Hiện thực làng quê qua hai tiểu thuyết của trịnh thanh phong ma làng (2007) và đồng làng đóm đóm

Nhận thức nghệ thuật mới về hiện thực chiến tranh của nhà văn chu lai qua hai tiểu thuyết ăn mày dĩ vãng ba lần một lần

Nhận thức nghệ thuật mới về hiện thực chiến tranh của nhà văn chu lai qua hai tiểu thuyết ăn mày dĩ vãng và ba lần và một lần
... 2: nhận thức nghệ thuật thực chiến tranh NHà VĂN Chu Lai qua hai tiểu thuyết Ăn mày vãng Ba lần lần 2.1 Nhận thức nghệ thuật Chu Lai chiến tranh 2.1.1 Văn học Việt Nam trớc 1975 đề tài chiến ... vãng Ba lần lần Chơng 3: Một số đặc sắc nghệ thuật qua hai tiểu thuyết Chu Lai việc thể nhận thức nghệ thuật thực chiến tranh Chơng 1: vấn đề giới thuyết chung 1.1 Quan niệm nghệ thuật nhà văn ... em bớc đầu có nhìn toàn diện văn học viết chiến tranh Từ lý đây, thực đề tài Nhận thức nghệ thuật Chu Lai thực chiến tranh qua hai tiểu thuyết Ăn mày vãng Ba lần lần Lịch sử vấn đề: Trong lĩnh...
 • 158
 • 399
 • 3

đặc điểm tiểu thuyết trịnh thanh long (qua hai tiểu thuyết ma làng và đồng lành đom đóm)

đặc điểm tiểu thuyết trịnh thanh long (qua hai tiểu thuyết ma làng và đồng lành đom đóm)
... viết nghiên cứu tiểu thuyết Ma làng Đồng làng đom đóm nhà văn Trịnh Thanh Phong Tiểu thuyết Ma làng Đồng làng đom đóm hai tiểu thuyết tiêu biểu nhà văn Trịnh Thanh Phong Đây hai tiểu thuyết thành ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ========== HOÀNG THỊ THÚY NGÀ ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT TRỊNH THANH LONG (Qua hai tiểu thuyết Ma làng Đồng làng đom đóm) Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 LUẬN ... chọn đề tài: Đặc điểm tiểu thuyết Trịnh Phong” qua hai tác phẩm Đồng làng đom đóm” Ma làng III Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Đặc điểm hai tiểu thuyết viết đề...
 • 125
 • 394
 • 5

Cảm quan hiện thực về chiến tranh trong tiểu thuyết thượng đức của nguyễn bảo

Cảm quan hiện thực về chiến tranh trong tiểu thuyết thượng đức của nguyễn bảo
... tác ñ ng c a chi n tranh ñ n m i v a t ng c a hi n th c Như v y, c m quan hi n th c v chi n tranh c a nhà văn Thư ng Đ c ñã không h rơi vào thái ñ c c ñoan ch nhìn th y chi n tranh s m ñ m, tăm ... công l n dòng văn xuôi vi t v chi n tranh sau chi n tranh 2.2 C m quan hi n th c v ngư i Thư ng Đ c 2.2.1 Hình tư ng ngư i chi n sĩ cách m ng V i m t c m quan r t hi n th c v ngư i, tác gi Nguy ... tiêu ñi m s ph n ngư i chi n tranh Đó m t nét m i r t ñáng ghi nh n tư tư ng ngh thu t c a tác ph m 17 CHƯƠNG NGH THU T BI U HI N C M QUAN HI N TH C V CHI N TRANH TRONG TI U THUY T THƯ NG Đ C...
 • 25
 • 273
 • 0

Nhân vật thiếu nhi qua hai tiểu thuyết Côi cút giữa cảnh đời Chuyện củacủa Ma Văn Kháng

Nhân vật thiếu nhi qua hai tiểu thuyết Côi cút giữa cảnh đời và Chuyện của Lý của Ma Văn Kháng
... ĐIỆU QUA HAI TIỂU THUYẾT VIẾT VỀ THIẾU NHI CÔI CÚT GIỮA CẢNH ĐỜI VÀ CHUYỆN CỦA LÝ CỦA MA VĂN KHÁNG 65 3.1 Ngôn ngữ hai tiểu thuyết viết thiếu nhi Côi cút cảnh đời Chuyện Ma Văn Kháng ... vào tìm hiểu hai tiểu thuyết viết thiếu nhi Côi cút cảnh đời Chuyện Ma Văn Kháng, thấy rõ điều Hệ thống nhân vật hai tiểu thuyết viết thiếu nhi Côi cút cảnh đời Chuyện Ma Văn Kháng trẻ em ... Bức tranh đời sống xã hội hai tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Chuyện Ma Văn Kháng Chƣơng 2: Nghệ thuật miêu tả nhân vật thiếu nhi hai tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Chuyện Ma Văn Kháng Chƣơng...
 • 107
 • 554
 • 2

Tiểu thuyết viết về nông thôn trong văn học Việt Nam sau năm 1986 (Qua Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường, Ma làng của Trịnh Thanh Phong, Dòng s

Tiểu thuyết viết về nông thôn trong văn học Việt Nam sau năm 1986 (Qua Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường, Ma làng của Trịnh Thanh Phong, Dòng s
... tài Tiểu thuyết viết nông thôn văn học Việt Nam sau năm 1986 (Qua ba tác phẩm Mảnh đất người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Ma làng (Trịnh Thanh Phong), Dòng s ng mía (Đào Thắng)), luận văn nhằm ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ THỊ LIÊN TIỂU THUYẾT VIẾT VỀ NÔNG THÔN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU NĂM 1986 (QUA MẢNH ĐẤT LĂM NGƯỜI NHIỀU MA ... thuyết viết nông thôn văn học Việt Nam sau năm 1986 (Qua Mảnh đất người nhiều ma Nguyễn Khắc Trường, Ma làng Trịnh Thanh Phong, Dòng s ng mía Đào Thắng” cho luận văn cao học Chúng hi vọng đề tài lựa...
 • 113
 • 497
 • 3

ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN QUA HAI TIỂU THUYẾT ĐOẠN TUYỆT CỦA NHẤT LINH NỬA CHỪNG XUÂN CỦA KHÁI HƯNG

ĐÓNG GÓP CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN QUA HAI TIỂU THUYẾT ĐOẠN TUYỆT CỦA NHẤT LINH VÀ NỬA CHỪNG XUÂN CỦA KHÁI HƯNG
... xung t mang tớnh xó hi rng ln ú l s xung t khc lit gia hai phe c mi, gia hai lung t tng trỏi ngc ca hai th h S xung t gia hai li sng, hai quan nim sng Cha m Dng ụi bn mun chng tr thnh a ch, nhng ... ny cỏc nh nghiờn cu phờ bỡnh ó khai thỏc giỏ tr chng ca T lc on khỏ hp lý vi thỏi cụng bng v khỏch quan ó nhiu nm qua i, vic nghiờn cu v ỏnh giỏ v hai tỏc gi Nht Linh, Khỏi Hng ngy cng cú nhng ... ca hai tỏc gi Nht Linh Khỏi Hng núi riờng i vi nn hc Vit Nam hin i Lun i vo kho sỏt c th hai tỏc phm on tuyt ca Nht Linh v Na chng xuõn ca Khỏi Hng thy c nhng cỏch tõn v mt th loi trờn c hai...
 • 128
 • 211
 • 0

Nghệ thuật tự sự của ma văn kháng qua hai tiểu thuyết côi cút giữa cảnh đời (1989) chuyện của lý (2013) (LV01385)

Nghệ thuật tự sự của ma văn kháng qua hai tiểu thuyết côi cút giữa cảnh đời (1989) và chuyện của lý (2013) (LV01385)
... nghiên cứu khoa học: Nghệ thuật tự Ma Văn Kháng qua hai tiểu thuyết Côi cút cảnh đời (1989) Chuyện (2013) Nghiên cứu vần đề góp phần bổ sung nhìn nghệ thuật tự tiểu thuyết Ma Văn Kháng để từ có ... cứu: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Chuyện nhà văn Ma Văn Kháng - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung vào tiểu thuyết nói hai tiểu thuyết Ma Văn Kháng tiểu thuyết vừa có yếu tố ... đích luận văn nhằm làm rõ đặc sắc nghệ thuật viết tiểu thuyết nhà văn tài danh Ma Văn Kháng qua hai tiểu thuyết Côi cút cảnh đời Chuyện Qua để khẳng định tài năng, vị trí ông đời sống văn học...
 • 102
 • 101
 • 0

ThS33 023 đóng góp của tự lực văn đoàn qua hai tiểu thuyết đoạn tuyệt của nhất linh nửa chừng xuân của khái hưng

ThS33 023 đóng góp của tự lực văn đoàn qua hai tiểu thuyết đoạn tuyệt của nhất linh và nửa chừng xuân của khái hưng
... xung t mang tớnh xó hi rng ln ú l s xung t khc lit gia hai phe c mi, gia hai lung t tng trỏi ngc ca hai th h S xung t gia hai li sng, hai quan nim sng Cha m Dng ụi bn mun chng tr thnh a ch, nhng ... ny cỏc nh nghiờn cu phờ bỡnh ó khai thỏc giỏ tr chng ca T lc on khỏ hp lý vi thỏi cụng bng v khỏch quan ó nhiu nm qua i, vic nghiờn cu v ỏnh giỏ v hai tỏc gi Nht Linh, Khỏi Hng ngy cng cú nhng ... ca hai tỏc gi Nht Linh Khỏi Hng núi riờng i vi nn hc Vit Nam hin i Lun i vo kho sỏt c th hai tỏc phm on tuyt ca Nht Linh v Na chng xuõn ca Khỏi Hng thy c nhng cỏch tõn v mt th loi trờn c hai...
 • 121
 • 110
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Cảm thức về cái chết trong tiểu thuyết của Y. Kawabata" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Nguyễn Khánh Ly Cảm thức chết tiểu thuyết , tr 44-49 Cảm thức chết tiểu thuyết Y Kawabata Nguyễn Khánh Ly (a) Tóm tắt Bài viết sâu nét độc đáo cảm thức chết tiểu thuyết Y Kawabata - nhà văn ... ông lựa chọn chết khí ga nhà nhỏ Chính vậy, nghiên cứu tiểu sử, nhà nghiên cứu gọi ông Kinomeijinchuyên gia tang lễ Giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cảm thức ban đầu Kawabata sống lại chết cảm giác ... phòng bên- có giống 45 Nguyễn Khánh Ly Cảm thức chết tiểu thuyết , tr 44-49 xác chết trôi không [1, tr 741] Trạng thái ngủ mê bị nhân vật đánh đồng với chết, chết tạm thời quãng thời gian ngắn để...
 • 7
 • 207
 • 3

Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh

Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh
... chin tranh t gúc s phn ngi v th hin chin tranh qua tõm trng ca ngi, Bo Ninh ó i n ỏy cựng ca hin thc chin tranh Chin tranh khụng ch l bom n, cht chúc, nghit ngó, tan nỏt m ỏng bun hn chin tranh ... mi hc (k t sau 1986), chin tranh v thõn phn ngi chin tranh ó c nhỡn nhn li Chin tranh c soi chiu nhiu chiu, nht l nhng mt trỏi, nhng vựng khut lp Cỏc tỏc phm ca Chu Lai, Lờ Lu, Bo Ninh, Nguyn ... ta cn phi chu ng v hy sinh tt c Bn khon, trn tr v nhng thay i ca ngi v xó hi sau chin tranh Chỳng tụi mun m u phn ny bng Quan nim ngh thut v ngi xuụi Vit Nam vit v chin tranh sau chin tranh ca...
 • 100
 • 417
 • 2

Phân tích giá trị hiện thực sâu sắc qua bài vào phủ chúa trịnh

Phân tích giá trị hiện thực sâu sắc qua bài vào phủ chúa trịnh
... cung cách cung phần thể giá trị thực tác phẩm Để vào cung phải qua nhiều lần bẩm báo phủ vào Những thứ chúa gọi thánh giống nhà vua Lê Hữu Trác vào cung có thánh cần phải qua nhiều cửa đến nơi ... trị nước vào lòng dân chúng mà chúa lại có sống biết ăn chơi hưởng lạc Qua ta thấy thực đất nước ta năm ấy, nhân dân sống cách khổ cực chúa lại có sống không sánh Như qua đoạn trích vào phủ chúa ... với chúa Riêng thân chúa Trịnh Sâm có biết cung tần mĩ nữ vây quanh để chờ hầu hạ ngài Có thể nói sống cách sống bậc vua chúa Tuy nhiên sống lấy tiền đâu ra? Không vào khám bệnh cho thái tử Trịnh...
 • 3
 • 162
 • 0

Đổi mới tư duy tiểu thuyết của dương hướng trong bến không chồng dưới chín tầng trời

Đổi mới tư duy tiểu thuyết của dương hướng trong bến không chồng và dưới chín tầng trời
... hai tiểu thuyết Bến không chồng Dới chín tầng trời 7 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Tìm hiểu đổi nhà văn quan niệm tiểu thuyết 3.2 Chỉ cách tân nghệ thuật Dơng Hớng qua Bến không chồng Dới chín tầng trời ... Với hai tiểu thuyết Bến không chồng Dới chín tầng trời, Dơng Hớng để lại dấu ấn sâu đậm tâm trí ngời đọc Đó ký lựa chọn đề tài Đổi t nghệ thuật Dơng Hớng Bến không chồng Dới chín tầng trời làm ... từ Bến không chồng đến Dới chín tầng trời khoảng 15 năm ghi nhận thành công vợt bậc đờng nghệ thuật Dơng Hớng Tiểu thuyết Dới chín tầng trời bớc đột phá so với thành công Bến không chồng, không...
 • 116
 • 395
 • 3

NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC ĐỀ TÀI: TÓM TẮT, NHẬN ĐỊNH TIỂU THUYẾT CỦA DƯƠNG TỬ GIANG, LÝ VĂN SÂM VŨ ANH KHANH potx

NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC ĐỀ TÀI: TÓM TẮT, NHẬN ĐỊNH TIỂU THUYẾT CỦA DƯƠNG TỬ GIANG, LÝ VĂN SÂM VÀ VŨ ANH KHANH potx
... tiểu thuyết bị lãng quên Vì việc tìm hiểu số tiểu thuyết thời kì điều cần thiết Ở đề tài vào tìm hiểu tiểu thuyết Dương Tử Giang, Văn Sâm, Anh Khanh, nhằm bổ sung tư liệu thêm cho văn học ... Bách Việt (Mai Văn Bộ), Phạm vi nghiên cứu -Tiểu thuyết “ Tranh đấu ” Dương Tử Giang -Tiểu thuyết “ Sau dãy Trường sơn ” Văn Sâm -Tiểu thuyết “ Đầm Ô Rô ” “ Cây ná trắc ” Anh Khanh 3.Phương ... với nhóm văn học yêu nước nhóm gồm Thẩm Thệ Hà, Anh Khanh, Sơn Khanh, Quốc Ấn, Văn Sâm, Ngao Châu (Bùi Đức Tịnh), Phi Vân, Dương Tử Giang, Hoàng Tố Nguyên, Thiên Giang, Khổng Dương, Bách...
 • 32
 • 559
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đóng góp của tự lực văn đoàn qua hai tiểu thuyết đoạn tuyệt của nhất linh và nửa chừng xuân của khái hưnghiện thực đời sống tâm linh và đời sống tính dục trong hai tiểu thuyếtbản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ vănnhân vật và bức tranh hiện thực đời sống trong truyện ngắn và tiểu thuyết của nguyễn công hoan 39học tiếng pháp qua truyện tiểu thuyếtngười nam bộ qua tiểu thuyết của hồ biểu chánhtrường phái hiện thực lãng mạngiá trị hiện thực nhân đạo trong hai đứa trẻgiá trị hiện thực trong tác phẩm hai đứa trẻyếu tố lạ hóa trong tiểu thuyết của phạm thị hoài và nguyễn bình phương qua một số tác phẩm tiêu biểumột số đặc điểm tư duy tiểu thuyết của bảo ninh qua tác phẩm nỗi buồn chiến tranhnghệ thuật tiểu thuyết của dương hướng qua bến không chồng và dưới chín tầng trờiyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại khảo sát qua ba tiểu thuyếtý thức cá nhân trong tiểu thuyết của nhất linh giai đoạn 19321939sắc thái hiện sinh nhật bản qua hai tác phẩm người đàn bà trong cồn cát và khuôn mặt người khácĐề ôn TN THCS THPT VĨNH lộcDE THI 12 THSP THUCHANH GOI SGD đtDE THI HKII VUA THI XONG9 DIEM HOI CAYDe thi hoc ky II lop 12 ket hop thi thu THPTQGDE THI THPTQG NAM 2017 MON TOAN THPT NTTĐỀ THPT QG 2017 TRƯỜNG THCS và THPT cô tôHướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng caoAcademic writingIELTS writing answer sheetielts blog IELTS report samples of band 7Cambridge english collocations in use u27 health and fitness ANSWERsCambridge english collocations in use u27 health and fitnessẢnh hưởng của một số nhân tố dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng phát triển hệ sợi của giống nấm sò Pleurotus ostreatusBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTuBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh trung học phổ thông tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh phổ thông dân tộc bán trú huyện KonPlông tỉnh Kon TuCấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậChiến lược kinh doanh cà phê có chứng nhận cà phê bền vững tại Công ty TNHH MTVXNK 2 9 Đắk LắkChiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk Lắk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập