Nhân vật và cốt truyện trong truyện ngắn sương nguyệt minh

Nhân vật cốt truyện trong truyện ngắn Kim Lân ( Luận văn ThS. Văn học )

Nhân vật và cốt truyện trong truyện ngắn Kim Lân ( Luận văn ThS. Văn học )
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGÔ THỊ THU TRANG NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN KIM LÂN Chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số : 60 22 01 20 LUẬN ... Lân việc viết văn ……… ……………… 44 Chương 2: Nhân vật truyện ngắn Kim Lân ………… ….……….….… 48 Nhân vật tác phẩm văn học …………………… …… ……….48 Các kiểu nhân vật truyện ngắn Kim Lân …….………… ………50 2.1 Nhân ... chất tự truyện …….…………….87 Chương 3: Cốt truyện truyện ngắn Kim Lân … ……………… …… 93 Cốt truyện tác phẩm văn học … ………….…………………… 93 Các kiểu cốt truyện truyện ngắn Kim Lân …… ….………… 95 2.1 Cốt truyện...
 • 141
 • 1,329
 • 12

Nhân vật cốt truyện trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ

Nhân vật và cốt truyện trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ
... 2.2 Các kiểu nhân vật truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ Nguyễn Thị Thu Huệ xây dựng kiểu nhân vật: nhân vật phụ nữ, nhân vật cô đơn nhân vật tranh đấu Nhân vật truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ sinh động ... MỚI VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN THỊ THU HUỆ Chương THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ Chương CỐT TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ 14 NỘI DUNG Chương TRUYỆN NGẮN ... NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN .39 NGUYỄN THỊ THU HUỆ .39 2.1 Nhìn chung nhân vật truyện ngắn .39 2.2 Các kiểu nhân vật truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ 41 2.3 Nghệ thu t xây dựng nhân...
 • 109
 • 300
 • 3

Nhân vật cốt truyện trong tiểu thuyết Tô Hoài

Nhân vật và cốt truyện trong tiểu thuyết Tô Hoài
... chương: Chương Tiểu thuyết Hoài dòng tiểu thuyết Việt Nam đại Chương Nhân vật tiểu thuyết Hoài Chương Cốt truyện tiểu thuyết Hoài Chương TIỂU THUYẾT TÔ HOÀI TRONG DÒNG TIỂU THUYẾT VIỆT ... kể tiểu thuyết Hoài, đặc biệt khía cạnh nhân vật cốt truyện Với đề tài: Nhân vật cốt truyện tiểu thuyết Hoài, muốn có nhìn đầy đủ, trọn vẹn đóng góp Hoài trình vận động phát triển tiểu ... nghệ thuật tiểu thuyết, qua sâu khám phá giá trị nghệ thuật độc đáo tiểu thuyết Hoài hai mặt nhân vật cốt truyện - Đối tượng nghiên cứu: Đặc điểm nhân vật cốt truyện tiểu thuyết Hoài - Phạm...
 • 116
 • 418
 • 3

Nhân vật cốt truyện trong tiểu thuyết Chu Lai

Nhân vật và cốt truyện trong tiểu thuyết Chu Lai
... 2: NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHU LAI 53 2.1 Nhân vật tiểu thuyết 53 2.2 Người lính – Nhân vật chủ đạo tiểu thuyết Chu Lai 56 2.3 Các loại nhân vật khác 68 2.3.1 Nhân vật ... 2.3.2 Nhân vật trí thức: 74 2.3.3 Nhân vật kẻ thù 83 Chương 3: CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT CHU LAI 92 3.1 Cốt truyện tiểu thuyết 92 3.2 Loại hình cốt truyện tiểu thuyết ... thuật tiểu thuyết qua sâu khám phá giá trị nghệ thuật độc đáo tiểu thuyết Chu Lai hai mặt: nhân vật cốt truyện Đối tượng nghiên cứu đề tài đặc điểm nhân vật cốt truyện tiểu thuyết Chu Lai, từ...
 • 123
 • 273
 • 16

Nhân vật cốt truyện trong truyện thiếu nhi của nguyễn nhật ánh (LV01809)

Nhân vật và cốt truyện trong truyện thiếu nhi của nguyễn nhật ánh (LV01809)
... học thiếu nhi tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh Chương 2: Nhân vật truyện thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh Chương 3: Cốt truyện truyện thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh 11 Chƣơng VĂN HỌC THIẾU NHI VÀ TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN ... 67 Chương CỐT TRUYỆN TRONG TRUYỆN THIẾU NHI CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH 74 3.1 Khái lược cốt truyện 74 3.2 Các kiểu cốt truyện truyện thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh 78 3.2.1 Cốt truyện tâm ... tác Nguyễn Nhật Ánh nói chung truyện viết cho thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh nói riêng Trong viết Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn lôi trẻ thơ, tác giả đề cập đến nhi u khía cạnh truyện viết cho thiếu nhi Nguyễn...
 • 118
 • 721
 • 5

sự vận động trong truyện ngắn sương nguyệt minh

sự vận động trong truyện ngắn sương nguyệt minh
... sống văn học “ngày hôm nay”, dõi theo trình vận động truyện ngắn Sương Nguyệt Minh, chọn nghiên cứu vấn đề: Sự vận động truyện ngắn Sƣơng Nguyệt Minh với mục đích làm sáng rõ ông đạt (và chưa ... cho vận động truyện ngắn Sương Nguyệt Minh không diễn đề tài với đề tài khác mà diễn đề tài Trong truyện ngắn đầu tay: Dòng sông Trinh Nữ (1994), Đêm làng Trọng Nhân (1996).v.v…, Sương Nguyệt Minh ... chí, mạng internet, nhận thấy truyện ngắn Sương Nguyệt Minh nhìn nhận, đánh giá hai phương diện nội dung hình thức Những ý kiến vận động truyện ngắn Sương Nguyệt Minh mở bước đầu Tiếp nhận gợi...
 • 98
 • 553
 • 1

hế giới nghệ thuật truyện ngắn Sương Nguyệt Minh

hế giới nghệ thuật truyện ngắn Sương Nguyệt Minh
... TRONG TRUYN NGN SNG NGUYT MINH 52 c im nhõn vt hc giai on trc v sau 1986 v c im nhõn vt truyn ngn Sng Nguyt Minh 52 Cỏc kiu nhõn vt truyn ngn Sng Nguyt Minh 55 2.1 Kiu nhõn vt ... Sng Nguyt Minh l s tớch t cỏc chi tit v tỡnh khỏc l Cú th thy rng Sng Nguyt Minh ó rt cú lý la chn th loi truyn ngn, bi vi anh nú cú sc ti ln, cha ng c nhiu tõm tng c truyn ca Sng Nguyt Minh d thy ... quờ cú th c coi l bo bi ca Sng Nguyt Minh, chớnh vỡ vy m nh phờ bỡnh hc Nguyn Hong c ó gi Sng Nguyt Minh l Nh ca cnh sc ng quờ lung linh, cũn nh phờ bỡnh tr on Minh Tõm ó vit mt bi tiu lun ng trờn...
 • 127
 • 1,034
 • 5

Đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Sương Nguyệt Minh

Đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Sương Nguyệt Minh
... cu truyện ngắn S-ơng Nguyệt Minh Chng II:Ngh thut xõydng nhõn vt truyện ngắn S-ơng Nguyệt Minh Chng III: Yu t k o truyện ngắn S-ơng Nguyệt Minh Chng IV: Ngụn ng v ging iu truyện ngắn S-ơng Nguyệt ... tiết nghệ thuật, từ khái quát nên đặc điểm chung hình thức nghệ thuật toàn hệ thống truyện ngắn nhà văn + Ph-ơng pháp lịch sử Ph-ơng pháp cho ta thấy nét đặc tr-ng nghệ thuật S-ơng Nguyệt Minh ... tài c im ngh thut truyện ngắn S-ơng Nguyệt Minh, nh-ng để có nhìn tổng thể, trọn vẹn đặc tr-ng phong cách nghệ thuật truyện ngắn S-ơng Nguyệt Minh có liên hệ, so sánh với truyện ngắn số nhà văn...
 • 126
 • 365
 • 1

Phân tính tâm nhân vật bà cụ tứ trong chuyện ngắn vợ nhặt của kim lân

Phân tính tâm nhân vật bà cụ tứ trong chuyện ngắn vợ nhặt của kim lân
... người Ở mẹ Tứ từ chối thẳng thừng “nàng dâu” mà anh trai nhặt Tình cảnh này, có trách đâu Nhưng cụ hành động nghĩ đến vợ người người ta theo không với mẹ quê hiền lành Làm chối từ ... phần ta nhận xót xa đến tội nghiệp Tràng không ngờ lão không ngờ Ai ngờ Tràng cưới vợ nhặt vợ lúc đâu lão cúi đầu nín lặng lão hiểu rồi.” Trong khoảnh khắc lặng im có đến hàng trăm hàng ... mẹ Tứ đồng tình với khó khổ đói de doạ tính mạng gia đình Cuộc đời mà biết ngày mai sẽ năm tháng đói khổ Cắhc hẳn nghĩ lung Ta nhớ đến lão Một bữa no, đói làm người ta hết nhân cách tính...
 • 5
 • 386
 • 2

hình ảnh Phu nữ trong văn của sương nguyệt minh

hình ảnh Phu nữ trong văn của sương nguyệt minh
... Sương Nguyệt Minh (2009), Dị hương, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội Sương Nguyệt Minh (2013), Đàn ông chọn khe ngực sâu, Nxb Văn học, Hà Nội Sương Nguyệt Minh (2011), Đêm thánh vô cùng, Nxb Hội nhà văn, ... bò.” Sức mạnh nghệ thuật hình tượng người phụ nữ văn xuôi Sương Nguyệt Minh 3.1 Lột bi kịch “mười ba bến nước” người phụ nữ Một số vấn đề quan tâm hàng đầu Sương Nguyệt Minh đề tài chiến tranh ... nghĩa, tư tưởng nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm Văn xuôi Sương Nguyệt Minh – phác thảo ấn tượng người phụ nữ Việt Nam 2.1 Vẻ đẹp phồn thực Hầu hết, tác phẩm Sương Nguyệt Minh, mĩ nhân lên mang...
 • 12
 • 1,025
 • 0

những biểu hiện của văn học hậu hiện đại trong truyện ngắn của nhà văn trên một số phương diện chính: hệ thống đề tài, nhân vật ngôn từ nghệ thuậ

những biểu hiện của văn học hậu hiện đại trong truyện ngắn của nhà văn trên một số phương diện chính: hệ thống đề tài, nhân vật và ngôn từ nghệ thuậ
... nhoè, tẩy trắng tính cách hệt truyện cổ Nhân vật tái giản đơn, mang tính chất phiếm rõ bên cạnh số nhân vật nhận mặt đặt tên hữu số lượng lớn nhân vật chức năng, nhà văn đưa vào công cụ, có tác dụng ... rằng, hậu đại tức sau đại, tức tân tiến đại Chính vậy, có nhà phê bình văn học tiếng viết (đại ý) này: Văn chương Việt Nam không hiểu hết nửa chặng đường đại hay chưa, mà học đòi hậu đại Mặc ... đại Trước tìm hiểu yếu tố hậu đại tác phẩm Hồ Anh Thái, cần phải hiểu hậu đại văn học hậu đại nói chung có đặc điểm Đó là: - Hiện thực mang tính phi trọng tâm - Ngôn ngữ mang tính cực hạn - Nhân...
 • 17
 • 769
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phan tich tam trang nhan vat viet tong truyen ngan nhung dua con trong gia dinhphân tích nhân vật ông hai truyện ngắn làngphan tich nhan vat be thu truyen ngan chiec luoc ngabai van ngan neu suy nghi cua em ve nhan vat anh thanh nien trong chuyen ngan lang le sa pa cua nguyen thanh longphan tich nhan vat anh thanh nien trong chuyen ngan lang le sa pabài 2 nhân vật và thể hiện trong lập trình flashnhân vật và bức tranh hiện thực đời sống trong truyện ngắn và tiểu thuyết của nguyễn công hoan 39nhân vật và bức tranh hiện thực đời sống trong truyện ngắn 39the gioi nhan vat trong truyen ngan cua suong nguyet minhviết đoạn văn có lời dẩn trực tiếp nói về hình ảnh nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn lặng lẽ sa pabạn hãy tưởng tượng và hóa thân vào nhân vật an dương vương trong truyện an dương vương và mị châu trọng thủy sau khi xuống biểnhình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn của nguyễn minh châuphan tich nhan vat anh thanh nien trong truyen nganviet doan van theo phuonh phap tong phan hop phan tich nhan vat anh thanh nien trong truyen ngan lang le sa pasuy nghi ve nhan vat anh thanh nien trong truyen ngan lang le sapa nguyen thanh longđề kiểm tra đại số 10 chương 1 (mệnh đề – tập hợp)Cơ sở hóa học của sự sốngHóa vô cơ BÀI 1 (BUỔI 2) PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐHóa vô cơ Bài 4 nồng độ HydroHóa vô cơ (B6: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IA VÀ IIA)Hóa vô cơ (B7: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIIA)Hóa vô cơ (B1: PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ)Hóa vô cơ ( B2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN)Quá trình phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản (1952 1973) và bài học kinh nghiệmĐấu tranh phòng, chống tội giết người trên địa bàn TP hồ chí minhNâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên khối ngành sư phạm ở địa bàn thành phố hồ chí minhNghiên cứu nhân nuôi và sử dụng vi khuẩn rhodobacteria để xử lý chất hữu cơ và sulfide trong nước ô nhiễm trên quy mô phòng thí nghiệmXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường 3 và phường 7, quận 6 trong công tác bảo vệ môi trường kênh tàu hủ bến nghéĐánh giá hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất giải pháp trên địa bàn thành phố bảo lộcHiện trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy hại trong KCN KCX ở TP hồ chí minhNights in the rodhanthe nicholas sparksHoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại sở y tế thừa thiên huếA walk to remember nicholas sparksHoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập