Bài giảng kinh thế lượng

Bài giảng kinh tế lượng phần 3

Bài giảng kinh tế lượng phần 3
... 0.985192 0.98 437 0 14 .35 730 37 10 .37 5 -80.61 033 3. 175965 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 236 .9500 114. 838 3 8.261 033 8 .36 0606 ... 10 Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế lượng ©2007 Bảng 3. 2: Kết ước lượng tham số mô hình Kết ước lượng tóm tắt lại sau: INS = 6.85 + 3. 88 INC (3. 6) (7 .38 ) (0.11) N = 20, R = 0.98, ESS = 37 10 Vấn ... 230 262 570 100 210 2 43 335 299 30 5 205 INC 57 72 140 23 55 58 87 72 80 48 Bảng 3. 1: Số liệu điều tra nhu cầu mua bảo hiểm Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế...
 • 15
 • 893
 • 3

Bài giảng kinh tế lượng

Bài giảng kinh tế lượng
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... THIỆU 1.1 Kinh tế lượng gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: ... Trang CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU3 1.1 .Kinh tế lượng gì?3 1.2.Phương pháp luận Kinh tế lượng4 1.3.Những câu hỏi đặt cho nhà kinh tế lượng 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng8 1.5.Vai trò máy vi tính...
 • 82
 • 333
 • 7

tập bài giảng kinh tế lương

tập bài giảng kinh tế lương
... thống kê trở nên quan trọng mơn kinh tế lượng Biên soạn : ThS Hồng Thị Hồng Vân Tập giảng mơn học: Kinh tế lượng 1.2 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƯỢNG Để thực nghiên cứu thực ... mong đợi dựa lý thuyết kinh tế cảm nhận trực giác khơng? Do dó, có nhiều quan điểm khác nhau, nói chung chia nghiên cứu kinh tế lượng thành bước sau: LÝ THUYẾT KINH TẾ, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU ... Vân 19 Tập giảng mơn học: Kinh tế lượng Chương III MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI (Multiple Linear Regression Model) 3.1 MƠ HÌNH CƠ BẢN: Trong lý thuyết thực tế, có nhiều trường hợp mà biến kinh tế cho...
 • 65
 • 1,104
 • 11

Bài giảng kinh tế lượng

Bài giảng kinh tế lượng
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... THIỆU 1.1 Kinh tế lượng gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa đo lường kinh tế1 Thật phạm vi kinh tế lượng rộng đo lường kinh tế Chúng ta thấy điều qua định nghĩa kinh tế lượng sau: ... CHƯƠNG Trang GIỚI THIỆU 1.1 .Kinh tế lượng gì? 3 1.2.Phương pháp luận Kinh tế lượng 1.3.Những câu hỏi đặt cho nhà kinh tế lượng 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 1.5.Vai trò máy vi tính...
 • 13
 • 293
 • 3

Bài giảng kinh tế lượng bản đầy đủ ĐHTM

Bài giảng kinh tế lượng bản đầy đủ ĐHTM
... hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi, (3) Dự báo hành vi biến số kinh tế. ”2 Sau số ví dụ ứng dụng kinh tế lượng Ước lượng quan hệ kinh ... 1.1 .Kinh tế lượng gì? 1.2.Phương pháp luận Kinh tế lượng 1.3.Những câu hỏi đặt cho nhà kinh tế lượng 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 1.5.Vai trò máy vi tính ... kê kinh tế có nội dung số liệu thống kê, kinh tế lượng môn độc lập với kết hợp lý thuyết kinh tế, công cụ toán học phương pháp luận thống kê Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến: (1) Ước lượng...
 • 107
 • 462
 • 2

Bài giảng Kinh tế lượng - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

Bài giảng Kinh tế lượng - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm
... 19-Aug-10 CÁC PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KTL Nguyễn Duy Tâm - IDR Những quan điểm kinh tế lượng Mô hình kinh tế lượng Phân tích hồi quy Số liệu phân tích kinh tế lượng Mô hình hồi quy ... thuyết kinh tế + thực tế + thực tế   Lượng hóa dự Lượng hóa dự báo kinh tế tế báo kinh Chuyên nghiên Chuyên nghiên cứu cứu vấn vấn đề thực đề thực nghiệm nghiệm quy quy luật luật kinh tế kinh tế ... 19-Aug-10 Kết hợp môn thống Kết hợp môn thống kê kê số liệu nhằm số liệu tìm kết nhằm tìm kếtbằng số học số học thông qua mô hình toán thông qua mô kinh tế hình toán kinh tế Lý thuyết kinh tế...
 • 12
 • 288
 • 0

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 1 docx

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 1 docx
... $10 0 Ngược lại, mặt ngửa, bạn $0 Với thể lệ đó, bạn sẵn sàng trả đôla để tham gia trò chơi? Để cho tiện, kí hiệu mặt sấp 1, mặt ngửa Giả sử kết tung xu sau 10 lần sau: X P 3 /10 7 /10 Con số 3 /10 ... học xong đại học: f(0 ,1) = 10 0 /10 00 = 0 .1 Một cách khái quát, viết hàm mật độ xác suất đồng thời f (G , D ) sau: G 0.2 0.27 0.3 0 .1 0.06 0.07 0.56 0.44 D Tổng Tổng 0.47 0.40 0 .13 Bảng phân bố xác ... ~ N (0 ,1) Địnhlý 1. 3: Cho trước chuỗi biến ngẫu nhiên: ( x1 , x2 , x3 , , xn ) ∼ N Khi đó, tổ hợp tuyến tính chúng, có phân bố chuẩn: c1 x1 + c2 x2 + + cn xn ∼ N (∑ μ n , ∑ cn σ n2 ) 10 (μ ,σ...
 • 13
 • 299
 • 1

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 2 doc

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 2 doc
... 0 .25 0.95 0 .25 0.30 0 .20 0.50 0 .25 0.45 0.70 0.45 0.35 ĐVT: triệu đồng Obs INC CONS 0.50 0.35 23 0.70 0.38 24 0.40 0 .20 25 0.55 0.35 26 0.50 0.35 27 0.90 0.55 28 0.40 0.30 29 0.31 0 .22 30 20 ... Phượng (2. 19) 12 Kinh tế lượng 20 07 Vế phải (2. 19) ký hiệu R = − ESS Ta thấy ≤ R ≤ TSS Ví dụ 2. 4: Ước lượng khuynh hướng tiêu dùng cho số tỉnh thành Việt Nam, sử dụng liệu điều tra Ví dụ 2. 3 Kết ... 1979 DISPINC 751.6 779 .2 810.3 864.7 857.5 874.9 906.8 9 42. 9 988.8 1015.7 ĐVT: tỷ dollars PERSCONS 6 72. 1 696.8 737.1 767.9 7 62. 8 779.4 823 .1 864.3 903 .2 927 .6 Bảng 2. 2: Số liệu gộp thu nhập tiêu...
 • 14
 • 278
 • 0

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 4 pptx

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 4 pptx
... 5.16 5.87 5.95 4. 88 4. 5 6 .44 7.83 6.25 5.5 10 11 12 13 14 15 0.231 0.257 0.259 0.225 0. 241 0.2 04 1 1 1 10 11 12 13 14 15 1.37 1 .43 9 1 .47 9 1 .47 4 1.503 1 .47 5 5 .46 7 .46 10.28 11.77 13 .42 11.02 ' ( ... lượng β ⎜ 3⎟ ⎜β ⎟ ⎝ 4 ' Lưu ý rằng, tích vô hướng hai vector x n β tạo lại phần xu vế phải phương trình hồi quy (4. 2): Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 4- 4 Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế ... Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 4- 6 Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế lượng R2 = 1− ESS TSS ©2007 ( ≤ R ≤ ) sử dụng làm thước đo mức độ phù hợp đường hồi quy với liệu quan sát Phần tiếp sau đề cập đến...
 • 12
 • 287
 • 3

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 5 pptx

Tài liệu Bài giảng kinh tế lượng phần 5 pptx
... ước lượng ghi bảng 5. 1 đây: Bảng 5. 1: Dữ liệu điều tra giá hộ obs 10 11 12 13 14 PRICE Y 199.9 228 2 35 2 85 239 293 2 85 3 65 2 95 290 3 85 5 05 4 25 4 15 CONSTANT X1 1 1 1 1 1 1 1 SQFT X2 10 65 1 254 1300 ... 1300 157 7 1600 1 750 1800 1870 19 35 1948 2 254 2600 2800 3000 BEDRMS X3 3 4 4 4 4 BATHS X4 1. 75 2 2 .5 2 2. 75 2 .5 2 .5 3 Sau kết ước lượng mô hình hồi quy mô hình (5. 1): PRICE = 129.062 + 0. 154 8 SQFT ... Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế lượng ©2007 đánh giá liệu giá hộ có thêm phòng ngủ đắt so với hộ lại Để làm so sánh đó, ta cần tiến hành ước lượng mô hình hồi quy (5. 1) Dữ liệu điều tra...
 • 11
 • 274
 • 4

Tài liệu Slide bài giảng Kinh tế lượng pdf

Tài liệu Slide bài giảng Kinh tế lượng pdf
... bội ước lượng tham số - ước lượng σ 2(ε ) ˆ ˆ Y = Xa Từ ước lượng a, ta tính ước lượng Y : Sai số ước lượng : ( e = I −X (X ' X ) ˆ e = Y −Y = Xβ + e − Xβ n i =1 i ∑e ( ) ˆ σ (ε ) = Từ ước lượng ... hình hồi quy tuyến tính bội ước lượng tham số - ˆ Æåïc læåüng Ω βˆ ước lượng ước lượng σ2(ε) công thức Ω βˆ = σ ( ε )( X ' X ) −1 ˆ ˆ = σ ( X ' X ) −1 ˆε Ωβ ước lượng không chệch ma trận hiệp ... có phương sai nhỏ nhât : ước lượng BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) ước lượng hội tụ β σ 2(ε ) chưa biết 01/16/14 19 Ví dụ : Mô hình hồi quy tuyến tính bội ước lượng tham số Model fitting...
 • 32
 • 279
 • 1

Tài liệu Slide bai giảng kinh tế lượng (tiếp theo) phần da cộng tuyến pdf

Tài liệu Slide bai giảng kinh tế lượng (tiếp theo) phần da cộng tuyến pdf
... Dependent Variable: prix ĐA CỘNG TUYẾN ĐA CỘNG TUYẾN    Bản chất hậu Đa cộng tuyến  Bản chất nguyên nhân Đa cộng tuyến  Hậu tượng đa cộng tuyến Phát đa cộng tuyến  Hệ số xác định lớn tỷ ... pháp khắc phục Bản chất hậu đa cộng tuyến  Một giả thiết quan trọng mô hình hồi qui bội không tồn đa cộng tuyến  Vậy, chất đa cộng tuyến gì?  Nguyên nhân đa cộng tuyến gì?  Nếu vi phạm giả thiết ... Bản chất Đa cộng tuyến Đa cộng tuyến có nghĩa tồn mối liên hệ tuyến tính “hoàn hảo” vài tất biến giải thích mô hình hồi quy bội Hoặc, nói mô hình hồi quy K biến (X1, X2 XK) tồn đa cộng tuyến điều...
 • 18
 • 547
 • 13

Tài liệu Bài giảng: Kinh Tế Lượng ứng dụng (Chương 4) pptx

Tài liệu Bài giảng: Kinh Tế Lượng ứng dụng (Chương 4) pptx
... 4-5 Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế lượng ˆ ∂S ( β ) ^ ∂β4 =0 ©2007 (4.6) Đây hệ gồm phương trình với ẩn số, mà việc giải cho tham số ước lượng ^ ^ ^ ^ ^ β = ( β , β , β , β ) ' Sử dụng phần ... Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 4-6 Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM Kinh tế lượng R2 = 1− ESS TSS ©2007 ( ≤ R ≤ ) sử dụng làm thước đo mức độ phù hợp đường hồi quy với liệu quan sát Phần tiếp sau đề cập đến ... tư Mỹ có xu bị co hẹp, kỳ vọng β mang dấu âm Sử dụng liệu thống kê vĩ mô kinh tế Mỹ, từ năm 1968 - 1982 [xem bảng liệu 4.2 phía dưới], kết ước lượng mô hình hồi quy sau: Bảng Error! No text of...
 • 12
 • 550
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kinh tế lượng nâng caobài giảng kinh tế lượng học viện tài chínhbài giảng kinh tế lượng học viện ngân hàngbài giảng kinh tế lượng chương 2bài giảng kinh tế lượng uehbài giảng kinh tế lượng phạm cảnh huybài giảng kinh tế lượng nguyễn quang dong ebookbài giảng kinh tế lượng nguyễn cao vănbài giảng kinh tế lượng nguyễn quang dongbài giảng kinh tế lượng chuong 1bài giảng kinh tế lượng kiểm định giả thuyếtvideo ve bai giang kinh te luongbài giảng kinh tế lượng pdfdownload bài giảng kinh tế lượng nguyễn quang dongbài giảng kinh tế lượng pptSKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2Trắc nghiệm Lập trình ASP NetVăn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânCảm nhận khổ cuối trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề bạo lực học đườngĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmTóm tắt truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh KhuêVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”Tóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của ĐiphôVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về hút thuốc lá có hại cho sức khỏeĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Thị Trấn Xuân Trường năm 2014 2015luan van thac si thú yQUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)Project Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập