Cơ sở lập trình các đoạn CODE căn bản để thiết kế web bằng ASP.NET

Thực Tập Sở Lập Trình Game Di Động Với J2ME

Thực Tập Cơ Sở Lập Trình Game Di Động Với J2ME
... lập trình di động, đặc biệt là những hạn chế của nó, sau đó đến sơ của ngôn ngữ lập trình di động J2ME và cuối chương giới thiệu về công cụ giúp lập trình game di động ... đó là lý em chọn đề tài này Page Lââp trình game di đôâng với J2ME Tin2_K50 Phần Sở Lý Thuyết Lập Trình Di Động Phần này em xin trình bày từ tổng quan đến chi tiết Trước ... menu game còn mức thấp (Canvas) để tạo các nhân vật và giao di ̣n game Page 12 Lââp trình game di đôâng với J2ME Tin2_K50 Phần J2ME Game API Phần một đã nói tổng quan về lập trình...
 • 62
 • 161
 • 0

(yenbao1340@gmail.com) Lập trình Odoo (OpenERP) Phần 4: Các phương thức ORM trong Odoo

(yenbao1340@gmail.com) Lập trình Odoo (OpenERP) Phần 4: Các phương thức ORM trong Odoo
... thiệu ORM Các phương thức thường dùng ORM Override phương thức ORM Những cải tiến Odoo (v8) 2 NỘI DUNG Giới thiệu ORM Các phương thức thường dùng ORM Override phương thức ORM Những cải tiến Odoo ... session 5 PHƯƠNG THỨC ORM THƯỜNG DÙNG  Odoo framework hỗ trợ nhiều phương thức giúp tương tác với CSDL thực số chức mở rộng  Các đối tượng Odoo thừa kế từ lớp osv.osv nên đối tượng thừa kế tất phương ... osv.osv nên đối tượng thừa kế tất phương thức ORM  Chúng ta gọi đến phương thức bên đối tượng; tạo thể đối tượng, sau gọi phương thức từ thể 6 PHƯƠNG THỨC ORM THƯỜNG DÙNG  Nếu bên đối tượng thể self...
 • 28
 • 630
 • 11

(yenbao1340@gmail.com) Lập trình Odoo (OpenERP) Phần 3: Xây dựng chế phân quyền trong Odoo

(yenbao1340@gmail.com) Lập trình Odoo (OpenERP) Phần 3: Xây dựng cơ chế phân quyền trong Odoo
... DUNG chế phân quyền Odoo Tạo group user Gán quyền cho group user Phân quyền truy cập view 2 NỘI DUNG chế phân quyền Odoo Tạo group user Gán quyền cho group user Phân quyền truy cập view 3 CƠ ... Access rule gán cho group 5 CƠ CHẾ PHÂN QUYỀN TRONG ODOO Rule User Rule Rule User Rule 6 Rule NỘI DUNG chế phân quyền Odoo Tạo group user Gán quyền cho group user Phân quyền truy cập view 7 ... Mỗi nhóm người dùng có quyền hạn khác nhau, làm để phân chia giao quyền cho nhóm người dùng đó? CƠ CHẾ PHÂN QUYỀN TRONG ODOO Quản lý phân quyền Odoo dựa vào khái niệm người dùng (user), nhóm người...
 • 18
 • 791
 • 12

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 10 ppsx

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 10 ppsx
... thực chức -Ví dụ: IN1 IN2 OUT = = = 0101 0101 0101 0101 0000000000000000 0101 0101 0101 0101 Lập trình với SPS S7-300 0101 0101 0101 0101 0000111111111111 0101 1 0101 0101 010 http://www.ebook.edu.vn99 Tài liệu ... chức -Ví dụ: IN1 98 = 0101 0101 0101 0101 Lập trình với SPS S7-300 0101 0101 0101 0101 http://www.ebook.edu.vn IN2 OUT = = 0000000000000000 0101 0101 0101 0101 0000111111111111 0101 111111111111 6.Hàm XOR ... -Ví dụ: IN1 IN2 OUT = = = 0101 0101 0101 0101 0000000000000000 0000000000000000 5.Hàm OR hai từ kép: -Sơ đồ khối: FBD LAD 0101 0101 0101 0101 0000111111111111 0000 0101 0101 0101 STL Hình 4-67: Sử dụng...
 • 4
 • 150
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 9 ppt

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 9 ppt
... trị đếm trở có tín hiệu tai sờn lên chân R (I0.3) Bộ đếm đếm đến giá trị ...
 • 10
 • 161
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 8 pdf

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 8 pdf
... thời gian tác động tới đầu Q4.0 Hình 4- 48: Sử dụng hàm SF 4.6 Bộ đếm COUNTER: 4.6.1.Nguyên lý làm việc: Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn85 Counter thực chức đếm sờn lên xung đầu ... đồng thời giá trị Logic đầu "1" Kết thúc thời gian đặt tín hiệu đầu trở tín hiệu vào S 80 Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn Tín hiệu vào R Thời gian đặt Đầu Đầu đảo Hình 4-39: ... đầu không đợc trì hi tín hiệu kích có giá trị "0" tín hiệu vào S Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn81 Tín hiệu vào R Thời gian đặt Đầu Đầu đảo Hình 4-41: Giản đồ thời gian SD Khi...
 • 10
 • 156
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 7 docx

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 7 docx
... 1,9 -> Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn75 -Hàm CEIL: thực làm tròn lên ví dụ: liệu vào từ 1,1 đến 1,9 -> -Hàm FLOOR: thực làm tròn xuống ví dụ: +1 ,7 -> ; - 1 ,7 -> -2 4.5.Bộ thời ... REAL BOOL Ví dụ: Trớc thực MW8 = +10, sau thực MW10 = -10 4.4 .7. Các hàm thực chức làm tròn (đổi kiểu liệu): 74 Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn FBD LAD STL Hình 4-33: -Hàm ROUND ... hàm không thực hiên chức chuyển đổi 70 Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn 4.4.2 Hàm chuyển đổi số nguyên 16 bits sang dạng BCD FBD LAD STL Hình 4- 27: Chuyển đổi số nguyên sang số BCD...
 • 10
 • 123
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 6 ppsx

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 6 ppsx
... số nguyên 16 bits: == Hàm so sánh khác hai số nguyên 16 bits: Hàm so sánh lớn hai số nguyên 16 bits: > Hàm so sánh nhỏ hai số nguyên 16 bits: < Hàm so sánh lớn hai số nguyên 16 bits: >= ... số thực 32bits: ...
 • 10
 • 123
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 5 potx

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 5 potx
... sau: - Đa trạng thái CPU STOP : Từ hình Step7 ta chọn lệnh: Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn53 Hình 3-29 3 .5. 3.Quan sát việc thực hiên chơng trình: Sau nạp chơng trình soạn thảo ... thị nội dung ô nhớ thời điểm hay liên tục quan sát theo thời điểm Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn 55 Chơng Các hm bản: 4.1.Nhóm hàm Logic tiếp điểm: 1/ Hàm AND : Toán hạng kiểu ... tợng Symbole nh hình vẽ ta có hình soạn thảo tên hình thức sau: Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn51 Hình3-26: Sử dụng biến hình thức Hình 3-27: Ghi ký hiệu biến hình thức vào bảng...
 • 10
 • 153
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 4 potx

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 4 potx
... dạng tín hiệu điện áp, vởi dải 5V cho module AI: 42 Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn Hình 3-13: Đặt chế độ cho Modul Analog 3 .4. 4 Soạn thảo chơng trình cho khối logic Sau khai ... thảo cách kích chuột phải vào phần trống nh hình vẽ sau: Hình 3-15: Mở khối logic khác 44 Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn Hoặc chèn thêm khối trớc từ cửa sổ Step7 phím Insert ... tích cực chế độ ngắt vào ô tơng ứng hộp hội thoại Cuối ấn phím OK Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn41 Thời điểm phát tín hiệu ngắt tín hiệu ngắt đợc phát lần Tích cực tín hiệu ngắt...
 • 10
 • 140
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 3 pptx

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 3 pptx
... (FBD, STL, LAD S7GRAPH) phần tập mẫu Lập trình với SPS S7 -30 0 http://www.ebook.edu.vn31 Chơng 3: Cài đặt phần mềm S7 -30 0 chọn chế độ làm việc 3. 1 Giới thiệu chung: Muốn xây dựng chơng trình điều ... xuất cửa sổ: 34 Lập trình với SPS S7 -30 0 http://www.ebook.edu.vn Không có thiết bị đốt EPROM Có thiết bị đốt EPROM PG Thiết bị đốt EPROM bên Hình 3- 3: Khai báo thiết bị đốt EPROM 3. 2.5 Chọn giao ... tham số làm việc cho thông qua cửa sổ hình Lập trình với SPS S7 -30 0 http://www.ebook.edu.vn35 Hình3-4: Khai báo dạng kết nối PC với CPU 3. 3.Đặt tham số làm việc: Sau cài đặt xong Step7, hình (Destop)...
 • 10
 • 111
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 2 pps

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 2 pps
... theo năm / ngày / tháng Ví dụ: DATE #20 03-6- 12 Là lệnh khai báo ngày 12 tháng năm 20 03 11/ CHAR: biểu diễn nhiều ký tự (nhiều ký tự) (ASCII code) Ví dụ: ABCD 2- Sử dụng khai báo dạng tín hiệu: Trong ... chủng loại khối OB tuỳ thuộc vào loại CPU Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn23 Chơng 2: Kỹ thuật lập trình: 2. 1.Giới thiệuchung: 2. 1.1.Lập trình tuyến tính lập trình có cấu trúc: Phần ... thống SFC28 bảng tham số modul CPU nhờ phần mềm Step7 OB20: (Time Delay Interrupt): chơng trình khối OB20 đợc thực sau khoảng thời gian trễ đặt trớc kể từ gọi chơng trình hệ thống SFC 32 để đăt...
 • 10
 • 129
 • 0

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 1 pps

[Điện Tử] Lập Trình Điều Khiển Soft SPS Phần 1 pps
... Các tiếp điểm K1, K2, K3 mối liên kết phần xử lý Các khởi động từ K1, K2, K3 kết xử lý Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn S1 S2 K1 S3 K2 S4 K1 K1 K3 K2 K2 K3 Hình 1- 3:Sơ đồ điều ... -Tín hiệu vào: S1, S2, S3, S4 giữ nguyên -Tín hiệu ra: K1, K2, K3 khởi động từ giữ nguyên -Phần tử xử lý:đợc thay PLC S1 Nhập số liệu S2 S3 K1 Xử lý S4 K2 K1 K3 K2 Kết K1 K2 K3 Hình 1- 4 Khi thực ... Modul CPU 315 -DP Lập trình với SPS S7-300 http://www.ebook.edu.vn15 Modul mở rộng: modul mở rộng đợc chia làm loại chính: 1/ PS(Power supply): modul nguồn nuôi Có loại 2A ,5A 10 A Hình 1- 7:Sơ đồ...
 • 10
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập trình điều khiểngiải quyết các vấn đề về từ của tiếng việtcơ sở điện học thiết bị lập trình part 8cơ sở điện học thiết bị lập trình part 6cơ sở điện học thiết bị lập trình part 11cơ sở điện học thiết bị lập trình part 9cơ sở điện học thiết bị lập trình part 12lập trình c cơ bảncác thư viện trong ngôn ngữ lập trình cphần 1 cơ bản về ngôn ngữ lập trình cmột số khó khăn nhà hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện chiến lược định vị thương hiệu của mìnhkiến thức lập trìnhthiết bị lập trình điện họcsổ tay lập trìnhbài tập lập trình cNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn tại ĐỒNG RUI, TIÊN yên, QUẢNG NINHTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINHTỔ CHỨC dạy học TƯƠNG tác TRONG môn địa lí lớp 11 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lựcHÔN NHÂN của NGƯỜI THÁI ĐEN ở HUYỆN THUẬN CHÂU ( TỈNH sơn LA) TRUYỀN THỐNG và HIỆN đạiTỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp “ cân BẰNG của vật rắn TRONG CUỘC SỐNG QUANH TA” ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGKINH tế HUYỆN HOÀNH BỒ,TỈNH QUẢNG NINH GIAI đoạn 2005 – 2014PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH bắc NINH GIAI đoạn 2005 – 2014PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG yên GIAI đoạn 2005 2014PHÁT TRIỂN KINH tế TRÊN địa bàn HUYỆN tứ kỳ TỈNH hải DƯƠNG GIAI đoạn 2005 – 2014Tăng cường quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực NNPTNT tại tỉnh thái nguyênTổNG hợp, NGHIÊN cứu KHả NĂNG xúc tác QUANG của vật LIệU OXIT hỗn hợp tio2 – zro2nghiên cứu cải thiện thuật toán giải mã lặp ldpc và ứng dụng trong hệ thống thông tin trải phổ nhảy tầnKỸ THUẬT PHÂN lớp dữ LIỆU và ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN mã độcVŨ TRỤ QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHTÍCH hợp tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức TRONG dạy học PHẦN “ CÔNG dân với đạo đức” lớp 10, ở TRƯỜNG THPT lê CHÂN ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINHĐề văn: CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ: CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI CỦA CÁI ĐẸP hay nhấtDE KIEM TRA CHUONG III HINH 8 CO DAP ANnhóm 22 bài tập lơn chiếu sángPhương pháp tọa độ mặt phẳng trong không gianBài tập đại số lớp 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập