Con người khám phá cái phi lý trong tiểu thuyết lâu đài của f kafka

Luận văn con người khám phá cái phi trong tiểu thuyết lâu đài của f kafka

Luận văn con người khám phá cái phi lý trong tiểu thuyết lâu đài của f kafka
... cho người viết tập trung vào đề tài Con người khám phá phi ừong tiểu thuyết Lâu đài Fanz Kafka Mục đích nghiền cứu Để trình bày vấn đề Con người khám phá phi tiểu thuyết Lâu đài F. Kafka, ... thuật tiểu thuyết Lâu đài Kafka 14 Đối tượng nghiên cứu Con người khám phá phi tiểu thuyết Lâu đài F. Kafka Phương pháp nghiên cứu Đe hoàn thành đề tài này, tiến hành nghiên cứu tiểu thuyết ... THỊ YÊN CON NGƯỜI KHẢM PHÁ CÁI PHI TRONG TIỂU THUYẾT “LÂU ĐÀI” CỦA FRANZ KAFKA Chuyên nghành : L í luận văn học M ã số : 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM Người hướng...
 • 70
 • 106
 • 1

Nghệ thuật huyền thoại trong tiểu thuyết vụ án của f kafka

Nghệ thuật huyền thoại trong tiểu thuyết vụ án của f kafka
... HIU QU V VAI TRề CA NGH THUT HUYN THOI TRONG TIU THUYT V N CA KAFKA 2.1 Hiu qu ca ngh thut huyn thoi tiu thuyt V ỏn ca Kafka Nh ta ó bit, sỏng tỏc ca F. Kafka l nhng sỏng tỏc thuc dũng hc phi lý ... sc n cuc i cng nh nhng sỏng tỏc ca Kafka Kafka sinh mt gia ỡnh cú ngi b lm kinh doanh rt thnh t, nhng luụn du tỡnh cm yờu thng i vi Kafka vỡ ụng khụng mun Kafka tr thnh ngi a su a cm Kớ c ca K ... ca F. Kafka ó cú nh hng ln n cỏc nh tiu thuyt hin i Sau qua i, nhng di sn ngh thut ca Kafka tip tc c phỏt huy bi nhiu ti li lc khỏc trờn th gii Michel Fragonard vit: Ch mt s tht l tớnh t Kafkaiens...
 • 52
 • 46
 • 0

Cảm thức phi trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Cảm thức phi lý trong tiểu thuyết Đỗ Phấn
... tác quan niệm văn chương Đỗ Phấn nhìn từ cảm thức phi Chương Cảm thức phi thực người tiểu thuyết Đỗ Phấn Chương Phương thức biểu cảm thức phi tiểu thuyết Đỗ Phấn 6 CHƢƠNG HÀNH TRÌNH ... cứu năm tiểu thuyết Đỗ Phấn bình diện cảm thức phi lý, nhận rằng: Đỗ Phấn nhà văn phi lý, gương mặt tiêu biểu văn học đương đại Việt Nam tác phẩm Đỗ Phấn mang cảm thức trào lưu văn học phi Nói ... công trình nghiên cứu cảm thức phi tiểu thuyết Đỗ Phấn Nguyễn Tham Thiện Kế Đỗ Phấn – Kẻ hạnh phúc thất vọng (nico-paris.com) phần nhận thấy chất phi sáng tác Đỗ Phấn cảm nhận âm hưởng Camus...
 • 26
 • 141
 • 1

phương tiện giao tiếp phi lời trong tiểu thuyết số đỏ củatrọng phụng

phương tiện giao tiếp phi lời trong tiểu thuyết số đỏ của vũ trọng phụng
... tín hiệu) phương tiện giao tiếp tiểu thuyết Số đỏ nhà văn Trọng Phụng Chương 2: PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI LỜI TRONG TIỂU THUYẾT SỐ ĐỎ 2.1 Phương tiện giao tiếp phi lời nhìn từ phương diện ... chi phối phương tiện giao tiếp phi lời 2.2 Phương tiện giao tiếp phi lời nhìn từ phương diện biểu 2.2.1 Phương tiện giao tiếp phi lời thể hành vi lời 2.2.2 Phương tiện giao tiếp phi lời đồng ... 2.2.2.1 Phương tiện giao tiếp phi lời đồng nghĩa biểu 2.2.2.2 Phương tiện giao tiếp phi lời đa nghĩa biểu 2.2.2.3 Phương tiện giao tiếp phi lời đơn nghĩa biểu 2.3 Vai trò phương tiện giao tiếp phi lời...
 • 102
 • 144
 • 1

tín hiệu ngôn ngữ phi lời trong tiểu thuyết khóc thầm của hồ biểu chánh

tín hiệu ngôn ngữ phi lời trong tiểu thuyết khóc thầm của hồ biểu chánh
... TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÁC TÍN HIỆU NGÔN NGỮ PHI LỜI TRONG TIỂU THUYẾT “KHÓC THẦM” CỦA HỒ BIỂU CHÁNH 53 3.1 T n hiệu ngôn ngữ phi lời góp phần làm m i nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh ... tín hiệu ngôn ngữ phi lời tiểu thuyết Khóc thầm Hồ Biểu Chánh nhƣ mở hƣ ng khai thác m i đối v i tác phẩm văn học Phạm vi nghiên cứu Thực đề tài Tín hiệu ngôn ngữ phi lời tiểu thuyết Khóc thầm ... hiệu ngôn ngữ phi lời .14 1.2.3 Phân biệt hành động vật l v i t n hiệu ngôn ngữ phi lời .16 1.3 Vai trò t n hiệu ngôn ngữ phi lời hội thoại 17 1.4 Phân loại tín hiệu ngôn ngữ phi...
 • 81
 • 103
 • 2

tín hiệu ngôn ngữ phi lời trong tiểu thuyết tắt đèn của ngô tất tố

tín hiệu ngôn ngữ phi lời trong tiểu thuyết tắt đèn của ngô tất tố
... hội thoại II Tín hiệu ngôn ngữ phi lời 2.1 Khái niệm tín hiệu 2.2 Khái niệm tín hiệu ngôn ngữ phi lời 2.3 Tầm quan tín hiệu ngôn ngữ phi lời 2.4 Phân loại tín hiệu ngôn ngữ phi lời 2.5 Cơ sở ... mà tín hiệu ngôn ngữ phi lời biểu ý nghĩa khác Cho nên, hội thoại mà ta sử dụng tín hiệu phi ngôn ngữ cho phù hợp với ngữ thoại có hiệu tốt 2.5.3 Ngôn ngữ lời: Sự hòa hợp ngôn ngữ phi lời lời ... bao gồm yếu tố cận ngôn (phi ngôn từ ngôn thanh) tốc độ, cường độ, ngữ lưu yếu tố ngoại ngôn (phi ngôn từ phi ngôn thanh) thuộc ngôn ngữ thân thể cử chỉ, dáng điệu, diện , thuộc ngôn ngữ vật thể...
 • 82
 • 199
 • 2

Thực và phi thực trong tiểu thuyết tửu quốc của mạc ngôn

Thực và phi thực trong tiểu thuyết tửu quốc của mạc ngôn
... phi thực tiểu thuyết Tửu quốc Mạc ngôn 3.3.1 Thực phi thực mô-típ đề tài Trong tiểu thuyết tửu quốc Mạc Ngôn yếu tố thực phi thực lồng ghép đan xen, làm cho người đọc có cảm giác hư hư thực ... bút Mạc Ngôn, Trung Quốc không toàn vẹn thiếu Cao Mật 23 Chương Thực phi thực tiểu thuyết Tửu Quốc Mạc Ngôn Tiểu thuyết Mạc Ngôn tron dòng chảy tiểu thuyết Trung Quốc 1.1 Thời đại Mạc Ngôn ... giác vào tác phẩm…Nhưng chưa sâu vào tìm hiểu yếu tố thực phi thực sáng tác Mạc Ngôn tiểu thuyết Tửu Quốc Về tiểu thuyết Tửu Quốc viết đánh giá riêng nó, đánh giá nằm nghệ thuật Mạc Ngôn Trong...
 • 73
 • 31
 • 0

Tiểu luận cái nghịch dị trong thế giới nghệ thuật của f kafka

Tiểu luận cái nghịch dị trong thế giới nghệ thuật của f kafka
... tạo nghệ thuật cho thấy rõ phong cách F Kafka Một kiểu không gian F Kafka- không gian nghịch dị- không gian F Kafka 19 Cái nghịch dị giới nghệ thuật Franz Kafka 3.2 Nghịch dị thời gian nghệ thuật ... nghịch dị sáng tác F Kafka: Nghịch dị xây dựng hình tượng nhân vật Nghịch dị không gian nghệ thuật Nghịch dị thời gian nghệ thuật Nghịch dị gắn với đời thường, đời văn, tương lai Cái nghịch dị ... phong cách nhà văn 23 Cái nghịch dị giới nghệ thuật Franz Kafka CHƯƠNG NGHỊCH DỊ GẮN VỚI ĐỜI VĂN, ĐỜI THƯỜNG VÀ HIỆN THỰC TRONG TƯƠNG LAI 4.1 Cái nghịch dị gắn với đời F Kafka Bất đứa tinh thần...
 • 32
 • 4
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐỀ TÀI CŨ, QUAN NIỆM MỚI TRONG TIỂU THUYẾT ĐƯƠNG ĐẠI CỦA TRUNG QUỐC " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... thành phần bất hảo Tiểu thuyết đề tài quân đội thời kì đổi dám đề cập đến vấn đề gai góc, phá bỏ mô thức đơn điệu khứ, nhân vật phức tạp không đơn giản chiều Tiểu thuyết đề tài quân đội thời kì ... tục; 69 - Về quan niệm sáng tác, phá bỏ quan niệm nội quân đội xung đột, phá bỏ quan niệm thần bí sống quân ngũ Phản ánh mặt tiêu cực quân ngũ có tiểu thuyết nh Hạ Nhật Lạc Diêm Liên Khoa, Thiếu ... Đề t i cũ, quan niệm sệt thờng xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, có thâm thù phong kiến đế quốc v.v Đối với kiện lịch sử phức tạp nhạy cảm thời kì cách mạng dân chủ, tiểu thuyết đề tài quân...
 • 7
 • 177
 • 0

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết vụ án của franz kafka

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết vụ án của franz kafka
... đến giới nhân vật tiểu thuyết Vụ án Franz Kafka Thế giới nhân vật tiểu thuyết Vụ án biểu phương diện: giới nhân vật khác thường, phân loại giới nhân vật, nghệ thuật xây dựng giới nhân vật ... -*** - ĐẶNG TUYẾT NHUNG ĐẶNG TUYẾT NHUNG THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT “VỤ ÁN CỦA FRANZ KAFKA THUYẾT “VỤ ÁN CỦA FRANZ KAFKA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA ... cho trình triển khai đề tài Thế giới nhân vật tiểu thuyết Vụ án Franz Kafka Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài Thế giới nhân vật tiểu thuyết Vụ án Franz Kafka , người viết mong muốn...
 • 71
 • 139
 • 1

Khám phá nét độc đáo trong thói quen ăn chay của người Huế pptx

Khám phá nét độc đáo trong thói quen ăn chay của người Huế pptx
... nhiều người Người Huế không ăn chay vào ngày rằm, ngày mồng hay ngày lễ, họ ăn chay thói quen thường nhật Dường quanh năm, cơm chay thường xuyên xuất bữa ăn gia đình người Huế Họ định ngày ăn chay ... đình tự nấu chay cho bữa ăn Bữa cơm chay đạm cách mà người Huế bày tỏ quý mến chân thành với bạn bè Đây nét văn hóa độc đáo mà có lẽ có riêng xứ Huế Bữa ăn ngày Tết vậy, mâm cỗ ngày Tết Huế thường ... Tết Huế thường mâm cỗ chay, ngày nay, có nhiều thay đổi, chay thiếu mâm cỗ ngày Tết người Huế Đến với Huế, bạn thưởng thức từ cơm chay, bún chay đùi gà chay, chay, giò chay Củ, quả, đậu,...
 • 6
 • 45
 • 0

Nghệ thuật miêu tả cái phi trong sáng tác của franz kafka (LV00922)

Nghệ thuật miêu tả cái phi lý trong sáng tác của franz kafka (LV00922)
... ca kch phi so vi xuụi phi l xuụi phi dựng ý thc v trớ din t v tn cụng cỏi phi lý, thỡ kch phi dựng chớnh cỏc th phỏp phi din t cỏi phi Vỡ th, ngi ta cho rng kch phi l ... khỏi nim phi ó c m rng ch mt loi hỡnh hc mụ t v cỏi phi Cỏi phi hc cng khụng n thun l cỏi phi phn tớnh quỏ trỡnh nhn thc, t E.Ionesco, mt i din ca hc phi nờu rừ cỏi phi l s ... Vn phi trit hc v hc Chng II: Con nngi phi sỏng tỏc ca Franz Kafka 13 Chng III: Khụng gian v thi gian phi sỏng tỏc ca Franz Kafka Cui cựng l th mc ti liu ham kho 14 Chng VN PHI Lí TRONG...
 • 140
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố đạo lý trong tiểu thuyết hồ biểu chánhngười kể chuyện và điểm nhìn trong tiểu thuyết về chiến tranh việt nam sau năm 1975nghệ thuật xây dựng cốt truyện trong tiểu thuyết anna karênina của l tônxtôikhông gian nghệ thuật trong tiểu thuyết hiện đạithời gian và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết sống mòn của nam caonhân vật naoko trong tiểu thuyết rừng nauy của haruki murakami luận văn tốt nghiệp đại họcluận văn ngôn ngữ trào phúng trong tiểu thuyết số đỏ của vũ trọng phụngngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết đương đạithế giới nhân vật trong tiểu thuyết sống mòn của nam caođặc điểm hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết phỏng tác của hồ biểu chánhhiện nay bị con người tàn phá làm biến đổi cả hệ sinh thái nhiều động vật không còn thấy xuất hiện như cọp gấu giải pháp trồng rừng chăn nuôi gia đình bảo vệ động vật hoang dãvà tưởng chính mình vừa khám phá cái chân lí của sự hoàn thiện khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn quotngười khám phá châu mỹai là người khám phá ra châu mỹngười khám phá ra châu mỹskkn Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy – học môn Ngữ Văn 8BÀI TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỊA LÍ 7 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaDẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TÌM HIỂU VỀ ĐỊA PHƯƠNG THƯỜNG TÍN- MẢNH ĐẤT – CON NGƯỜI –TRUYỀN THỐNG - ĐỔI MỚI THÔNG QUA CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ – TOÁN 7Tích hợp giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh THCS trong Ngữ văn lớp 7 - Bài 3, tiết 9 “Những câu hát về tình cảm gia đình”Applying The Finite Element Method To Drill Design Based On Drill DeormationsContinuous Hydrogen Production Via The Steameiron Reaction By Chemical Looping In A Circulating fluidized-Bed ReactorTÍCH hợp môn âm NHẠC, mỹ THUẬT, GIÁO dục CÔNG dân, LỊCH sử, nếp SỐNG THANH LỊCH văn MINH và các LĨNH vực KHÁC vào môn NGỮ văn 6 bàTÍCH hợp môn âm NHẠC, mỹ THUẬT, GIÁO dục CÔNG dân, LỊCH sử, nếp SỐNG THANH LỊCH văn MINH và các LĨNH vực KHÁC vào môn NGỮ văn 6 bài 12 TIẾT 55 “ôn tập TRUYỆN ddạy học tích hợp liên môn toán 6 chủ đề luyện tập các bài toán về tỉ số của hai sốDynamics Of Anisotropic Composite Cantilevers Weakened By Multiple Transverse Open CracksEffect Of Annealing Treatment On Joint Strength Of AluminumSteel Friction Stir Lap WeldFumed Oxides Modified Due To Pyrolysis Of CyclohexeneDạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 6 bài 21 quang hợp500 cau hoi trac nghiem khach quan sinh 9 co dap anModeling And Analysis Of A Cracked Composite Cantilever Beam Vibrating In Coupled Bending And TorsionOptimization of Radial Basis Function neural network employed for prediction of surface roughness in hard turning process using Taguchi’s orthogonal arraysSlice Push Ratio Oblique Cutting And Curved Blades, Scissors, Guillotining And Drillingtrac nghiem hoa hoc vo co 11 475GIAO TRINH 16 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN cấp 2GIAO TRINH GIỚI THIỆU MATLAB
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập