Bài giảng Lâm sinh học đô thị

Bài giảng xã hội học đô thị - P2

Bài giảng xã hội học đô thị - P2
... vụ hội học a Chức Chức nhận thức Chức thực tiễn Chức giáo dục b Nhiệm vụ : - Nghiên cứu kiện hội - Phục vụ cho công tác tổ chức quản lý hội hội học đô thị • • • • • 2.1 hội học đô ... đô thị Định nghĩa : hội học đô thị lĩnh vực hội học, nghiên cứu vấn đề sống đô thị nói chung cấu trúc, chức đô thị hình thành Nhiệm vụ : - Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc hoạt động hội ... văn hoá đô thị Việt nam • Quá trình đô thị hoá Việt nam (4 giai đoạn) b • • • Nghiên cứu cấu hội phân tầng hội đô thị Quá trình phát triển đô thị dẫn đến thay đổi cấu hội đô thị, đặc...
 • 22
 • 1,692
 • 11

Bài giảng xã hội học đô thị - P1

Bài giảng xã hội học đô thị - P1
... 1.3 hội học phục vụ đồ án quy hoạch chi tiết quản lý khu đô thị 1.4 hội học phục vụ quy hoạch xây dựng quản lý trung tâm dịch vụ công cộng đô thị 1.5 hội học phục vụ quản lý đô thị Các ... XÃ HỘI HỌC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ hội học công tác quy hoạch, xây dựng quản lý đô thị 1.1 Mục tiêu phương pháp nghiên cứu 1.2 hội học phục vụ đồ án quy hoạch chung đô ... hội 3.2 Cơ cấu lao động đô thị Lao động việc làm đô thị Việt Nam 4.1 Thực trạng phát triển lao động việc làm đô thị VN 4.2 Mục tiêu biện pháp triển lao động việc làm đô thị VN CHƯƠNG III XÃ...
 • 3
 • 2,061
 • 50

Tài liệu Bài giảng - Xã hội học đô thị pdf

Tài liệu Bài giảng - Xã hội học đô thị pdf
... Chng 1: S HèNH THNH V PHT TRIN CA X HI HC ễ TH I hội học đô thị hội đại Cui TK19, u TK20, CNH TBCN v TH lm ny sinh nhiu v XH cỏc nc Phng Tõy Na ... t NT- T khin t l dõn T tng nhanh S lng cỏc T ngy cng nhiu Cỏc T ln lờn, phỡnh to T ang xõm ln, bnh trng v thụn tinh NT - TH l quỏ trỡnh KT-XH LS mang tớnh quy lut, trờn quy mụ ton cu - TH ... ch khụng chớnh thc - Nhúm thõn tc, gia ỡnh gi vai trũ kộm quan trng hn - Cú th ri vo tỡnh trng thiu chun mc - Cuc sng cú tớnh n danh, tỏch bit, trỡ nhng quan h ngn hn, hi ht -> sỳt gim v o c v...
 • 48
 • 843
 • 7

Lâm sinh học đô thị pptx

Lâm sinh học đô thị pptx
... Chức rừng đô thị 1.1.3 Những đặc thù rừng đô thị 1.2 Lâm sinh học đô thị 1.2.1 Định nghĩa lâm sinh học đô thị 1.2.2 L-ợc sử phát triển lâm sinh học đô thị 1.2.3 Nội dung lâm sinh học đô thị 1.2.4 ... tra nghiên cứu giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng đô thị 2.1 Mục đích Giúp sinh viên xây dựng đ-ợc ph-ơng án kỹ thuật lâm sinh phù hợp cho đối t-ợng rừng đô thị cụ thể địa bàn thực tập 2.2 Nội ... triển bền vững rừng đô thị (Tổng số tiết lý thuyết: 10) 5.1 Sự suy thoái số hệ sinh thái rừng đô thị n-ớc ta - Rừng danh lam thắng cảnh - Rừng môi sinh - Rừng phòng hộ cho đô thị - Rừng di tích...
 • 25
 • 126
 • 1

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh
... giảng môn Sinh học chương trình Trung học phổ thông để làm tăng hứng thú học tập cho học sinh? Giả thuyết khoa học luận văn Hứng thú học tập học sinh môn Sinh học chương trình Trung học phổ thông ... học tập, hứng thú học tập môn sinh học, yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học môn Sinh học phương pháp làm tăng hứng thú học môn Sinh học Thiết kế 16 giảng chương trình Sinh học khối 10, 11, 12 theo ... văn trình bày chương Chương 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn việc thiết kế giảng môn Sinh học chương trình THPT theo hướng làm tăng hứng thú học tập học tập học sinh Chương 2: Thiết kế số giảng môn...
 • 11
 • 513
 • 1

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh tt

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh tt
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ LIỄN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Chuyên ... TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG LÀM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 11 1.1 Cơ sở lí luận đề tài 11 1.1.1 Lý luận chung hứng thú hứng thú học tập 11 ... 2: THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO NGƯỜI HỌC 29 2.1 Căn thiết kế giảng 29 2.2 Quy trình thiết kế giảng 29 2.3 Quy trình thiết kế giảng...
 • 5
 • 67
 • 0

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh

Thiết kế bài giảng môn sinh học trong chương trình trung học phổ thông theo hướng làm tăng hứng thú học tập của học sinh
... giảng môn Sinh học chƣơng trình Trung học phổ thông để làm tăng hứng thú học tập cho học sinh? Giả thuyết khoa học luận văn Hứng thú học tập học sinh môn Sinh học chƣơng trình Trung học phổ thông ... học tập, hứng thú học tập môn sinh học, yếu tố ảnh hƣởng đến hứng thú học môn Sinh học phƣơng pháp làm tăng hứng thú học môn Sinh học Thiết kế 16 giảng chƣơng trình Sinh học khối 10, 11, 12 theo ... học làm tăng hứng thú với môn học qua thực hành thiết kế số giảng cho môn sinh học bậc THPT nhằm tăng hứng thú học sinh với môn sinh học 4.2 Mục tiêu nghiên cứu Đƣa khái niệm hứng thú, hứng thú...
 • 174
 • 145
 • 0

Bài giảng môn lý thuyết đồ thị trong tin học

Bài giảng môn lý thuyết đồ thị trong tin học
... thuyết đồ thị II Các loại đồ thị Đồ thị Đồ thị vô hướng Đơn đồ thị Đa đồ thị Giả đồ thị Đồ thị có hướng Đơn đồ thị Chương – Các khái niệm Đa đồ thị thuyết đồ thị II Các loại đồ thị Đơn đồ thị ... thuyết đồ thị Nội dung I Định nghĩa đồ thị II Các loại đồ thị III Các thuật ngữ đồ thị IV Đường đi, chu trình V Đồ thị liên thông VI Một số dạng đồ thị đặc biệt Chương – Các khái niệm thuyết ... niệm 13 thuyết đồ thị II Các loại đồ thị Đồ thị Không có thứ tự Đồ thị vô hướng Không cạnh lặp, không khuyên Đơn đồ thị Có cạnh lặp, không khuyên Đa đồ thị Có cạnh lặp, Có khuyên Giả đồ thị Có...
 • 339
 • 536
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY

Sáng kiến kinh nghiệm ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY
... BÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY III SỬ DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG SINH HỌC Thiết kế câu hỏi phần ... BÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY b Thiết lập câu hỏi trắc nghiệm khách quan Giáo viên tạo câu hỏi TNKQ cho học sinh sử dụng ... THƯ – THÁI BÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY Thiết kế hoạt động củng cố kiến thức Trong hoạt động củng cố kiến thức, giáo...
 • 10
 • 889
 • 1

BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC

BÀI GIẢNG MÔN SINH HỌC
... Đại Tân sinh LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT Những sinh vật trái đất Đại Thái cổ: Sinh vật nhân sơ Những sinh vật có nhân đại Nguyên sinh LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI ... Đại nguyên sinh ĐV, TV lên cạn Kỉ Silua- Đại cổ sinh Dương xỉ phát triển mạnh Kỉ cacbon- Đại Cổ sinh Phát sinh bò sát Kỉ cacbon- Đại Cổ sinh Phát sinh thú, chim Kỉ tam điệp- Đại Trung sinh TV có ... Tân sinh hưnggây vậttriệubiến động lớn …biển bảotrôi dạt kỉ Jura-còn khác sinh thịnh lụcSilua-Đại sinh sinh nên kỉ Trungxác Trung tồn Đại năm xảy sinh vật 250nguyênđịa, Đại cổ vẹn sinh Bài tập...
 • 22
 • 308
 • 0

Bài giảng môn sinh học THCS :

Bài giảng môn sinh học THCS :
... 2.Hình thức sinh sản tập tính nuôi thỏ Câu hỏi: Trong hình thức sinh sản:đẻ trứng, noãn thai sinh, thai sinh Hình thức sinh sản tiến hóa cả? Tại sao? Đáp án : Hình thức sinh sản thai sinh tiến ... Lớp thú (lớp có vú) Bài 4 6: Thỏ Nội dung học: *đời sống thỏ *cấu tạo di chuyển Lớp thú (lớp có vú) Bài 4 6: I đời Thỏ thỏ sống 1.Đời sống thỏ tự nhiên Lớp thú (lớp có vú) Bài 4 6: I đời Thỏ thỏ sống ... (lớp có vú) Bài 4 6: Thỏ I đời sống thỏ 1.Đời sống thỏ tự nhiên 2.Hình thức sinh sản tập tính nuôi thỏ Tiểu kết Thỏ thụ tinh ,đẻ (thai sinh) nuôi sữa mẹ Lớp thú (lớp có vú) Bài 4 6: i.đời Thỏ...
 • 24
 • 260
 • 0

Bài giảng môn sinh học THCS :

Bài giảng môn sinh học THCS :
... trước sinh sản: 15 con/ha Nhóm tuổi sinh sản: 50 con/ha Nhóm tuổi sau sinh sản: con/ha 5con/ha 50 con/ha 15 con/ha Tháp tuổi giảm sút quần thể nai Bài 4 7: Quần thể sinh vật I) Thế quần thể sinh ... Trả lời: Phụ thuộc vào: Lứa tuổi Môi trường sống Loài sinh vật Bài 4 7: Quần thể sinh vật I) Thế quần thể sinh vật II) Những đặc trưng quần thể 1) Tỷ lệ giới tính Tỉ lệ giới tính số quần thể sinh ... Ví d : Đàn ong, bụi tre, đàn kiến Bài 4 7: Quần thể sinh vật I) Thế quần thể sinh vật II) Những đặc trưng quần thể 1) Tỷ lệ giới tính Câu hỏi: Quần thể sinh vật có đặc trưng nào? Câu hỏi: Thế...
 • 36
 • 187
 • 0

Bài giảng môn sinh học THCS :

Bài giảng môn sinh học THCS :
... I Bộ ăn sâu b : chuột chù Chuột chũi Cấu tạo I Bộ ăn sâu b : •Đặc điểm : Bộ nhọn, hàm có 3, mấu nhọn để cắn giập vỏ kitin sâu bọ •Đại diện: chuột chù, chuột chũi II Bộ gặm nhấm: Bộ Chuột đồng ... Sóc II Bộ gặm nhấm: * Đặc điểm: - Bộ răng: cửa sắc lớn dài cong chìa ngoài, nanh , cửa cách hàm khoảng trống * Đại diện: sóc, chuột đồng… Sóc đỏ Chuột đồng Nhím III Bộ ăn thịt: Bộ Hổ Gấu đen Báo ... thịt: * Đặc điểm: - Bộ răng: Răng cửa ngắn sắc để róc xương Răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi Răng hàm có nhiều mấu dẹp, sắc để nghiền mồi - Chi: ngón có vuốt sắc đệm thịt dày * Đai diện: Hổ,...
 • 18
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng xã hội học đô thịtài liệu bài giảng xã hội học đô thị pdfthiết kế bài giảng môn sinh học 12thiết kế bài giảng môn sinh học lớp 6thiet ke bai giang mon sinh hoc 12 co banbài giảng tin sinh học tài liệu tin sinh họcbài giảng hóa sinh họcbài giảng môn sinh họcbài viết lâm sinh họcbài giảng cấp thoát nước đô thịbài giảng tin sinh họcbài giảng về quản lý đô thịbài giảng môn sinh học tế bàobài giảng môn sinh học lớp 10bài giảng làng quê và đô thịgiải chi tiết big step 1 tpeic part 7 quyển 2 phần 2giải chi tiết big step 1 tpeic part 7 quyển 2 phần 1LÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP IIMỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP TIÊM TINH TRÙNG TỪ MÀO TINH VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN TRONG ĐIỀU TRỊ VÔ SINHBáo cáo chuyên đề bất đẳng thứcGiải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững (LV thạc sĩ)SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA AMH VỚI AFC, FSH, E2 ĐỐI VỚI ĐÁPỨNG KÉM CỦA BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMTiet18 luyên tập mat cau(NKL)ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) VÀ KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠCDỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM (2004 2013)PHẪU THUẬT LÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A: TUỔI CAO CÓ PHẢI LÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH50 Bài Luận Mãu Tiếng Anh Trong Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017thiết kế dao tiện và dao truốtCác yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam trên địa bàn TP HCMbáo cáo thực tập ngành mayT25 PT va HPT bac1 nhieu an(NKL)The role of language integration in english teaching and learningA study about what makes students get more interested in english listening lessonchuyên đề effective techniques to motivate students to listen to englishĐỀ đa THI vào lớp 10 THPT CHUYÊN CAO BẰNG 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập