DAICUONG HOADUOC1 DAO TAO DS ĐẠI HỌC

Chương trình quản lý đào tạo trường đại học thuỷ sản.doc

Chương trình quản lý đào tạo trường đại học thuỷ sản.doc
... MỞ ĐẦU Từ năm 1995 Trường Đại học Thủy sản bắt đầu tổ chức đào tạo theo học chế học phần triệt để (còn gọi học chế tín chỉ) Phần mềm “HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỆ TÍN CHỈ” tác giả Thạc ... viết phần mềm “CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN” hoạt động môi trường Windows 98, Windows 2000, WindowsXP với ngôn ngữ Visual FoxPro 7.0 for Windows Chương trình tiếp tục ... phần Chương trình thực hướng dẫn tận tình Thầy Thạc sỹ Đỗ Như An, Thạc sỹ Võ Tấn Quân (ĐKBK Tp Hồ Chí Minh); giúp đỡ Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Thủy sản, Phòng Đào tạo trường Đại học...
 • 2
 • 336
 • 3

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN.doc

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN.doc
... MỞ ĐẦU Từ năm 1995 Trường Đại học Thủy sản bắt đầu tổ chức đào tạo theo học chế học phần triệt để (còn gọi học chế tín chỉ) Phần mềm “HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỆ TÍN CHỈ” tác giả Thạc ... viết phần mềm “CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN” hoạt động môi trường Windows 98, Windows 2000, WindowsXP với ngôn ngữ Visual FoxPro 7.0 for Windows Chương trình tiếp tục ... phần Chương trình thực hướng dẫn tận tình Thầy Thạc sỹ Đỗ Như An, Thạc sỹ Võ Tấn Quân (ĐKBK Tp Hồ Chí Minh); giúp đỡ Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Thủy sản, Phòng Đào tạo trường Đại học...
 • 2
 • 356
 • 2

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
... Chƣơng BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 Các nguyên tắc cần quán triệt đề xuất biện pháp 3.2 Biện pháp đào tạo hệ đại ... TRẠNG ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Khái quát GD-ĐT khu vực ĐBSCL 59 2.2 Thực trạng đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu ... luận biện pháp đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh - Chương 2: Thực trạng chất lượng đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL - Chương 3: Các biện pháp đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu...
 • 190
 • 371
 • 1

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp Tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp Tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
... Chƣơng BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 Các nguyên tắc cần quán triệt đề xuất biện pháp 3.2 Biện pháp đào tạo hệ đại ... TRẠNG ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Khái quát GD-ĐT khu vực ĐBSCL 59 2.2 Thực trạng đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu ... luận biện pháp đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh - Chương 2: Thực trạng chất lượng đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL - Chương 3: Các biện pháp đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu...
 • 256
 • 253
 • 0

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
... LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP TỈNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Những nghiên cứu giáo dục thƣờng xuyên Giáo dục thường xuyên (GDTX) ... trạng chất lượng đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL - Chương 3: Các biện pháp đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... thực trạng đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn - Đề xuất biện pháp đào tạo hệ đại học TTGDTX cấp tỉnh khu...
 • 190
 • 292
 • 0

Một số kiến nghị về chính sách hỗ trợ kinh tế nhằm điều chỉnh cơ cấu sinh viên đào tạo bậc đại học cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của Việt nam trong thời gian tới.doc

Một số kiến nghị về chính sách hỗ trợ kinh tế nhằm điều chỉnh cơ cấu sinh viên đào tạo bậc đại học cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của Việt nam trong thời gian tới.doc
... phải có cấu sinh viên Đại học phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế vai trò sách hỗ trợ kinh tế I - cấu sinh viên hợp với phát triển kinh tế xã hội : Khái niệm phân loại cấu sinh viên : ... dục bậc Đại học thông qua cấu đào tạo hợp với yêu cầu kinh tế giai đoạn phát triển - cấu sinh viên đào tạo hợp tạo động lực phát triển cho kinh tế thông qua tính hiệu làm việc thành viên ... vùng kinh tế 2.2 Chính sách hỗ trợ kinh tế nhằm điều chỉnh cấu sinh viên cấu sinh viên đào tạo bậc Đại học hình thành cách khách quan theo nhu cầu thị trờng lao động thời đại, độ trễ thời gian...
 • 63
 • 289
 • 0

