cơđánh giá và lựa chọn phương án thông tinlựa chọn phương án cấp điện trong phân xưởngđồ án thông gió cho phân xưởng rèn nhiệt luyện và đúc tại ninh bìnhđồ án thông gió cho phân xưởng rèn dập và sữa chữa được đặt tại gia lâmtính toan1 thông số và lựa chọn phương án thiết kếtính phôi và lựa chọn phương án xếp hình pha tấmxay dung quy trinh va lua chon phuong an kinh doanhphân tích quan hệ cvp và lựa chọn phương án kinh doanhsánh chi phí và lựa chọn phương ánthiết kế và lựa chọn phương án kết cấu áo đường mềmphân tích và lựa chọn phương án truyền động điệnsánh các phương án đã chọn về mặt kinh tế và lựa chọn phương án tối ưutổng kết và lựa chọn phương án tối ưubước 2 đánh giá và lựa chọn phương án tái sinh và tái sử dụng chất thảiNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ISO 27001 VÀ ỨNG DỤNG LUẬNNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ VĂN BẢN LUẬT GIAO THÔNGNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1Phát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Văn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GXÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINHMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập