Nghiên cứu mức độ biểu hiện gen survivin ở giai đoạn phiên mã trên một số dòng tế bào ung thư

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siRNA hướng gen mục tiêu KSP và VEGF trên một số dòng tế bào ung thư gan người

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siRNA hướng gen mục tiêu KSP và VEGF trên một số dòng tế bào ung thư gan người
... điều trị UTG siRNA, đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siRNA hướng gen mục tiêu KSP VEGF số dòng tế bào ung thư gan người thực với mục tiêu: Lựa chọn trình tự siRNA hướng gen KSP gen VEGF có hiệu ... NGHIÊN CỨU 3.1 Kết lựa chọn trình tự VEGF -siRNA KSP -siRNA 3.1.1 Sự biểu gen VEGF KSP dòng tế bào ung thư gan tế bào gan Trong nghiên cứu này, biểu gen VEGF KSP dòng tế bào UTG Hep3B, HepG2, Huh-7 dòng ... liệu sử dụng nghiên cứu 2.1.1 Các dòng tế bào sử dụng nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành dòng tế bào UTG, gồm Hep3B, HepG2, Huh-7, tế bào gan THLE-3 tế bào nội mô HUVEC Các dòng tế bào cung cấp...
 • 27
 • 140
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC CỦA GOSSYPOL TỪ HẠT BÔNG (GOSSYPIUM BARBADENSE L.) TRÊN MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC CỦA GOSSYPOL TỪ HẠT BÔNG (GOSSYPIUM BARBADENSE L.) TRÊN MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ
... C CA GOSSYPOL T HT BễNG (GOSSYPIUM BARBADENSE L.) TRấN MT S DềNG T BO UNG TH ti c thc hin vi nhng mc tiờu nh sau: - Nghiờn cu phng phỏp chit xut v tinh ch gossypol t ht bụng Gossypium barbadense ... phỏp tỏch ng phõn (-) -gossypol v (+) -gossypol t hn hp gossypol racemic - Nghiờn cu c tớnh t bo ca cỏc sn phm () -gossypol, (-) -gossypol v (+) -gossypol ó phõn lp c trờn dũng t bo ung th ngi Website: ... vitro ca gossypol trờn cỏc t bo ung th khỏc nh ung th bung trng (IC 50 t 1,53,8 àM) [66], ung th tin lit tuyn (IC50 = 10 àM) [68], ung th vỳ ( MCF-7, IC50 = 3,4-24 àM) [7, 24, 64], ung th d (IC50...
 • 76
 • 590
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC CỦA GOSSYPOL TỪ HẠT BÔNG (GOSSYPIUM BARBADENSE L.) TRÊN MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC CỦA GOSSYPOL TỪ HẠT BÔNG (GOSSYPIUM BARBADENSE L.) TRÊN MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ
... giác bần thần, nhức đầu, buồn nôn, khó thở từ từ vào hôn mê Nếu ngộ độc CO xảy ngủ say uống rượu say người bị ngộ độc hôn mê từ từ, ngưng thở tử vong Ngộ độc CO xảy trường hợp chạy máy nổ phát điện ... loại trừ vàng bạch kim.Những kim loại hoạt động kim loại kiềm,Ca,Sr ,và Ba tác dụng nhanh chóng với oxi tạo thành oxit 2Ca + O2 = 2CaO 4Al + 3O2 = Al2O3 b )Tác dụng với phi kim Oxi tác dụng với ... dimetylanilin) Một lượng nhỏ metanol sử dụng làm dung môi, nhiên độc tính cao nên thay dung môi khác Metanol ứng dụng làm phụ gia cho nhiên liệu động nhiều ứng dụng khácnhau nữa, sử dụng để tổng...
 • 64
 • 289
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và thử tác dụng gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của cỏ seo gà

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và thử tác dụng gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của cỏ seo gà
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRIỆU THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ THỬ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC TRÊN MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CỎ SEO GÀ CHUYÊN NGÀNH ... sử dụng Cỏ seo dân gian góp phần bổ sung vào kho tàng thuốc Việt Nam dược liệu mới, đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học thử tác dụng gây độc số dòng tế bào ung thư Cỏ seo ... pterosin Cỏ seo tác dụng gây độc với tế bào ung thư máu [31], [32]  Tác dụng gây độc lên hai dòng tế bào ung thư tụy tế bào ung thư phổi: Ouyang Dan-Wei cộng (2010) nghiên cứu tác dụng gây độc...
 • 136
 • 302
 • 0

Nghiên cứu mức độ biểu hiện LncRNA GAS5 trong bệnh ung thư biểu mô dạ dày

Nghiên cứu mức độ biểu hiện LncRNA GAS5 trong bệnh ung thư biểu mô dạ dày
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TRN THANH HNG ĐáNH GIá MứC Độ BIểU HIệN CủA LNCRNA GAS5 TRONG BệNH UNG THƯ BIểU Dạ DàY KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA Khúa 2012 2016 Giỏo viờn hng ... ch ung th d dy, mc biu hin ca LncRNA GAS5 cỏc ung th khỏc cng cú s gim ỏng k Trong nghiờn cu ca Cao S v cng s ó ch rng, mc biu hin ca LncRNA GAS5 ung th c t cung gim so vi mụ lnh, gim trung ... Nhng nghiờn cu ny ó ch rng: mc biu hin LncRNA GAS5 cú s thay i cỏc t bo ung th ca mt s bnh ung th nh ung th vỳ, ung th gan, ung th thn, ung th c t cung v c ung th d dy Xut phỏt t ý tng ú chỳng...
 • 49
 • 99
 • 1

Đánh giá độc tính tế bào trên một số dòng tế bàomức độ giải phóng dược chất in vitro của liposome doxorubicin

Đánh giá độc tính tế bào trên một số dòng tế bào và mức độ giải phóng dược chất in vitro của liposome doxorubicin
... cứu Đánh giá độc tính t bào liposom doxorubicin dòng t ế bào ung thư Kết thu dòng tế bào Hela (Bảng ) cho thấy nổng độ ức chế liposome Dox dòng tế bào khoảng 8,38 - 32 (|ag/ml) thu % tế bào bị ... hỵdroclorid gắn vào liposome; chế phẩm phải chứa từ 90,0 -110,0% lượng doxorubicin hỵdroclorid so VỚI lượng ghi nhãn) Phương pháp đánh giá độc tính tế bào Tiến hành đánh giá độc tính tế bào (hoạt tính kháng ... với HepG2 ) Đánh giá mức độ giải phóng doxorubicin in vitro từ tiểu phân liposome Trong nghiên cứu đánh giá mức độ giải phóng Dox theo thời điểm vòng 48 giờ, môi trường nuôi cấytê 'bào có bổ sung...
 • 5
 • 129
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tế học, chỉ số hoá sinh và mức độ biểu hiện gen Hip trong u tuyến tiền liệt

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tế học, chỉ số hoá sinh và mức độ biểu hiện gen Hip trong u tuyến tiền liệt
... đoán sớm ung thư TTL, đề tài "Nghiên c u số đặc điểm dịch tễ học, số hoá sinh mức độ bi u gen HIP u tuyến tiền liệt" lựa chọn Mục ti u luận án Mô tả số đặc điểm dịch tễ học u tuyến tiền liệt nam ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN C U 2.1.1 Nghiên c u số đặc điểm dịch tễ học số hóa sinh u tuyến tiền liệt Đối tượng nghiên c u gồm 1270 nam giới, tuổi từ 50 trở lên, sinh sống làm việc ... nhau, tổng độ Gleason tính cách cộng độ biệt hoá m u bệnh phẩm đại diện độ Gleason có giá trị từ đến 10 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U U TUYẾN TIỀN LIỆT 1.3.1 Nghiên c u u TTL Thế giới Nhi u nghên cứu...
 • 28
 • 433
 • 1

Nghiên cứu quy trình biểu hiện gen hóa kháng nguyên tái tổ hợp ESA T6CFP10 phục vụ việc chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao

Nghiên cứu quy trình biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp ESA T6CFP10 phục vụ việc chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao
... trên, tiến hành: Nghiên cứu quy trình biểu gen hóa kháng nguyên tái tổ hợp ESAT6/CFP10 phục vụ cho việc chế tạo sinh phẩm chẩn đoán nhiễm lao Đề tài thuộc phần nghiên cứu nhiệm vụ Nghị định thư ... ״ Hợp tác nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo sinh phẩm ELISPOT chẩn đoán nhiễm lao quy mô phòng thí nghiệm‫.״‬ Mục tiêu đề tài: Thiết kế vector biểu gen hóa cho kháng nguyên tái tổ hợp ESAT6/CFP10 ... VECTOR BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHO KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP ESAT6/CFP10 33 3.1.1 Xác định tính ổn định gen hóa protein ESAT6/CFP10 33 3.1.1.1 Kết khuếch đại trình tự gen hóa protein ESAT6/CFP10...
 • 65
 • 162
 • 1

Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị các giống lúa chất lượng bằng đột biến cảm ứng

Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị ở các giống lúa chất lượng bằng đột biến cảm ứng
... gen lúa thêm đa dạng phong phú để phục vụ cho trương trình cải tiến giống cho suất chất lượng cao tiến hành đề tài: NGHIÊN CứU MứC Độ PHáT SINH BIếN Dị CáC GiốNG LúA CHất lượng đột biến cảm ứng ... nghiệp Trường ĐHSPHN K30C - SINH- KTNN PHạM THị huyền Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu mức độ phát sinh biến dị giống gây đột biến Nghiên cứu ảnh hưởng tia gamma lên sinh trưởng phát triển hệ M1, M2 3.ý ... đề nghiên cứu sở KH đề tài 1.1 Vai trò giống lúa chất lượng cao kinh tế 1.2 Hiệu đột biến cảm ứng chọn tạo giống lúa 10 1.2.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 10 1.2.2 Hiệu tác động tác nhân gây đột biến...
 • 39
 • 112
 • 0

Nghiên cứu mức độ ổn định di truyền thế hệ sau của một số dòng lúa đột biến ưu việt

Nghiên cứu mức độ ổn định di truyền ở thế hệ sau của một số dòng lúa đột biến ưu việt
... giống lúa có suất cao, chất lượng tốt mạnh dạn tiến hành: Nghiên cứu mức độ ổn định di truyền hệ sau số dòng lúa đột biến ưu việt Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu mức độ ổn định di truyền hệ sau ... Đánh giá mức độ ổn định di truyền số tính trạng hệ sau dòng lúa đột biến ưu việt vùng sinh thái Nam Định - Tìm hiểu hiệu đột biến thực nghiệm công tác chọn tạo giống nói chung giống lúa nói riêng ... hệ sau dòng lúa đột biến ưu việt - Tiến hành phân lập tuyển chọn chọn số dòng lúa đột biến ưu việt độ ổn định cao suất, thời gian sinh trưởng Từ góp phần tạo giống tạo vật liệu khởi đầu phục...
 • 55
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mức độ biểu hiện gen các gen có thể được biểu hiện với những hiệu quả khác nhau trong những thời điểm và môi trường khác nhaunghiên cứu phát hiện gen survivin từ các tế bào ung thư vúkĩ thuật nghiên cứu mức độ đa dạngmức độ biểu hiện stress của sinh viênnghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệunghiên cứu mức độ hài lòng của nhân viênnghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịchmô hình nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệunghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viênnghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàngbảng câu hỏi nghiên cứu mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm dầu gội đang sư dụngnghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố đà nẵngnghiên cứu mức độ hài lòng khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch trọn gói của khách sạn thanh tràđề án nghiên cứu mức độ hài lòng cùa khách hàngnghien cuu muc do quan tam ve viec lam them cua sinh vienkim quỹ yếu lượcĐáp án câu hỏi tin học thi công chức quảng ngãi năm 2017Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện đông anh, hà nộiNghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động cấp nước nông thôn bền vững tại xã thanh trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhNghiên cứu mối quan hệ của một số tiêu chí phát triển nông thôn mới với phát triển bền vững trên địa bàn xã thanh sơn huyện kim bảng tỉnh hà namSử dụng mô hình DNDC và hệ thống thông tin địa lý tính toán phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước tại tỉnh nam địnhTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG tổ CHỨC QUẢN lý tài LIỆU điện tử tại THƢ VIỆN tạ QUANG bửu – đại học BÁCH KHOA hà nộiNghiên cứu về chất đánh dấu miễn dịch để chẩn đoán phân biệt u trung mạc màng phổi ác tính và ung thư màng phổi loại tế bào biểu mô tuyến.123tailieu com tieng anh 7 unit 3 b1Tự học cắt may cơ bản ×khóa học cắt may cơ bảnNồng độ homocystein và một số chỉ số hóa sinh huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện trường đại học y khoa thái nguyênPhát triển hoạt động marketing online khách sạn, ứng dụng cho các khách sạn 3 sao phố cổ hà nộiNghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp khánh phú và phúc sơn tỉnh ninh bình theo hướng công nghiệp sinh tháiMarketing chiều sâu 100 chân lý marketing giúp bạn thành công (TG william james việt văn book bd)GIÁO án ôn tốt NGHIỆP bài 3 CÔNG dân BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT, GDCD lớp 12đề thi tốt nghiệp lý 2017 theo chương có đáp ánĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI PHẦN QUỐC PHÒNGTự nhiên xã hội lớp 2 : Loài vật sống ở đâu? ( bài 27)Giáo trình kế toán tài chính – PGS.TS Nghiêm Văn LợiSLIDE - Giáo trình phân tích cơ bản về chứng khoán (SAFC)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập