Thử nghiệm can thiệp của dược sĩ nhằm cải thiện kỹ thuật sử dụng các dạng thuốc xịt hít trên bệnh nhân copd

Phân tích sử dụng thuốc trong đơn ra viện có đánh giá kỹ thuật sử dụng các dạng thuốc hít của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện 71 trung ương

Phân tích sử dụng thuốc trong đơn ra viện có đánh giá kỹ thuật sử dụng các dạng thuốc hít của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện 71 trung ương
... tài Phân tích sử dụng thuốc đơn viện đánh giá kỹ thuật sử dụng dạng thuốc hít bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bệnh viện 71 trung ương với mục tiêu sau: Phân tích sử dụng thuốc đơn ... điểm viện cho bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị nội trú bệnh viện 71 TW Đánh giá kỹ thuật sử dụng dạng thuốc hít đơn kê thời điểm viện bệnh nhân điều trị nội trú bệnh phổi tắc nghẽn mạn ... hành đánh sau: - Hỏi bệnh nhân biết sử dụng dụng cụ hay không, bệnh nhân trả lời “không” đánh giá bệnh nhân sử dụng - Nếu bệnh nhân trả lời , cho bệnh nhân thuốc dạng hít đơn sử dụng...
 • 78
 • 153
 • 0

luận án tiến dược học Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (TT)

luận án tiến sĩ dược học Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (TT)
... 3.2.2 Thử nghiệm can thiệp dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin theo qui trình phê duyệt 3.2.2.1 Can thiệp dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin Bảng 3.22 Tỷ lệ chấp nhận can thiệp ... có 63,3% bệnh nhân đạt giá trị AUC0-24/MIC ≥ 400 3.2 Can thiệp dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin bệnh viện Bạch Mai 3.2.1 Xây dựng hướng dẫn sử dụng vancomycin Bệnh viện Bạch mai 13 ... dụng giám sát điều trị nhằm đảm bảo hiệu an toàn sử dụng vancomycin cần thiết MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN 2.1 Mục tiêu luận án Khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin bệnh viện Bạch Mai Thử...
 • 27
 • 251
 • 0

Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
... dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu an toàn điều trị Bệnh viện Bạch Mai với mục tiêu sau: Khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin bệnh viện Bạch Mai Thử nghiệm can thiệp dược sỹ lâm sàng vào việc sử ... THIỆP CỦA DƢỢC SỸ LÂM SÀNG VÀO VIỆC SỬ DỤNG VANCOMYCIN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI 60 3.2.1 Xây dựng hướng dẫn sử dụng vancomycin Bệnh viện Bạch mai 60 3.2.2 Thử nghiệm can thiệp dược sỹ lâm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ VÂN ANH THỬ NGHIỆM CAN THIỆP CỦA DƢỢC SỸ LÂM SÀNG VÀO VIỆC SỬ DỤNG VANCOMYCIN NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN TRONG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH...
 • 144
 • 175
 • 1

Khảo sát thực trạng công tác báo cáo ADR và hiệu quả can thiệp của dược trong phát hiện ADE tại bệnh viện nhi trung ương

Khảo sát thực trạng công tác báo cáo ADR và hiệu quả can thiệp của dược sĩ trong phát hiện ADE tại bệnh viện nhi trung ương
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI VŨ HỒNG NGỌC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁO CÁO ADR VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƢỢC SĨ TRONG PHÁT HIỆN ADE TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG ... báo cáo ADR 3) Thực trạng công tác báo cáo ADR Bệnh viện Nhi Trung ương - Tỷ lệ cán y tế gặp ADR - Tỷ lệ cán y tế báo cáo ADR - Các khó khăn thực báo cáo ADR - Các nguyên nhân không báo cáo ADR ... 67000 bệnh nhân nội trú năm Nhằm mục đích tăng cƣờng hoạt động Cảnh giác Dƣợc giám sát ADR bệnh viện, thực đề tài Khảo sát thực trạng công tác báo cáo ADR hiệu can thiệp Dƣợc phát ADE Bệnh viện...
 • 115
 • 145
 • 1

Xác định các vấn đề liên quan đến sử dụng carbapenem và áp dụng một số biện pháp can thiệp của dược lâm sàng tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an

Xác định các vấn đề liên quan đến sử dụng carbapenem và áp dụng một số biện pháp can thiệp của dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
... quan đến sử dụng carbapenem áp dụng số biện pháp can thiệp dƣợc lâm sàng bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với mục tiêu: 1 Phát vấn đề liên quan đến sử dụng kháng sinh carbapenem Bệnh viện ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI DƢƠNG THỊ THANH XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG CARBAPENEM ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP CỦA DƢỢC SĨ LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU ... viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Triển khai số biện pháp can thiệp dược lâm sàng Đánh giá hiệu can thiệp dược lâm sàng thực Kết đề tài giúp cải thiện chất lƣợng sử dụng kháng sinh gợi ý số biện pháp...
 • 88
 • 377
 • 0

hoàn thiện kỹ thuật sử dụng khoáng tự nhiên của việt nam (bentoite, zeolite) trong chế biến và sản xuất thức ăn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi

hoàn thiện kỹ thuật sử dụng khoáng tự nhiên của việt nam (bentoite, zeolite) trong chế biến và sản xuất thức ăn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi
... Vit Nam (Bentonite, Zeolite) ch bin v sn xut thc n nhm nõng cao hiu qu kinh t chn nuụi Mó s d ỏn: 02/2008/DAL Thuc: d ỏn SXTN c lp Ch nhim d ỏn H v tờn: Bch Mnh iu Nm sinh: 12/6/1958 Nam/ N: Nam ... sn xut thc n nhm nõng cao hiu qu kinh t chn nuụi ngh iu chnh kinh phớ d ỏn (kốm theo bn gii trỡnh kinh phớ ngh iu chnh) Cho phộp iu chnh kinh phớ d ỏn (theo gii trỡnh kinh phớ ngh iu chnh) ... Vit Nam (bentonite, zeolite) ch bin v sn xut thc n nhm nõng cao hiu qu kinh t chn nuụi l rt cn thit gii quyt hai trờn 2.Mc tiờu D ỏn: - Sn xut sn phm khoỏng t nhiờn ca Vit Nam (bentonite, zeolite)...
 • 170
 • 257
 • 2

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si
... toán sử dụng BĐT Si toán nói mà phải qua phép biển đổi đến tình thích hợp sử dụng BĐT Si Trong toán dấu “ ≥ ” đánh giá từ TBC sang TBN = 2.2.2 gợi ý đến việc sử dụng bất đẳng thức C si cho ... nghịch đảo học sinh thường bị mắc sai lầm Một kỹ thuật thường sử dụng kỹ thuật tách nghịch đảo, đánh giá từ TBN sang TBC kỹ thuật chọn điểm rơi 3.3 Kỹ thuật chọn điểm rơi Trong kỹ thuật chọn điểm ... 1 NHỮNG QUY TẮC CHUNG TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI Quy tắc song hành: hầu hết BĐT có tính đối xứng việc sử dụng chứng minh cách song hành, giúp ta hình dung...
 • 26
 • 7,492
 • 68

Tài liệu Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô-si docx

Tài liệu Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô-si docx
... mắc sai lầm Một kỹ thuật thường sử dụng kỹ thuật tách nghịch đảo, đánh giá từ TBN sang TBC kỹ thuật chọn điểm rơi 3.3 Kỹ thuật chọn điểm rơi Trong kỹ thuật chọn điểm rơi, việc sử dụng dấu “ = ” ... 1 NHỮNG QUY TẮC CHUNG TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI Quy tắc song hành: hầu hết BĐT có tính đối xứng việc sử dụng chứng minh cách song hành, giúp ta hình dung ... ;b a z x y ;c x y z Khi bất đẳng thức cho tương đương với bất đẳng thức sau: y z x 2x z x y 2y x y z 2z y x x y z x x z y z z y Bất đẳng thức hiển nhiên đúng, Thật áp dụng BĐT Côsi ta có: VT...
 • 26
 • 2,019
 • 48

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô - si

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô - si
... toán sử dụng BĐT Si toán nói mà phải qua phép biển đổi đến tình thích hợp sử dụng BĐT Si Trong toán dấu “ ≥ ” đánh giá từ TBC sang TBN = 2.2.2 gợi ý đến việc sử dụng bất đẳng thức C si cho ... nghịch đảo học sinh thường bị mắc sai lầm Một kỹ thuật thường sử dụng kỹ thuật tách nghịch đảo, đánh giá từ TBN sang TBC kỹ thuật chọn điểm rơi 3.3 Kỹ thuật chọn điểm rơi Trong kỹ thuật chọn điểm ... trình: x2 x2 x =3 Giải Điều kiện: -1 ≤ x ≤ Áp dụng bất đẳng thức C - si ta có: x2 x x x x x x x x x x x2 Cộng (1), (2), (3) ta được: Mặt khác, lại theo bất đẳng thức C si ta có: x x (1 x) x 2 (1 x)...
 • 26
 • 98
 • 0

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si và bunhiacốpki

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si và bunhiacốpki
... bảy kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy hai kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Bunyakovski chứng minh bất đẳng thức toán cực trị Chứng minh bất đẳng thức trình đầy sáng tạo Ngoài kỹ thuật nhiều kỹ ... b Lưu ý: Trong toán sử dụng kỹ thuật cộng thêm hệ số, ta sử dụng kỹ thuật chọn điểm rơi kỹ thuật hạ bậc để tìm hạng tử cho phù hợp Ví dụ: hoctoancapba com Đối với bất đẳng thức cho có tính đối ... + + =6 a+b+c a+b+c a+b+c MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC BUNYAKOVSKI BẤT ĐẲNG THỨC BUNYAKOVSKI n ∈ Z , n ≥ , ta có: Cho 2n số thực Dấu “=” xảy Kỹ thuật tách ghép số Cho số thực dương...
 • 36
 • 705
 • 7

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cô si
... chọn điểm rơi bất đẳng thức Cauchy” ta có lời giải: Giải A= Phần ba: Phần Kết Luận Như đề tài giới thiệu bảy kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy hai kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Bunyakovski ... + a 2a + b Lưu ý: Trong toán sử dụng kỹ thuật cộng thêm hệ số, ta sử dụng kỹ thuật chọn điểm rơi kỹ thuật hạ bậc để tìm hạng tử cho phù hợp Ví dụ: Đối với bất đẳng thức cho có tính đối xứng với ... đẳng thức Bunyakovski chứng minh bất đẳng thức toán cực trị Chứng minh bất đẳng thức trình đầy sáng tạo Ngoài kỹ thuật nhiều kỹ thuật hay sáng tạo Tuy nhiên sở kỹ thuật trình bày đề tài, em mong...
 • 34
 • 79
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng viêm nhiều dây thần kinh ngoại biên (bệnh tê tê-say say) và thử nghiệm can thiệp dinh dưỡng tại xã Long Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng viêm nhiều dây thần kinh ngoại biên (bệnh tê tê-say say) và thử nghiệm can thiệp dinh dưỡng tại xã Long Sơn huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình
... Đề ti luận án "Nghiên cứu số yếu tố nguy hội chứng viêm nhiều dây thần kinh ngoại biện (bệnh tê- say say) v thử nghiệm can thiệp dinh dỡng Long Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Ho Bình" đợc tiến ... sng, số yếu tố nguy bệnh tê-say say" Long Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Ho Bình Nghiên cứu ngời bệnh tê, say say Long Sơn huyện Kim Bôi tỏnh Ho Bình cho thấy dấu hiệu chủ yếu l dị cảm (tê ... tiêu sau đây: Nghiên cứu đặc điểm lâm sng, cận lâm sng v số yếu tố nguy hội chứng viêm nhiều dây thần kinh ngoại biện (bệnh tê- say say) Long Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Ho Bình Đánh giá hiệu...
 • 27
 • 396
 • 0

Tóm tắt luận án tiến y tế công cộng tình hình sức khỏe người cao tuổi và thử nghiệm can thiệp nâng cao kiến thức thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp tại 2 xã huyện vụ bản, tỉnh nam định giai đoạn 2011 2012

Tóm tắt luận án tiến sĩ y tế công cộng tình hình sức khỏe người cao tuổi và thử nghiệm can thiệp nâng cao kiến thức thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp tại 2 xã huyện vụ bản, tỉnh nam định giai đoạn 2011 2012
... nghiệm can thiệp nâng cao kiến thức thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định giai đoạn 20 11 -20 12 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả tình hình sức khỏe người cao tuổi y u ... số bệnh người cao tuổi Tam Thanh Thành Lợi huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 20 10 X y dựng thử nghiệm số hoạt động can thiệp nhằm nâng cao kiến thức thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp ... Thành Lợi huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định Tạp chí Y học thực hành số ( 917) tr 80-83 Trần Văn Long (20 14) Nâng cao kiến thức, thực hành phòng chống tăng huyết áp cho người cao tuổi huyện Vụ Bản tỉnh...
 • 27
 • 61
 • 0

Hãy vận dụng lý luận về ngoại ứng để phân tích tổn thất phúc lợi xã hội do VEDAN gây ra và đưa ra giải pháp can thiệp của chính phủ nhằm xử lý ngoại ứng này

Hãy vận dụng lý luận về ngoại ứng để phân tích tổn thất phúc lợi xã hội do VEDAN gây ra và đưa ra giải pháp can thiệp của chính phủ nhằm xử lý ngoại ứng này
... đối - Sự phân biệt tính tích cực hay tiêu cực ngoại ứng mang tính tương đối - Tất ngoại ứng phi hiệu quả, tính góc độ hội Phân tích tổn thất phúc lợi hội Vedan gây 2.1 Tóm tắt diễn biến ... khoảng 50% 2.3 Phân tích tác động ngoại ứng tiêu cực Vedan gây cho hội MB,MC MSC = MPC + MEC MPC C A B MEC E MB b a Q Q0 Q1 Ngoại ứng tiêu cực Vedan gây Gọi MEC Chi phí ngoại ứng biên mà người ... phần lợi nhuận tăng thêm Vedan hội bị thiệt phần diện tích ABC Giải pháp khắc phục ngoại ứng tiêu cực Vedan gây 3.1 Những giải pháp dựa thuyết 3.1.1 Các giải pháp tư nhân - Quy định quyền sở...
 • 16
 • 2,350
 • 15

Đái tháo đường - Khi nào cần đến sự can thiệp của bác potx

Đái tháo đường - Khi nào cần đến sự can thiệp của bác sĩ potx
... đánh giá cách an toàn bác bệnh nhân không bị sốt đường huyết kiểm soát tốt Khi đến khám bệnh, nói với bác bạn bị đái tháo đường nghi ngờ điều    Có thể bạn đưa đến chỗ y tá người hỏi ... khác đái tháo đường o Nếu bệnh nhân dùng liều insulin thuốc điều trị đái tháo đường đủ, không nên cho thêm mà ý kiến bác o Nếu bệnh nhân bị hạ đường huyết, cho thêm liều insulin thuốc đái tháo ... nhân bị đái tháo đường Thường xét nghiệm thực đến tháng bệnh nhân đái tháo đường thực thường xuyên người gặp khó khăn kiểm soát đường huyết Xét nghiệm không dùng cho người không bị đái tháo đường...
 • 7
 • 64
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình sức khỏe người cao tuổi và thử nghiệm can thiệp nâng cao kiến thức – thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp tại 2 xã huyện vụ bản tỉnh nam định giai đoạn 2011 2012lý do can thiệp của chính phủ nhằm đảm bảo công bằng xã hộimột số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu họcphòng thí nghiệm vi sinh phải được vệ sinh trước và sau khi sử dụngkỹ thuật sử dụng thuốc thú ykỹ thuật sử dụng nông dượcluận án tiến sĩ luật học pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở việt nam hiện naykỹ thuật sử dụng cần câu máycác loại thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thưkỹ thuật biên soạn các dạng câu hỏi trắc nghiệmhạch toán kế toán cần sử dụng các loại thước đocân và kỹ thuật sử dụng cân trong bào chếđịnh hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả sử dụng các công trỡnh thủy nụng trờn địa bàn huyện nghĩa hưng tỉnh nam địnhphương pháp kỹ thuật sử dụng để xét nghiệm bệnh suy giáp trạng bẩm sinhxây dựng các chính sách nhằm hoàn thiện công tác sử dụng kết quả sau khi đánh giáGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmTóm tắt công thức vật lí 12Hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010TÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTÌM HIỂU MÁY TEMSTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuVận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn Dành Cho Học Sinh Trung HọcPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)Dạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)
Đăng ký
Đăng nhập