Chương trình liên kết đào tạo của Đại học Hà Nội và Sunway-Tes

Chương trình liên kết đào tạo của Đại học Hà Nội và Sunway-Tes
... CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA ĐẠI HỌC HÀ NỘI VÀ SUNWAY-TES (MALAYSIA) Sunway-TES tổ chức đào tạo chuyên kế toán tài Malaysia vinh dự Hiệp hội ... kiện nhập học:   Tốt nghiệp PTTH IELTS 5.5/TOEFL 500 Đối với học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ, Đại học Nội tổ chức khóa đào tạo tiếng Anh cho học viên tối đa 1000 tùy vào trình độ học viên ... trình học Sunway - Tes : - Chương trình đào tạo chứng kế toán công chứng quốc tế (ACCA) dành cho học viên tổ chức, doanh nghiệp - Chương đào tạo kế toán quốc tế CAT/FIA - Chương trình đào tạo phân...
 • 5
 • 245
 • 0

ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của trường Đại học Khoa học

ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của trường Đại học Khoa học
... đỡ thành viên khác tập thể Trang 50/52 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CỬ NHÂN KHOA HỌC THƯ VIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHKH ngày tháng Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học) ... ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn Trang 7/52 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CỬ NHÂN VẬT LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHKH ngày tháng Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học) ... thể, xã hội; nhận hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao, hợp tác giúp đỡ thành viên khác tập thể Trang 38/52 CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CỬ NHÂN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định...
 • 53
 • 317
 • 0

Một số ý kiến về công tác đào tạo, quản lý đào tạo hệ đại học, cao đẳng hiện nay và kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Một số ý kiến về công tác đào tạo, quản lý đào tạo hệ đại học, cao đẳng hiện nay và kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
... thiện công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo điều bắt buộc sở đào tạo, để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế cần phải có điều kiện đồng kèm theo: công ... cho học thuyết thực hành), số sinh viên lớp, mức lương trả cho giáo viên Đối với tình hình thực tế đa số trường đại học, cao đẳng Việt Nam khó lòng nâng cao chất lượng đào tạo theo ý muốn ... đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo 18 Phải có hình thức đánh giá môn học hợp lý, kiên xoá bỏ hoàn toàn tượng đưa tài liệu vào phòng thi, tuyệt đối không để xẩy tiêu cực thi, xử nghiêm...
 • 9
 • 319
 • 3

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo viện đại học mở hà nội

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo viện đại học mở hà nội
... công bố chuẩn đầu ngành đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn đầu ngành Quản trị kinh doanh (Du lịch, Khách sạn) số Trường đại học Việt Nam quốc tế VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI (Đã ... Khả học tập, nâng cao trình độ sau trường Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Du lịch, Khách sạn) Viện Đại học Mở Nội sau tốt nghiệp có đủ lực học tập, trình độ tiếng Anh chuyên ngành ... Tham gia khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn dịch vụ du lịch khách sạn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh Trường, Viện nước c) Để học đại học thứ chuyên ngành liên quan d) Học bậc sau đại học (Thạc...
 • 4
 • 514
 • 1

Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực

Chương trình đào tạo bậc đại học khoa nhân lực
... Nhân học giáo dục 11 Nhân học pháp luật 12 Nhân học tâm lý 13 Quan hệ tộc người giới Việt Nam 14 Nhân học trị 15 Tin học cho văn thư lưu trữ v quản trị văn phịng Nhân học ngôn ngữ 17 Nhân học ... đại chúng 2 Thân tộc, hôn nhân gia đình 3 Tổ chức xã hội phân tầng xã hội Nhân học kinh tế Nhân học tôn giáo Nhân học nghệ thuật biểu tượng Các dân tộc Đông Nam Á Đông Á Nhân học phát triển Nhân ... cứu văn hóa biển VN 18 Quan hệ công chúng 19 Kỹ viết nghiên cứu nhân học 20 Nhân học đô thị 21 Nhân học giới 22 Nhân học sinh thái nhân văn 16 B.4 Thực tập thực tế bắt buộc: TC B.5 Niên luận năm...
 • 5
 • 197
 • 0

Giới thiệu chương trình đào tạo hệ đại học theo hình thức giáo dục từ xa

Giới thiệu chương trình đào tạo hệ đại học theo hình thức giáo dục từ xa
... tốt nghiệp đại học hệ từ xa hệ đào tạo khác Trên giới, việc đào tạo Sau đại học theo hình thức GDTXa vấn đề mới, hoàn toàn phù hợp với phương pháp tư nghiên cứu, học tập bậc sau đại học Tại Việt ... người có nhu cầu học học lúc, nơi Sinh viên học hệ đại học từ xa phải học nào? Về tổng thể quy trình đào tạo đại học từ xa (gồm công đoạn chính) (1) Đăng ký kế hoạch học tập: đầu khoá học trước kỳ ... nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP HCM tuyển sinh đào tạo bậc trình độ Thạc sỹ CNTT theo hình thức không tập trung kết hợp mạng tin học viễn thông (GDTXa) từ năm 2003 Chi phí học từ xa...
 • 4
 • 249
 • 0

Quy định đào tạo trường đại học hoa sen

Quy định đào tạo trường đại học hoa sen
... giảng viên Học viện UBI trường Đại học Hoa Sen đảm trách Điều 4: Thời gian kế hoạch đào tạo Giai đoạn 1: Thời gian học năm gồm học kỳ theo kế hoạch đào tạo hệ tín trường Đại học Hoa Sen Sinh viên ... QTKD trường Đại học Hoa Sen SV đăng ký học chương trình HSU-UBI lý cá nhân tiếp tục theo học làm đơn xin chuyển học chuyên ngành khác chương trình đào tạo ngành QTKD trường Đại học Hoa Sen Khi ... thời gian học theo quy định đào tạo hệ tín trường Giai đoạn 2: Thời gian học năm gồm học kỳ học, học kỳ tháng học tập (3 tháng) Thời gian không tổ chức lớp học 01 tháng hè (tháng 8) Trường tổ...
 • 4
 • 277
 • 0

Mục tiêu đào tạo và cơ hội việc làm của các ngành đào tạo tại đại học đà nẵng

Mục tiêu đào tạo và cơ hội việc làm của các ngành đào tạo tại đại học đà nẵng
... Trường Đại học, Cao đẳng 15 Tin học xây dựng (Kỹ thuật xây dựng) Mục tiêu: Đào tạo kỹ sư có kiến thức Toán kiến thức khoa học bản, kiến thức sở ngành học vật rắn biến dạng, học đất móng, ... lý ngành giáo dục - đào tạo) ; hệ thống kiến thức chuyên môn Hóa học bậc đại học hội làm việc: Sau tốt nghiệp, sinh viên cấp Cử nhân Khoa học, hệ quy, ngành Sư phạm Hóa học; xin tuyển dụng làm ... quốc tế hội làm việc: Cử nhân cao đẳng ngành điện tử có khả làm việc sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo nghiên cứu thuộc ngành Điện Tử; Tham gia chương trình - dự án cải tạo, nâng...
 • 27
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng đào tạo trường đại họcquy định đào tạo sau đại họccác ngành đào tạo của đại học kiến trúcchất lượng đào tạo của đại học nguyễn tất thànhchất lượng đào tạo của đại học tôn đức thắngphòng đào tạo sau đại học đại học y hà nộiquy chế đào tạo sau đại học 2000quy chế đào tạo sau đại học ở đhqghnquy chế đào tạo sau đại học 2009quy chế đào tạo sau đại học đhqghnquy chế đào tạo sau đại học năm 2011quy chế đào tạo sau đại học 2012quy chế đào tạo sau đại họcquy chế đào tạo sau đại học 2011quy chế đào tạo sau đại học mới nhấtTừ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học Hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ABC) – chi nhánh Sài Gòn – Thực trạng và giải phápĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò CôngĐề tài nghiên cứu khoa học Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giớiĐề tài Nghiên cứu các giái pháp tăng cường chất lượng dịch vụ mạng sử dụng mạng Lan ảo và phát triển dịch vụ truy nhập từ xa vào mạng nội bộ thông qua internetGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng của công ty du lịch Vietsuntourist đối với loại hình du lịch vui chơi giải trí (LV thạc sĩ))Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương QĐ 108Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmĐánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường SaĐánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấpCUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCinfinitive or gerundEnglish 4 unit 7 lesson1Giám sát xây lắp điệnĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng cao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập