Tài liệu hay Nguyên lý kế toán

Tài liệu Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong chuẩn mực kế toán pdf

Tài liệu Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong chuẩn mực kế toán pdf
... khoán VI.1.7.Bảng toán tiền lương VI.1.8.Bảng toán tiền thưởng VI.2 Tài khoản sử dụng VI.3 Phương pháp kế toán VI.3.1 Sơ đồ kế toán tổng hợp VI.3.2.Phương pháp hạch toán VII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH ... chính -kế toán I.3.Tổ chức máy kế toán công ty I.3.1 Mô hình tổ chức I.3.1.1 Sơ đồ tổ chức I.3.1.2.Chức năng, nhiệm vụ I.3.1.2.1 .Kế toán trưởng I.3.1.2.2 .Kế toán tổng hợp I.3.1.2.3 Kế toán tài sản ... dụng II.4.1.1 Bảng chấm công II.4.1.2 Bảng chấm công công tác II.4.1.3 Bảng đề nghị toán tiền xăng II.4.1.4 Bảng danh sách nhân viên ăn cơm trưa II.4.1.5 Bảng toán tiền lương II.4.1.6 Bảng lương...
 • 7
 • 272
 • 0

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên kế toán) (2)

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên Lý kế toán) (2)
... 400 (300) 100 (20 0) (20 0) 20 0 20 0 Vay đ đ u tư 19 20 11/11 /20 13 Th i m th i kỳ Các báo cáo tài • Các báo cáo tài đư c l p đ ph n nh tình hình tài s thay đ i tình hình tài Tài sản Tài sản Sự thay ... hình tài Nguồn vốn Thời kỳ: Tháng Nguồn vốn Tình hình tài Tình hình tài Thời điểm 1/1 Thời điểm 31/1 21 Các báo cáo tài 22 Bài t p th o lu n Thông tin Báo cáo tài N i dung Tính ch t Tình hình tài ... nghi p kỳ báo cáo báo cáo tài không th trình bày rõ ràng, chi ti t ho c chưa nêu đư c: • Các lo i báo cáo khác: – Báo cáo thư ng niên – Báo cáo ki m toán – Các sách (ho c phương pháp k toán) mà...
 • 23
 • 141
 • 0

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên kế toán)

Chương 2 Báo cáo tài chính (Môn Nguyên Lý kế toán)
... 31-Aug-11 Ngun tắc lập trình bày báo cáo tài chính: Việc lập trình bày báo cáo tài tn theo Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài (Quyết định số 23 4 /20 03/QĐ-BTC ngày 30/ 12/ 2003) - Ngun tắc hoạt động ... hợp báo cáo tài chính, tức khơng làm thay đổi định người sử dụng thơng tin - Ngun tắc bù trừ - Ngun tắc so sánh Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế tốn: Khái niệm: Bảng cân đối kế tốn ... 9 /2 = TS khác (10.000) (10.000) CP tiện ích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khái niệm: Là báo cáo tài tổng hợp thể tất thu nhập chi phí doanh nghiệp kỳ để tính kết kinh doanh (2. 000) Tiền (2. 000)...
 • 10
 • 106
 • 0

Đề thi liên thông đại học trường học viện tài chính môn nguyên kế toánkế toán tài chính đợt 1 năm 2012

Đề thi liên thông đại học trường học viện tài chính môn nguyên lý kế toán và kế toán tài chính đợt 1 năm 2012
... Lập Bảng cân đối kế toán quý I năm N BỘ TÀI CHÍNH ĐỀ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KỲ THI THÁNG 5/2 012 Môn thi: Kế toán tài ( Thời gian làm 18 0 phút) Câu 1: Trình bày nội ... mua vào trường hợp trên? Hãy sử dụng nguyên tắc kế toán để giải thích cho việc xác định giá thực tế vật liệu mua vào trường hợp Đối với lượng xăng thi u hụt lại, đề xuất biện pháp xử nguyên ... tiền mặt: X2 sản phẩm, gửi bán cho đại H: 10 0 sản phẩm 6 Xuất kho 300 sản phẩm gửi bán cho đại K 250 sản phẩm giao bán ( trả) cho công ty M Đại H toán tiền hàng cho tất số hàng nhận...
 • 5
 • 85
 • 0

tài liệu nguyen ly ke toan

tài liệu nguyen ly ke toan
... 48/2006/QĐ/BTC gồm có 51 Tài khoản cấp 62 tài khoản cấp , tài khoản bảng Theo định 15/2006/QĐ/BTC gồm có 68 tài khoản cấp1 122 TK cấp 2, tài khoản bảng Trong thực tế công tác kế toán, tài khoản thể tờ ... tiền vào bên Nợ tài khoản Và tương tự với bên Có 3.2.Hệ thống tài khoản: (danh mục kèm theo) 3.3.Phân loại tài khoản 3.3.1 Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế + Tài khoản tài sản ( loại ... Tài khoản loại đến loại : Không có số dư phản ánh trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Các TK số dư Các tài khoản đầu 6,8 tài khoản chi phí, có kết cấu giống tài khoản tài sản Tài...
 • 20
 • 491
 • 10

Tài liệu Nguyên kế toán

Tài liệu Nguyên lý kế toán
... chuẩn mực kế tốn Việt Nam Chuẩn mực kế tốn ngun tắc, phương pháp kế tốn để ghi sổ kế tốn lập báo cáo tài Quốc hội - Ban hành Luật kế tốn Bộ tài – Ban hành Chế độ kế tốn Chuẩn mực kế tốn Hội Kế tốn ... phạm pháp luật tài kế tốn Nhiệm vụ kế tốn (Theo điều – Luật kế tốn) Phân tích thơng tin, số liệu kế tốn; tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ u cầu quản trị định kinh tế, tài đơn vị kế tốn Cung cấp ... lệ tổ chức kế tốn Nhà nước 1988: Pháp lệnh kế tốn thống kê Từ 1990 – 1994: Hệ thống kế tốn 2001-nay: Chuẩn mực kế tốn 2003: Luật kế tốn Kế tốn gì?  Theo luật Kế tốn Việt Nam (điều 4) Kế tốn việc...
 • 44
 • 244
 • 1

Tài liệu Bài giảng nguyên kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt
... dòng ngân lưu họ • Và nhớ, báo cáo ngân lưu báo cáo bắt buộc theo chuẩn mực kế tốn quốc tế nhiều quốc gia • Ở Việt Nam? 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Phân tích báo cáo ngân lưu Báo cáo ngân lưu ... Dự báo dòng ngân lưu tương lai 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Phân tích báo cáo ngân lưu Biên dạng ngân lưu ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Báo cáo ngân lưu quan trọng nào? • Thể tranh hồn chỉnh trạng tài doanh nghiệp • Nhiều doanh nghiệp lớn bị thất bại khơng quản lý...
 • 6
 • 285
 • 0

Tài liệu Bài tập nguyên kế toán. docx

Tài liệu Bài tập nguyên lý kế toán. docx
... có Bài 29: Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng 200, chuyển vào tài khoản ngân hàng Nhận nguyên vật liệu nhà nước cấp 400, gồm 300 nguyên vật liệu chính, 100 nguyên vật liệu phụ Mua nhiên liệu ... BÀI 6: Lập bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: 1000đ Tài sản Tài sản cố định Nguyên vật liệu Hàng hóa Công cụ dụng cụ Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Phải thu người mua Nhiên liệu ... Bài : Tại doanh nghiệp sản xuất vào ngày 31/01/2005 có tài liệu : Đơn vị tính : triệu đồng Tài sản Máy móc thiết bị Phụ tùng thay Nguyên vật liệu Phải thu khách hàng Tiền mặt 6.Nhiên liệu...
 • 42
 • 380
 • 3

Tài liệu bai tap trac nghiem nguyen ly ke toan doc

Tài liệu bai tap trac nghiem nguyen ly ke toan doc
... mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản vay để trả nợ người bán làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản ... b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản nợ mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, ... HỎI TRẮC NGHIỆM Tài khoản dùng để a) Ghi nhận tình hình biến động tài sản b) Ghi nhận tình hình biến động tài c) Ghi nhận tình hình biến động kinh tế d) Tất Tài khoản sau tài khoản tài sản a) TK...
 • 6
 • 1,739
 • 100

Tài liệu bài tập nguyên kế toán_bài 36 pptx

Tài liệu bài tập nguyên lý kế toán_bài 36 pptx
... Có TK 152 “ NVL” 159.985 159.985 2.Vật liệu phụ sử dụng hết 31.997 để sản xuất loại sản phẩm A&B,được phân bổ cho loại sản phẩm A&B theo tỷ lệ với vật liệu tiêu hao thực tế - Phân bổ chi phí ... Định khoản Chi phí vật liệu tiêu hao thực tế 159.985,được phân bổ cho sản phẩm A & B theo định mức hao phí Biết định mức ... 31.997 3.Điện mua chưa trả cho công ty điện lực,dùng cho phân xưởng sản xuất 15.900,dùng cho quản doanh nghiệp 1.800 giá mua chưa có thuế,thuế suất thuế GTGT 10% Nợ TK 627 “CFSXC” Nợ TK 642 “CFQLDN”...
 • 15
 • 278
 • 1

Tài liệu Đồ án môn học "Nguyên kế toán trong doanh nghiệp" pptx

Tài liệu Đồ án môn học
... luụn coi trng cụng tỏc k toỏn ti chớnh doanh nghip Vic hch toỏn k toỏn l khụng th thiu mt doanh nghip, nú giỳp cho doanh nghip qun v ti chớnh c d dng Trong nn kinh t i mi, ti chớnh luụn l tng ... phớ phi c tớnh toỏn v khu tr doanh thu trờn thc t cỏc khon chi phớ gn lin vi doanh thu to k 4.4- Nguyờn tc ghi nhn doanh thu: Nguyờn tc ghi nhn doanh thu ch ghi nhn doanh thu c hng vo thi im chuyn ... hin vt 2- Hch toỏn k toỏn vi cụng tỏc qun lý: Trong cụng tỏc qun Hch toỏn k toỏn gi vai trũ c bit quan trng, Hch toỏn k toỏn cung cp cho hot ng qun nhng thụng tin k toỏn cn thit cng nh t...
 • 29
 • 618
 • 2

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN ppt

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ppt
... Bài làm Câu 1: Nhập kho nguyên vật liệu: Nợ 152 29.500.000 (5000x5900) (nguyên vật liệu) Nợ 133 2.950.000 (10%x29.500.000)(VAT Phải trả cho Nbán) Có ... 1.200.000 (phải nộp thuế GTGT) Câu 9: Kết chuyển chi phí để tính giá thành: Nợ 154 99.700.000 Có 621 48.000.000 (chi phí nguyên vật liệu) Có 622 23.800.000 (chi phí nhân công trực tiếp) Có 627 27.900.000 ... phải nộp) • • Kết chuyển chi phí kinh doanh để tính lãi lỗ: Kết chuyển chi phí: Nợ 911 141.300.000 (xác định kết kinh doanh) Có 632 88.000.000 Có 641 30.640.000 Có 642 22.660.000 Kết chuyển doanh...
 • 4
 • 1,336
 • 51

Xem thêm

Từ khóa: download tài liệu môn nguyên lý kế toántài liệu về nguyên lý kế toántài liệu học nguyên lý kế toántìm tài liệu môn nguyên lý kế toánđề tài thảo luận nguyên lý kế toánghi sổ cái của tài khoản môn nguyên lý kế toántài liệu nguyên lý kế toán haytài liệu nguyên lý kế toántài liệu ôn tập nguyên lý kế toántài liệu lý thuyết môn nguyên lý kế toántài liệu trắc nghiệm môn nguyên lý kế toántài liệu bài tập môn nguyên lý kế toántài liệu tham khảo môn nguyên lý kế toántài liệu ôn tập môn nguyên lý kế toántài liệu ôn thi môn nguyên lý kế toánTiểu sử Napoleon: A Biography tiếng anh30 đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh năm 2017Nâng cao năng lực cạnh tranh marketing sản phẩm may mặc của doanh nghiệp việt nam trên thị trường các tỉnh đồng bằng bắc bộ nước taTỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT FORMALDEHYDEHINH KHONG GIAN 12 2017 TRAC NGHIEM LUONG VAN HUY15 đề thi tiếng anh vào lớp 10 có đáp ánTải tài liệu Ziade expert python programming (372 trang)Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông nghiệp Việt Nam - Phòng giao dịch Đông CứuNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Hà Nội.Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Vũ ThưNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt nam - chi nhánh Ba ĐìnhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu NghịMột số giải pháp tạo động lực cho nhân viên ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Phòng Giao dịch lớn Hà ĐôngMột số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty CP Dệt Đông QuangMức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Namđề và đáp án thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học 12 năm học 20162017Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập