giáo án sinh 9 đầy đủ

Giao an TD 9 Day du 2008

Giao an TD 9 Day du 2008
... Bài td: Ôn từ N 19 - 25 (nữ), 20 - 26 (nam); Học từ N26 - 29 (nữ), 27 - 36 (nam) - Chạy bền: Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu: - HS nắm thực tơng đối xác số động tác bổ trợ chạy nhanh, động tác TD ... tay30 - Xuất phát cao, chạy nhanh 30m Giáo viên: Hà Nam Ninh 2l 2l vòng x x x x x x x x x x x x Bài thể dục: - Ôn động tác học - Bài TD nam: Từ N1 19 2l - Bài TD nam: Từ N1 18 2l Chạy bền: ... - GV nhận xét ngắn gọn ĐH xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x Giáo án: Số 09 Ngày soạn: 29/ 9/2007 Tiết PPCT: 09 Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền 16 Giáo án: Thể dục Giáo viên: Hà Nam Ninh...
 • 69
 • 216
 • 0

giao an toan 9 day du hay tai nhanh

giao an toan 9 day du hay tai nhanh
... 10(124 y ) y + =15 89 1240 10 y y + =15 89 7(1240 10 y ) + 89 y =15.7. 89 8680 70 y + 89 y = 93 45 19 y = 665 y = 35 Do đó: x=124-35= 89 (thoả mãn đk) Trả lời: Số gam đồng 89g Số gam kẽm 35g Bài ... trò ghi bảng y- x = 13 14 y + x = 1 89 5 (1) (2) Từ (1) ta có y = 13 + x Thế vào ta có: 14 (13 + x) + x = 1 89 5 117 14 + x + x = 1 89 5 23 12 x = 1 89 5 23 94 5 112 x= 5 23 828 828 x= 23x = 5 ... hai loại 1 09 số tiền phải trả ( x + y ) = 2,18 100 Hay 1,09x + 1, 09 y = 2,18 (2) Từ (1) (2) ta cóp hệ phơng trình 1,1x + 1,08y = 2,17 1,09x + 1,09y = 2,08 giải hệ cho ta x = 0,5 y= 1,5 (t/m) Vậy...
 • 127
 • 156
 • 2

Giáo án toán 9 đầy đủ

Giáo án toán 9 đầy đủ
... hiệu chỉnh a/ Ta có : 91 1 = 9, 11 100 91 1 = 9, 11 100 = 3,018 10 = 30,18 b/Ta có : 98 8 = 9, 88 100 98 8 = GV hướng dẫn VD SGK GV cho HS làm tập ?3 GV hướng dẫn : - Viết số 0, 398 2 dạng thương hai ... 38, 39, 40/23 SGK HS làm theo hướng dẫn GV 9, 88 100 = 3,143 10 = 31,43 - Tìm bậc hai số nhỏ : VD (SGK) ?3 Giải phương trình : x2 = 0, 398 2 ⇔ x = ± 0, 398 2 ta có : 0, 398 2 = 39, 82 : 100 0, 398 2 = ... - y)( x + y ) a/ = 32.5 = 45 = 2.6 = 24 29 = xy 29 = 2.2 = 32 Vì 24 < 29 < 32 < 45 nên Vậy < 29 < < 24 < 29 < 32 < 45 25x − 16 x = ⇔ x− x= ⇔ x =9 57/27 9 ≥ ⇔   x = = 81 ⇔ x = 81 Chọn câu D Củng...
 • 119
 • 200
 • 0

Giáo án Đại 9 đầy đủ (2 cột)

Giáo án Đại 9 đầy đủ (2 cột)
... 225 = = 256 15 16 196 14 = 10.000 100 b Quy tắc chia hai thức bậc b 196 10.000 = 0,0 196 a a b = b = (a 0, b > 0) (? 3) 99 9 99 9 Cho học sinh làm (? 3) gọi học sinh Tính: a, = = =3 111 111 trả lời ... (SGK - 11) a 16 25 + 196 : 49 Giáo án toán 9_ Đinh Phong Lan Nhận xét gt a2 Đa định lý Hãy CM định lý Ta phải chứng tỏ điều gì? = + 14: = 20 + = 22 b 36 : 2.3 2.18 - 1 69 = 36 : 182 - 13 = 36 ... + x ) x = - = (1 + 3x) = (2( 1 +3x) ) = ((1 + 3x)2) = (1+ 3x)2 (Vì (1 + 3x)2 x) Tại x= - thì: A = (1 - )2 A 21, 0 29 2 Luyện tập: Giáo án toán 9_ Đinh Phong Lan Bài 19 (SGK) Rút gọn: c 27.48(1...
 • 127
 • 823
 • 13

Giáo Án Hóa 9 Đầy ĐỦ

Giáo Án Hóa 9 Đầy ĐỦ
... VD ? gọi tên? Giáo án hóa học lớp Trờng THCS Sơn Tiến Dy Lp: 9A; 9B ; 9C, 9D Tit PPCT: 05 Giáo viên: Lê Thị Phơng Ngy son: 06/ 09/ 2008 Ngy dy: / 09/ 2008 Giáo án hoá Tuần 3: tính chất hóa học axit ... tập B5: BTVN : 4,5,6,7/ 19 Giáo án hóa học lớp Trờng THCS Sơn Tiến Dy Lp: 9A; 9B ; 9C, 9D Giáo viên: Lê Thị Phơng Ngy son: 06/ 09/ 2008 Tit PPCT: 08 Ngy dy: / 09/ 2008 Giáo án hoá Tuần 5: luyện tập: ... Fe(OH)3 c ZnO d Al2O3 + Bài 6/ 19 SGK B5: BTVN : 1,3,4,6,7/ 19 SGK Giáo viên: Lê Thị Phơng Dy Lp: 9A; 9B ; 9C, 9D Ngy son: 06/ 09/ 2008 Tit PPCT: 07 Ngy dy: / 09/ 2008 Giáo án hoá Tuần 4: số axit quan...
 • 157
 • 181
 • 0

GIAO AN SINH 12 DAY DU -CHUAN

GIAO AN SINH 12 DAY DU -CHUAN
... đặc hiệu -Mã di truyền mang tính thoái hoá III Quá trình nhân đôi ADN: *HĐ 3: Tìm hiểu trình nhân đôi ADN: - Thời gian: Kỳ trung gian (pha S)  Quan sát hình 1.2 nội dung phần III SGK( Hoặc - ... nhân, chế phát sinh hậu vai trò đột biến gen - Liên hệ với thực tế II.Phương pháp: Quan sát, thảo luận III.Phương tiện dạy học: - Máy chiếu projecto phim chế phát sinh đột biến gen - Tranh vẽ hình ... lactozơ sinh vật nhân sơ điều hoà hoạt động gen ? Điều hòa hđgen xảy mức độ nào? chủ yếu mức độ phiên mã *HĐ 2: Tìm hiểu ĐHHĐG SV nhân sơ : II Điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ: ▼ Quan sát...
 • 8
 • 132
 • 0

Giáo án Sinh 6 đầy đủ (k cần chỉnh sửa)

Giáo án Sinh 6 đầy đủ (k cần chỉnh sửa)
... xét, bổ sung (nếu cần) - Hồn chỉnh bảng (nếu cần) - Hs chỉnh sửa lại kết qua nhóm (?) Em có nhận xét nơi sống lồi Trang -3- Lê Thò Mai Giáo án Sinh học sinh vật? (?) Kích thước lồi sinh vật có giống ... -2- Lê Thò Mai Giáo án Sinh học Tuần Tiết Ngày soạn: 04/ 09/ 20 06 Ngày dạy: 08 / 09/ 20 06 Bài NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I/ Mục tiêu: Kiến thức: - HS biết tên nhóm sinh vật - Hiểu Sinh học nói chung ... Trang - 26 - Lê Thò Mai Giáo án Sinh học - Gọi HS đọc tóm tắt cuối Củng cố: (?) Nêu vai trò nước muối khóang cây? (?) Giai đoạn cần nhiều nước muối khoáng? - - Đọc - Nước muối khóang giúp sinh trưởng...
 • 136
 • 112
 • 0

Giáo án Địa 9 (đầy đủ)

Giáo án Địa 9 (đầy đủ)
... nhóm 60-trên 85 tuổi ) năm 199 9củng dốc tháp 198 9 - Theo độ tuổi: + nhóm tuổi 0-14 nă 199 9 giảm bớt nam nữ so với 198 9 + Nhóm tuổi từ 15- 59 năm 199 9 tăng thêm so với 198 9 số nam giới tăng so với ... trở lên năm 199 9 tăng 198 9 - Tỉ lệ dân số phụ thuộc ( nhóm 014 60 trở lên ) năm 199 9 so với 198 9 giảm khoảng 4,6% Hoạt động 2:Cặp 2em / nhóm TL:- Cơ cấu dân số nước ta từ 198 9 đến 199 9 có thay đổi ... 198 9 -Tuổi lao động cao + Tuổi lao động 199 9 nhỏ 198 9 + Tuổi lao động lao động năm 199 9 cao 198 9 +Tỉ lệ dân số phụ thuộc năm 199 9 so với 198 9 giảm khoảng 4,6% NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH SỰ THAY...
 • 119
 • 131
 • 0

Bài giảng Giáo án GDCD 9 đầy đủ

Bài giảng Giáo án GDCD 9 đầy đủ
... giới lân thứ hai( 193 9- 194 5) có 60 triệu ngiời chết nhiều châu Âu, phần nơcá Nga bị phá hoại trơ trụi Đặc biệt hai bom nguyên tử Mĩ ném xuống Hirôxima(6-8- 194 5) Nagasaki (9- 8- 194 5)- Nhật giây lát ... HS: lớp bổ sung nhận xét GV: bổ sung, nhận xét cho điểm Gv: Đa phơng án III Bài tập Bài1 Đáp án: a, c, e, g, h, i, l Bài Đáp án: a, b, c, d 21 GV: THCS Huy Nam Yen Hoạt động thầy trò Nội dung cần ... II Bài tập Bài Đáp án: Đồng ý với: a,b,d,e Bài Gải thích câu ca dao : Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững nh kiềng ba chân Củng cố: - Tìm số câu ca dao, tục ngữ nói tự chủ - Làm tập bảng phụ Đánh...
 • 79
 • 377
 • 0

Gián án Giáo án GDCD 9 đầy đủ

Gián án Giáo án GDCD 9 đầy đủ
... độc đoán, ? Việc làm giám đốc cho thấy ông ng- gia trởng ời ntn? ? Từ nhận xét việc làm lớp 9a ông giám đốcem rút học gì? HS: Phát huy tính dân chủ, kỷ luật thầy giáovà tập thể lớp 9a Phê phán thiếu ... giới lần thứ ( 191 4- 191 8) có 10 triệu ngời chết hàng triệu ngời bị thơng.Số ngời bị chết Pháp 1400000 ngời, Đức là1800000, Mĩ 3000000ngời Trong chiến tranh giới lân thứ hai( 193 9- 194 5) có 60 triệu ... đến chào mừng cô giáo Mai nhân ngày 20-11 Nhng có tiéng gõ cửa rụt rè Cô giáo mai mở cửa Trớc mắt cô ngời lính rắn rỏi, đầy nghị lực, tay cầm bó hoa sau bình tâm trở lại cô giáo mai nhận em học...
 • 22
 • 206
 • 0

Bài giảng Giáo án GDCD 9 đầy đủ

Bài giảng Giáo án GDCD 9 đầy đủ
... giới lân thứ hai( 193 9- 194 5) có 60 triệu ngiời chết nhiều châu Âu, phần nơcá Nga bị phá hoại trơ trụi Đặc biệt hai bom nguyên tử Mĩ ném xuống Hirôxima(6-8- 194 5) Nagasaki (9- 8- 194 5)- Nhật giây lát ... HS: lớp bổ sung nhận xét GV: bổ sung, nhận xét cho điểm Gv: Đa phơng án III Bài tập Bài1 Đáp án: a, c, e, g, h, i, l Bài Đáp án: a, b, c, d 21 GV: THCS Huy Nam Yen Hoạt động thầy trò Nội dung cần ... II Bài tập Bài Đáp án: Đồng ý với: a,b,d,e Bài Gải thích câu ca dao : Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững nh kiềng ba chân Củng cố: - Tìm số câu ca dao, tục ngữ nói tự chủ - Làm tập bảng phụ Đánh...
 • 79
 • 200
 • 0

Tài liệu Giáo án GDCD 9 đầy đủ

Tài liệu Giáo án GDCD 9 đầy đủ
... độc đoán, ? Việc làm giám đốc cho thấy ông ng- gia trởng ời ntn? ? Từ nhận xét việc làm lớp 9a ông giám đốcem rút học gì? HS: Phát huy tính dân chủ, kỷ luật thầy giáovà tập thể lớp 9a Phê phán thiếu ... giới lần thứ ( 191 4- 191 8) có 10 triệu ngời chết hàng triệu ngời bị thơng.Số ngời bị chết Pháp 1400000 ngời, Đức là1800000, Mĩ 3000000ngời Trong chiến tranh giới lân thứ hai( 193 9- 194 5) có 60 triệu ... đến chào mừng cô giáo Mai nhân ngày 20-11 Nhng có tiéng gõ cửa rụt rè Cô giáo mai mở cửa Trớc mắt cô ngời lính rắn rỏi, đầy nghị lực, tay cầm bó hoa sau bình tâm trở lại cô giáo mai nhận em học...
 • 22
 • 189
 • 0

Gián án Giáo án GDCD 9 đầy đủ

Gián án Giáo án GDCD 9 đầy đủ
... độc đoán, ? Việc làm giám đốc cho thấy ông ng- gia trởng ời ntn? ? Từ nhận xét việc làm lớp 9a ông giám đốcem rút học gì? HS: Phát huy tính dân chủ, kỷ luật thầy giáovà tập thể lớp 9a Phê phán thiếu ... giới lần thứ ( 191 4- 191 8) có 10 triệu ngời chết hàng triệu ngời bị thơng.Số ngời bị chết Pháp 1400000 ngời, Đức là1800000, Mĩ 3000000ngời Trong chiến tranh giới lân thứ hai( 193 9- 194 5) có 60 triệu ... đến chào mừng cô giáo Mai nhân ngày 20-11 Nhng có tiéng gõ cửa rụt rè Cô giáo mai mở cửa Trớc mắt cô ngời lính rắn rỏi, đầy nghị lực, tay cầm bó hoa sau bình tâm trở lại cô giáo mai nhận em học...
 • 22
 • 121
 • 0

Tài liệu Giao an HDNGLL 9 day du

Tài liệu Giao an HDNGLL 9 day du
... tranh ca ngợi truyền thống nhà trờng: -Từng tổ chọn đề tài vẽ tranh thời gian quy định -Trng bày tranh tổ -Thảo luận tranh tổ: +Hình thức tranh +Nội dung tranh -Đại diện tổ trình bày ý kiến tranh ... Tôn s trọng đạo Chủ đề tháng11: TÔN SƯ TRọNG ĐạO Ngày soạn 27/10/20 09 Ngày dạy : 29/ 10/20 09 Giáo án Hoạt động lên lớp - Lớp 9 Nguyễn Thị Tình Thơ - Gv -Trờng THCS Lê Bình - Hơng Sơn - - Hoạt động ... cho ngành giáo dục ngày16/10/ 196 8 Bác Hồ - Những hát, thơ Bác, mái trờng - Câu hỏi gợi ý, đáp án - Điều 28, 29, công ớc LHQ quyền trẻ em - Thống cách chấm điểm, thang điểm IV.Tiến hành hoạt động:...
 • 24
 • 139
 • 0

Bài giảng Giao an HDNGLL 9 day du

Bài giảng Giao an HDNGLL 9 day du
... tranh ca ngợi truyền thống nhà trờng: -Từng tổ chọn đề tài vẽ tranh thời gian quy định -Trng bày tranh tổ -Thảo luận tranh tổ: +Hình thức tranh +Nội dung tranh -Đại diện tổ trình bày ý kiến tranh ... Tôn s trọng đạo Chủ đề tháng11: TÔN SƯ TRọNG ĐạO Ngày soạn 27/10/20 09 Ngày dạy : 29/ 10/20 09 Giáo án Hoạt động lên lớp - Lớp 9 Nguyễn Thị Tình Thơ - Gv -Trờng THCS Lê Bình - Hơng Sơn - - Hoạt động ... cho ngành giáo dục ngày16/10/ 196 8 Bác Hồ - Những hát, thơ Bác, mái trờng - Câu hỏi gợi ý, đáp án - Điều 28, 29, công ớc LHQ quyền trẻ em - Thống cách chấm điểm, thang điểm IV.Tiến hành hoạt động:...
 • 24
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an toan 9 day du tron bogiao an sinh 9tài liệu giáo án sinh 9giáo án lớp 11 đầy đủgiáo án địa lý đầy đủgiáo án sử 11 đầy đủgiáo án lớp 2 đầy đủgiáo án gdcd 6 đầy đủgiao an lop 1 day dugiao an lop 1 day du ca namgiáo án toán 11 đầy đủgiáo án sinh 9 trọn bộgiao an sinh 9 bai 16giáo án tin 12 đầy đủgiao an sinh 9 bai 54 o nhiem moi truongThe Effects of Stress on Short-Term and Long- Term MemoryA Comparative Analysis of Management Accounting Systems on Lean ImplementationCorporate Boards Demographic Characteristics and Strategic Change in KenyaThe Debt-Contracting Value Of Accounting Numbers, Renegotiation, And Investment EfficiencyMaster Thesis: The Accounting Quality of IFRS-adopting Private FirmsNguyễn lan phươngNguyễn ho¢i văn20 câu lý thuyết trắc địa cơ sở 1Curriculum Vitae Iris Angelika JunglasThe value relevance of accounting information in the NetherlandsA thesis submitted to the Miami University Honors Program in partial fulfillment of the requirements for University Honors.Abstract Of Doctoral Thesis The Financial And Accounting Management Of Public Institutions Of Higher EducationThe Effects of Audit Methodology and Audit Experience on the Development of Auditors’ Knowledge of the Client’s BusinessTrait Mindfulness as a Mediator of Resilience Depressive SymptomCharacteristics of management accounting in small and medium-sized enterprises. Case: Rantalinna OyA thesis submitted to the department of Accounting and Finance, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, in partial fulfillment of the requirement for the award ofChiến lược cạnh tranh của vinamilkMột số nước đang phát triển đang thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nàoĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRIẾT học sđh 2014 moiBÀI tập lớn sức bền vật LIỆU TÍNH dầm TRÊN nề đàn hồi và uốn NGANG PHẲNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập