Kỹ thuật PCR căn bản

Ebook KỸ THUẬT KARATE CĂN BẢN

Ebook KỸ THUẬT KARATE CĂN BẢN
... riêng, trường phái thực dụng cương mãnh Karate Nhật Bản + Đối với người tập Karate Có thể xem sách tài liệu tham khảo Tập clb kỹ thuật nhà bạn lật kỹ thuật xem sách có không, có chưa hiểu ko, ... Đối với người chưa tập Karate Cuốn sách mang tính tham khảo, tự tập tập kỹ thuật bản, tập kỹ thuật cao cần có người hướng dẫn cụ thể Cuốn sách sử dụng với 3CD “Kyokushin Karate Encyclopedia” dung ... Nhật Bản) , thường gọi tắt Mas Oyama, võ sư sáng lập trường phái Kyokushinkai Karate, trường phái Karate có uy lực thực dụng phương Tây gọi Full Contact Karate Không xem kỳ nhân võ giới Nhật Bản...
 • 200
 • 109
 • 0

Phát hiện bệnh khảm lá mía bằng kỹ thuật Elisa và bước đầu nghiên cứu phát hiện bệnh cằn mía gốc bằng kỹ thuật PCR

Phát hiện bệnh khảm lá mía bằng kỹ thuật Elisa và bước đầu nghiên cứu phát hiện bệnh cằn mía gốc bằng kỹ thuật PCR
... Direct sandwich ELISA (DAS -ELISA Double antibody sandwich) v Indirect sandwich ELISA (TAS -ELISA - Triple antibody sandwich) Trong phm vi khúa lun ny, chỳng tụi ó s dng k thut DAS ELISA (Double ... phỏp ELISA (Enzym-link immunosorbent assay) Phng phỏp ELISA l phng phỏp dch liờn kt enzym Nm 1972 - 1973, ELISA c s dng u tiờn y hc chn oỏn virus n nm 1977 Clark v Adam ln u tiờn ng dng ELISA ... hin ELISA Sandwich trc tip 11 S 2.2 S tng quỏt ca k thut RT - PCR 13 S 3.1 S iu tra 24 S 3.2 S tỏch chit mu lỏ cho ELISA 25 S 3.3 S b trớ ging trờn a ELISA...
 • 64
 • 291
 • 0

So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lao phổi mới sau 2 tháng điều trị (SHZR) còn và không còn AFB, kết quả phát hiện thêm vi khuẩn trong đờm bằng kỹ thuật PCR potx

So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lao phổi mới sau 2 tháng điều trị (SHZR) còn và không còn AFB, kết quả phát hiện thêm vi khuẩn trong đờm bằng kỹ thuật PCR potx
... AFB (+) đờm sau tháng điều trị, nhng số lợng VK giảm so với trớc điều trị Kết kỹ thuật PCR nhóm AFB ( - ) sau tháng điều trị: - Kỹ thuật PCR phát thêm 26 /50 trờng hợp ( 52% ) BN xét nghiệm đờm trực ... = 50) PCR (+) 52% 24 26 PCR (-) 48% Biểu đồ 1: Kết phát thêm vi khuẩn lao kỹ thuật PCR 199 TCNCYH phụ 32 (6) - 20 04 Nhận xét: Sau tháng điều trị, xét nghiệm đờm trực tiếp âm tính 50 bệnh nhân, ... 50 BN không AFB đờm phơng pháp soi kính trực tiếp sau tháng điều trị công, có 26 /50 trờng hợp (+) tính với kỹ thuật PCR Nh vậy, kỹ thuật PCR phát thêm 52% VK lao BN âm hoá đờm kỹ thuật soi kính...
 • 5
 • 401
 • 4

Luận văn : PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR part 3 potx

Luận văn : PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR part 3 potx
... 1990 Cây mía Tủ sách ĐH Nông Lâm 12 Trƣơng Lê Bạch Liên, 2005 Điều tra phát bệnh khảm (Sugarcane Mosaic Virus) mía (Sacccharum spp) kỹ thuật ELISA bước đầu xây dựng kỹ thuật RT -PCR Luận văn tốt ... - Phát vi khuẩn Lxx dựa vào kỹ thuật PCR trực tiếp dịch chiết nƣớc mía chƣa đạt đƣợc kết mong muốn 5.2 Đề nghị - Tiến hành điều tra khảo sát tình hình bệnh khảm mía cằn mía gốc nhiều giống mía ... virus 24 Vàng gân Sugarcane yellow leaf virus xvi Phụ lục 4: Một số hình ảnh trình nghiên cứu bệnh khảm mía cằn mía gốc Hình PL1 Nhận dạng triệu chứng Hình PL2 mía có triệu chứng khảm thu...
 • 18
 • 182
 • 0

Luận văn : PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR part 2 pdf

Luận văn : PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR part 2 pdf
... spacer region) gen rRNA 16S 23 S operon rRNA vi khuẩn Lxx 2. 5 Tình hình nghiên cứu bệnh khảm mía bệnh cằn mía gốc 2. 5.1 Trên giới  Bệnh khảm mía - Năm 1 927 , bệnh khảm virus Australia làm giảm ... hình nghiên cứu bệnh cằn mía gốc mía nƣớc chƣa đƣợc ý sâu nghiên cứu nhiều Cụ thể l : - Năm 1967 – 1986, có điều tra bệnh học mía miên Bắc lúc ngƣời ta phát 22 bệnh (Nguyễn Huy Ƣớc, 1999) 21 ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Đề tài thực gồm có nội dung sau: - Phát bệnh khảm mía kỹ thuật ELISA số giống mía sản xuất nhập nội Trung tâm nghiên cứu mía đƣờng tỉnh Bình Dƣơng - Bƣớc đầu...
 • 23
 • 176
 • 0

Luận văn : PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR part 1 pps

Luận văn : PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR part 1 pps
... acid bp: Base pair EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid mRNA: Messenger RNA PCR: Polymerase chain reaction RNase: Ribonuclease SCMV: Sugarcane Mosaic Virus RSD: Ratoon stunting disease Lxx: Leifsonia ... oỏn ca hai phng phỏp: dựng kớnh hin vi v nhum STM 36 S 2 .1 Tin trỡnh thc hin ELISA Sandwich trc tip 11 S 2.2 S tng quỏt ca k thut RT - PCR 13 S 3 .1 S iu tra ... immunosorbent assay) 10 2.3.8.4 Phng phỏp PCR (Polymerase Chain Reaction) 12 2.4 Bnh cn mớa gc 14 2.4 .1 Ngun gc v phõn b .14 2.4.2 Triu chng 14 2.4.2 .1 Triu chng bờn...
 • 23
 • 177
 • 0

Bản chất của kỹ thuật PCR

Bản chất của kỹ thuật PCR
... polymerase _ Tăng lượng DMSO PCR cần giảm nhiệt bắt mồi xuống Một số buffer có chứa sẵn loading buffer để điện di sau PCR Tuy nhiên, độ nhạy PCR với buffer không cao Chu trình PCR Khuôn ADN biến đổi ... Nồng độ primer thường tối ưu 10 mM loại Chất khác _ Đối với DNA template lớn, giàu GC sử dụng chất biến tính DMSO, formamide, glycerol, and betaine thành phần PCR Tuy nhiên, phải kiểm tra độ tương ... thông tin tờ hướng dẫn kèm hóa chất - Lượng enzyme cần thiết phụ thuộc vào lượng DNA template kích thước phản ứng PCR Tuy nhiên, thành phần nên hiệu chỉnh 1) sản phẩm PCR lớn 5kb; 2) có khả hoạt...
 • 6
 • 957
 • 16

XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHẨN ĐOÁN BẮP CÓ CHUYỂN CÁC GENE KHÁNG SÂU (CryIA [b]) VÀ GENE TĂNG CƯỜNG CHUYỂN HÓA ĐƯỜNG (Invertase) BẰNG KỸ THUẬT PCR

XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHẨN ĐOÁN BẮP CÓ CHUYỂN CÁC GENE KHÁNG SÂU (CryIA [b]) VÀ GENE TĂNG CƯỜNG CHUYỂN HÓA ĐƯỜNG (Invertase) BẰNG KỸ THUẬT PCR
... hóa chất phản ứng PCR Để chẩn đoán sản phẩm chuyển gen thành công công việc tìm thành phần hóa chất tối ưu cho phản ứng PCR cần thiết, ảnh hưởng rõ đến sản phẩm PCR nói riêng đến thành công chẩn ... nhiệt độ (620C, 630C, 640C 650C) Như vậy, để chẩn đoán gen Invertase, sử dụng quy trình nhiệt bảng với bốn nhiệt độ làm quy trình chẩn đoán sản phẩm bắp chuyển gen Invertase với cặp primer Gic Kết ... Yanglin cộng tác viên (2000) KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận - Sử dụng kỹ thuật PCR cho phép chẩn đoán xuất gen Invertase gen CryIA(b) với thành phần hóa chất chu trình nhiệt cụ thể cặp primer tìm -...
 • 5
 • 399
 • 4

Kết quả ban đầu trong việc sử dụng kỹ thuật pcr nhằm đánh giá hiện trạng các sản phẩm bắp chuyển gene tại việt nam

Kết quả ban đầu trong việc sử dụng kỹ thuật pcr nhằm đánh giá hiện trạng các sản phẩm bắp chuyển gene tại việt nam
... thấy mẫu DNA lô sản phẩm không xuất band kích thước 184bp Như lô sản phẩm chuyển gen CryIA(b) KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận - Tình trạng nhập bắp chuyển gene vào thò trường Việt Nam phổ biến Tất ... có trộn lẫn bắp chuyển gen không chuyển gen Một số đề xuất - Tiếp tục thử nghiệm với số mẫu lớn nhiều lô sản phẩm bắp nhập vào Việt Nam để có thêm sở đánh giá trạng sản phẩm bắp chuyển gen - Nhà ... TQ2 có tỷ lệ bắp chuyển gen Invertase sản phẩm cao (chiếm 90%) thấp B – Gluter USA (chiếm 10%) Trong đó, bốn sản phẩm bắp chuyển gen lại chiếm tỷ lệ từ 30% đến 80% Như vậy, sản phẩm bắp nhập từ...
 • 5
 • 271
 • 1

Xác định giới tính cây đủ đủ bằng kỹ thuật PCR với các cặp Primer được thiết kế dựa vào vùng DNA

Xác định giới tính cây đủ đủ bằng kỹ thuật PCR với các cặp Primer được thiết kế dựa vào vùng DNA
...  XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH CÂY ĐU ĐỦ (Carica papaya L.) BẰNG KỸ THUẬT PCR VỚI CÁC CẶP PRIMER ĐƢỢC THIẾT KẾ DỰA VÀO VÙNG DNA LIÊN KẾT VỚI GEN QUY ĐỊNH GIỚI TÍNH TRÊN NGHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNH LUẬN ... 08/2006 “XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH CÂY ĐU ĐỦ (Carica papaya L.) BẰNG KỸ THUẬT PCR VỚI CÁC CẶP PRIMER ĐƢỢC THIẾT KẾ DỰA VÀO VÙNG DNA LIÊN KẾT VỚI GEN QUY ĐỊNH GIỚI TÍNH TRÊN NHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNH” Giáo ... tiến hành đề tài: Xác định giới tính đu đủ (Carica papaya L.) phương pháp PCR với primer thiết kế dựa vào vùng DNA liên kết với gen quy định giới tính nhiễm sắc thể giới tính nhằm giúp nhà...
 • 48
 • 264
 • 3

xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên một số giống heo công nghiệp bằng kỹ thuật PCR -RFLP

xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên một số giống heo công nghiệp bằng kỹ thuật PCR -RFLP
... PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC XÁC ĐỊNH CÁC KIỂU GEN THỤ THỂ PROLACTIN TRÊN MỘT SỐ GIỐNG HEO CÔNG NGHIỆP BẰNG KỸ THUẬT PCR - RFLP LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Giáo ... sinh sản, tầng số xuất gen thụ thể prolactin heo nái Yorkshire, Landrace, Duroc 3.3 Nội dung thực  Xác định diện gen thụ thể prolactin heo giống Xác định tần số xuất kiểu gen prolactin receptor ... màng 18 2.8.4 Gen thụ thể prolactin Cùng với phát gen thụ thể estrogen, gen halothan Ngƣời ta phát gen thụ thể prolactin Gen đƣợc nghiên cứu nhƣ gen dự tuyển công tác chọn giống dòng heo: Large...
 • 59
 • 385
 • 3

Ảnh hưởng của nấm Glomus sp. và bốn mức phân lân đến sinh trưởng, phát triển bắp C919 và xác định nấm cộng sinh Mycorrhiza bằng kỹ thuật PCR

Ảnh hưởng của nấm Glomus sp. và bốn mức phân lân đến sinh trưởng, phát triển bắp C919 và xác định nấm cộng sinh Mycorrhiza bằng kỹ thuật PCR
... chủng nấm Glomus sp bốn mức phân lân Bảng 4.6 Các yếu tố cấu thành suất bắp C919 có chủng không xi chủng nấm Glomus sp bốn mức phân lân Bảng 4.7 Khả cộng sinh nấm Glomus sp Trên bắp C919 bốn mức phân ... ứng dụng tốt thích hợp loài nấm khác Vì vậy, đề tài “ Ảnh hƣởng nấm Glomus sp bốn mức phân lân đến sinh trƣởng, phát triển bắp C919 xác định nấm cộng sinh kỹ thuật PCR đƣợc tiến hành 1.2 Mục ... 1.2.1 Mục đích yêu cầu – Xác định mức phân lân nấm cộng sinh thích hợp để bắp sinh trƣởng, phát triển tốt đất nghèo dinh dƣỡng – Xác định nấm cộng sinh Mycorrhiza kỹ thuật PCR 1.2.2 Giới hạn đề...
 • 90
 • 487
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ky thuật karate căn bảnkỹ thuật photoshop căn bảnxác định cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại xã thanh huyện hướng hòa tỉnh quảng trị bằng kỹ thuật pcrđa hình di truyền giảo cổ lam băng ky thuat pcr radpkỹ thuật scfdma cho tuyến lên hệ thống thông tin di động lte sử dụng thuật toán cân bằng kênh mmsenhân đoạn gen mã hóa 16s rrna và trình tự its2 của các loài ốc cối conus bằng kỹ thuật pcrBÀI GIẢNG ANDEHIT XETONĐại cương về phân tích dụng cụ ths lại thị thu trangTuần 6 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhGIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 TUẦN 11 SOẠN THEO MẪU MỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH16 ielts bài viết mẫucâu tường thuậtPhú thọ quê hương đất tổ t2Phú thọ quê hương đất tổ t3Phú thọ quê hương đất tổ t11Phú thọ quê hương đất tổ t12Phú thọ quê hương đất tổ t13Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh thương mạiHọc nghề thú ýđề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh có đáp ánđề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toánPHU XUYEN a HIGH SCHOOLBAI TAP ANH 9 CHỌN LỌC từ quyển kiểm tra thường xuyên va định kìGiải thích ký hiệu vật liệu cơ khíNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP cho công ty suất ăn công nghiệpKỹ năng giao tiếp Các kỹ năng để thành công trong cuộc sống
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập