GIAO AN TUAN 20 LOP 5 2013 2014

giáo án tuần 20 lớp 5

giáo án tuần 20 lớp 5
... kính m; diện tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu ... kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp - Báo cáo giáo viên kết đạt đợc tuần qua - Đánh giá xếp loại tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp - Về học ... tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu nêu cách giải...
 • 23
 • 299
 • 3

Giáo án tuần 20 lớp 5

Giáo án tuần 20 lớp 5
... chuyện định kể - Giáo viên dán tiêu chuẩn đánh giá ! học sinh đọc ! Học sinh thi kể chuyện trớc lớp Nêu ý nghĩa câu chuyện - Giáo viên viết tên lần lợt câu chuyện ! Nhận xét, đánh giá, bình chọn ... dung Hoạt động giáo viên a ktbc: Hoạt động học sinh ? Bạn làm đợc việc để thể tình yêu quê hơng mình? ! Đọc phần ghi nhớ sách giáo khoa ! Lớp nhận xét câu trả lời bạn b- mới: - Giáo viên nhận ... Sau trng bày xong - Giáo viên yêu cầu học sinh em học sinh quan sát nhận xét tổ giáo viên quan sát nhận xét Lê Thị Trang Nhung ***** Tiểu học Hồng An lớp theo dõi, nhận xét - Giáo viên kết luận...
 • 23
 • 182
 • 0

Bài giảng giáo án tuần 20-Lớp 5 CKTKN 2 buổi

Bài giảng giáo án tuần 20-Lớp 5 CKTKN 2 buổi
... = 56 , 52 (cm2) Diện tích phần có chấm: 113,04 - 56 , 52 = 56 , 52 (cm2) Đáp số: 56 , 52 cm2 Diện tích phần có chấm phân nửa diện tích hình tròn lớn Diện tích hình tròn lớn gấp: 113,04 : (56 , 52 : 2) ... =3,683 A 32, 22 6 ,53 67 B 653 ,67 C 65, 367 HS làm HS lªn b¶ng D b)Phép nhân đúng? HS A 54 5,7 x 0,1 =54 57 B 483, 62 x 0,01 = 483 62 C 54 2 ,5 x 0.001 = 0 ,54 25 D 2 05, 7 x 0,01 = 20 ,57 c)Tỉ số phần trăm là: ... tính 2. Luyện tập: HS làm ë vë HS lªn b¶ng Bài 1: Tính 32, 09 + 3,786 *Hoạt động2: 34 ,56 x 2, 003 70,086 – 34,18 349 : 1 ,23 Bài 2: Chọn ý a)Tính giá trị a – b, biết a =69, 05 b =3,683 A 32, 22 6 ,53 67...
 • 25
 • 425
 • 1

giáo án tuần 20 lớp 5

giáo án tuần 20 lớp 5
... là: 45 x 45 x3,14 =6 358 ,5 cm2 Đáp số: 6 358 ,5 cm Hoạt động cuối:Hệ thống Dặn HS nhà làm 1c,2c sgk vào • Nhận xét tiết học -HS nhắc lại cách tính diện tích hình tròn Tiết2: CHÍNH TẢ Bài 20( 20): ... thích màu xanh là: 120: 100 x 40 =48 (hs) b) Số HS thích màu đỏ là: 120 : 100 x 25 =30 (hs) c) Số HS thích màu trắng là: 120 : 100 x20 =24(hs) d) Số HS thích màu tím là: 120 : 100 x 15 =18 (hs) Hoạt ... năm,Ngày soạn:9 tháng năm 201 2 Ngày dạy:12 tháng năm 201 2 Tiết TOÁN Bài 99(99): LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục đích yêu cầu: Củng cố tính chu vi ,diện tích hình tròn Vận dụng giải toán tính chu vi,diện...
 • 25
 • 310
 • 0

Giao an tuan 20 - lop 5

Giao an tuan 20 - lop 5
... - GV đọc từ khó, dễ viết sai cho HS viết - HS đọc thầm lại bảng con: ran, khản đặc, giã gạo, râm ran… - HS viết bảng + Em nêu cách trình bày bài? - HS nêu - GV đọc câu cho HS viết - HS viết - ... vở, Hs làm vào bảng - HS lên bảng thực nhóm - Cả lớp GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - Hs suy nghĩ tìm kết Kết quả: Khoanh vào D Củng cố dặn dò - GV nhận xét học - Lắng nghe - Nhắc HS ôn kiến thức ... Bài tập nghiệp - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - HS làm vào - Một số HS trình bày kết - HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét *Lời giải: - Những từ đồng...
 • 38
 • 68
 • 0

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... lời : + Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ phát châu Mĩ vào năm nào? + I-u-ri Ga-ga-rin bay vào vũ trụ vào năm nào? - Đọc đề nêu u cầu - Làm - Nhận xét, chữa - Đọc đề trả lời câu hỏi - Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ ... động dạy - học : - HS làm lại tập tiết trước I Kiểm tra : II Bài : - HS lắng nghe Giới thiệu : Nêu MT tiết học Hướng dẫn học sinh nghe - viết : - Giáo viên đọc toàn - Cả lớp theo dõi SGK - Gọi HS ... hoang mạc xa-ha-ra đồ (lược đồ) B Đồ dùng dạy - học : - Bản đồ Tự nhiên châu Phi - Quả Địa cầu - Tranh ảnh: hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa xa-van châu Phi C Các hoạt động dạy- học :...
 • 25
 • 168
 • 0

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... ngµy Qc tÕ Lao ®éng - Trả lời câu hỏi nội dung 1-5 ) - Lun viÕt nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai: Chi-cag«, Niu Y-ỗc, Ban-ti-mo, PÝt-sb¬-n¬ 11 - Giáo viên đọc tả - Đọc cho HS sốt lỗi - Giáo viên chấm đến ... Đồ dùng dạy - học : • GV : Thước ; Bảng lớp kẻ BT4 C Các hoạt động dạy - học : I Tổ chức : - Hát II Kiểm tra : - Gọi HS thực phép tính, lớp tính bảng - HS lên bảng, lớp tính bảng : 14 phút x ... dùng dạy - học : • Gv : - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn 20 • HS : VBT TV5 C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra : MRVT: Truyền thống - Nội dung kiểm tra: Giáo viên kiểm tra học sinh làm tập - Tìm...
 • 26
 • 166
 • 0

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)
... HS làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi bạn để tìm câu kể Ai làm gì? - HS phát biểu - GV dán bảng phiếu rời, mời HS lên bảng đánh - HS đánh dấu kí hiệu ... HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - GV mời HS xung phong lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện - GV viết lên bảng tên HS tham gia thi ... chia 5 :4 + cam gồm cam & cam 4 + Đơn vò cam Nên > Vậy + phân số có tử số lớn mẫu số phân số so với đơn vò nào? có tử số 4 mẫu số, phân số đơn vò, viết = + Phân số có tử số bé mẫu số (1 ...
 • 25
 • 542
 • 3

Giao an Tuan 8 - Lop 5

Giao an Tuan 8 - Lop 5
... nguyên khác - Gv nêu ví dụ 2: - Yêu cầu hs so sánh: 35, 7 m 35, 698m - Yêu cầu hs nhận xét phần nguyên số TP - Phần thập phân 35, 7 - Phần thập phân 35, 6 98 m = dm = 700 mm 10 6 98 100 m = 6 98 mm Ta ... II- đồ dùng dạy học - Thông tin hình trang 34 SGK - Có thể su tầm tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động thông tin HIV/ AIDS - Các phiếu hỏi - đáp có nội dung nh trang 34 SGK (đủ cho ngời bộ) III- ... nhóm cử bạn vào ban giảm khảo Nhóm làm , nhanh trình bày đẹp thắng Dới đáp án: 1-cl; 2-b; 3-d; 4-e; 5- a Hoạt động 2: Su tầm thông tin tranh ảnh triển lãm * Mục tiêu: Giúp HS : - Nêu đợc cách phòng...
 • 24
 • 602
 • 2

Giao an Tuan 9 - Lop 5

Giao an Tuan 9 - Lop 5
... thúc : 4-6 phút - HS đứng chỗ vỗ tay hát bài: 1-2 phút - GV HS hệ thống lại vừa học: 1-2 phút - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà: phút Thể dục : 18 trò chơi nhanh khéo I mục tiêu: - Học sinh ... Cà Mau II - đồ dùng dạy học -Tranh minh hoạ đọc SGK - Bản đồ Việt Nam iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) - kiểm tra cũ HS đọc chuyện Cái quý nhất?, trả lời câu hỏi nội dung -Giới thiệu ... lời kể bạn II - đồ dùng dạy học - Tranh, ảnh số cảnh đẹp địa phơng - Bảng lớp viết đề iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) -kiểm tra cũ HS kể lại câu chuyện kể tiết KC tuần -Giới thiệu GV...
 • 14
 • 703
 • 2

Giáo án tuần 1 lớp 5

Giáo án tuần 1 lớp 5
... ; 15 ; 14 ; 65 kết 4 :5 12 kết 12 :10 10 - Mọi số tự nhiên viết thành phân số có - mẫu số 15 14 mẫu số gì? ; - (ghi bảng) ; - Yêu cầu hs viết thành phân số với số 1 1 - Từng hs viết phân số: 17 ... HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Tổng kết hoạt động tuần - Đề phương hướng hoạt động tuần II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy 1 Ổn đònh lớp 25 Nội dung * Nhận xét tuần TUẦN Hoạt động học - Hát - Lớp ... 1) giáo chúc mừng bạn học sinh lên lớp - 2) Bạn học sinh lớp chăm học tập bố khen - Em nghó xem tranh trên? - Em cảm thấy vui tự hào - HS lớp có khác so với học sinh - Lớp lớp lớn trường lớp...
 • 37
 • 398
 • 0

giáo an tuần 19 lớp 5

giáo an tuần 19 lớp 5
... ruộng là: 80 - = 75 (m) Diện tích ruộng là: (120 + 80) x 75 : = 750 0 (m2) Số ki- lô-gam thóc thu hoạch đợc là: 64 ,5 x ( 750 0 : 100) = 4837 ,5 (kg) Đáp số: 4837 ,5 kg thóc + Bài 3:HS quan sát hình vẽ ... - Giáo viên phân đoạn - Giáo viên đọc mẫu * Tìm hiểu - Anh Lê anh Thành có điểm khác nhau? - Quyết tâm anh Thành đợc thể qua chi tiết nào? * Đọc diễn cảm - Hớng dẫn học sinh đọc phân vai - Giáo ... 19 I/ Mục tiêu - Đánh giá hoạt động lớp tuần qua - Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới - Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt -...
 • 21
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 26 lop 5 nam 2013giao an tuan 20 lop 4 nam 2013giáo án thể dục lớp 6 2013 2014giao an tuan 33 lop 5giao an tuan 26 lop 5giao an tuan 22 lop 5giao an tuan 23 lop 5giao an tuan 34 lop 5giao an tuan 24 lop 5giao an tuan 35 lop 5giao an tuan 27 lop 5giao an tuan 2 lop 5giao an tuan 27 lop 5 cktkngiao an tuan 33 lop 5 cktknxem giao an tuan 33 lop 5Về sự phát triển của điều kiện tối ưu trong bài toán quy hoạch lồigiay tam ung tien matBài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giảnBài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiệnBài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiệnNghiên cứu nhân giống thông caribe (pinus caribaeca morelet) bằng phương pháp nuôi cấy invitroBài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiệnBài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiệnSHCM qua nghien cuu bai họcBài 1. Tin học là một ngành khoa họccác biểu mẫu cần trong văn phòngHà NộiBài 1. Tin học là một ngành khoa họcBài 1. Tin học là một ngành khoa họcGiải pháp chuyển hóa nương rẫy thành rừng nông lâm kết hợp cung cấp lâm sản ngoài gỗ ở vùng hồ huyện mường la sơn laBài 2. Thông tin và dữ liệuBài 2. Thông tin và dữ liệuLuyen tap trang 145Dien tich mot hinh 2Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống truyền động có khe hở bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID (LV thạc sĩ)