Lockbased Concurrent Data Structures

Tài liệu DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS USING C# pdf

Tài liệu DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS USING C# pdf
... 20:59 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS USING C# C# programmers: no more translating data structures from C++ or Java to use in your programs! Mike McMillan provides a tutorial on how to use data structures ... Introduction to Collections, Generics, and the Timing Class This book discusses the development and implementation of data structures and algorithms using C# The data structures we use in this book are ... ArrayList, and Collection classes to the Stack and Queue classes and to the HashTable and the SortedList classes The data structures and algorithms student can now see how to use a data structure...
 • 366
 • 243
 • 0

Tài liệu Data Structures & Algorithms pptx

Tài liệu Data Structures & Algorithms pptx
... Chapter 0: C LANGUAGE STRUCTURES Structures are used when you want to process data of multiple data types But you still want to refer to the data as a single entity Access data: structurename.membernam ... through the librarian the logical arrangement of data elements, combined with the set of operations we need to access the elements Basic Data Structures Structures include – – – – linked lists Stack, ... " ...
 • 13
 • 225
 • 0

Tài liệu Cấu trúc dữ liệu (Data Structures) - Chương 1 pptx

Tài liệu Cấu trúc dữ liệu (Data Structures) - Chương 1 pptx
... dung môn học Chương 1: Giới thiệu tổng quan Chương 3: Cấu trúc lưu trữ Chương 04: Cấu trúc liệu động Chương 05: Bảng băm Chương 06: Cấu trúc 02/ 21/ 14 Chương 2: Các cấu trúc liệu Chương 07: Đồ ... 65535 Long 04 byte -2 32 đến 2 31 -1 Unsign long 04 byte đến 23 2 -1 Float 04 byte 3.4E-38 … 3.4E38 Double 08 byte 1. 7E-308 … 1. 7E308 Long double 10 byte 3.4E-4932… 1. 1E4932 02/ 21/ 14 Ghi Có thể dùng ... Hải, Cấu trúc liệu + Giải Thuật = Chương Trình, NXB Giáo Dục, 19 95 Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc liệu giải thuật, NXB Giáo dục, 19 98 Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc liệu, ĐH Kỹ thuật, 19 95 02/ 21/ 14 Nội...
 • 15
 • 288
 • 3

Tài liệu Data Structures on Event Graphs ppt

Tài liệu Data Structures on Event Graphs ppt
... the second part, we consider the problem of maintaining a dictionary that supports successor searches during a one-dimensional walk on a cycle We show how to achieve linear space and constant ... graph, it can be decomposed into strongly connected components that induce a directed acyclic graph D We call a strongly connected component of dec(G) a sink component (also called essential class ... under consideration (successor, point location, ray shooting, etc.) Another way to interpret the event graph is as a finite automaton that generates words over an alphabet with certain cancellation...
 • 12
 • 121
 • 0

Data structures in c++ pdf

Data structures in c++ pdf
... ‫ف إي‬ 7) #include #include int size=10; int a[10],top=-1; int pop(); void del_pop(int[],int); void push(int[],int); main(){clrscr();int i,k; for(i=0;i>k;push(a,k);} ... ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ 5) #include #include int size=10; int a[10],top=-1; int pop(); void r(int[]); void push(int[],int); main(){clrscr();int i,k; for(i=0;i>k;push(a,k);} ... ف‬ ‫ا‬ ‫وه ا ا د‬ 9) #include #include int size=10; int a[10],tail=-1,head=-1; int p_q(); void add_q(int[],int); void del(int[],int); main(){clrscr();int i; for(i=0;i...
 • 68
 • 163
 • 0

FE3 Data structures Algorithm pdf

FE3 Data structures Algorithm pdf
... Hiding information or hiding data on the level of data types is called data encapsulation Figure 1-2-7 Abstract data type Data (Operations + data structures) Program Result ... Exercises 18 Algorithms Introduction 23 2.1 Basics of algorithms 23 2.1.1 What is an algorithm? 23 2.1.2 Algorithm and the data structure 24 2.2 Various algorithms 28 2.2.1 Search algorithm 28 ... PROGRAMMING Contents Data Structures 1.1 What is the data structure? 1.2 Basic data structure 1.2.1 Basic data type 1.2.2 Structured type 1.2.3 Abstract data type 1.3 Problem-oriented data structure...
 • 115
 • 142
 • 0

Data Structures and Algorithms - Chapter 2: LIST potx

Data Structures and Algorithms - Chapter 2: LIST potx
... Linked List  Circularly Linked List  Doubly Linked List  Multilinked List  Skip List   Linked List in Array 19 Automatically Allocated Array count n x x x x … x data n-2 n-1 x max-2 max-1 ... AppendList (ref ListIn ) // For Unordered Lists ListIn may be unchanged or become empty Merge (ref ListIn1 , ref ListIn2 ) // For Ordered Lists 16 ... (val DataIn ) InsertTail (val DataIn ) Replace (val DataIn , ref DataOut , val position ) Replace (val DataIn...
 • 71
 • 180
 • 0

Data Structures and Algorithms - Chapter 3 -STACK ppt

Data Structures and Algorithms - Chapter 3 -STACK ppt
... push top n -1 count n top data x x x x n-2 n-1 max-2 max-1 x x … Conceptual Stack top count data End Stack pop Stack with pre-defined maxsize and has n ... Algorithm (cont.) Push (val DataIn ) // For Linked Stack count Allocate pNew If (allocation was successful) top pNew- >data = DataIn pNew->link = top top = pNew count = count ... top = NULL count = top count = 13 Push data into a Linked Stack Allocate memory for the new node and set up data count n … top pNew X Update pointers and count: pNew->link = top (1) • Point the...
 • 31
 • 219
 • 0

Data Structures and Algorithms - Chapter 3 -Stack Applications pdf

Data Structures and Algorithms - Chapter 3 -Stack Applications pdf
... Postfix a+b*c-(d*e / f)*g a Infix Postfix a+b*c-(d*e / f)*g abc*+ - a a+b*c-(d*e / f)*g ( - abc*+ ab a+b*c-(d*e / f)*g abc*+d + ( - * ab + a+b*c-(d*e / f)*g * ( - abc*+d a+b*c-(d*e / f)*g * ( - abc*+de ... it’s operands have been processed 12 Evaluate a Postfix Expression Postfix Postfix 4+6 =10 246+* 5- 246+* 5- 10 10*2 = 20 246+* 5- 246+* 5- 246+* 5- 246+* 5- 20 246+* 5- 20 2 0-5 = 15 246+* 5- 15 Infix ... a+b*c-(d*e / f)*g + a+b*c-(d*e / f)*g a+b*c-(d*e / f)*g a+b*c-(d*e / f)*g * + abc Infix Postfix a+b*c- (d*e / f)*g / ( - abc*+de* a+b*c- (d*e / f)*g / ( - abc*+de*f a+b*c- (d*e / f)*g abc*+de*f/ -...
 • 37
 • 258
 • 0

Data Structures and Algorithms - Chapter 9: Hashing pot

Data Structures and Algorithms - Chapter 9: Hashing pot
... CSE Faculty - HCMUT 14 01 December 2008 Hash Functions • Direct hashing • Modulo division • Digit extraction • Mid-square • Folding • Rotation • Pseudo-random Cao Hoang Tru CSE Faculty - HCMUT 15 ... Tru CSE Faculty - HCMUT 29 01 December 2008 Collision Resolution • As data are added and collisions are resolved, hashing tends to cause data to group within the list ⇒ Clustering: data are unevenly ... 46 56 66 Spreading the data more evenly across the address space Cao Hoang Tru CSE Faculty - HCMUT 25 01 December 2008 Pseudorandom Key Pseudorandom Number Generator Random Number Modulo Division...
 • 54
 • 209
 • 0

Data Structures and Algorithms – C++ Implementation ppt

Data Structures and Algorithms – C++ Implementation ppt
... Science and Engineering HCMUT data link dataType key field1 field2 … fieldN end dataType Slide Nodes Implementation in C++ struct Node { int data; Node *next; }; node data ... node data link end node Faculty of Computer Science and Engineering HCMUT Slide 10 Nodes Implementation in C++ Node *p = new Node(); p- >data = 5; coutdata; Node ... coutdata; Node *r = new Node(); r- >data = 10; q->next = r; coutnext- >data; Faculty of Computer Science and Engineering HCMUT p q r 10 Slide 11 Nodes Implementation in C++ struct...
 • 53
 • 201
 • 0

Data Structures and Algorithms - Chapter 6 -Recursion pot

Data Structures and Algorithms - Chapter 6 -Recursion pot
... Fibonacci(n -1 )+Fibonacci(n -2 ) ) // recursive case End Fibonacci 36 Fibonacci Numbers 37 Fibonacci Numbers 38 Fibonacci Numbers  The recursive program needlessly repeats the same calculations over and ... function PrintReverse if (head = NULL) // stopping case return PrintReverse(head->link) // recursive case write (head- >data) End PrintReverse 21 Factorial: A recursive Definition 22 Iterative Solution ... RecursiveFactorial(n-1) // recursive case return factN End RecursiveFactorial 24 Recursive Solution  The recursive definition and recursive solution can be both concise and elegant  The computational...
 • 85
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIẾT 23 SO DO MẠCH điện CHIỀU DÒNG điệnĐO ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG DÙNG TENXODinh dưỡng cho người giàGIỚI TỪ NHỮNG TỪ NỐI QUAN TRỌNGcách dùng would ratherLồng ghép kiến thức thông tin vào bài giảng tại các trường đại học: thách thức và giải phápBảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân hàngGiáo trình kĩ thuật thi côngPHƯƠNG PHÁP dạy học nêu vấn đề ƠRIXTIC để NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học CHƯƠNG TRÌNH hóa vô cơ lớp 10PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÒNG xác ĐỊNH các đặc TRƯNG vật lý cơ họcĐề cương khảo sát thiết kế kĩ thuật công trình giao thôngBài Tiểu Luận Ngân Hàng Thương Mại ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPNhũ tương nhựa bi tum đại cương và ứng dụngCách đọc nguyên âm và phụ âm trong tiếng anhGiáo trình xử lý âm thanh và hình ảnh các chuẩn mã hóa âm thanh và nén ảnh trong truyền thông đa phương tiện tài liệu, ebook, giáo trìnhĐơn Xin Mở Lớp Học Lại Theo Nhu CầuNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngDE THI HSG TIN7 2016 2017https chamsocda566 wordpress com 2017 02 20 xoa xam cong nghe cao co dat khong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập