HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và DỊCH vụ TIN học TP hồ CHÍ MINH (AISC)

hoán thiện công tác xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán dịch vụ tin học tp hồ chí minh (AISC)

hoán thiện công tác xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tp hồ chí minh (AISC)
... í Minh (AISC), xin ệ ề "Hoàn thiện công tác xác lập mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán áo cáo tài công ty TNHH iểm toán ịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)" ể ế ể công ty, ... nh ĩ ệ i ro kiểm toán m t quy nh b t bu c c a chu n m c kiểm toán công ty kiểm toán tuân theo 2.1.2.5 Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán M c a việ i ro kiể ... 39 HƯƠNG TH TRẠNG ÔNG T X LẬP MỨ TRỌNG YẾU VÀ NH GI R I RO KIỂM TO N TẠI ÔNG TY TNHH KIỂM TO N VÀ Ị H VỤ TIN HỌ THÀNH PHỐ HỒ HÍ MINH IS 42 4.1 KH I QU T VỀ ÔNG TY KH 4.1.1 ổ T S 4.1.2 ổ X...
 • 160
 • 147
 • 0

hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán bctc tại chi nhánh công ty tnhh kiểm toán dịch vụ tin học tp hồ chí minh tại đà nẵng

hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán bctc tại chi nhánh công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tp hồ chí minh tại đà nẵng
... lý luận công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC Phần II: Thực tế công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC chi nhánh công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng SVTH: ... chung công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC: Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Kiểm toán dịch vụ tin học AISC: Công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) công ty kiểm ... kiểm toán BCTC chi nhánh công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TPHCM Đà Nẵng thực hiện: Công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC chi nhánh AISC Đà Nẵng thực áp dụng theo chương trình kiểm...
 • 80
 • 265
 • 0

luận văn kiểm toán đề tài Kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh thực hiện tại công ty khách hàng

luận văn kiểm toán đề tài Kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh thực hiện tại công ty khách hàng
... thực tế iểm toán chu trình mua hàng toán AISC thực công ty khách hàng ABC Thực trạng kiểm to ch trìnhmua hàng toán iểm toán BCTC công ty TNHH kiểm toán dịch vụ n học TP Hồ Chí Minh thực 1.4 ... ng kiểm toán ch trình mua hàng toán kiể m toán BCTC Công ty TNHH kiểm toán vàd h vụ tin học TP Hồ Chí Minh thực ; Chưng 2: Nhận xét giải pháp hoàn thiệ n kiểm toán chu trình mua hàng toán kiểm ... CHÍ MINH THỰC HIỆN 1.1 Khái quát tổ chức công tác kiểm toán BCTC Công y TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh 1.1 Khái quát trình tự chung thực kiểm toán BCTC Công ty TNHH kiểm toán dịch...
 • 115
 • 135
 • 0

Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị tp hồ chí minh đến năm 2020 trần phước thành

Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị tp hồ chí minh đến năm 2020 trần phước thành
... t c a v vi c x ch t th i r n v i tính c p thi t c a v n ñ , tác gi ch n ñ tài “Qu n ch t th i r n c a Công ty TNHH m t thành viên môi trư ng ñô th TP. H Chí Minh ñ n năm 2020 làm lu n văn ... sinh môi trư ng cho thành ph 2.1.2 ð a v pháp CITENCO Công ty TNHH m t thành viên, 100% v n c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ho t ñ ng công ích v lĩnh v c v sinh môi trư ng ñô C H th ... c a Công ty Môi trư ng ñô th Thành ph H Chí Minh Công ty, Xí nghi p D ch v công ích c a 22 qu n huy n, H p http://www.ebook.edu.vn ðoàn Th Ki u Tiên c ng s 10 (2008), “Xây d ng nhà máy x rác...
 • 90
 • 232
 • 0

Kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại dịch vụ tin học hòa khánh

Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học hòa khánh
... Ketoán toán toántiêu tiêu tiêuthụ thụ th hàng hàng hànghóa hóa hóavà v xác xác xác ịnh định địnhkết kết kếtquả qu tiêu tiêu tiêuthụ thụ thụ Đơnty vị :TNHH Công ty TNHH HÒA KHÁNH Mầu số -TT Công ... TÁC HẠCH TOÁN TĨÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI công ty TNHH TM&DV Tổng Họp Hòa Khánh I Nhận xét chung công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ công ty TNHH TM&DV ... Chuyênđề: đề:Ke Ketoán toán toántiêu tiêuthụ th hàng hànghóa hóavà v xác xácđịnh địnhkết kếtquả qu tiêu tiêuthụ thụ KTbán KT tiền Kekế toán tiền nhập mặt cáckhẩu khoản toán chức nhiệm vụdoanh tham...
 • 34
 • 45
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI THỊNH..doc

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI THỊNH..doc
... tình hình marketing công ty, doanh thu tại, sau đề xuất giải pháp marketing để tăng thêm doanh thu cho công ty Phạm vi nghiên cứu Xem xét công tác marketing tại phòng tiếp thị kinh doanh Nghiên ... cần phải có biện pháp cải tiến chinh sách Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy doanh thu cho công ty Hải Thịnh 3.1 Định hướng công ty tương lai Là doanh nghiệp non ngành nên phương hướng công ty phải ... mại Dịch vụ kỹ thu t Hải Thịnh 3.3.1 Một số sách chung: Để phấn đấu đạt mục tiêu đề Công ty cần phải tiếp tục nghiên cứu đưa giải pháp phù hợp Qua thực trạng tìm hiểu Công ty áp dụng số giải pháp...
 • 39
 • 396
 • 3

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại dịch vụ tin học Thiên Hòa

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Thiên Hòa
... HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG “ Công ty TNHH TM DV TIN HỌC THIÊN HÒA Qua giúp em hiểu sâu công tác hạch toán kế toán, đặc biệt hạch toán tiền lương khoản trích theo ... ïTK4311 Có T .lương phải toán cho CN Nợ TK3331 Có Thuế GTGT phải nộp B HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM_DV TIN HỌC THIÊN HÒA: I HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG: 1, ... TẾ , KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN B HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG II KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ I NHÂN XÉT II...
 • 57
 • 91
 • 0

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bình Dương

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bình Dương
... chủ yếu nhằm hoàn thiện máy tổ chức công ty TNHH thương mại dịch vụ Bình Dương Hiện công ty sử dụng mô hình tổ chức máy quản trị theo chức , dạng hình Bộ máy hoạt động tốt công ty ngày lớn mạnh ... đến tổ chức máy quản trị giúp ta lựa chọn tổ chức máy quản trị tối ưu 1.5.6 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Cơ cấu tổ chức máy quản trị hình thức tồn tổ chức , nói lên đặt theo trật tự phận tổ chức ... thiếu tổ chức máy quản trị , khắc phục điểm yếu giải ảnh hưởng tiêu cực Công ty TNHH thương mại dịch vụ BINH DƯƠNG cần có biện pháp hoàn thiện tổ chức máy quản trị , cần có thay đổi tổ chức để công...
 • 42
 • 234
 • 0

kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại dịch vụ tin học thịnh quang

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tin học thịnh quang
... chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp - Phần 2: Thực trạng công tác kế toán Công ty TNHH TM & DV Tin Học Thịnh Quang - Phần 3: Các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán Công ... TIN HỌC THỊNH QUANG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM& DV TIN HỌC THỊNH QUANG Lịch sử hình thành phát triển Công Ty TNHH TM & DV Tin Học Thịnh Quang Công Ty TNHH TM & DV Tin Học Thịnh Quang ... dụng theo hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp lương khoán theo khối lượng công việc KẾ TOÁN TỔNG HỢP LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 6.1 Các chứng từ ban đầu kế toán tiền lương, khoản...
 • 61
 • 72
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh
... thue tu 460.78t.836 40. 022 .895 2. 525 .20 0 .20 7 517.053.8t 27 .1 62. 851 8. 524 .1 62. 27 tl 922 .133 2. 359 .22 2 14.008.665.834 nedy 26 ll2DOO6 dcn 31t 12/ 2055 (b): Thu€ 2. 575 m'zdfu d KCN Ten T4o Thenh Ph5 ... hi.hinh) Ti6n 31/L2t20ll VND 30t06t20 12 YI\D Tiiin rnat l rcrl 4 72. 005.656 gor ngan nang | 0'1 cqng Lt 22. 277 23 1 051 1 ) ) | 641 553 622 |,513. 127 ,933 1r,884.6r0.733 30t06 120 12 3u12t20t1 VND Diu ... 58.477.483) 22 ( (6 12. 260.e53) 1.151.53J.6l6) 1 .23 ',7 t91 400 (4.45 L 190.0dr') (J.0 32. 409 .20 8) (2. 286.0r5.888) 18.610.000 (r.000.000.000) t.400.000.000 (1 .23 0.000.000) 23 25 422 .493.n; 5 82. 1 02 020 2' 1...
 • 30
 • 23
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh đức việt docxđề tài xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ phong cách của trần thanh cươngthực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ linh tranghoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ truyền thông gia lộchoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng và dịch vụ thương mại trường minhmột số ý kiến đóng góp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh hoá chất và dịch vụ môi trườngmột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh hoá chất và dịch vụ môi trườngcác kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xe máy tại công ty tnhh thương mại và dịch vụcác đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xe máy tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tú khởiđiểm hoàn thiện kế toán bán hàng xe máy tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tú khởiđiều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xe máy tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tú khởicông ty kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcmmột số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ kỹ thuật tstăng cường quản lý doanh thu tại công ty tnhh xây dựng và thương mại năm hươngcác giải pháp tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty tnhh thương mại và phát triển dịch vụ phúc minhNghiên cứu lập trình marco trên trung tâm phay CNC brideportNghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm chế tạo bánh răng thân khai răng nghiêng theo phương pháp bao hình không tâm tíchNghiên cứu lý thuyết và ứng dụng mô phỏng số trong thiết kế đầu đùn định hình chất dẻoNghiên cứu mòn và tuổi bền của dao tiện thép gió sản xuất tại việt namNghiên cứu mô phỏng hệ thống tự động phanh nhằm hạn chế trượt quay bánh xe chủ động trên ô tô sử dụng hệ thống phanh khí nénNghiên cứu mô phỏng quỹ đạo chuyển động của ô tô với hệ thống ABS + ASRNghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển PLC cho máy công cụ điều khiển số CNCNghiên cứu phương pháp cắt kim loại bằng tia nước áp suất cao có trộn hạt màiNghiên cứu phương pháp khảo sát động học robot đi bộ bằng 2 chânNghiên cứu quy trình công nghệ hàn dưới nước để hàn sửa chữaNghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi mài đến chất lượng bề mặt chi tiết màiNghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi phay cao tốc đến độ chính xác gia công trên máy CNC với vật liệu giònNghiên cứu sự hình thành tiếng ồn có nguồn gốc khí động trênNghiên cứu sự ổn định của tấm có hình dạng khác nhau chịu tác dụng của tải trọng khác nhauNghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống bôi trơn trong máy côngNghiên cứu tính toán thiết kế và chế tạo robot bay flying robotNghiên cứu tối ưu công nghệ dập khối trên khuôn hở để chế tạo chi tiết trụcNghiên cứu thiết kế công nghệ và máy uốn lốc CNC 4 trục để chế tạo ống thép hànNghiên cứu thiết kế chế tạo dụng cụ đánh giá độ bền của lớp phủ trên chi tiết máyNghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống số xử lý dữ liệu dòng chảy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập