Tài liệu hay Cây ăn trái

Tài liệu DỊCH CÂY ĂN QUẢ doc

Tài liệu DỊCH CÂY ĂN QUẢ doc
... Hạt nhỏ yếu tố quan trọng việc đồng hóa hấp thu Cam Navel, chanh Tahiti, Quýt unsu Cây giống giá trị ngày tăng lên theo sau thụ phấn chéo vài giống dẫn tới trình phân ly từ giống khác Tuy nhiên, ... thường có xu bảo vệ hay giảm xuống loạt ăn Do đó, tượng bất thụ có xu hướng bất lợi liên quan đến suất Nó có khả vài giống, nhiên, ưu bảo vệ thừa thải trình trồng ăn kết kích cỡ nhỏ, sai luân phiên ... đặc biệt, giống cam Navel quýt unsu, tỉ lệ phát sinh phôi nội nhũ mức cao, giống khó khăn hay sử dụng làm vật liệu hạt phấn làm hạt giống bố mẹ giống kể tỉ lệ nhỏ thể lai Đối với việc nghiên cứu...
 • 2
 • 207
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật bao trái một số giống cây ăn trái docx

Tài liệu Kỹ thuật bao trái một số giống cây ăn trái docx
... túm miệng bao lại Đục số lỗ phía sát đáy bao, để nước không bị đọng bao có mưa tưới nước Bao trái xoài: bao trái xoài vấn đề cần thiết hệ thống sản xuất trái thương phẩm Bao trái ngăn cản tổn ... tổn thương vật lý trái với tác động trực tiếp môi trường Trái thường bao lại từ 55 – 60 ngày sau đậu trái, bao trái sau thời điểm rụng trái Trong mùa mưa, sử dụng cách bao trái lớp nylon đục ... sau hoa nở Trái xoài bao có vỏ sáng đẹp, không vết trầy xước, coi phần công nghệ sản xuất trái hạn chế số nấm bệnh, giảm lượng thuốc trừ sâu Cách bao trái: bao trái cách trèo lên cây; làm giàn...
 • 3
 • 453
 • 6

Tài liệu Phương pháp khôi phục vườn cây ăn trái sau mùa lũ pptx

Tài liệu Phương pháp khôi phục vườn cây ăn trái sau mùa lũ pptx
... lượng 0,2-1kg hỗn hợp /cây (tuỳ loại tuổi cây) để kích thích hồi phục mọc rễ Việc thực với xới phá váng - Cung cấp dưỡng chất qua chứa đường, NPK, Cytokinin để tăng cường khả hồi phục - Khai rãnh...
 • 2
 • 188
 • 0

Tài liệu Nuôi ong trong vườn cây ăn trái - Mô hình cần nhân rộng docx

Tài liệu Nuôi ong trong vườn cây ăn trái - Mô hình cần nhân rộng docx
... cho trái mùa nghịch nên mùa lấy mật kéo dài, nhờ giúp nhiều nhà nuôi ong đạt sản lượng cao tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ Áp dụng hình nuôi ong vườn ăn trái nhằm hướng đến sản xuất trái ... người nuôi di dời đàn ong đến vườn trái (thường ưa chọn vườn nhãn) trổ Phạm vi bán kính hoạt động tìm mật đàn ong km Cách đánh mật đòi hỏi kỹ thuật khéo léo: lấy cầu ong nhẹ nhàng giũ ong xuống ... được đàn ong tìm đến Ngay thấy ong có dấu hiệu tách đàn đưa phần đàn ong vào thùng gỗ có mủ hương để ong vào làm tổ Nếu không làm vậy, ong bỏ nơi khác Đối với ong mật, mùa lấy mật miệt vườn ĐBSCL...
 • 2
 • 539
 • 2

Tài liệu Một số biện pháp tưới nước cho vườn cây ăn trái doc

Tài liệu Một số biện pháp tưới nước cho vườn cây ăn trái doc
... thời gian cho việc cải tạo rãnh nước Tưới ngập: Tưới ngập phương pháp cho nước vào vườn lớp nước định, thời gian xác định để cung cấp nước cho Ưu điểm: Kết hợp việc tưới nước với tiêu diệt số loài ... lớn, đất than bùn) Tưới rãnh: Là phương pháp tưới để nước chảy theo rãnh thiết kế hàng Nước thấm dần vào đất cung cấp cho trồng Ưu điểm: Tiết kiệm chủ động nước tưới cho vườn cây, lớp đất mặt tơi ... Đây phương pháp tưới thông dụng thường bà tưới cho nhiều vườn ăn nước Nhược điểm: Chỉ áp dụng với nơi có địa hình tương đối phẳng (độ dốc...
 • 3
 • 329
 • 3

Tài liệu Sâu bệnh hại cây ăn trái doc

Tài liệu Sâu bệnh hại cây ăn trái doc
... thiết hàng đầu phòng trừ sâu bệnh hại ăn trái Những nghiên cứu sâu bệnh ăn trái nớc ta thời gian dài hạn chế; với mở rộng diện tích trồng ăn trái, mức độ thiệt hại sâu, bệnh gây vùng đồng sông ... đục trái, rệp x Nhãn Sa-pô Tổng quát Bọ xít nhãn Sâu đục Dòi đục trái, rệp x Sâu đục trái, sùng đục cành, dòi đục trái Dòi đục trái, sâu đục trái x x x Dòi đục trái, sâu đục trái x Dòi đục trái, ... tính phân bố loài sâu hại ăn trái thay đổi theo loại điều kiện canh tác (Bảng 1) Bảng 1: Đặc điểm phân bố sâu hại ăn trái đồng sông Cửu Long Điều kiện canh tác Loại sâu hại Cây trồng Lâu Mới...
 • 63
 • 709
 • 9

Tài liệu CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NGÀNH TRỒNG CÂY ĂN TRÁI ppt

Tài liệu CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NGÀNH TRỒNG CÂY ĂN TRÁI ppt
... ngành trồng chuối Tại Việt Nam, diện tích đất trồng ăn trái tăng dần qua năm, Bảng 2: Diên tích trồng ăn trái nước ta qua năm Năm Cây ăn Trái (ha) 1990 281.200 1991 271.900 1992 260.900 1993 ... tiếng ngành trồng xoài (60% sản lượng xoài giới) Thái Lan tiếng ngành trồng sầu riêng (750.000 tấn/năm), Philippines thàng công ngành trồng chuối xuất với sản lượng triệu tấn/năm, Mỹ tiếng ngành trồng ... với ngành trồng nho công nghiệp rượu vang, nước quanh Địa Trung Hải tiếng ngành trồng cam quýt cam đỏ ruột, chanh núm Equador, Jamaica… tiếng ngành trồng chuối Tại Việt Nam, diện tích đất trồng...
 • 7
 • 1,124
 • 18

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 1 docx

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 1 docx
... chäm 43,8 Nhn 28,0 Trung bçnh 31, 3 Tè lãû (âạy/màût) 1, 2 - 1, 3 1, 1 - 1, 2 1, 2 - 1, 3 1, 1 - 1, 3 1, 1 - 1, 2 1, 1 - 1, 2 1, 1 - 1, 3 1, 3 1, 2 - 1, 3 1, 2 1, 1 - 1, 2 1, 4 1, 1 - 1, 4 11 Bng Kêch thỉåïc mỉång vỉåìn ... 31, 2 Nhn 1, 6 - 2,4 35,2 Xoi 1, 1 - 2,4 41, 4 Trung bçnh 1, 1 - 3,4 33,7 Tè lãû (âạy/màût) 1, 6 - 1, 9 1, 6 - 1, 7 1, 1 - 1, 8 1, 7 - 2,0 1, 5 - 2,0 1, 7 1, 6 - 1, 8 2,0 1, 6 - 2 ,1 1,6 - 1, 9 1, 6 - 1, 7 1, 4 1, 1 ... 3,3 1, 5 - 2,0 1, 0 - 1, 1 Äøi 2,3 - 3,3 1, 3 - 2 ,1 1 ,1 - 1, 5 Tạo 3,6 - 4,0 2,0 - 2,3 1, 0 - 1, 4 Xa bä 2,3 - 2,7 1, 0 - 1, 7 1, 0 - 1, 6 Chäm chäm 2,8 - 3,0 1, 6 - 1, 8 1, 0 - 1, 1 Nhn 2,8 - 4,6 1, 7 - 2,9 1, 0...
 • 31
 • 484
 • 6

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 2 pdf

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 2 pdf
... N (g/cáy) P2O5 (g/cáy) 1-3 50 - 150 50 - 100 4-6 20 0 - 25 0 150 - 20 0 7-9 300 - 400 25 0 - 300 10 v gi hån 400 - 800 350 - 400 K2O (g/cáy) 60 120 180 24 0 Cạch bọn: - Âäúi våïi cáy 1-3 nàm tøi: ... Ca -3 ,0 - 6,0% Na -0 ,01 - 0,15% S 0 ,2 - 0,3% B 50,0 - 20 0ppm - Cu -5 ,1 - 15ppm Fe -6 0,0 - 150ppm Mn -2 5,0 - 100ppm ... xn âỉåüc 4-1 0 thạng tøi láúy åí cnh mang trại cho tháúy: Mỉïc âäü âảm thêch håüp l 2, 2 - 2, 7% cháút khä lán -0 , 12 - 0,8% kali -1 ,0 - 1,7% Mg -0 ,3 - 0,6% ...
 • 43
 • 354
 • 9

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 3 pdf

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 3 pdf
... tàng lạ nhiãưu hån - ÅÍ giai âoản 3, 5-4 ,5 thạng: 4-5 lạ /thạng - ÅÍ giai âoản 6, 5-7 ,5 thạng: 5-6 lạ /thạng - ÅÍ giai âoản 7, 5-8 ,5 thạng: 6-7 lạ /thạng Nãúu thiãúu P åí giai âoản 3, 5 thạng sau träưng ... tỉåi, ngỉåìi ta â bọn 4-2 -1 1-2 g/cáy (N-P2O5-K2O-MgO) Âãø sn xút trại cho chãú biãún thç tàng lỉåüng N v K2O lãn tỉì 8-1 4g N v 1 0-1 2 K2O/cáy 89 3. 1 Cạc ngun täú âa lỉåüng 3. 1.1 Cháút âảm (N) Khi ... chn giäúng: - Sỉïc säúng cao - Ngàõn ngy - Khạng bãûnh (nháút l bãûnh Wilt) - Lạ khäng gai, ngàõn, räüng - Trại hçnh trủ, màõt dẻp - Mu trại âẻp - Cúng trại ngàõn, chàõc - Êt lạ - Thët trại chàõc,...
 • 34
 • 262
 • 4

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 4 docx

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 4 docx
... Phiãún lạ - Di 4m 3m 2,0 8-2 ,34m - Räüng 1,1m 0,8 0,7 8-0 ,82m - T säú 3,65 3, 6-3 ,8 2, 6-2 ,9 Hçnh dảng bưng Trủ Trủ Trủ Trại - Säú ni/bưng 1 0-1 4 - Säú trại/ni 1 6-2 2 -Hng phiạ ni 3 /4 thàóng 3 /4 thàóng ... bưng - Thỉåìng cọ läng tå - Nhàón Cúng trại - Ngàõn - Di Non so - Hai hng âãưu åí mäùi - Bäún hnh báút thỉåìng åí mäùi ngàn ngàn Båì vai lạ mo - Cọ t säú < 28 - Thỉåìng > 0,30 Sỉû cúng lạ mo - Lạ ... thàóng Cäø chai Trn Trn - Chọp trại To Nh Nh - Cúng trại Chu k sinh 1 3-1 5 1 3-1 4 12 trỉåíng (thạng) Grade Naine Naine 2, 5-2 ,75m 1, 8-2 ,1m Mu xanh cọ nhüm mu häưng náu 1,64m 0,72m 2,3 Nọn củt 1,76m...
 • 35
 • 266
 • 6

Tài liệu CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CÂY ĂN TRÁI pptx

Tài liệu CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CÂY ĂN TRÁI pptx
... thấp, mực nước ngầm cao hệ thống rễ mọc cạn - Nhân giống giống không hột Tuy nhiên có số khuyết điểm: - Cây mau cổi, dễ đổ ngã - Số lượng giống nhân thường thấp (vì từ mẹ chiết số nhánh: khoảng ... tạo 2.2 Phương pháp giâm cành Cắt rời phần thân, cành rễ lá, đặt môi trường thích hợp để tạo rễ chồi mới, hình thành sống độc lập mang đặc điểm giống mẹ Phương pháp có ưu điểm như: - Cây trồng ... tính mẹ - Cho nhiều con, nhanh (trung bình - tháng), mau cho trái sau trồng - Nhân giống giống không hột Tuy nhiên có khuyết điểm: - Cây mau cổi dễ đổ ngã hệ thống rễ mọc cạn - Có thể mang theo...
 • 10
 • 453
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH VÀ CẮT TỈA TRÊN CÂY ĂN TRÁI ppt

Tài liệu CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH VÀ CẮT TỈA TRÊN CÂY ĂN TRÁI ppt
... hoa tạo trái Việc tiả bỏ hoa trái có làm giảm suất tổng cộng tăng suất trái có giá trị thương phẩm Ngoài việc cắt tiả biện pháp làm giảm nguồn lây lan sâu bệnh Một thí nghiệm tạo hình cắt tỉa ... trưởng cây, cải thiện việc đậu trái, màu sắc trái 3.3 Cắt tỉa sau mùa thu hoạch Đối với số loại ăn trái, cần tiến hành cắt tỉa cho sau thu hoạch trái, nhãn, vải, xoài, nho, long chồi, cành mang trái ... thấy, suất số trái điều kiện cắt tỉa nhẹ cao cắt tỉa trung bình nặng Tuy nhiên, khác biệt trọng lượng trung bình trái tỷ lệ chất hòa tan tổng số áp dụng mức độ cắt tỉa Việc cắt tỉa nặng giúp...
 • 5
 • 419
 • 5

Tài liệu Nhân giống cây ăn trái pdf

Tài liệu Nhân giống cây ăn trái pdf
... (Tháp) 12 V NHÂN GIốNG MộT Số CÂY ĂN TRáI CHíNH .23 Nhân giống số ăn trái quan trọng Miền Nam 24 I CầN THiếT PHảI Có CÂY GIốNG TốT Hiện nay, giống ăn trái ơng từ hạt mà phơng ... pháp nhân giống quan trọng, nh phơng pháp ghép, áp dụng cho ăn trái cho cảnh, cho loài hoa nhiều loài dễ nhân giống bàng phơng pháp Ưu điểm nhân giống cắm hom nhân giống nhanh, hệ số nhân giống ... ghép giống lên, dù ghép mắt hay ghép cành, phơng pháp dễ sống chồi vọt sinh trởng mạnh, nhiều nhựa 22 V NHÂN GIốNG MộT Số CÂY ĂN TRáI CHíNH Đối với giống cây, ngời ta có phơng pháp nhân giống...
 • 29
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về cây ăn quảđề tài điều tra cây ăn trái tại đồng b ằng sông cưu longtài liệu cây ăn trái đồng bằng sông cửu long sở khcnmt an giang thì cây ổi thường có tác loại sâu bệnh hại sau đâyđề tài điều tra hiện trạng cây an tráitài liệu về câycây ăn tráitài liệu haytài liệu gấp khăn ănkinh nghiệm trồng cây ăn tráitài liệu giống cây trồngtài liệu vệ sinh an toàn thực phẩmtài liệu về bài tập trái phiếutài liệu nuôi cấy mô thực vậtkỹ thuật trồng cây ăn tráichăm sóc cây ăn tráiCuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolaQUẢN TRỊ CHIẾN lược EMIRATES AIRLINEEMIRATES AIRLINETIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPDO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)DE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốHinh TD Lop 10-11-12(T_Long)ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘITiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMTHỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHMột số mô hình hoạt động đội TNTP Hồ Chí MinhLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungThu thuat casio tim he so trong khai trien nhi thuc newton bui the viet
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập